Celfyddydau ac AdloniantLlenyddiaeth

Pwy yw awdur y nofel "The Night Before Christmas"? Personoliaeth N. V. Gogolya

Nofel "The Night Before Christmas" ei greu yn y blynyddoedd 1830-1832. Ei awdur - yn awdur enwog Nikolay Vasilevich Gogol. Mae'r stori hon yn rhan o waith llenyddol.

Nikolay Vasilevich Gogol, Bywgraffiad

Roedd Nikolay Vasilevich Gogol eni yn Poltava dalaith. Mae union man geni - pentref Great Sorochintsy. Mae'r dyn mawr, awdur y nofel "The Night Cyn y Nadolig," Roedd yn fab i landlord yr ardal. Mae ei deulu yn adnabyddus am y ffaith nad oedd llawer o offeiriaid.

Ar ôl graddio o sefydliad addysgol yn Poltava Gogol es i St Petersburg, ac yna daeth allan i bwyso ei weithiau cyntaf - "Eidal" a "Hans Kyuhelgarten". Yn 1829, yr un sy'n stori awdur "Noswyl Nadolig", yn yr adran materion economaidd yn y Weinyddiaeth mawr ac mae cael profiad a brofodd yn ddiweddarach yn ddefnyddiol iddo yn ysgrifennu gweithiau.

Yn 1830 yn ymddangos gweithiau mwyaf enwog o Gogol. Mae hyn yn "trwyn", "Nosweithiau ar fferm ger Dikanka", "Taras Bulba". Ym 1835 Gogol yn cael cyngor gan Pushkin i ysgrifennu "The Arolygydd y Llywodraeth" ac yn cario y syniad. Ym 1836, mae'r awdur yn mynd i'r Almaen, lle mae'n gweithio ar ei nofel enwog "Dead Souls". Gogol yn teithio i Ewrop, ac yna yn teithio i Jerwsalem a dychwelodd i Rwsia.

Yn 1849 a 1850, Gogol yn byw yn Moscow, weithiau yn ymweld â Odessa. Yn 1851 eto yn byw yn Moscow, ac ar yr adeg mae'n dechrau gyda phroblemau iechyd. Yn y brifddinas, mae'n hyd at ei farwolaeth (yn 1852).

Nofel "The Night Cyn y Nadolig", Vakula a Oksana

Mae'r camau gweithredu y stori yn digwydd ar adeg pan Catherine II yn teyrnasu yn Rwsia. Gronolegol, gellir ei briodoli i 1775. Mae'r olygfa o bentref Dikanka, a leolir yn un o'r taleithiau Wcrain. Os ydych yn gwybod pwy yw'r awdur y nofel "The Night Cyn y Nadolig", fel y stori hon, byddwch hefyd yn ddiddorol.

Yn awyr y nos chwyrlïol diafol ac yn wrach ar ysgub. Mae'r cyntaf yn awyddus i cythruddo y gof Vakula, a beintiodd y diafol ar ffurf niwtral yn gosod i cywilydd ar y wal yr eglwys. I'r perwyl hwn, mae'n dwyn y mis o'r awyr. Damn siwr nad Vakula mewn tywyllwch hwn meiddio mynd i mewn i'r cwt Cosac Cochgangen, at ei ferch, Oksana. Fodd bynnag, mae'r Cosac Cochgangen yn dal i fynd ar ymweliad â'r Sacristan gyda'r nod i yfed fodca. Pwy bynnag fydd awdur y nofel "The Night Cyn y Nadolig", adnabyddus arferion y bobl Wcrain.

Ar hyn o bryd mae merch Chuba Oksana yn casglu adref ar ffrindiau. Ar un ohonynt hi'n gweld yr esgidiau brodio-aur. Oksana yn dweud wrth ei ffrindiau a fydd yn priodi y gof Vakula yn y digwyddiad y byddai'n dod â'r sliperi hi, sy'n mynd at y frenhines ei hun.

Kozak Cochgangen yn mynd i'r Solokh. Mae ganddo i guddio rhag Vakula, a ddychwelodd at ei fam Solokh. Cyn hynny, mewn cwt cudd nodweddion, pennaeth a'r clerc.

Rhwystredig Vakula cymryd pob bagiau, yn dod â nhw allan ac yn taflu, gan adael y lleiaf ar hyn o bryd. Ac ynddo, a'r diafol yn eistedd. Damn Vakula yn cynnig i werthu ei enaid, ond nid Smith yn cytuno. Bygwth slaes groes Vakula pontio ei a brwyn i St Petersburg.

Nofel "The Night Cyn y Nadolig", yr ail ran

Yn St Petersburg Vakula dod i'r Cossacks a gyda nhw yn mynd i'r palas y Frenhines. Ar ôl mynd i'w swyddfa, gof yn gwneud canmoliaeth mireinio ac yn gofyn i'r sliperi ei bod yn gwisgo. Mae'r frenhines edmygu ymddangosiad Vakula ac yn rhoi'r sliperi ef.

Ar hyn o bryd, mae'r merched pentref yn Dikanka dadlau ynghylch pa mor ymroddedig hunanladdiad Vakula. Mae rhai yn dadlau ei fod yn grogi ei hun, y llall - fod ef wedi boddi. Clywodd Oksana iddo, yn ofidus iawn ac yn wir yn syrthio mewn cariad â'r gof.

Gof, yn y cyfamser, yn dychwelyd i'w bentref brodorol ac yn dod i Kozak Chubu - woo Oksana. Mae'n dod het Chubu newydd a gwregys hardd. Cochgangen yn cytuno i briodi ei ferch ef yn of, ac yn fuan mae priodas yr ifanc. Vakula, gan greu teulu, hardd peintio ei gwt, taro pobl eraill.

Lluniau o fywyd pobl yn y nofel "The Night Before Christmas" gan Gogol

Nofelydd Gogol yn ei stori a geisir yn anad dim i bortreadu bywyd cyffredin bobl Wcreineg, yn dangos arferion a thraddodiadau gwerin. Mae llawer yn dyfalu am yr hyn thema'r nofel "The Night Before Christmas." Thema'r y stori - bywyd ac arferion y bobl Wcreineg a'i thraddodiadau. Mae cymeriad canolog - y gof Vakula, sy'n ceisio ar bob cyfrif i gyflawni dymuniad ei annwyl. Oksana image - delwedd o fenywod Wcreineg i mae wooed gan lawer, ond does neb wedi gallu ennill ei chalon. Oksana syrthio mewn cariad â'r gof yn gweld ei ddewrder a'i barodrwydd i gymryd unrhyw brofion ar ei chyfer. Pwy bynnag fydd awdur y nofel "The Night Cyn y Nadolig," a grëwyd cynrychiolwyr gymeriadau mawr y bobl gyffredin.

thraddodiadau'r bobl Wcreineg yn y stori "The Night Before Christmas"

Dangosir bywyd bobl Wcreineg yn ystod y dathliad dathliad Nadolig Llawen. Disgrifiodd glir y traddodiad o caroling: y pentref yn mynd heibio gorymdaith o Mummers sy'n canu caneuon ac yn gofyn am roddion. Mae'r bagiau, a oedd yn guddiedig gwesteion Solokha, Kolyadniki camgymryd am fagiau gyda bwydydd ac yn eu cario am amser hir drwy'r pentref nes ddatod dwyll.

pobl Wcreineg yn parchu traddodiad Uniongred crefyddol ac yn gredwr mawr ynddynt. Mae pŵer y pentrefwyr Groes Sanctaidd yn llwyddo i amddiffyn eu hunain rhag yr holl drafferth, a'r gof Vakula - ymyl.

"The Night Before Christmas" ffuglen mewn stori Gogol

rhyddiaith Gogol yn ddiddorol gan ei fod yn cysylltu â go iawn gwych ynddo. cymeriadau mytholegol sy'n gysylltiedig â'r ysbryd drwg. Ond ar yr un pryd drwg mae wedi holl nodweddion o gymeriadau go iawn. Mae prif gynrychioliadol o heddluoedd drwg - y diafol - fel estron yn blaen a chefn - wrth yr atwrnai taleithiol. Mae gan Gwrach y nodweddion o wraig tiriog Wcreineg. Mae'n Solokha, a all hedfan ar ysgub, a thaith gerdded drwy'r pentref, yn siarad â pentrefwyr.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.