IechydAfiechydon a Chyflyrau

A yw haidd yn heintus yn y llygad neu beidio?

Mae llawer o bobl wedi clywed neu wedi cael profiad clefyd o'r fath, fel llefrithen. Yn sydyn, cochni dod â llawer o anghyfleustra i'r person mewn bywyd bob dydd. Ofn eraill heintio gan ei fod yn arwain at broblemau wrth ddelio â phobl. Heintus yw llefrithen i eraill?

A dyna pam mae haidd?

Haidd - proses llidiol aciwt sy'n codi yn y gwallt neu amrannau bag chwarennau sebwm lleoli ar ymyl y eyelid.

Mae'r clefyd yn fwyaf aml sbarduno gan Staphylococcus aureus neu streptococws. Clefyd amlygu cosi, ac yna mae yn chwyddo y ganrif. Sawl diwrnod yn ddiweddarach mae'n cael ei ffurfio crawniad mewn grawn haidd. Pan fydd y ffactorau hysbys y clefyd hwn yn y dyfodol, gallwch atal rhag digwydd.

Achosion o haidd

Pan fydd yr arwyddion cyntaf y clefyd, y sawl sydd â diddordeb, a yw'r llygad yn haidd heintus. Ffactorau sy'n cyfrannu at y clefyd:

 • hypothermia ;
 • annigonol faint o fitaminau a mwynau yn y corff dynol;
 • system imiwnedd wan;
 • mynd i mewn llygad estron halogi gan lwch a sylweddau eraill;
 • annwyd;
 • straen, dynol straen nerfus;
 • clefydau ocwlar (blepharitis et al.);
 • haint firws trwy ddefnyddio gofal a cholur personol pobl eraill;
 • llid y llygad a'r amrannau;
 • rhagdueddiad genetig;
 • groes y gweithfeydd llwybr treulio;
 • diabetes.

Peidiwch llefrithen plentyn heintus? Mewn achos o achosion o rieni'r plentyn chwilio am symptomau clefyd difrifol ac ofn am ei gysylltiadau â phlant eraill. Nid yw Haidd ar gefndir y clefydau hyn yn ymddangos o bryd i'w gilydd, ond mae yn ddigon aml.

Symptomau'r clefyd?

Sut mae'r twlc? I ddechrau, y llygad mae lwmp bach sy'n troi coch a chynnydd o ran maint. O fewn ychydig ddyddiau ar haidd crwst yn ymddangos, ac o dan ei crawn.

Gall Haidd fod yn fewnol neu'n allanol. ffurflenni mewnol chwyddo y tu mewn i'r ganrif sy'n dod yn amlwg gydag ychydig o gwthio. haidd yn yr awyr agored yn ymddangos ar feingefn y lashes ac yn dod yn weladwy yn syth ar ôl yr ymddangosiad.

I ddechrau, mewn achos o salwch, mae teimlad o losgi a chosi. Mewn rhai achosion, efallai y byddwch yn derbyn y tymheredd a phoen o amgylch y llygad. Ar ôl ffurfio crawniad, gall gadarnhau yn gywir y digwyddiad o haidd.

Mae'n gwahardd i wasgu allan y grawn ar y llygad, a all arwain at haint yr haint llygad, ac mewn rhai achosion, hyd yn oed at ddallineb.

Mae rhai manylion am y clefyd

a yw haidd yn heintus yn y llygad neu beidio? Mae'r clefyd yn haint, felly mae'n bosibl i drosglwyddo a ddal. Gelwir Haidd yw Staphylococcus aureus, sy'n cael eu hystyried i fod yn ymwrthol i wrthfiotigau. Gall y clefyd yn digwydd mewn un llygad neu yn digwydd fel wlserau lluosog. Mae'r haint yn mynd i mewn i'r chwarennau sebwm, yna bydd y bacteria yn lluosi ac mae crawniad. Mae triniaeth yn hawsaf i ddechrau ar gam cynnar y clefyd.

Teimladau sy'n codi pan fydd y clefyd:

 • Os ydych yn cyffwrdd â haidd, gallwn deimlo poen. Weithiau mae tymheredd a cur pen. cynnydd posibl yn y nodau lymff, gan eu bod yn cynyddu'r llwyth.
 • Mae haidd ag ochr allanol neu fewnol y ganrif. Os oes gan berson imiwnedd cryf, bydd y clefyd yn cael ei gynnal yn yr amser byrraf posibl.
 • Pan yn aeddfed byrstio haidd, gall y crawn dasgu y wyneb a'r llygaid. Gall hyn greu perygl o wenwyn gwaed.
 • plentyn Mae rhai pobl haidd oedd unig, eraill yn digwydd weithiau pan fo annwyd, ac yn y drydedd y mae wedi erioed wedi bod yn.

Poen yn deillio o glefydau a achosir gan berson yn ystod y cyfnod hwn mae llawer o deimladau caled.

haint haidd Way

Nid yw arbenigwyr profiadol hyd yn hyn wedi dod i gasgliad a yw'r haidd yn heintus yn y llygad. Mae rhai offthalmolegwyr yn tueddu i feddwl bod y risg o un person gan un arall yno, fel y cynhwysir yn haint grawn.

Neidiodd haidd ar ôl peth amser yn datgelu. Os oedd mewnol, y grawn yn mynd i mewn i'r sach bilen, ac os bydd y tu allan - ar yr amrannau, yr wyneb a'r ael.

Offthalmolegwyr yn dweud bod y sefyllfa ganlynol yn codi mewn achos o haidd:

 • Os ydych yn ceisio i wasgu haidd eich hun, mae'r grawn yn mynd i mewn i'r llygad, ac bydd yn haint.
 • Pan fydd rhywun yn dioddef o ben, mae risg o haint gyda haidd.
 • Pan ofynnwyd i'r plant a oedd y plentyn yn haidd llygad yn heintus i eraill, mae angen i blant i egluro beth mae angen i chi fod yn siwr i gymryd rhagofalon pan fydd y clefyd yn digwydd yn eu cydymaith.

diagnosis o'r clefyd

Mae diagnosis o offthalmolegydd yn rhoi ar sail archwiliad o'r claf a'r astudiaethau canlynol:

 • ffens a allyrrir o'r llygad ar gyfer hau a phenderfynu ar y cyfrwng achosol;
 • prawf gwaed ar gyfer glwcos yn y clefyd ailwaelu;
 • ophthalmoscopy.

trin y clefyd

Mae'r cwestiynau cyntaf a ofynnir gan gleifion: "A yw heintus Ar y haidd llygad,?" "Sut i drin yn y cartref"?. Felly, gall arbenigwr ragnodi'r driniaeth ganlynol:

 • mae'n rhaid i chi gladdu "Albucidum" 2 diferyn yn y naill lygad o leiaf 4-6 gwaith y dydd;
 • Gellir haidd Allanol yn cael ei iro gyda phaent gwyrdd neu alcohol 3-4 gwaith y dydd, gan gymryd gofal i beidio â chyffwrdd y bilen mwcaidd y llygad;
 • Gellir ei ddefnyddio fel trwyth compresses Camri;
 • gwneud cais i'r lle o lotions de dinistrio;
 • cymhwyso eli offthalmig (tetracycline, erythromycin) ar haidd;
 • UHF.

Pan fydd haidd agoriadol mewnol yn digwydd yn y sach bilen, sydd weithiau'n arwain at gymhlethdod gan fod y buildup ar y amrant (chalazion). Nid yw'n achosi unrhyw boen, ond os oes angen, caiff ei dynnu drwy lawdriniaeth neu gan driniaeth arbennig.

triniaethau traddodiadol ar gyfer clefydau

plant Mom a ymddangosodd clefyd gofyn i'w offthalmolegydd ynghylch a llefrithen heintus ac a oes modd ei drin gan ryseitiau gwerin. Ar gyfer triniaeth, gallwch ddefnyddio'r dulliau canlynol:

 • cymysgu sudd aloe gyda dŵr, rhoi ar tampon a gwneud cais i'r ardal yr effeithir arni dair gwaith y dydd;
 • trwyth o berlysiau llyriad i roi ar tampon a phroses y lle y cornwyd 2-3 gwaith y dydd;
 • cawl bedw golchi llygaid dair gwaith y dydd;
 • pecynnau o decoction ffenigl cymhwyso i'r ardal a effeithiwyd 4-5 gwaith y dydd;
 • ar gyfer trin haidd yn helpu i sychu gwres: coginio'r wy, wedi'i lapio mewn lliain a gwneud cais i'r fan a'r lle dolur.

Bydd y defnydd o ryseitiau poblogaidd ar gyfer trin y clefyd yn helpu i ymdopi yn gyflym gyda haidd.

atal clefydau

a yw'r llygad yn haidd heintus (llun yn yr erthygl yn dangos y llygad, haint)?

Ni all cwestiynau o'r fath ofyn i offthalmolegydd, os byddwch yn dilyn rhai rheolau:

 • Os yw aelod o'r teulu wedi codi haidd, bydd angen iddo ddyrannu tywel preifat a napcynnau ychwanegol. Dylai tywel cleifion hongian ar wahân oddi wrth y llall, fel nad ydynt yn achosi haint.
 • Pan fydd y clefyd yn digwydd yn y teulu, mae'n bosibl na fydd yn cael ei ddefnyddio mewn colur cyd a chynnyrch gofal personol.
 • Er mwyn dileu'r digwydd eto y clefyd, dylai'r cyfnod o driniaeth anghofio am y colur addurnol. Gall glocsen pores ac achosi crawniad
 • Mewn achos o gleifion haidd dylai aml olchi eu dwylo neu eu sychu â hancesi gwlyb.
 • Pan fydd seibiannau haidd ac allan daw'r crawn, dylai fod yn ysgafn wipe gyda hancesi gwlyb. Mae angen i napcynau i roi mewn bag ac yn ei daflu yn y sbwriel.
 • Y man lle mae'n rhaid i'r crawniad eu trin gyda alcohol salicylic. Pymtheg munud yn ddiweddarach, yn golchi eich wyneb ewyn i ddiheintio y croen neu sebon.
 • Os grawn taro ar liain, rhaid iddo fod yn sicr i ferwi. Dylai dillad eraill yn cael eu golchi, ond ar wahân i bethau aelodau eraill o'r teulu.
 • Er mwyn atal y clefyd yn angenrheidiol i osgoi overcooling a gorgynhesu, mae'n well i wisgo yn ôl y tywydd.
 • Amser i drin annwyd.
 • Mae'n angenrheidiol i gynyddu imiwnedd y corff, i gymryd fitamin cymhleth, gwneud ymarferion a dymheru.
 • a yw haidd yn heintus yn y llygad? Dylech bob amser yn cadw llygad ar iechyd y llygaid. Dylai pob clefyd y llygad yn cael ei drin yn ofalus, hyd yn oed ar ôl diflaniad pob symptomau. Os ydych yn gwisgo y dylai'r lensys gael eu glanhau a'u storio.
 • Mae'n angenrheidiol i orfodi'r rheolau hylendid personol llym, yn enwedig ymysg y plant. Dylai'r plentyn olchi eu dwylo yn gyson, hyd yn oed pan nad oes baw weladwy ar y croen. Mewn rhai achosion, mae'n gall dwylo budr dod yn achos y clefyd.

Gall ffurfio haidd yn y llygad mewn llawer o achosion yn cael eu hatal drwy ddilyn y mesurau ataliol syml a chryfhau amddiffynfeydd yr organeb.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.