Bwyd a diodPrif gwrs

Xylitol - beth ydyw? Niwed a manteision o Xylitol

Mae yna bobl sydd, am na all rhai rhesymau bwyta siwgr (ee, diabetes, gwryw neu fenyw, ordew). Fodd bynnag, sut i fyw yn bobl o'r fath, a oes unrhyw ddewis arall heb y pethau melys? Yn naturiol, mae yna bob amser ffordd allan, ac yn ymwneud â siwgr hefyd. Mae lle ardderchog ar gyfer iddo o'r enw Xylitol. Beth yw sylwedd hwn gan ei fod yn cael ei gynhyrchu, ym mha feysydd yn cael eu defnyddio - edrychwch ar yr erthygl. Hefyd yn dysgu am yr eiddo buddiol y melysydd, a'i effaith negyddol bosibl ar y corff dynol.

Xylitol - beth ydyw? Trosolwg

Mae'n wyn sylwedd crisialog, sydd yn berffaith hydawdd mewn dŵr, canfyddedig yn wych gan y corff, ond hefyd mae ei werth ynni. Yn ei ffurf Xylitol naturiol (enw rhyngwladol - Xylitol) i'w gael mewn llawer o ffrwythau a llysiau, gall hefyd gael ei echdynnu o ffrwythau, madarch, ceirch, plisg ŷd, rhisgl bedw. Cynhyrchu diwydiannol o'r deunydd hwn yn digwydd drwy drin pren caled neu corncobs. Mae'r rhan fwyaf Xylitol yn cynhyrchu, yn ddigon rhyfedd, China. Gyda llaw, y sylwedd hwn canfuwyd dim ond ar ddiwedd y ganrif XIX, ers hynny, mae wedi dod yn boblogaidd yn Ewrop (yn wir, mae darganfod ei fod) fel melysydd i bobl sydd â diabetes.

Cymathu Xylitol ddigwydd heb inswlin. Oherwydd i'r perwyl hwn, gall pobl diabetig yn defnyddio'r deunydd hwn heb unrhyw broblemau. amsugno melysydd yn araf iawn.

cais

Dylai fod yn dweud bod melysydd mawr - Xylitol. Yr hyn mae hefyd yn sylwedd sydd wedi dod o hyd ei ddefnydd fel stabilizer, emylsydd, humectant, eisoes yn hysbys i lawer.

Xylitol ei ddefnyddio yn aml yn y diwydiant bwyd, er enghraifft, yn hytrach na siwgr yn cynhyrchu cynhyrchion melys i bobl sy'n dioddef o diabetes a gordewdra. Mae'n cael ei ychwanegu at ddiodydd, mae amrywiaeth o bwdinau. Mewn bwydydd mae'n perfformio rolau hyn:

 • Emylsydd - gellir ei ddefnyddio i gymysgu cydrannau nad ydynt yn cyd-fynd o dan amodau arferol.
 • Melysydd - yn ychwanegu melyster, mae'n llai caloric na siwgr.
 • Stabilizer - diolch iddo ef fod ffurfio a chadw y gwead, cysondeb, siâp y cynnyrch. Felly, os yw'r cig i ateb dŵr o Xylitol, bydd y ffresni y cynnyrch yn para am tua 2 wythnos ar dymheredd o 0-5 gradd. A'r defnydd o sylwedd hwn yn y cynhyrchu selsig, mae'n gwella'r blas a gwneud lliw deniadol.
 • Humectant - gall arbed lleithder, felly a ddefnyddir yn aml yn y diwydiant cig i gynyddu pwysau'r cynnyrch terfynol.

Gall Xylitol, y bydd difrod a'r defnydd yn cael ei disgrifio isod, hefyd yn cael ei ddefnyddio wrth gynhyrchu esterau, resinau synthetig. Wrth gwrs, mae sylwedd hwn yn cael ei ddefnyddio yn aml wrth gynhyrchu gwm deintgig, past dannedd, cegolch, yn feddyginiaethau ar gyfer yr organ arogleuol.

Ffurflen Rhyddhau a phris

Melysydd a werthir mewn pecynnau o 20, 100, 200 a 250 gram. Xylitol, y pris sydd yn uwch na'r gost o siwgr rheolaidd, gellir eu prynu ar gyfer 150 o rubles y 200 gram pecyn.

Ble i brynu?

Gall hyn melysydd eu prynu mewn siopau, archfarchnadoedd, bwyd iechyd. Hefyd, caiff ei werthu ar y Rhyngrwyd.

eiddo defnyddiol

 1. Xylitol - lle siwgr sy'n adfer y cydbwysedd asid-alcalïaidd naturiol yn y geg, yn cadw dannedd yn iach.
 2. Nid yw'n rhoi'r ceudodau ffurflen, tartar a phlac. Mae hefyd yn atgyfnerthu'r enamel ac yn gwella priodweddau amddiffynnol o boer.
 3. Xylitol a menywod beichiog a ganiateir ac i mewn, yn lleihau'n sylweddol y nifer o facteria streptococws mewn ffetws sy'n datblygu.
 4. Os yw person gwm cnoi yn rheolaidd gyda'r melysydd, mae'n anuniongyrchol ei helpu i oresgyn heintiau ar y glust. Mae'r ffaith bod yr allbwn yn activated yn ystod peiriannu bwyd dannedd Earwax a'r glust ganol clirio. Mae effaith niweidiol o siwgr ar y geg tra all-lein.
 5. Xylitol yn dda ar gyfer esgyrn: iddo ymladd gyda'u breuder, yn cynyddu dwysedd ac mae'n atal ardderchog o osteoporosis.
 6. Mae'r lle siwgr ei ychwanegu yn aml i feddyginiaethau ar gyfer y trwyn, gan ei fod yn lleihau'r risg o ddatblygu asthma, rhinitis, alergeddau a sinusitis.

nodweddion peryglus

Fel y cyfryw, ni all effeithiau niweidiol sylwedd hwn yn cael ei gynnal. Gall effaith negyddol yn cael ei arsylwi yn unig ar anoddefgarwch unigol hwn ychwanegyn bwyd neu, yn achos gorddos ohono. Dylai dogn dyddiol y melysydd yn ddim mwy na 50 gram y dydd ar gyfer oedolyn. Fel arall, y posibilrwydd o symptomau negyddol: stumog yn chwyddo, flatulence, cynhyrfu ei gadair.

Xylitol, sy'n niweidiol ac mae'r manteision eisoes wedi'u marcio, rhaid i chi ddefnyddio yn ôl y cyfarwyddiadau. Felly, rydym yn ystyried nesaf, yn yr hyn y dylai meintiau gymryd melysydd hwn.

Sut i ddefnyddio?

Mae faint o melysydd yn dibynnu ar y canlyniadau sydd i'w disgwyl oddi wrtho:

 • Fel ffisig gweithio - 50 g gyda the cynnes, ymprydio.
 • I atal pydredd y dylid eu cymryd bob dydd am 6 go Xylitol.
 • Fel cholagogue - 20 g mewn toddiant gyda dŵr neu de.
 • Yn clefydau y glust, y trwyn a'r gwddf - 10 go lle siwgr. Dylai'r sylwedd yn cael eu cymryd yn rheolaidd, oherwydd dim ond wedyn y gall ymddangos canlyniad gweladwy.

rhybuddiadau

 1. Xylitol, cyfarwyddiadau y dylid eu cynnwys yn y pecyn gyda atodiad hwn bob amser, ni argymhellir eu defnyddio ar gyfer pobl sy'n dioddef o glefydau amrywiol y llwybr treuliad.
 2. Dylid Xylitol yn cael eu cadw i ffwrdd oddi wrth gŵn, gan ei fod yn hynod o wenwynig ar eu cyfer.
 3. Cyn cymryd atodiad hwn, dylech bob amser ymgynghori â meddyg.
 4. Peidiwch byth â rhoi sylwedd i blant o dan 3 oed.

oes silff amodau a storio

Mae'r cyfarwyddiadau i'r sylwedd yn dangos y gall Xylitol arbed 1 flwyddyn. Fodd bynnag, os na fydd y melysydd ei dorri, gellir ei gymhwyso ar ôl y dyddiad terfyn. Er mwyn Xylitol nid yw'n ffurfio lympiau, rhaid ei storio mewn jar wydr wedi'i selio mewn lle tywyll, sych. Os bydd y sylwedd yn cael ei caledu, gall hefyd gael ei ddefnyddio, ond dylai melysydd yellowed eisoes yn codi pryderon - yn yr achos hwn, mae'n well i daflu i ffwrdd.

Nawr eich bod yn gwybod yr hyn y dewis arall ardderchog i siwgr yn Xylitol. Beth yw sylwedd hwn, gan ei fod yn cael ei gynhyrchu, lle maent yn dod o hyd i ddefnydd ar ei gyfer, byddwch wedi dysgu o'r erthygl. Hefyd, rydym wedi penderfynu y melysydd hwn wedi llawer o rinweddau cadarnhaol, effaith fawr ar iechyd pobl. Ond mae'r effeithiau negyddol sylwedd bron nid yw'n. Ond os yw person yn gwneud camgymeriad gyda'r dos ac yn cymryd y melysydd mewn symiau mawr, gall fod yn sgîl-effeithiau a welwyd. Er mwyn osgoi hyn, mae angen i chi yn gywir ac yn gywir i wneud y sylwedd yn ôl y cyfarwyddiadau.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.