Hunan-amaethuSeicoleg

Holiadur SAN: dehongli canlyniadau

Er mwyn asesu cyflwr iechyd, gweithgarwch a hwyliau, holiadur arbennig ei datblygu. Cafodd ei greu gan y staff y Moscow Athrofa Feddygol yn Gyntaf. I. M. Sechenova. Ac os oes mwy penodol, yn 1973 datblygwyd holiadur SAN VA Doskin, N. A. Lavrenteva, pêl VB AS Miroshnikov. Gwybodaeth am y nodweddion y prawf a ddisgrifir yn yr erthygl.

Sut y gallaf ddefnyddio'r holiadur

Prawf Mae'r galw am asesu statws meddyliol. Ar yr un pryd, mae'n dangos y lles, nid yn unig o gleifion meddygol ond hefyd pobl yn iach. Roedd yr astudiaeth wedi'i anelu at benderfynu ar y rhythmau biolegol. Maent yn cael eu cynrychioli gan nodwedd rheolaidd o'r newid, y lluoedd y ffenomena a phrosesau natur biolegol. Mae hyn hefyd yn berthnasol i nodweddion unigol arddangos swyddogaeth ffisiolegol.

profi darn yw cymhareb o gyflwr â symptomau seicolegol. Holiadur SAN yn hawdd iawn i'w defnyddio. Mae'n cael ei gynrychioli fel mynegeion â'r raddfa (3 2 1 0 1 2 3). Gofynnir i'r pwnc 30 pâr o eiriau y mae gyferbyn nodweddiadol. Y dasg yw i ddewis a chylch mewn cylch ar y ffigur 1 ar bob graddfa. Dylai'r gwerth a ddewiswyd yn adlewyrchu cyflwr dynol mwyaf cywir fel y mae ar yr adeg y prawf.

elfennau o'r holiadur

Gan ddefnyddio'r ffurflen, gallwch ddadansoddi eich cyflwr iechyd ar hyn o bryd. Mae'r llinell waelod yw bod y cyflwr mewnol bob amser yn cael ei ffurfio o nifer o nodweddion.

Holiadur SAN nodi nodweddion o'r fath:

 1. Iechyd, sy'n cynnwys grymoedd, blinder ac iechyd.
 2. Gweithgaredd - o gyfradd llif swyddogaethau symudedd.
 3. Mood, nodweddion cydran cyflwr emosiynol.

Mae'r nodweddion hyn yn dangos sut y mae'r ymatebydd yn teimlo ar unrhyw adeg benodol. Diolch i brofi ei fod yn iechyd clir cyffredinol, graddau o symudedd, yn ogystal â'r cefndir emosiynol.

prawf strwythur

Holiadur SAN cynnwys 30 pâr o rinweddau gyferbyn sy'n nodweddu cyflwr iechyd. Atebion i'w helpu i ddeall eu hunain, gan ddangos mesur o bob un symptomau nodweddiadol o fewn amser penodol. Pan fydd y prawf yn angenrheidiol i basio'r disgrifio eu cyflwr mwyaf cywir. I wneud hyn, ym mhob un o'r parau mae'n rhaid iddo gael ei ddewis nodwedd, gallwch arddangos y statws ar unrhyw adeg benodol ag ef. At y diben hwn mae angen i ddewis nifer, sy'n cyfateb yn union fel y synhwyrau ar unrhyw adeg benodol.

Mae pob un o'r graddfeydd sgôr cyfartalog sy'n hafal i 4. Bod yn cael ei drefnu felly holiadur SAN. Iechyd, gweithgaredd, hwyliau a ddiffinnir fel ffafriol pan fydd y sgôr yn fwy na 4 pwynt. Ond os bydd y gwerth yn llai, nid oes modd barnu agwedd dda tuag at yr hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd. Ar gyfer asesiadau arferol ystod rhyfedd o 5.0-5.5 bwyntiau.

iechyd

Un o nodweddion i'w dadansoddi yw sut mae'r unigolyn yn teimlo. Mae'n gasgliad o teimladau goddrychol. Felly mae adnabod nodweddion y cysur ffisiolegol a seicolegol. Mae cyfeiriad o feddyliau a theimladau hefyd yn benderfynol os yw'r holiadur yn ceisio SAN ar waith.

Ddehongli'r canlyniadau yn awgrymu bod y lles cael eu cynrychioli gan nodwedd cyffredinol. Gall fod yn siriol, anhwylder, ac eraill. Gall y rhain emosiynau achosi anghysur mewn gwahanol rannau o'r corff.

gweithgaredd

Gweithgarwch yn nodwedd gyffredin o fodau byw. Ar yr un safle y siaradwr yw trosi neu gynnal perthynas hanfodol gyda ysgogiadau allanol sylweddol. Mae hyn yn cyd-fynd adran benodol. Mae'n cael ei gynrychioli gan y math o weithgaredd:

 1. Cemegol.
 2. Gweithgarwch ymwybyddiaeth.
 3. Mae gweithgarwch corfforol, nerfus a meddyliol.
 4. Grŵp.
 5. Personoliaeth.
 6. Cwmni.

Gweithgarwch yn uniongyrchol gysylltiedig â'r modd y mae rhagfynegiad o ddigwyddiadau. Mae hyn yn berthnasol i'r cyfrwng ei hun, yn ogystal ag y sefyllfa o organeb fyw ynddo.

Yn ogystal, mae'n sffêr o amlygiad o anian. Mae'n cael ei benderfynu gan y ehangder o ryngweithio dynol a'r amgylchedd (ffisegol a chymdeithasol). Mae'r paramedr yn penderfynu ar gyflwr iechyd, yn cydymffurfio â'r nodweddion:

 1. Anadweithedd.
 2. Goddefedd.
 3. Menter.
 4. Calm.
 5. Elan.
 6. Gweithgaredd.

hwyliau

ansawdd dywedodd ei gynrychioli yn datgan hir, sy'n cael eu nodweddu gan sefydlogrwydd. Dyna'r ffordd y mae'r holiadur SAN. Dehongli yn cynnwys gwerthusiad o'r cefndir emosiynol sy'n nodweddu'r iselder ysbryd neu elated. cefndir emosiynol yn adwaith i ganlyniadau digwyddiadau penodol. Mae hyn hefyd yn wir am eu gwerthoedd mewn perthynas â disgwyliadau cyffredinol, cynlluniau bywyd a diddordebau.

Yn yr achos hwn, mae adnabyddiaeth eglur o gyflwr critigol. Gall hyn fod yn diflastod neu gyffro, llawenydd. Yn wahanol i deimladau, mae'r awyrgylch yn cael ei gyfeirio at un neu wrthrych arall. Mae'n cael ei achosi gan ryw fath o esgus, yn rheswm. Felly bwysig yw presenoldeb ymateb emosiynol i unrhyw effaith.

Sut mae'r prosesu data

Mae canlyniadau'r holiadur SAN anodd cyfrifo. Dylid Mynegai 3 yn cael eu dewis pan fydd cyflwr gwael iechyd, gweithgaredd isaf a iawn hwyliau drwg. Mae'n cyfateb i 1 pwynt.

Ddilyn gan y mynegai 2, sy'n cyfateb i'r un nifer o bwyntiau. Mae 1 yn cael ei gymryd fel 3 phwynt ac yn y blaen. graddfa polyn newid yn gyson. Mynegai 3 ar yr ochr arall yn dod yn gyfartal â 7 pwynt. Ar gyfer amodau cadarnhaol a nodweddir gan gwerthoedd uchel, ac ar gyfer negyddol - yr isaf. I ddwyn y sgôr gael ei gyfrifo cymedr rhifyddol. Dylai hyn gael ei wneud yn ei gyfanrwydd, yn ogystal ag ar wahân, yn dibynnu ar y gweithgaredd, hwyliau a lles.

prawf o'r fath yn effeithlon iawn ac yn syml. Yn enwedig lle cyfleus ar-lein, bob tro yn llenwi'r cae agored. Er y gallwch ddefnyddio'r allbrint a phen i adnabod nodweddion eu cyflwr iechyd. Gall gael ei gynnal gan weithiwr proffesiynol neu er mwyn bodloni'r diddordeb personol.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.