Bwyd a diodPrif gwrs

Beth yw mêl cotwm?

Beth yw cotwm? Yn yr ystyr glasurol i unrhyw un ohonom yn blanhigyn y mae'r cotwm. Mae'n debyg nad yw llawer o bobl yn gwybod y gallwch ei chael gan fêl cotwm. Yn y cyfamser, mae'n cael ei ystyried yn un o'r danteithion mwyaf anarferol, sydd hefyd â llawer o nodweddion defnyddiol.

tarddiad

Cotwm yn cael ei ystyried planhigion mêl yn eithaf gwerthfawr. Mae hyn yn bennaf oherwydd y ffaith bod o un hectar o'r planhigion y gwenyn yn gallu casglu hyd at 300 kg o fêl. Maent yn casglu neithdar yn uniongyrchol oddi wrth y dail a blodau o gotwm. Y gyfrinach yn gorwedd yn y ffaith bod y gwaith hwn yn cynnwys llawer iawn o glwcos.

lliw

Pa mêl cotwm lliw? Pwy fydd yn dweud. Gallwn ddweud bod yn ddiogel mêl cotwm drysu gyda rhai amhosibl eraill. Pam? Oherwydd, er gwaethaf y ffaith bod yn y cyflwr hylifol, mae ganddo liw melyn golau, ar ôl y broses crystallization, mae'n dod yn wyn. Dyma mêl cotwm.

blas rhinweddau

Mae'n anodd i ddadlau â'r ffaith y gall y danteithion blas apelio at lawer o bobl. Ar ôl nodweddion y dosbarth yn y cyfuniad o blas melys confensiynol gyda Llaethog golau. Yn ogystal, yn ceisio amrywiaeth hon, gallwch deimlo rhywfaint o fraster. Nid yw'n syndod, gan fod mêl yn enwog am y cynnwys olew cotwm. Gyda llaw, maent yn dod yn fath o cyfyngydd a diogelu rhag yfed gormod. Ac gan ei gwneud yn y ddau ar yr un pryd, lluniaeth dietegol maethlon a.

arogl

Byddai arogl y cynnyrch, hyd yn oed y mwyaf anodd Gourmand wedi dod o hyd yn bleserus iawn. Er y tybir nad yw mêl cotwm ffres yn gallu agor ei blas yn llawn. Ac er mwyn mwynhau'r persawr yn llawn, rhaid i chi aros iddo aeddfedu.

crystallization

Er gwaethaf y ffaith bod mêl cotwm mewn cyfrannau cyfartal ac mae'n cynnwys ffrwctos a glwcos, y broses crystallization cymryd dim ond ychydig o fisoedd. Ac mae hyn yn cael ei ystyried yn gyfnod byr iawn ar gyfer y weithdrefn hon. Gall mêl o'r fath fod yn hawdd iawn i ledaenu ar fara. Gan fod y gronynnau yn cael eu ffurfio ynddo, ei fod yn fach iawn. Gall Mêl hyd yn oed yn cael eu torri yn ddarnau, ond dim ond ar ôl y crystallization terfynol.

Cotton mêl: eiddo defnyddiol

Mae'r cynnyrch hwn yn adnabyddus am ei eiddo iachau. Dyna pam y mae'n cael ei ddefnyddio yn weithredol mewn meddygaeth gwerin. Gydag eiddo yn gwrthfacterol a immunomodulating, mêl cotwm yn arf anhepgor yn y frwydr yn erbyn annwyd.

Cynnyrch ddefnyddio yn weithredol ar gyfer gweithgynhyrchu amrywiol mygydau meddu antiseptig ac yn gyfoethog mewn braster. cymysgeddau fath yn cael eu defnyddio ar gyfer mynd i'r afael â acne a mwy o secretiad y chwarennau sebwm. Mae masg o fêl cotwm yn cael effaith adnewyddu, gan ei fod yn mynd ati i atal colli lleithder. Hefyd, mae'n cael ei ddefnyddio ar gyfer rinsio gwallt, ac wrth gynhyrchu golchdrwythau. Mewn raddfa ddiwydiannol o gynnyrch gwenyn weithgynhyrchir cloeon asiant gofal.

mêl cotwm cymysg mewn symiau cyfartal gyda sudd llugaeron, yn cael ei ddefnyddio fel meddygaeth peswch. Ond ni ddylem anghofio bod drwy gymryd meddyginiaeth o'r fath, mae'n rhaid i chi yfed llawer iawn o ddŵr, gan ei fod yn cael effaith diwretig a gall achosi dadhydradu.

Omega-3 (asidau brasterog) a gynhwysir yn y mêl cotwm i gael dylanwad cadarnhaol ar adennill y corff. Yn ogystal, mae hyn cynnyrch penodol yn arf ardderchog ar gyfer atal clefydau cardiofasgwlaidd. Nid yw'r cynnyrch yn cael ei wrthgymeradwyo, hyd yn oed y rhai sy'n ceisio cadw at ddeiet.

Difrod gan ddefnyddio'r cynnyrch

Rydym yn deall bod yn cotwm mêl, eiddo defnyddiol ddisgrifio. Nawr, gadewch i ni siarad am y peryglon. mêl cotwm a gall achosi alergeddau. Yn aml, gall y canlyniad amlygiad o adwaith o'r fath fod yn frech. Weithiau alergedd i amrywiaeth hwn o fêl wedi symptomau tebyg iawn i'r annwyd cyffredin. Er enghraifft, efallai y bydd dolur gwddf, chwyddo ac yn y blaen. D.

Yn ogystal, mae yfed gormod o ffrwctos a gynhwysir yn y cynnyrch hwn, gall arwain at ganlyniadau annymunol, fel chwyddo a diffyg traul.

Cotwm Hufen-mêl

Ar sail y cynnyrch gwenyn o gotwm creu blasus a phrin hufen-mêl. Yn ychwanegol at y prif gydran, mae'n cynnwys olew, levulose a glwcos. Mae'n gyfoethog mewn omega-3, sy'n ei gwneud yn arf anhepgor ar gyfer y gwellhad buan y corff ar ôl salwch. Mae llawer o fitaminau buddiol o wahanol grwpiau (A, C ac E).

Cotwm Hufen-mêl yn hanfodol ar gyfer y rhai sydd am gryfhau eu system imiwnedd. Defnyddiwch ef hefyd i frwydro yn erbyn clefydau a peswch anadlol, yn ogystal â expectorant. Mae'n helpu cynnyrch gweithgar a llwybr wrinol mewn prosesau llidiol. Mae cotwm Hufen-mêl blas melys cain. Storio mewn lle sych anhygyrch i olau'r haul, ar dymheredd ohoni 0 i 25 gradd.

Fel y gwna y gall y mêl a hufen achosi adwaith alergaidd neu anhwylder ar y stumog a'r stumog yn chwyddo.

Yn olaf, mae fach

Gallwn ddweud bod y mêl cotwm - dim ond cynnyrch anhygoel! Fel y soniwyd uchod, yn ychwanegol at y blas unigryw mae ganddi amrywiaeth enfawr o eiddo yn ddefnyddiol. Felly, rhowch gynnig cynnyrch hwn yn bendant mae angen os yn bosibl. Gwell eto, os ydych yn defnyddio mêl cotwm yn barhaus.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.