GyfraithCydymffurfio Rheoleiddio

Sut i adennill TAW mewn achos o golli?

I ddechrau i ni fydd yn deall, beth yw'r TAW? Yn wir, nifer hwn, a fydd yn dod yr holl drethi a glustnodwyd ar waith swyddogol. Get it unwaith mewn oes. Fodd bynnag, weithiau mae yna sefyllfaoedd pan fydd angen i chi adennill TAW neu ei newid. Mae'r broses o adfer, caffael ac amnewid yn eithaf syml. Nid oedd yn cymryd llawer o amser ac ymdrech.

Cael INN unigol:

  1. Gwnewch lungopi o'ch pasport - y brif dudalen gyda llun ac drwydded breswylio.
  2. Dull i'r dreth a chael ffurflen gais am tun.
  3. Llenwch y ffurflen hon, gan ganolbwyntio ar y hongian (neu eu gosod ar fyrddau) samplau.
  4. Rhowch y gweithiwr arolygiad gais wedi ei chwblhau, yn ei roi iddo gopi o'r pasbort.
  5. Yn ôl i'r arwydd yn barod ar ôl 2 wythnos.

Fel rheol, er bod INN ac ymhlith dogfennau pwysicaf, yn ei ddefnyddio yn aml. Mae'r rhai sy'n gweithio ar y Rhyngrwyd, gofalwch eich bod yn dod i mewn 'n hylaw INN i godi arian o WebMoney. Pobl, yn sefydlog yn gweithio am flynyddoedd lawer yn yr un gweithle, ni all gofio am flynyddoedd. Ac yn sydyn, pan fyddwch yn newid swyddi neu wrth geisio cael cyfrif dros dro, yn dangos bod y ddogfen hon yn cael ei golli ddiwrthdro.

Sut i adfer TAW? Cyn mynd i'r dreth, mae'n rhaid i chi dalu'r ffi briodol mewn unrhyw gangen o Sberbank. Swm y ffi - 200 rubles. Yna, gyda derbyn taliad ddylai fynd i'r adran treth, llenwch gais yno ar gyfer ail-gyhoeddi (bydd Ffurflen rhoi i'r cyflogai, y sampl fel arfer yn gorwedd neu'n hongian mewn man amlwg) ac aros. Mae'r cwestiwn o ail-mater fel arfer yn cael ei datrys o fewn 5-7 diwrnod. Yna, ar ôl wythnos, 'ch jyst angen i ddod i nôl y ddogfen orffenedig.

Weithiau, mae angen i chi nid yn unig adfer y ddogfen a'i newid am un arall, megis wrth newid enw (neu enw'r hynny, wrth gwrs, mae'n digwydd hefyd, ond yn llawer llai). Yn nodweddiadol, yn digwydd angen o'r fath mewn merched ar ôl y briodas, pan fydd yn enw ei gŵr. Cofrestru TAW yn yr achos hwn yn digwydd ar hyd yn oed mwy syml senario - digon i fynd i'r dreth gyda chopi o'r dystysgrif briodas, llungopi o'r pasbort a'r hen ddogfen. i beidio â dalu'r ddyletswydd wladwriaeth yn yr achos hwn yn angenrheidiol. Yna, dim ond angen i lenwi cais am y issuance o ddogfen newydd, a fydd yn rhoi i'r cyflogai yn dreth y cyfeirir atynt ynddo, bod yr enw wedi cael ei ddisodli, yn gwneud copïau o ddogfennau ac i roi. Wythnos yn ddiweddarach, bydd yn bosibl i gymryd enw newydd INN.

Cyn i chi adfer y INN neu ddisodli gyda dogfen gydag enw newydd, mae llawer yn meddwl mae nifer wedi newid? Na, nid yw'n newid, dim ond gyda bydd enw newydd yn cael eu rhestru amnewid (os yw'r newid yn ymwneud â chofrestru priodas). Wrth gwrs, os yw person yn newid ei enw am resymau eraill - er enghraifft, oherwydd ei anghyseiniol, mae angen i chi ddod â chopi o'r dystysgrif newid enw y cofrestrydd.

Os oes angen, cyhoeddi cyflwyno'r cyflymu y ddogfen. I wneud hyn, cyn adfer y dafarn, mae angen i chi dalu'r ffi briodol, sef dau gwaith yn uwch na'r arfer - 400 rubles. Mae gweddill y gylched yr un fath. Pryd y gall y issuance cyflymu tystysgrif yn cael ei godi y diwrnod nesaf.

Ychydig iawn o bobl yn gwybod y gall y ddogfen yn cael ei adfer drwy'r post. Cyn i chi adennill TAW, mae angen i ymweld â'r notari ac i'n sicrhau llungopi o'r pasbort, yn gwneud copi o'r dderbynneb taliad. Yna, bydd angen i chi ymweld â gwefan y Gwasanaeth Treth Ffederal a llenwch y ffurflen arno "2-2- Cyfrifyddu". Gyda'r gwasanaeth hwn nid ydych yn gallu llenwi cais, ond hefyd i gadw golwg ar wybodaeth am gyflwr y prosesu cais. Gall cais wedi'u cwblhau argraffu, ei roi ar ei holl gopïau angenrheidiol a'u hanfon drwy bost cofrestredig i gyfeiriad y dreth ar y man preswyl drwy'r post.

Fel y gwelwch, yn cael ac yn amnewid y ddogfen - nid yw'n gwbl drafferthus. Felly peidiwch â gwastraffu amser, cyn adfer y dafarn, ac yn union yn cymryd reissuance.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.