O dechnolegCysylltu

Tariffau "Beeline" dim rhyngrwyd (Moscow a Moscow rhanbarth)

Mae llawer o bobl yn defnyddio cyfathrebu symudol yn unig ar gyfer galwadau neu negeseuon, felly nid oes angen iddynt dalu mwy ac ar gyfer y Rhyngrwyd. Yn hyn o beth, gweithredwr gwasanaeth cwsmeriaid "Beeline" ekonmichnye chwilio am fwy o awgrymiadau. tariffau Beeline heb y Rhyngrwyd, fel rheol, peidiwch â awgrymu canslo ffi drwydded. Ac os byddwch yn mynd mewn pryd ar gyfer gwell cynnig, gallwch arbed swm sylweddol ar yr ddyledus am y flwyddyn.

Mae'r dewis o dariffau heb y Rhyngrwyd

Os bydd y cwsmer ar y teclyn yn gysylltiedig â chyfradd y Rhyngrwyd a chynigion sypiedig eraill, yn well mynd at gynllun gwell ar ddiwedd y mis, pryd y bydd gigabeit a chofnodion yn cael ei wario. Dysgwch Gall gweddillion fod, os ydych yn mynd i mewn ar y gwasanaeth ddyfais drwy ddeialu * 102 #. Ar ôl hynny yn derbyn SMS gyda gwybodaeth ar y balansau.

Mae'n cynnig y cwmni "Beeline" tariffau (Moscow a Moscow rhanbarth yn eithriad), yn cael eu cynnwys yn y traffig, yn ogystal â ffi'r drwydded, fel a ganlyn:

 1. "Zero amheuaeth."
 2. "Per ail".
 3. "Croeso."
 4. "Pensiynwr Symudol".

Buom yn trafod cynigion ar gyfer y swyddi mae bron yr un prisiau. Bydd y SMS rhwydwaith cartref yn costio 2.5 rubles., Ac tu allan i'r rhanbarth yn cynyddu i werth 3.95 rubles. Yn hyn o beth, bydd gwybodaeth ar y pris yn cael ei ddisgrifio yn unig ar gyfer sgyrsiau.

Mae pob un o'r tariffau uchod "Beeline" - heb y Rhyngrwyd, ond cyn symud mae angen i chi ateb ychydig o gwestiynau:

 1. Sydd yn aml yn galw?
 2. Pa mor aml ydych chi'n cyfathrebu?
 3. Beth yw hyd y sgyrsiau?

Y tariff ar gyfer y cyfathrebu yn y rhwydwaith cartref

Mae cwsmeriaid sy'n siarad yn bennaf yn unig i danysgrifwyr yr ardal cartref, dylech ddefnyddio cynllun "Zero amheuaeth." Drwy ei delerau, i ddechrau, am y funud gyntaf yr alwad yn cael ei godi ar 1.3 rubles. Nid yw costau pellach yn cael eu codi. Ond mae'r cynllun wedi derfyn penodol, sef hyd yr alwad. ni all fod yn fwy nag awr.

Gall tariffau o'r fath "Beeline" ar gyfer y ffôn heb y Rhyngrwyd cysylltu bron pob un o'r tanysgrifwyr, gan ei fod yn un o'r rhataf. Er gwaethaf y ffaith y bydd trafodaethau gyda gweithredwyr ffonau symudol eraill o'r wlad yn costio mwy, ac os yn fwy manwl -. Ar gyfer 2.3 rubles / min, yn dal i gael y cyfraddau gwych. Os byddwn yn siarad am y gost galwadau ar draws Rwsia, bydd y prisiau yn edrych fel hyn:

 1. galwadau allan i nifer o "Beeline" yn y wlad - 2.5 rubles / mun ..
 2. galwadau allan i rifau symudol eraill yn y wlad - 5 rubles / mun ..
 3. Bydd galwadau i'r Crimea fod yn ddrutach. Felly, cyfathrebu â chwsmeriaid, "Kyivstar" Bydd yn costio 12 rubles. y funud, ac os bydd galwadau i rwydweithiau eraill, talu 24 rubles. / min.

Cysylltiad "sero amheuaeth"

Dylai wybod at activate cynllun tariff, na fydd yr arian yn cael ei godi dim ond os na fydd y 30 diwrnod diwethaf yn cael ei wneud y newid i dariff arall. Os bydd y trosglwyddiad yn cael ei wneud, ar gyfer ailosod y cynllun, bydd angen i chi dalu 150 rubles.

Sut i gysylltu â'r tariff "Beeline", o'r enw "Dim amheuaeth"? Gallwch ddefnyddio sawl dull:

 1. Os oes gennych gyfrifiadur personol a'r Rhyngrwyd, gallwch greu cyfrif yn "Cabinet Personol" a activate 'r tariff ar gyfer yr ystafell drwy ddefnyddio Cynorthwy-ydd Rhwydwaith. Ysgogi yn rhai cliciau, ac ar ôl mynd heibio i'r gweithredwr yn hysbysu'r cwsmer trwy SMS.
 2. Gyda'r ffôn, gallwch gysylltu gynnig os ffonio rhif arbennig 067410222. ôl gweithredwr tariff activation hefyd yn rhoi gwybod i'r defnyddiwr trwy SMS.
 3. Diwethaf ddull cyfleus - ymweliad personol i'r salon cyfathrebu corfforaethol "Beeline". Bydd Tariffau heb y Rhyngrwyd (Moscow a Moscow rhanbarth yn yr ystyr nad yw'n llusgo y tu ôl i'r wlad gyfan) yn cael ei actifadu gan gyflogeion am ychydig funudau, cyn belled â bod y defnyddiwr yn ddogfennau yn cadarnhau ei hunaniaeth.

Cynllun ar gyfer galwadau o fewn y tariff

I gwsmeriaid sy'n siarad yn bennaf o fewn y rhwydwaith Beeline, cysylltu cynnig o'r enw "Croeso". gyfleus iawn i'w defnyddio tariffau o'r fath Beeline heb y Rhyngrwyd, os bydd pob aelod o'r teulu, defnyddiwch y ddolen o'r datganiad. Yn ogystal, mae cynllun tariff hyn yn hawdd i arbed arian wrth gyfathrebu yn yr ardal cartref gyda phobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau gweithredwyr eraill.

Gall y budd mwyaf posibl ar gael os bydd ffrindiau a theulu yn defnyddio'r "Croeso". Drwy gysylltu gwasanaeth ychwanegol ar gyfer galwadau yn y tariff, ni allwch dalu am alwadau o gwbl, ond dim ond os na fydd y cyfathrebu mewn cyfanswm yn fwy na 50 munud y dydd.

Fel y gwelwch, ni all costau cyfathrebu fod o gwbl. Mae'n gyfleus i gysylltu'r cynnig i'w plant, sydd, yn ogystal â rhieni, bron nad oes neb i siarad. Yn y bôn yr hyn yr ydych eisiau ei gofio - mae angen i chi wneud galwad talu o leiaf unwaith bob tri mis. Os na wnewch hynny, gall eich rhif ffôn symudol yn cael ei blocio.

Fel ar gyfer galwadau i gyrchfannau eraill, mae'r prisiau fel a ganlyn:

 1. cyfeiriad Outgoing i'w cynefin ar gyfer unrhyw nifer ac eithrio "Beeline" - 1.7 rubles / mun ..
 2. Mae pob galwad i'r rhanbarthau eraill o'r wlad yn cael cyfradd sefydlog ac mae'n 2.5 rubles. / Min.
 3. Mae galwadau a wnaed i'r diriogaeth y Crimea - 7 rubles / mun ..

Cysylltu'r "Croeso"

Ni fydd Ysgogi ac yn cynnig debyd am ddim yn cael ei berfformio yn ystod os nad y mis diwethaf yn newid i dariff gwahanol. Fel arall, gyda'r gweddill i'w ddebydu gyda faint o 150 rubles.

I fynd at y cynnig sydd ei angen arnoch:

 1. wneud galwad ffôn 0674102013. Ar ôl y cais hwn yn cael ei dderbyn, ac ar ôl y gweithredwr trawsnewid yn anfon hysbysiad drwy SMS gan eich dyfais symudol.
 2. Gallwch activate y cynnig yn "Cabinet Personol", ond byddai hyn angen mynediad i'r Rhyngrwyd ac argaeledd cyfrifiaduron.
 3. Hefyd, gall gweithwyr cysylltu gynnig brand siopau symudol.

Galluogi gwasanaethau ychwanegol "Yn galw o fewn y tariff," mae angen i chi ddeialu rhif 0674113311, ond yn gyffredinol mae'r gwasanaeth yn cael ei actifadu ar eu pen eu hunain, yn y modd awtomatig.

Y gyfradd ar gyfer pobl sy'n cyfathrebu'n llai na munud

Mae cwsmeriaid sy'n cael eu defnyddio i siarad ar y ffôn rhag ofn, ac mae pob cyfathrebu yn cymryd ychydig eiliadau, mae'n well i fanteisio ar y cynnig o dan y teitl "Fesul ail" o "Beeline". Tariffau heb y Rhyngrwyd (Moscow addas hefyd ar gyfer gweithwyr post a phroffesiynau eraill lle mae'n bwysig i ddim ond dweud ychydig o eiriau.

O dan delerau cynigion o taliad i unrhyw rhwydwaith cartref dros y ffôn, bydd yn 5 kopecks. / Ysg. Ond bydd galwadau o fewn y wlad yn cael ei godi y funud ac mae'n 3.9 rubles. Bydd galwadau i'r Crimea gan y nifer o Kyivstar cael ei dalu 12 rubles. / Min., Ac mae gweithredwyr eraill ar gyfer 24 rubles. / Min.

Cysylltiad "Per ail"

O ran taliadau tariff: ar gyfer trosglwyddo asedau ysgrifennu-downs nad ydynt yn digwydd, ond yr amodau yr un fath ag ar gyfer y cynigion a amlinellir uchod. At activate cynllun ar gyfer eich ystafell mae angen i chi ddeialu cyfuniad 0674100200. Ar ôl weithrediad llwyddiannus yn derbyn cadarnhad SMS. Yn ogystal, gallwch wneud y newid trwy'r "Gyfrif Personol" ar y wefan y cwmni, neu os bydd yr alwad i'r gweithredydd ar y ffôn 0611. I gysylltu â'r angen i ddarparu swyddog gwybodaeth pasbort.

Gall unrhyw tariffau "Beeline" heb y Rhyngrwyd cysylltu gweithwyr siopau symudol mewn unrhyw ddinas. Mae angen iddo fod yn berthnasol i ymweld ac i beidio ag anghofio eich pasport.

Y tariff ar gyfer cyfathrebu gyda nifer cyfyngedig o bobl

Ar gyfer ymddeol a phobl eraill sy'n defnyddio'r gwasanaethau "Beeline", gall tariffau (Moscow a Moscow rhanbarth yn arwain ar nifer y tanysgrifwyr) fod yn ddewis anodd, ond os ydych yn defnyddio'r frawddeg "pensiynwr Symudol", gallwch arbed yn sylweddol. O dan delerau cwsmeriaid yn gallu dewis 5 rifau y mae'r alwad yn cael ei wneud gan amlaf, ac yna bydd y gost o gyfathrebu yn 1.25 rubles. / Min.

Nid yw galwadau eraill yn broffidiol iawn, gan fod i unrhyw rif yn eich galwad ardal yn 3.95 rubles / munud, ac yn galw at y "Beeline" yn Rwsia yn costio 7.5 rubles / mun i rifau eraill -.... 14 rubles ./min. I weithredu'r gwasanaeth "rhif Hoff" yn angenrheidiol ar y math ddyfais * 110 * 085 # ac yn gwneud galwad. Ar ôl hynny, anfon neges destun i'r rhif fer 675, sy'n cael eu nodi gan un gofod, pob rhif ffôn symudol y bydd y defnyddiwr yn cyfathrebu'n aml. Rhaid Ffonau ei nodi yn y fformat deg-digid.

Cysylltu "pensiynwr Symudol"

I activate gan ddefnyddio'r unig ddull sydd yn yr ymweliad â'r Salon. Wedi'r cyfan, ar gyfer y cyfnod pontio, bydd angen iddynt ddangos tystysgrif pensiwn. Fel arall, ni fydd y cysylltiad fod. Dylid nodi hefyd na fydd ar gyfer activation o'r arian yn cael ei godi, ond os yw'r newidiadau tariff aml ac y mis diwethaf wedi cael ei wneud y trawsnewid, bydd y taliadau cysylltiad fod yn 30 rubles.

casgliad

Gan ddefnyddio cyswllt oddi wrth y "Beeline", y tariffau (Moscow a Moscow rhanbarth), a gyflwynir yn yr erthygl, yn caniatáu i ddefnyddio'r gwasanaethau heb y Rhyngrwyd, ond tra'n cynnal amodau ffafriol. Gall pob cynnig fod yn ddefnyddiol i bobl o gyfoeth wahanol iawn, felly mae'r cyn-werth ei ddarllen gyda phob cynllun, a dim ond wedyn symud ymlaen iddo.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.