IechydMeddygaeth

Beth yw pressotherapy. Contra, sef techneg

Mae datblygiadau mewn technoleg, technegau newydd mewn amryw o ardaloedd mwy dymunol i hanner hardd o ddynoliaeth. Mae peiriannau newydd a chyffuriau sy'n helpu i ofalu am ymddangosiad. Un o'r datblygiadau newydd hyn - pressotherapy.

Beth yw therapi pwysedd a sut y mae'n effeithio ar y corff? Pa predstvalyaet yw'r drefn? A yw'r gwrtharwyddion therapi pwysedd? Mae hyn i gyd yn yr erthygl.

weithdrefn therapi pwysedd - yn cywasgu ac ymlacio y croen a'r cyhyrau gyda siwt arbennig, sy'n cael ei arwain gan y cyfrifiadur yn gyson. Oherwydd eiledol cywasgu ac ymlacio (moddau yn ail gyda amlder o 30 eiliad i ddwy funud) yn digwydd nodau lymff tylino, pibellau gwaed a'r cyhyrau. Yn ystod llestri lleihau pwysedd ymledu, gwaed brwyn i'r meinwe isgroenol a chroen. Mae proses weithredol o leiniau dirlawnder trin â maetholion ac ocsigen.

Offer ar gyfer therapi pwysedd wedi ei gynllunio ar gyfer y rhai sy'n dioddef o cellulite, oedema gwythiennol a gordewdra, ond yna cafodd ei werthuso gan arbenigwyr o feysydd perthnasol ac yn awr pressotherapy defnyddio i gyflymu adsefydlu ar ôl y llawdriniaeth, lleddfu cyhyrau, er mwyn gwella rhyddhad symudoldeb berfeddol a gwrth-rhwymedd poen yn y cyhyrau ar ôl ymarfer.

Gyda'r drefn hon y normaleiddio pwysau, adfer prosesau metabolaidd, lleihau faint o hylif gormodol yn y gofod rhyng-gellol. Oherwydd y tylino gweithredol, triniaeth mae hyn yn lleihau ymddangosiad cellulite a sagging croen. Mae wedi effeithiau buddiol ar y corff i gael gwared ar hylif gormodol - ar ôl therapi pwysedd yn cynyddu imiwnedd a straen gwrthiant yr organeb.

Fel arfer, therapi pwysedd yn cael ei gynnal mewn ysbytai, er bod offerynnau sy'n caniatáu i'r sesiynau tŷ. Dylid cofio bod y therapi contra-pwysedd yn eithaf pwysig ac yn llym, felly cyn y sesiynau yn y cartref angen i chi ymgynghori ag arbenigwr.

Ar gyfer y weithdrefn roi ar siwt arbennig, sy'n cynnwys o segmentau unigol, a fydd yn cael ei gyflenwi i'r awyr, gan ddarparu cywasgu y croen a'r cyhyrau. Mae'n mynd pigiad awyr o eithafoedd y corff, sy'n achosi dirgryniadau ac yn ysgogi llif lymffatig. hylif llonydd yn dechrau symud, a hysgarthu drwy'r arennau. Efallai y bydd chwysu a ysgarthiad o wrin am sawl diwrnod ar ôl cael eu cynnal pressotherapy. Gwrtharwyddion ar ei gyfer felly o reidrwydd yn cynnwys clefyd yr arennau.

Mae'r weithdrefn yn para o 20 i 45 munud ac nid yw'n achosi unrhyw anghysur yn ystod neu ar ôl y sesiwn. Dylai Egwyl rhwng triniaethau fod o leiaf un diwrnod. Mae nifer y sesiynau - 10-15 dibynnu ar gyflwr yr organeb. Gall cwrs therapi pwysedd Ailadrodd yn ddim cynharach na chwe mis.

Ni waeth pa mor ddefnyddiol ac effeithiol ac nid oedd unrhyw ddull o iachau, mae ganddo gwrtharwyddion bob amser. Byddwch yn siwr i dalu sylw at y rhestr o glefydau lle i gynnal y weithdrefn hon Nid ydym yn argymell: mae'n bosibl i achosi niwed sylweddol i'r corff.

gwrtharwyddion therapi pwysedd fel a ganlyn:

 • afiechydon y croen a llid.
 • tiwmorau anfalaen a malaen.
 • prosesau llidiol aciwt.
 • Mislif.
 • Edema mewn clefydau afu, oedema y galon a'r arennau.
 • Strôc, trawiad ar y galon.
 • Torri esgyrn.
 • Beichiogrwydd a bwydo ar y fron.
 • diabetes mellitus.
 • Twbercwlosis.
 • Afiechydon y system lymffatig.
 • Cardiofasgwlaidd a methiant yr arennau.

Fel y gwelwch, y rhestr o gwrtharwyddion yn eithaf eang, er y cydnabyddir fel y weithdrefn therapi pwysedd mwyaf ysgafn ar gyfer tynnu hylif gormodol gan y corff.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.