GyfraithWladwriaeth a chyfraith

Sut i dân cyflogai

Sut i dân cyflogai heb anghydfodau torfol ac ymgyfreitha? Eto i gyd fel nad yw dyn yn dod yn y gelyn y cyflogwr a'r cwmni?

Mewn gwirionedd dân nad yw cyflogai yw mor hawdd, gan y gall y caethwas erlyn i ochr eich cystadleuwyr, ac efallai y byddwch yn synnu gyda annisgwyl rhyfeddol.

Mewn unrhyw achos, os yw'r cwmni-ddeddfwriaeth yn dod â colledion neu camreoli â'u dyletswyddau swyddogol, yn anghymwys yn eu maes, unigryw, rhaid iddo gael ei ddiswyddo. Ac, fel rheol, yn rhy aml o ran y gweithiwr yn gweithredu y ffactor ddynol, teimlad o drueni y bydd yn colli ei swydd, incwm. Ac yn yr achos hwn, fe'ch cynghorir i gyfrifo'r arian bod eich cwmni yn ei wario ar berson nad yw'n gwneud elw. At y costau hyn yn cynnwys cyflogau, nid yn unig, ond mae gwyliau â thâl hefyd, absenoldeb salwch, cyflenwadau swyddfa, rhaglenni hyfforddi ac anghenion eraill ar gyfer gweithwyr yn y gweithle. Y canlyniad yn swm ddigon crwn ar gyfer y mis, heb sôn am y costau blynyddol.

Ac yma o'n blaenau mae cwestiwn mwyaf sydyn ar sut i dân weithiwr cyflogedig?

O safbwynt cyfreithiol, mae yna sawl rheswm dros ddiswyddo:

1. Yn ei gais ei hun.

2. Mae methu â chydymffurfio â'r drefn llafur.

3. Yn ôl canlyniadau ardystio.

4. Yn y troseddau gros dro ar ôl tro o reoliadau mewnol.

  Gadewch i ni edrych yn agosach ar y rheolau diswyddo.

  Gofynnwch gwestiwn am sut i dân cyflogai ar ei gais ei hun. Gallwch ddadlau farn bod yn y cwmni oherwydd y gystadleuaeth yn uchel na fydd yn caniatáu i symud i fyny'r ysgol yrfa. Os bydd y dull hwn yn rhoi canlyniad penodol, yn cymryd y fenter ac yn cynnig i roi cyngor da i gyflogwyr eraill. Os yw eich cwmni yn fawr, gallwch gysuro dalu swm penodol yn y digwyddiad y bydd y gweithiwr yn penderfynu gadael "heb sŵn."

  Y prif beth yn y sefyllfa hon - mae cysylltiad dynol da. Nid oes angen i gychwyn y gwrthdaro, gan y gall eich-ddeddfwriaeth yn gwrthod i ymddiswyddo.

  Fodd bynnag, os nad yw'r gweithiwr yn dymuno "rhoi'r gorau", mae angen ceisio cael ef i wneud hynny. Osgoi "dulliau cymhellol" ddim yn troi at sarhad, gwrthwynebiadau, neu fel arall gall rhywun gymryd safiad milwriaethus.

  Yn y sefyllfa hon, mae dull gweithredu unigol yn ofalus. Casglu baw, memos, cwynion cwsmeriaid. Ar cyfleus gorfodi i ysgrifennu esboniadau. Peidiwch ag anghofio i ddogfennu popeth. Pan fyddwch yn cyfarfod restr benodol o ddogfennau, wahodd y gweithiwr i sgwrs. Yn y ffurf mwyaf teyrngar dweud wrthych fod gennych reswm da iddo danio dan. Mewn achos o'r fath, bydd y sefyllfa yn achosi dychryn ef, ac ei fod yn barod y bydd yn ymddiswyddo.

  canlyniadau gwerthuso

  Os yw gweithiwr yn cael ei golli ardystio yn sydyn, mae angen i chi roi ail ymgais ef. Os bydd y canlyniadau'n siomedig, gallwch gyfeirio ato gweithgareddau anghynhyrchiol, i'w wahodd i weithle mewn adran arall o'r cwmni neu swydd lle na fyddai wedi cytuno ar.

  Ar gyfer groes ddisgyblaeth llafur

  Gallwn ddweud bod hyn yn un o'r rhesymau yn fwy cyfleus i ddiswyddo. Da yn y digwyddiad bod y contract cyflogaeth yn dweud yn glir amser cyrraedd a gadael y gweithiwr. Byddwch yn siwr rhaid i'r cwmni fod taflenni amser. Pan fydd gan weithiwr unwaith eto yn hwyr i'r gwaith, casglu y comisiwn (y personau a fyddai wedi cadarnhau y gwrthodiad) a'r weithred o fod yn hwyr, ofyn am esboniad ysgrifenedig ar sail y dogfennau uchod gall roi trefn diswyddo.

  Ar gyfer groes gros

  Er mwyn deall yr hyn y mae'n syniad da i ddeall pa gamau sy'n cael eu hystyried i fod yn anghwrtais:

  1. absenoldeb.

  2. Cyrraedd y gwaith mewn cyflwr o feddwdod alcoholig.

  3. Datgelu cyfrinachau masnachol.

  4. lladrad Bwriadol, difa a gwaredu eiddo'r cwmni.

  5. Groes i reolau diogelwch gyda dyfodiad ganlyniadau difrifol.

   Y rhai mwyaf arwyddocaol yn cael ei ystyried y weithred gyntaf a'r ail.

   Sut i dân weithiwr cyflogedig? O'r broses hon, gwneud yn siŵr bod dogfennu yn y contract neu'r disgrifiad swydd hwn yn nodi rhybudd. Cyflwyno person arall â'r rheolau.

   Rydym yn gobeithio na fydd ar ôl darllen yr erthygl hon, rhaid i gwestiynau am sut i ddiswyddo cyflogai chi.

   Similar articles

    

    

    

    

   Trending Now

    

    

    

    

   Newest

   Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.