BusnesRheoli Adnoddau Dynol

Staff Electrotechnological: ystyr a diffiniad

Ymysg gweithwyr proffesiynol a rheolwyr mewn mentrau sy'n gweithredu gosodiadau trydanol, a benodwyd yn gyfrifol am ddiogelwch trydanol. Mae'n rhaid i staff fod yn atebol Electrotechnological iddynt am weithgareddau parhaus Iechyd a Diogelwch. Os bydd y sefyllfa yn cael ei ddarparu yn y cwmni Ch. pŵer, dyletswydd y person sy'n gyfrifol fel arfer neilltuo iddo. gweithiwr Diben ac mae ei substituent yn cael ei wneud ar ôl gwirio'r eu gwybodaeth, aseinio band goddefgarwch priodol: mewn systemau â folteddau uwch na 1000 V - V, a hyd at 1000 - IV.

Dyletswyddau'r person cyfrifol

Bydd y endid dynodedig:

 1. Datblygu a chynnal y dogfennau angenrheidiol ar faterion sy'n ymwneud â gweithredu cyfleusterau.
 2. Sicrhau diogelwch yn y gwaith o unrhyw fath.
 3. I reoli presenoldeb, amseru profion ac offeryn prawf, offer diffodd tân a diogelwch.

categorïau o weithwyr

. Mae'r holl weithwyr y cwmni yn cael eu rhannu i bersonél trydanol a electro-technolegol. Mae categori ar wahân ar weithwyr y mae eu gweithgareddau fel arfer nid yn gysylltiedig â chamfanteisio uniongyrchol o blanhigion. Os ydynt yn perfformio camau gweithredu lle mae posibilrwydd o sioc drydan, maent yn cael eu neilltuo o 1 owns. diogelwch trydanol. Ysgrifennu am y peth ei gofnodi yn y ffurf a ragnodir log. Yn ogystal, nid y gweithwyr hyn yn derbyn trwyddedau. Aseiniad 1 owns. a wnaed ar ôl y briffio. Cwblhaodd prawf o wybodaeth drwy holi ar lafar. Pa mor aml y aseiniad 1 owns. - o leiaf 1 / flwyddyn ..

staff electrotechnological

Gweithwyr yn y categori hwn yn wahanol mewn nifer o nodweddion. включены сотрудники, у которых в качестве ключевой составляющей процессов, управляемых ими, выступает электрическая энергия. Yn gyntaf oll, yn y staff electro-technolegol yn cynnwys gweithwyr sy'n fel elfen allweddol o'r prosesau a reolir ganddynt, yn gwasanaethu yr egni trydanol. также включены сотрудники, использующие в своей работе переносной электроинструмент, электрические ручные машины, светильники и прочие работники, для которых знание ПОТ устанавливается в должностной инструкции. Eu gweithgareddau, er enghraifft, gall fod yn gysylltiedig â weldio trydan, electrolysis, gyda gwaith y ffwrnais arc trydan, ac yn y blaen. Mae'r rhestr o bersonél electro hefyd wedi'u cynnwys cyflogeion sy'n defnyddio yn eu gwaith yn offeryn pŵer cludadwy, peiriannau a ddelir â llaw trydan, lampau a gweithwyr eraill y mae gwybodaeth o POT a sefydlwyd yn y disgrifiad swydd. Gweithwyr nad ydynt yn perthyn i'r cwmni energootdelu gyda Grwp II. ac yn uwch, yn amodol ar iddo. Ar yr un pryd yn eu cyfrifoldebau a'u hawliau yn gyfartal â'r personél peirianneg drydanol.

ychwanegol

Fel rhan o'r personél electrodechnegol yn bresennol:

 1. Mae staff gweinyddol a thechnegol. Mae'r rhain yn cynnwys rheolwyr ac arbenigwyr, sy'n cyflawni dyletswyddau sy'n gysylltiedig â chynnal a chadw gweithredol, comisiynu gweithredu, trwsio a gweithgareddau cynulliad yn y gosodiadau.
 2. Gweithwyr. Mae'r gweithwyr hyn yn perfformio cynnal a chadw arferol a rheoli planhigion. Mae eu dyletswyddau, yn arbennig, yn cynnwys archwilio, paratoi'r safle, newid gweithredol, mynediad, goruchwylio tasgau personél eraill yng ngweithrediad presennol y cyfarpar.
 3. gweithwyr gweithredol a chynnal a chadw. Mae'r swyddogion hyn yn cael eu hyfforddi'n arbennig i wasanaethu'r unedau neilltuwyd iddynt.
 4. gweithwyr Thrwsio. Mae'r gweithiwr yn gyfrifol am gynnal a chadw, gosod, profi, comisiynu offer.

hyfforddiant trydanol, personél o electro

Gofynion ar gyfer arholiadau, cyfarwyddo hyd a osodir, gan ddibynnu ar yr aseiniad o gyflogeion i un neu y categori arall. Cyn y bydd staff y Electrotechnological yn cael ei neilltuo i waith annibynnol neu ei drosglwyddo i leoliad arall (safle), sy'n gysylltiedig â gweithredu cyfleusterau, dylid ei hyfforddi'n briodol yn ei le. Mae'r un rheol yn gymwys mewn achos toriad mewn gweithgaredd am gyfnod o fwy na 1 blwyddyn.

sesiynau briffio penodoldeb

проходит: personél Electrotechnological yw:

 1. Sesiynau briffio: y cynradd, yr agoriad - yn y gweithle, ailadroddus, tasg, heb ei drefnu ar iechyd a diogelwch.
 2. Paratoadau ar gyfer proffesiwn / swyddfa newydd gyda hyfforddiant ar y safle. Mae hyd y interniaeth hon - 2-14 sifftiau.
 3. Profwch eich gwybodaeth am reolau, rheoliadau ar amddiffyn (PTE, POT, Pue), PB a dogfennau eraill i'r graddau sy'n angenrheidiol ar gyfer y swydd.
 4. Hyd Dyblygu 2-12 sifftiau.
 5. hyfforddiant arbennig.
 6. hyfforddiant rheoli (tân ac ymateb brys).

также получает дополнительное профобразование для повышения квалификации в непрерывном режиме. staff Electrotechnological hefyd yn cael addysg alwedigaethol ychwanegol ar gyfer hyfforddiant mewn modd di-dor.

Profwch eich gwybodaeth

Gall fod yn sylfaenol. персонал, состоящий из новых работников. cadarnhad o'r fath yn destun electro-technolegol staff yn cynnwys gweithwyr newydd. Rheswm arall ar gyfer ei weithredu yn toriad yn y ardystio sy'n para mwy na 3 blynedd. Gall hefyd fod yn profi cyfnodol. Hi, yn ei dro, wedi ei rhannu'n cyffredin ac anghyffredin. проходит проверку раз в год, если в его задачи включены: Yn yr achos cyntaf o bersonél electro profi unwaith y flwyddyn, os yw ei amcanion yn cynnwys:

 1. sefydliad Uniongyrchol a gwneud gwaith ar gynnal a chadw planhigion trydan presennol.
 2. Gweithredu'r adeiladu, gosod, atgyweirio, profion ataliol.

Mae cyfnod tebyg yn cael ei sefydlu ar gyfer gweithwyr sydd â'r hawl i gyhoeddi gorchymyn, gorchmynion, cynnal trafodaethau gweithredol. staff gweinyddol a thechnegol, arbenigwyr mewn OT derbyn i archwilio planhigion phrofi bob tair blynedd. ardystio Arbennig yn cael ei wneud beth bynnag y dyddiad yr un blaenorol yn yr achosion canlynol:

 1. Pan fydd y cyflwyniad y rheolau a'r rheoliadau sydd newydd eu datblygu neu eu hailgylchu.
 2. Wrth osod offer newydd, newid / ailadeiladu y brif cylchedau technolegol a thrydanol. Dichonoldeb a'r angen am archwiliad anghyffredin yn cael ei bennu gan y person cyfrifol.
 3. Pan fydd y trosglwyddiad / aseiniad i swydd arall os bydd angen y dyletswyddau penodol ar wybodaeth o restr estynedig o reolau a rheoliadau.
 4. Pan fydd gweithwyr o beidio â chydymffurfio â rheoliadau rheoliadau ar gyfer OT.
 5. Ar gais y cyrff goruchwylio wladwriaeth.
 6. Yn seiliedig ar gasgliadau'r comisiwn sy'n ymchwilio i ddamwain cynnwys pobl neu aflonyddwch yng ngweithrediad y gwaith pŵer.
 7. Ar gymhwyster uwch ar gyfer band uwch.
 8. Pan fydd toriad yn y gweithgaredd yn y sefyllfa hon am fwy na chwe mis.

ychwanegol

Cynnal archwiliad o electro a staff trydanol gan y Comisiwn. Mae'n cael ei ffurfio gan y drefn y cyfarwyddwr. Mae'n rhaid i'r comisiwn fod yn bresennol o leiaf bump o bobl. Felly dylai fod yn grŵp gadeirydd V ar folteddau uwch / 1000V a IV yn unig ar folteddau is na 1000 V. Gan ei fod fel arfer yn gweithredu gan elektrohozyaystvennoy rhan cyfrifol. Pryd y mae'n rhaid dilysu uniongyrchol gwybodaeth ymhlith gweithwyr y cwmni yn bresennol yn llai na 3 aelod o'r comisiwn. Ar yr un pryd, rhaid i'r cadeirydd o reidrwydd yn cymryd rhan yn y digwyddiad. Ymwthio o'i substituent. Pan fydd y sgan yn cael ei neilltuo i grŵp o bersonél electro (o II i V). Bydd y nodyn cyfatebol yn cael ei wneud ar y dystysgrif.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.