CyllidMasnachu

Sut i osod colli stopio a chymryd elw? Cymerwch elw a rhoi'r gorau i-colli - beth ydyw?

Cwestiynau am y nifer sy'n elw a cholled stop: "?? Beth ydyw Sut i adnabod nhw" - gofal am bob masnachwr, dim ond gweithwyr proffesiynol a newydd-ddyfodiaid yn eu cymryd mewn gwahanol ffyrdd. Ar gyfer y nodwedd gyntaf o berffeithio ei strategaeth i berffeithrwydd. Mae ail ddamcaniaeth dan sylw, y naid cyflym o un opsiwn i fasnach arall, yn aml gyda golwg prin cyfyngwyr trafodiad.

Cyfyngu colledion ac elw

Y prif gwestiwn sy'n codi yn y masnachwr ar ôl agor y trafodiad? am sut i benderfynu ar y gwerthoedd gorchmynion stop ar:

 • elw oedd yr uchaf;
 • Rydym yn cael y golled leiaf.

Mae pob newydd-ddyfodiad diddordeb mewn cysyniadau sy'n manteisio ar elw a rhoi'r gorau i-colli. Beth yw y telerau ac at ba ddiben y maent yn cael eu defnyddio? Mae'n dod i ben, heb na fasnachu llwyddiannus yn bosibl. Os bydd unrhyw llafur ar gau yn awtomatig, ac mae'n cael ei gynnal ar cyn-agored i werthoedd pris.

Cymerwch-elw - gosod manteision lefel. Hynny yw, dull dadansoddiad cyntaf yn pennu gwerth y masnachwr, a fydd yn cyrraedd y pris. Ac yn amlygu lefel cymryd elw i gael elw o'r farchnad.

Bwriad Stop-golled yn cyfyngu colledion. Mae'n cael ei ddefnyddio er mwyn cadw cyfalaf mewn trafodiad aflwyddiannus. Mae hynny'n amlwg yn fasnachwr yn pennu lefel a ganiateir o golledion a'i roi ar y cyfyngydd.

Stop-cholled am elw

Ar gyfer pob rheol, mae eithriadau, mae hyn yn berthnasol at y "Forex". Stop-cholled a chymryd elw - yn offer y dylech bob amser yn derbyn y budd mwyaf. Nid yw'n gyfrinach bod y bargeinion mwyaf llwyddiannus yn cael eu gwneud ar gwrthdroad duedd. Os yw'n amlwg bod y ffocws y mudiad yn dal i barhau am beth amser, yna caewch y warant anymarferol.

Yn yr achos hwn, mae'n rhaid i chi symud y duedd stop-colled. Y canlyniad fydd i gloi mewn elw. Hynny yw, bydd y pris mewn unrhyw achos yn datblygu a bydd yn mynd i lawr, ond bydd y masnachwr yn dal i ennill. Er nad mor fawr ag y cafodd ei gynllunio yn y dadansoddiad. Mae'r dull hwn yn dangos sut i osod stop-cholled a chymryd elw er mwyn eu defnyddio ar gyfer gwneud elw.

Nid yw hyn yn angenrheidiol i wneud hynny â llaw. Mae'n suffices i osod y wybodaeth yn y swyddogaeth stop llusgo terfynell. Yn ei cynnwys yn awtomatig yn dilyn y golled stop ar gyfer y pris. Ar gyfer hyn mae angen i ni agor gorchymyn, de-gliciwch i agor y ddewislen cyd-destun, ac yna "stop llusgo" ac yn dod o hyd i'r gwerth a ddymunir. Y lleiaf o'i lefel y rhai a gynigir gan y system - mae'n 15 pwynt.

Ymyl alwad fel colled stop

Gall Merchants gyda phrofiad sylweddol yn y farchnad yn cymryd arddull ymosodol o waith. Fel stop-colli defnydd ymyl alwad. Ar yr un pryd yn ymdrin â llawer agored mawr.

Os yw'r pris yn troi i'r cyfeiriad arall i'r gynlluniwyd, mae'r colledion mawr disgwyliedig. Maent yn cael eu cyfyngu i ffin alwad. Yn achos rhagfynegiadau ac elw o 10-20 pwynt cywir yw cynnydd yn y blaendal o 6-15%. Yn gweithredu colli ymyl galwad yn 10-15%. Dyna pam nad yw'r dull hwn yn angenrheidiol i ddefnyddio ar gyfer dechreuwyr. Mae'n ddealladwy ac yn dderbyniol ar gyfer masnachwyr profiadol sy'n ymwneud â scalping a pipsing.

Cwestiynau a datrys gan fasnachwyr

Masnachwyr yn wynebu bob dydd gyda phroblemau:

 1. Nid yw'r pris yn cyrraedd yr arhosfan elw.
 2. Tueddiadau torri ar draws ac yn parhau i symud (golli elw).
 3. Price yn cael ei effeithio yn aml gan golli stop.
 4. colledion parhaol.

Hynny yw, gan osod stop-cholled a chymryd elw - yn rhan annatod o weithgareddau unrhyw fasnachwr. Rhaid Merchants gyson yn gwella eu sgiliau trwy weithio ar gywiro problemau hyn ac yn gwneud y mwyaf o'u atal.

Stop cholled a chymryd elw a ddewiswyd yn dibynnu ar ffactorau amrywiol

Mae cywirdeb y diffiniad o gyfyngiadau yn dibynnu ar y strategaeth. Ond hyd yn oed o fewn ddull masnachu sengl arddangos stop-cholled a chymryd elw yn gallu amrywio. Mae pob masnachwr fu sefydlu graddol strategaeth derbyniol yn unig ar ei gyfer.

Ddechreuwyr, yn gyntaf oll, yn astudio'r stop-cholled sefydlog a chymryd elw. Beth yw e? Yn wir, dim byd cymhleth. Cyfyngwyr yn cael eu gosod ar bellter bennwyd ymlaen llaw o werthu neu brynu pris, beth bynnag y sefyllfa ac yr ased. Ar 100 n. (Takeprofit) 50 n. (Terfyn ar Golledion) yn anelu at gipio rhan o'r mudiad. Nid yw'r dull hwn yn awgrymu benderfynu ar y duedd posibl. Mae'r dull wedi bod yn ymarferol i fod y mwyaf addas ar gyfer masnachwyr ddechreuwyr.

Teithiau lefelau Fibonacci, gall parthau amser, rhifau crwn a dulliau eraill yn cael ei benderfynu colli stopio a chymryd elw. Beth yw os nad cywiro'r camau perfformio, gwybodaeth am y strategaeth a'r sefyllfa ar y farchnad? Mae'n rhaid i chi ddeall nad yw'r hanfod yw sut gwerthoedd hyn yn cael eu gosod. A'r defnydd cywir o'r dull a ddewiswyd.

lleiafswm CEFNDIR (uchafswm)

Os bydd y stop-colli ei roi ar y isaf neu uchaf blaenorol, y nod yw atal rhag galwadau ffug. Mae'n digwydd bod y golled stop yn cael ei roi ar bellter o 50 pwynt (sefydlog). Ar yr un pryd, ei fod bob amser yn cael oddi ar y pris, ond wedyn y duedd gwrthdroi ac yn symud yn ôl i gyfeiriad y ragwelir yn flaenorol. Mae'n ymddangos bod pan rhagwelir briodol cyfeiriad symudiad y masnachwr yn dioddef colled. Mae'n rhwystredig iawn, gan y byddai'n ymddangos, nid yw'n cael ei ddiffinio yn cymryd elw ac yn rhoi'r gorau i-colli.

"Pa fath o rwystr a sut i ddelio ag ef?" - cwestiwn sydd wedi poeni y masnachwyr bob amser. Yr ateb yw symud drwy'r amser am y pris stop-colli ffordd newydd o isafswm ac uchafswm. Y canlyniad yw y cau y trafodiad yn seiliedig ar amffinydd, ond mewn unrhyw achos mewn ffordd gadarnhaol.

Cymerwch elw adlam a sgorio,

Dan arweiniad y gefnogaeth a gwrthwynebiad llinellau, gallwch llwyddo i agor trafodiad, ac yn cymryd elw i drefnu i unrhyw un o'r ddwy ffordd:

 1. Pan fydd prisiau adlam gan y llinellau tuedd. Pan fydd y trafodiad yn cael ei agor yn ymladd oddi ar y graff o lefel cymorth, rhoi'r gorau i-colli yn y tu ôl iddo. Mae hyn yn helpu i reinsure eu hunain mewn achos pris breakthrough llinell duedd posibl. Mae'r un peth yn berthnasol i lefel y gwrthsafiad.
 2. Yn y dadansoddiad o'r llinellau tuedd. Os trafodiad yn cael ei agor ar lefel treiddiad cymorth, mae'n ofynnol i'r stop-colli i osod ar y llinell o wrthwynebiad, ac i'r gwrthwyneb.

Mae'r hawdd i'w ddefnyddio llusgo stop?

Beidio â dilyn y farchnad unseparated drwy symud y golled stop, gallwch ddefnyddio stop llusgo. Mae ei gwerth yn aros yn gyson, gan ei fod yn cael ei roi ar bellter penodol o elw ac yn y pris yn symud yn ôl y dangosydd hwn. Hynny yw, ei fod yn awgrymu elw cymryd trwy gynyddu pris o 35 neu 50 o bwyntiau. Wrth droi graffeg masnachwr yn dal yn unigryw mewn elw neu fargen mantoli'r cau.

Masnachu ar y parau hynod gyfnewidiol yn gorfodi i ddefnyddio math datblygedig llusgo stop. Mewn rhaglenni o'r fath ei werth ar ôl pasio symudiadau pris Dywedodd nifer masnachwr o bwyntiau, e.e. bob 50.

Sut i benderfynu ar y nifer sy'n elw a rhoi'r gorau i-colli?

Ansawdd y gwaith yn dibynnu nid yn unig ar yr offer cywir, ond hefyd ar natur y masnachwr. Felly, dim ond yn ôl eu dewisiadau eu hunain mae angen i ddewis system sy'n pennu'r niferoedd sy'n elw a rhoi'r gorau i-colli. Beth mae hyn yn ei olygu? canllawiau a ddewiswyd yn cael eu cyfrifo yn dibynnu ar y strategaeth. Yn yr achos hwn, yr holl fasnachwyr y system yn wahanol.

Peidiwch ag anwybyddu'r stop-colled, gan obeithio y bydd manually cau'r fargen ar amser. Yn achos o gynyddu masnachwr newyddian minws gall obeithio i droi'r atodlen, neu i gredu nad yw y defnydd o'r gorchymyn hwn yn angenrheidiol. Ar ôl y cytundeb yn cau yn sydyn, a bydd y pris yn datblygu eto yn y cyfeiriad cywir. Ar ôl y golled dro ar ôl tro o safbwyntiau newid blaendal. Ac er mwyn osgoi rhaniadau mewnol, dylai'r colli stop yn cael ei ddefnyddio.

Sut i roi stop-cholled a chymryd elw, yn awgrymu awgrymiadau:

 1. Dylid cyfyngu gael eu defnyddio bob amser.
 2. Mae cymhareb y stop-cholled a chymryd elw i'w gilydd ni ddylai fod yn llai na 1: 2, 1: 3. Dylai hynny yw, yn y lleoliad yr arhosfan-colli ar bellter o 50 pwynt o werth y pris prynu yn cymryd elw fod yn hafal i 100 o bwyntiau, o leiaf.

Mae'r gorchmynion hyn yn cynnwys y contract ar ôl y pris yn cyrraedd lefel benodol. Nid oes gwahaniaeth a yw'r cyfrifiadur gwaith yn cael ei alluogi.

Arddangos stop-colled

Mae sawl ffordd i benderfynu ar y golled stop. Un ohonynt yw nodi isafswm ac uchafswm yn y graff o newidiadau mewn prisiau. Ac ar gyfer hyn mae angen i adeiladu duedd. Ar gyfer y graff yn codi yn agor bargen ar gyfer prynu, a'r pwynt isaf yn cael eu dadansoddi. Mewn downtrend, dylai gael ei arwain gan copaon. Yna, os y lled sianel mwyaf yw 30 o bwyntiau, y gwerth y stop-colli un fath.

Gallwch hefyd ddilyn llinellau tuedd. Yn yr achos hwn, mewn trafodiad i brynu stop-colled yn cael ei roi ar bellter o 10 pwynt gan y llinell gymorth.

Gallwch chi sefydlu arosfannau, yn dibynnu ar y math o arian cyfred:

 1. GBP - yn 30-35 t.
 2. CHF - 30-35 t.
 3. EUR - 25-30 p.

Yn yr achos hwn, mae'n cymryd i ystyriaeth y anwadalrwydd y parau arian. Mae angen iddo fod yn seiliedig ar y mynegai o ddydd i ddydd ac yn gosod y stop-colli ar 30% o'r gwerth hwn. Os EUR anwadalrwydd / JPY yn hafal i 60 pwynt, yr arhosfan-colli o 20 pwynt. Mae'r dull hwn yn addas ar gyfer y bylchau amser heb fod yn llai na 4 awr.

Os bydd y pris yn symud i'r cyfeiriad iawn, yna dylai'r elw gael eu cofnodi. Am stop hon gorchymyn colled yn cael ei drosglwyddo yn agosach at y gwerth pris cyfredol. Felly, ar gyfer pwynt newydd o'i osod mewn uptrend, dewiswch yr agosaf i'r lleiafswm pris cyfredol.

Penderfyniad Cymryd Elw

Mae gwerth mwyaf y swyddogaeth yn ymddangos yn yr achosion amrantiad, cyffwrdd y pris y lefel briodol. Pan nad yw'n cael ei ohirio gan y gwerth hwn, ac mae'n effeithio ar dim ond un-amser, nad yw'r masnachwr yn gorfforol gallu ymateb. Gwyddoniaeth mae angen feistr ag i roi stop-cholled a chymryd elw - yn gelfyddyd, ac mae'r canlyniad yn wir yn werth yr ymdrech.

Dylai un bob amser gadw mewn cof bod yn cymryd elw dylai fod yn fwy na'r stop-colli yr un trafodiad. Hynny yw, mae'n rhaid i elw eu cael ar gyfer yr un nifer o orchmynion llwyddiannus a amhroffidiol.

Awgrymiadau i Cymryd Elw:

 1. Y peth gorau yw rhoi elw o flaen y cyfyngydd honedig gwrthdroad duedd, gan ddefnyddio cyfrifo sianel bris adeiledig.
 2. I symud i fyny yn defnyddio dull cefn. Mae'n angenrheidiol i osod gymryd elw yn yr uchafswm dangosol cyn cefn newydd.
 3. Trwy gydweddiad â cholled stopio cymryd y gall elw yn cael ei osod yn seiliedig ar y anwadalrwydd y pâr arian. Ond mae angen i chi ragweld y mudiad duedd yn gywir.

Sut i roi gorchymyn yn awtomatig?

Er hwylustod gyfyngiadau gosod dangosyddion presennol. Stop-cholled a chymryd elw yn cael ei bennu yn y system agoriadol sefyllfa, sy'n hwyluso gwaith yn sylweddol. Mae'r dull hwn yn gyfleus iawn, yn enwedig ar safleoedd arbenigol ar gael i'w llwytho i lawr llawer o raglenni rhad ac am ddim.

I roi stop-cholled awtomatig ac yn cymryd elw, gallwch ddefnyddio ymgynghorydd. Ar ôl gosod y rhaglen, mae'r graff yn dangos dau fand: glas (cymryd elw), coch (colled stop). gosodiadau arbennig yn eich galluogi i wneud y rhaglen i weithio yn unol â dewisiadau'r masnachwr.

Mewn gwirionedd cyfyngiadau arddangos masnachwyr llaw ddisgybledig gyfarwydd â gwaith systematig ar sail cynllun masnachu luniwyd yn gynharach. Dylai masnachwr cyn agor sefyllfa i wneud dadansoddiad trylwyr o'r sefyllfa farchnad.

Os byddwch yn dysgu sut i osod stop-cholled a chymryd elw, mae'n bosibl cynyddu'r nifer o grefftau buddugol. amlygiad cywir o stop-cholled a chymryd elw - yr allwedd i fasnachu llwyddiannus. Hoffwn ddymuno pob fasnachwyr i mwy o archebion, i ben ar set dde nifer sy'n gwneud elw.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.