HobiGwnïo

Mathau o bapur origami

Origami - y grefft o wneud gwahanol ffigyrau allan o bapur. Origami yn adnabyddus ers yr hen amser ac wedi ei wreiddiau yn Tsieina, lle mae papur ei ddyfeisio. Daeth Yn ddiweddarach dechneg ddiddorol i Japan, lle caffael poblogrwydd wirioneddol enfawr.

Hanes origami

I ddechrau, y math hwn o gelfyddyd turio gymeriad crefyddol, a ffigurau papur a ddefnyddir mewn defodau sanctaidd. Origami Addysg oedd ond ar gael i ddosbarthiadau uwch ac yn ei ystyried yn sgil pwysig iawn.

Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, origami wedi lledaenu ar draws y byd a bod gennych ddiddordeb mewn nid yn unig yn oedolion ond hefyd i blant o wahanol oedrannau.

origami gwreiddiol yn cynnwys y defnydd o bapur lliw siâp sgwâr. Nid yw Siswrn a glud yn cael ei ddefnyddio yn y grefft confensiynol. Fodd bynnag, yn y gelfyddyd fodern o grefft papur weithiau yn gwyro oddi wrth y canonau.

mathau o origami

Cyn i chi ddechrau creu eich crefft, dylech ymgyfarwyddo â'r technegau. Mae'r mathau canlynol o bapur origami:

 • origami modiwlaidd. Mae'n un o'r technegau mwyaf poblogaidd a llafur-ddwys o ddarnau o bapur plygu. Mae ei defnydd mewn creu fawr o ddarnau, swmpus sy'n cynnwys nifer o unedau neu hyn a elwir yn fodiwlau. I ddechrau yn cynnwys nifer o elfennau o'r un neu wahanol maint y papur, ac yna maent ond buddsoddi mewn un arall, droi i mewn i gyfansoddiad gorffenedig. Nid yw'r heddlu ffrithiant yn toddi dylunio vsey. Enghraifft drawiadol yw'r gyfrol modiwlaidd balŵn origami, sy'n cael ei ddefnyddio yn aml mewn addurn Nadoligaidd, ac mae'n debyg gyfarwydd i lawer.
 • Origami Syml - mathau o origami, a gynlluniwyd ar gyfer dechreuwyr neu i bobl ag anableddau. Cafodd ei ddatblygu gyntaf gan y ffan origami Prydain John Smith. Dim ond blygiadau y mynydd a gall y dyffryn yn cael ei ddefnyddio yn y system hon. Ac mae hyn, yn ei dro, yn golygu na allwch ddefnyddio y rhan fwyaf o'r technegau uwch o dechneg glasurol. Felly, mae datblygu technegau newydd sy'n eich galluogi i gyflawni'r canlyniadau yr ydych am heb manipulations cymhleth.
 • Plygu o sgan. Mae hwn yn un o'r mathau o origami, yn llun, sydd wedi gweld yr holl plygiadau y model yn y dyfodol. Plygu o'r hystyried sy'n datblygu yn fwy anodd na'r mathau safonol o origami, ond mae'n rhoi nid yn unig y syniad o sut i roi ffigwr, ond hefyd yn dangos sut mae'r cynllun hwn wedi cael ei ddatblygu. Sganio a defnyddio fel dull o greu diagramau origami newydd.
 • Gwlyb-plygu. Ni all Mathau o dechnegau origami wneud heb ddull a ddatblygwyd gan Akira Esidzyavoy golygu defnyddio papur iraidd gyda chymorth o ddŵr. Gwlyb-plygu ei ddefnyddio'n helaeth i greu ffigyrau o fflora a ffawna. papur socian yn caniatáu i wneud llinellau yn fwy hyblyg ac mynegiannol yn ogystal ag i roi anhyblygrwydd penodol iddynt. Ar gyfer y math hwn o greadigrwydd yn papur arbennig addas wrth weithgynhyrchu glud sy'n toddi mewn dŵr yn cael ei ychwanegu.

 • Kirigama. Dyma'r unig fath o origami, lle mae'r defnydd o siswrn a ganiateir. Mae'n cael ei ddefnyddio i greu cardiau hardd gyda eitemau swmpus.
 • Monegami. ffurf ar gelfyddyd sydd yn ddelfrydol ar gyfer pobl nad ydynt bellach yn gwybod ble i roi eu harian, neu'r rhai sydd, ar y groes, yn ceisio denu llwyddiant ariannol at ei ochr. Mae'r ffigurau y dull hwn yn cael eu gwneud o arian papur.
 • Kviling. I greu darlun cyflawn. Roedd y papur ei gyflwyno mewn ffordd arbennig i gyrraedd y siâp a ddymunir. Yna, mae'n cael ei bondio i'r is-haen. Mae'r dechneg hon yn anodd, ond yn iawn cymryd llawer o amser.

Beth yw'r dechneg Kusudama

Mathau origami modiwlaidd yn aml yn drysu gyda thechneg Kusudama, sydd hefyd yn cynnwys y gwaith o siâp crwn y moduli swmp greu. Y gwahaniaeth yw bod y cydrannau origami modiwlaidd balŵn mewnosod yn ei gilydd, ac yn Kusudama gludo neu styffylu.

Sut i ddewis y papur origami

Papur - yr elfen bwysicaf wrth wneud origami. Ffurflenni a thechnegau o bapur origami yn amrywiol ac mae angen dwysedd ac ansawdd gwahanol.

Modiwlaidd origami perffaith papur swyddfa dwysedd cymedrol, heb fod yn rhy llyfn, lliw ar y ddwy ochr. ansawdd y papur yn cael ei bennu gan y ffaith nad yw'n troi'n wyn yn y plygiadau.

sticeri amryliw yn addas iawn ar gyfer ceisiadau am Kusudama neu origami modiwlaidd. modiwlau trionglog yn cael eu gwneud o daflenni petryal, felly os ydych yn torri sticer sgwâr yn ei hanner, er mwyn cael sail addas ar gyfer y modiwl trionglog. Mae sticeri hirsgwar, nad oes angen eu haddasu.

Pecynnau ar gyfer y math hwn o gelf

Mae papur arbennig ar gyfer origami. Mae'n cael ei eisoes werthwyd dorri, fel arfer ar sgwariau o wahanol feintiau. Gall y pecyn i'w gael ychydig o daflenni o liwiau gwahanol (un ochr gwyn, y lliw arall) neu bapur gael patrwm.

Mae'r pecynnau ar gael i blant. Y gwahaniaeth yw bod ar gyfer papur origami modiwlaidd yn cymryd llawer o'r un lliw, ond gormod o amrywiaeth o liwiau mewn setiau plant. Ond gallwch ddod o hyd lliwiau prin fel du a arlliwiau o brown mewn setiau plant.

Yn rhyfedd ddigon, ond mae'r cylchgrawn papur yn cael ei ddefnyddio hefyd yn y broses greadigol hon. Mae ei nodweddion yn addas iawn ar gyfer y gwaith o ffigyrau ac arysgrifau creu a lluniau darparu patrwm diddorol.

offer ychwanegol ar gyfer creu ffigyrau o bapur

Creu modiwlau pren mesur defnyddiol a chyllell papur. I baratoi papur i'r gwaith, mae angen i cyn-dorri i mewn petryalau fflat. Cyflymach bydd yn ei wneud, plygu sawl dalen o bapur yn y pentwr, gan wneud y markup gyda phren mesur ac yn torri gyda chyllell. Siswrn i wneud nid yw trin hyn yn gyfleus iawn.

Nid yw origami modiwlaidd yw'n defnyddio glud, ond pan ddaw i degan neu anrheg plentyn, efallai y byddwch am wneud crefftau gryfach. Wrth ddylunio Kusudama "Super Ball" Bydd angen edau, gan fod y modiwlau unigol yn gysylltiedig ag ef gyda chymorth edau gyda nodwydd.

Dylid eu cadw yn elfennau o flaen llaw o "person": llygaid, trwyn, mwstas, ac amrywiol rhubanau a bwâu.

Mathau o unedau origami yn amrywiol iawn:

 • fflat - a ddefnyddir ar gyfer mosaig;
 • cyfaint lle Kusudama a wnaed amrywiol ffigurau.

Sut i wneud modiwl trionglog

Mae'r modiwl trionglog yn seiliedig ar luosogrwydd o handicrafts. Ei gwneud yn hawdd iawn, un wedi dim ond i gadw at yr awgrymiadau canlynol:

 1. Cymerwch ddarn hirsgwar o bapur a'i blygu yn ei hanner ei hyd.
 2. Plygwch y daflen ar draws i weld y canol. Plygwch y cefn. Gosod taflen fel bod yr ardal yn wynebu i fyny.
 3. Plygwch ymyl uchaf i'r canol.
 4. Trowch drosodd i'r ochr arall.
 5. Mae'r rhan isaf plygu i fyny.
 6. corneli bach, sticio allan ar yr ochrau, plygu drwy'r prif triongl.
 7. Gwthiwch y corneli a gwaelod.
 8. Dod â'r cyfan yn ôl ac yn codi'r rhan isaf.
 9. Bend yn ei hanner. Y canlyniad oedd modiwl trionglog gyda dau topiau a dau pocedi. Gall elfennau eraill yn cael eu mewnosod i mewn i bocedi hyn.

Agweddau cadarnhaol o wersi origami

Papur Origami - yn brofiad diddorol a chyffrous. Mae ei gariad oedolion a phlant. Yn arbennig o ddefnyddiol i gymryd rhan mewn origami i blant o 3 i 15 oed. Mae'r math hwn o gelf yn datblygu ei ddeheurwydd llaw, dychymyg gofodol a meddwl yn greadigol.

Byd Gwaith, ar ôl ymarfer byr, byddwch yn gallu i roi rhoddion i ben gyda eu dwylo. Y llawenydd o blant o'r tegan newydd anodd gorbwysleisio.

Felly, ni fyddwch yn difaru pan origami meistr.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.