HarddwchGofal croen

Cosmeceuticals - beth yw hyn? Cosmeceuticals - meddygaeth neu colur?

Ydych chi erioed wedi prynu colur yn y fferyllfa? Felly, cosmeceuticals - mae hyn yn y asiant fferyllol i ofalu am eu hunain, sy'n perfformio tasgau penodol: wrinkles ymladd, cael gwared ar pigmentation, cael gwared ar cen a gwallt cholled. Mae'r cynhyrchion hyn yn effeithiol iawn ac nid yw'n achosi alergeddau, gan ei fod yn datblygu fferyllwyr. cosmeceuticals meddygol - nid yn unig yw cyfres o ofalu, ond hefyd yn iachau. cynhyrchion cosmetig o'r dosbarth hwn yn treiddio yn ddwfn i mewn i'r celloedd, ac yn cael effaith gadarnhaol trwy ysgogi y prosesau biolegol a chemegol yn y corff dynol. Felly, gallwn ddod i'r casgliad bod yn ddiogel cosmeceuticals - a colur iechyd-amddiffyn.

Yn gyfarwydd â cosmeceuticals

"Mae'r defnydd o heb fod yn wenwynig a diniwed i'r croen y cynhwysion!" - mae hyn yn arwyddair, sy'n glynu at cosmeceuticals proffesiynol. gwyddoniaeth Maeth arbennig eisoes yn gwybod llawer am faeth gell ac mae wedi helpu fferyllwyr yn cynnwys elfennau bioactif naturiol yn unig yn y technegau diweddaraf. Cyn rhyddhau cynnyrch pob fferyllol yn brofion clinigol difrifol, fel y gallant gael eu defnyddio hyd yn oed cleientiaid yn dioddef o psoriasis ac ecsema.

Cosmeceuticals - cynhyrchiad hwn, ar ôl canslo lle nad oes effaith o heneiddio a bod yn gaeth. Mae'n bosibl defnyddio'r amser angenrheidiol, yna gwnewch gwyliau hir, ac ni fydd yn effeithio ar y cyflwr croen. Yr effaith adfywio ar ôl terfynu o'r offer hyn yn cael ei gynnal hyd yn oed am amser hir, gan eu bod yn treiddio i mewn i'r haenau isaf y dermis a hypodermis. Mae cosmeceuticals Gorau safonau uchel iawn a safonau rhyngwladol o ansawdd, oherwydd ei fod wedi bod yn therapiwtig. O'r fath yn safle uchel yn gallu cyflawni ychydig o gwmnïau yn y byd. Yn Rwsia, dim ond dau gwmni sydd wedi ardystio rhyngwladol.

Prif gydrannau cosmeceuticals

I wneud cais y colur fferyllol, nid yw o reidrwydd yn cael y croen afiach. Ar gyfer rhoi cynhyrchion o'r fath yn ddigonol yn dilyn nodweddion: wrinkles, sychder, oiliness, sagging, plicio. Bydd hufen meddyginiaethol neu serwm helpu i adfer prosesau metabolaidd yn y dermis. Cosmeceuticals fantais fawr yw absenoldeb y cynhwysion canlynol: propylen glycol, gluconate sodiwm , ac olew mwynol. Mae pob rhad colur gyffredinol, mae cydrannau hyn, felly yn cael llawer o sgîl-effeithiau sy'n dinistrio'r haen amddiffynnol y croen.

Pam ei fod yn well na cosmeceuticals Botox? Y gwahaniaeth yw bod Botox yn rhoi dim ond yn cael effaith cosmetig, ond nid yw'n cyfrannu at arafu ac atal y broses heneiddio. wyneb cosmeceutical yn gallu cynhyrchu cof cyhyrau, ac ar ôl ei defnydd hirfaith yn bosibl cyflawni'r gostyngiad o hyd yn oed y wrinkles dyfnaf.

Pa gydrannau cyfrannu at ryddhau adfer mawr ei angen o collagen croen a ffibrau elastin? Mae un o'r cydrannau hyn yn asid hyalwronig, sy'n cadw lleithder yn y dermis. Elfen bwysig arall yw'r gwrthocsidyddion. Maent yn deillio o gelloedd holl radicaliaid niweidiol ac mae'r broses heneiddio yn cael ei atal. Ar gyfer cynhyrchu paratoadau cosmetig gan ddefnyddio emulsifying uchel a chydrannau sefydlogi, yn ogystal â chadwolion.

cosmeceuticals Yn wahanol fferyllol

Cosmeceuticals cyfunol y colur a fferyllol, felly mae'n dod yn fwy a mwy poblogaidd. Mae'n groes rhwng y ddau. colur meddygol a ddatblygwyd yn Ffrainc 35 mlynedd yn ôl. Yna, mae'r cynnyrch yn cael ei enw - ". Pills harddwch" Heddiw, mae y grwpiau canlynol o gynhyrchion cosmeceutical:

 1. Offer i wella cyflwr y gwallt.
 2. Cynhyrchion ewinedd.
 3. offer gwrth-oedran.
 4. Paratoadau i atal llosg haul.
 5. Gwrth-cellulite asiantau.

Beth yw'r prif wahaniaethau rhwng y cyffuriau i'r croen a'r cosmeceutical? cynhyrchion cosmeceutical â chrynodiad is o gydrannau nag fferyllol. Ond mae colur meddygol yn cyfansoddiad gyfoethog iawn, o ganlyniad y gall ei chael ar y corff yn heb fod yn llai effeithiol nag farmetsevtika.

nodweddion cosmeceuticals

O'r fath beth â cosmeceuticals, ymddangosodd yn ddiweddar, felly mae rhywfaint o penodoldeb yn y defnydd o'r cronfeydd hyn. Mae'n bwysig gwybod beth cosmeceutical berthnasol clinigau cosmetology, gall rhai eitemau eu prynu mewn fferyllfeydd. I ddewis y cyffur cywir, mae angen i chi ymgynghori â harddwch sydd â phrofiad o weithio gyda nhw. Cyn gwneud cais rhaid i'r colur meddygol i wneud sampl prawf ar y alergedd. ymarfer yn ddiweddar cyfuno cosmeceutical a deunydd fferyllol. Gall hyn i gyd yn arwain at cosmeceutical Gofal Croen disodli yn.

Cosmeceuticals: brandiau gorau

Gall yr holl gynnyrch cosmeceutical cael ei rannu yn dair lefel: I, II, III. Mae paratoadau 1 lefel yn cael eu gwerthu yn gyfan gwbl mewn fferyllfeydd. Dyma y brand mwyaf poblogaidd cosmeceuticals categori hwn:

 • VICHY.
 • Phuto.
 • Bioline.
 • Llinell Gwyrdd.
 • Lierac.
 • Avene.

Mae'r cronfeydd hyn yn gweithredu'n eithaf effeithiol yn y haenau'r epidermis: wrinkles llyfn iawn, dileu sychder neu oiliness y croen. Drwy'r bilen islawr, ni fydd hyn yn gweithio hufen, felly cael gwared ar y broblem yn eu lleoliad, ni allant fforddio.

colur cynhyrchu II therapiwtig gallu gwella cyflwr croen nid yn unig ar lefel esthetig, ond hefyd yn y gell, yn gweithredu fel y therapiwtig. Ar y farchnad y byd nid oes llawer o'r brandiau hyn. cosmeceuticals Ansawdd y dosbarth hwn yn deilwng o barch a nodiadau farcio "Lux". Mae'r offer hyn nid yn gaethiwus. Jar o hufen, er enghraifft, yn para am dri mis, ac nid o reidrwydd i brynu ail poeth ar ôl eu defnyddio. Yr effaith yn parhau am amser hir eto, ac nid yw'r cyflwr croen yn gwaethygu, fel yn hufen hwn oes unrhyw gydrannau synthetig. Nid Lefel II Mae cost cosmeceuticals yn uchel iawn oherwydd y pecynnau cost-isel. Mae'r prynwr yn talu dim ond ar gyfer cynnwys y cynnyrch. Oherwydd y treiddiad dwfn y effaith therapiwtig cosmetig therapiwtig yn cael ei gyflawni yn y celloedd y dermis. colur lefel II a gynhyrchwyd gan enwau o'r fath:

 • NEWAYS.
 • NSP.
 • Natria.
 • Naturals IRWIN.

Gall y rhain offer weithiau i'w gweld yn drugstores, ond mae llawer yn eu prynu ar wefannau'r gwneuthurwyr ', neu yn y rhwydwaith o ddosbarthwyr.

Cosmeceuticals am III wynebau cenhedlaeth treiddio ddwfn i mewn i'r epidermis, dermis a hypodermis. Maent yn effeithio ar yr haenau croen hyd yn oed yn fwy effeithiol na lefel y ffordd II. Y lefel uchaf o cosmeceuticals gyflwynodd y brandiau canlynol:

 • RBC.
 • CCL.
 • Cefine.
 • Celevenus.
 • Kanebo.

Mae'r cynhyrchion cosmetig yn cael eu adnabyddus sêr pop, gwragedd tŷ, menywod busnes, oherwydd gall cyffuriau adnewyddu'r croen. cosmeceuticals Proffesiynol yn gwneud menyw-groomed yn dda, ac yn wyneb, y gwddf a décolleté - iach.

Golygu a gynhyrchir yn Rwsia

Yn ddiweddar mae wedi bod yn wirioneddol cosmeceuticals Rwsia. Marks, gall brandiau i'w gweld yn nes ymlaen yn yr erthygl hon. Harddwch Irina Nikolaeva gadarn a sefydlwyd o'r enw Irushka. Mae strwythur y cynnyrch o ansawdd uchel yn cynnwys cynhwysion naturiol yn unig, nid yw'n cynnwys cynhyrchion anifeiliaid. Ar gyfer gwahanol fathau o groen gan gynhyrchion datblygedig ar gyfer yr wyneb, gwallt a'r corff. Yn enwedig poblogaidd serwm gwrth-heneiddio y brand. Cynnyrch yn cael eu Irushka yn Klimovsk yn y "Fferm Corus".

Hyd yn hyn, gwybodaeth yn chwedl y gall colur effeithiol dim ond yn cael ei wneud dramor. Prawf o hyn yw'r Rwsia cwmni "rhisgl" cosmeceuticals. Mae ei cynnyrch triniaeth yn cael canran uchel o gydran fiolegol weithredol a datrys llawer o broblemau esthetig. Roedd Labordy "Rhisgl" sefydlwyd yn 1996, gan fod cynnyrch yna ddatblygwyd o'r cynhwysion mwyaf modern byd-hysbys. Nid ydynt yn defnyddio llifynnau cemegol, braster anifeiliaid.

"Rhisgl" yn cynhyrchu hufen, masgiau, serums, balms, cynhyrchion ar gyfer gofal gwallt. Gall eu cynhyrchion eu prynu am bris fforddiadwy. mae'r cwmni hefyd yn llwyddiannus yn rhyddhau'r llinell proffesiynol New Line, sy'n hapus i gymryd y prydferthwyr blaenllaw. Yma yn berthnasol pecynnau mwd, tonic dwys, cynhyrchion codi a chyfleusterau tylino. balchder arbennig yw gofal rheng Sante am eich dwylo a'ch traed.

Arall effeithiol gynnyrch-dosbarth "moethus" yn colur labordy "Arcadia" yn St Petersburg. Mae'r arian hwn yn addas ar gyfer y ddau gartref a gofal proffesiynol. Maent yn cael eu defnyddio gweithwyr o ganolfannau meddygol, clinigau, salonau harddwch, canolfannau llawdriniaeth gosmetig. Y prif gyfeiriad o "Arcadia" yn gysylltiedig â dulliau ar gyfer croen sensitif. Enillodd y brand yn y cartref llawer o gystadlaethau, ei henwebu am ac ennill llawer o arddangosfeydd a chynadleddau. cynhyrchu cwmni o "Arcadia" yn ddiogel ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd. Ei brif cyfeiriad - y o leihau, asiantau immunomodulating, gan ddefnyddio lipidau a polysacaridau greu.

Trin alopecia mewn merched cosmeceuticals

Mwy, gwyro oddi wrth y colli gwallt mewn merched arferol, oherwydd eu colled, a elwir alopecia. Mae'r gôt yn teneuo ac efallai yn y pen draw diflannu'n llwyr mewn rhai rhannau o'r pen a'r corff. Yn ôl astudiaethau ystadegol, y broblem o moelni yn wynebu o dair o'r boblogaeth fenywaidd. Mae'r rhan fwyaf aml, colli gwallt yn dechrau ar ôl 40 mlynedd. Mewn meddygaeth, mae arbenigo cyfan i ddelio â'r clefyd hwn - trichology.

Hyd yn hyn, a ddatblygwyd ac a cosmeceuticals gyfer trin alopecia. Pa brand i ddewis? Ceisiwch ddeall. Dulliau a ffyrdd o ddelio â cholli gwallt yn niferus, ond efallai yr angen i ganolbwyntio ar y rhai mwyaf effeithiol. Yn fwyaf diweddar, yr Unol Daleithiau ei ryddhau yn gyffur sensational Dekopill. Mae'r cosmeceutical yn agoriad llygad yn 2015. Gall hyn feddyginiaeth atal colli gwallt a achoswyd gan y ffactorau canlynol:

 • cymhellwyr androgenig;
 • straen;
 • cylch pwerperiwm;
 • dysfunction thyroid;
 • amrywiol dietau;
 • diffyg haearn;
 • clefydau heintus;
 • derbyniad o wrthfiotigau a chemotherapi.

Dekopill cryfhau'r maeth gwraidd gwallt, yn cynyddu ymwrthedd i DHT, arafu ffoliglau heneiddio. Yn y cyfansoddiad cosmeceutical yn cynnwys yr elfennau canlynol: detholiad olew o sitrws matrikin vitaminized, detholiad o ddail olewydd, olew olewydd gyda osôn. Yn ôl y strwythur yn lotion hylifol iawn, pacio mewn jariau â Pipettes. Beth anschet effeithlonrwydd? Os ydych chi'n credu bod y geiriau potrebitelnits wedi profi offeryn hwn ar waith, Dekopill - yn enghraifft wych o'r hyn y gall weithio gwyrthiau cosmeceuticals modern. Adolygiadau o hyn lotion therapiwtig yn dda iawn, yr unig beth nad oedd y pris ar ei gyfer yn fach.

Siampŵ atal alopecia

Colli gwallt - yn arferol ar gyfer pob person. OK - colled o 10-100 flew y dydd. Os yw nifer hwn yn cynyddu'n sylweddol, angen brys i weithredu. Y dull mwyaf cyffredin o atal alopecia yw'r defnydd o siampŵau therapiwtig. Dyma cosmeceuticals gweithiau berffaith. Brands i'r cyfeiriad hwn eisoes yn hysbys i lawer. Ar rai werth stop.

Er mwyn i golli gwallt, gallwch ddefnyddio "Nizoral" - siampŵ. Mae'n dal yn gynorthwyydd gwych ar gyfer cen. A gynhwysir yn y "Nizorale" ketoconazole atal colli gwallt. Gall y cynnyrch hwn yn cael eu prynu ar unrhyw fferyllfa.

Yn dilyn siampŵ cosmeceutical yw "Fitoval". A gynhwysir ynddo ddetholiad gwenith dŵr-glycol cryfhau gwreiddiau gwallt ac yn gwella eu gallu i wrthsefyll. Bydd y canlyniad yn amlwg ar ôl 3 mis o ddefnydd o'r offeryn. Mae arbenigwyr yn argymell i chi ddefnyddio'r "Fitoval" ynghyd â chynhyrchion eraill yn y gyfres hon.

siampŵ effeithiol arall sy'n atal alopecia - "Vichy". Mae'n frwydr ddwys iawn â cholli gwallt. Mae'n cynnwys elfennau gweithredol megis aminexil, a lluosogrwydd o fitaminau. "Vichy" Mae gan gostyngiad cofnod mewn golli gwallt 70-75%.

fferyllwyr proffesiynol wedi datblygu siampŵ "Alerana". Fe'i defnyddir hefyd balm a mwgwd gwallt yr un gyfres. Mae'r effaith yn amlwg ar ôl pythefnos o ei ddefnydd. Cynnyrch yn cynnwys elfennau naturiol a fitamin cymhleth.

siampŵ hynod effeithiol ar gyfer colli gwallt yn "Ducret". Mae'n gallu cryfhau'r llinyn hyd yn oed wedi pyrmio a lliwio. Mae ei fitaminau a mwynau naturiol yn cael effaith aruthrol. O dan ei ddylanwad yn bwydo y celloedd croen y pen, y gwallt yn cael ei gryfhau. amrywiaeth mawr iawn o siampŵau cynnig cosmeceuticals i drin alopecia. Pa brand i ddewis, gall awgrymu arbenigwr.

Wyneb cosmeceutical

Mae pob brand o meddygol colur ar gyfer yr wyneb wedi nifer o linellau o gynhyrchion, ddileu'r problemau esthetig hyn:

 • dermatitis;
 • pigmentation;
 • effeithiau lliw haul;
 • acne;
 • Rosacea.

I ddileu unrhyw broblemau gyda'r croen, bydd y Dermatolegydd argymell i brynu eli a hufen cosmetig fferyllfa. Cosmeceutical wyneb cyhoeddodd yr labordai canlynol:

 1. "Bioderma".
 2. "La Rosh-Posay."
 3. "Aven".
 4. "A-Derma".
 5. "Ducret".
 6. "Biorga".
 7. "Uriage".
 8. "Iklen".

Cosmeceuticals yn cael eu defnyddio nid yn unig at ddibenion meddyginiaethol, ond hefyd fel ataliol. Boblogaidd iawn yn gynnyrch fferyllol a ganlyn ar gyfer yr wyneb:

 1. "Vichy".
 2. "The Rock".
 3. "Filogra".
 4. "Darphin".
 5. "Valmont."
 6. "Galenika".
 7. "Talgo".

Adolygiadau o colur meddygol

Gall llawer o adnoddau gwybodaeth ar gael ar yr ymatebion o colur meddygol ac adolygiadau am y cyflogwr "cosmeceuticals Modern". Mae llawer o brynwyr yn dweud ansawdd hypoalergenig ac yn uchel y cynhyrchion hyn. Merched fel dim persawr ymwthiol i guddio yr arogl cemegol. Nid yw mantais benodol o cosmeceuticals, yn syml, masgio ddiffygion croen a'r frwydr gweithredol yn eu herbyn.

Yn enwedig dulliau poblogaidd ar gyfer ysgogi twf gwallt ac ewinedd, trin cymhleth o seborrhea sych a seimllyd. Little adborth ar y modd ar gyfer gofal y geg, sy'n cael eu dannedd cannu a'u trin, deintgig, ymladd pydredd.

Mae anfanteision cosmeceuticals rheng prisiau uchel. Byddai llawer o gwsmeriaid yn hoffi gweld arian yn y pecyn yn fwy, gan ei fod wedi'i gynllunio ar gyfer defnydd tymor hir. Y fantais fawr yw'r ffaith bod hyd yn oed y croen mwyaf sensitif, gallwch ddewis cynhyrchion cosmeceutical.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.