CyllidCredydau

Peryglon Credyd ar gyfer kickbacks

Yn y byd modern ymhlith y gwahanol benthyciadau banc, gallwch ddod o hyd i fath o gredyd amgen. Mae'r credyd fel y'i gelwir ar gyfer yr Dychweliad, gan ganiatáu i gymryd y swm yn fwy na'r banc sawl gwaith. Mae hyn yn eithaf gyfleus i rywun ar y ffordd, ond yn beryglus iawn. Gan fod y rhan fwyaf o gwmnïau neu bobl sy'n cynnig gwasanaethau tebyg, yn gallu twyllo. Gadewch i ni ystyried yn fwy manwl sut y benthyciad am Dychweliad.

Pam y gallai fod angen i chi benthyciad ar gyfer Dychweliad

Er enghraifft, oes gennych hanes credyd gwael. Ac yna y byddwch am gael benthyciad car, rubles yn dda, neu ddim ond yn hanfodol miliwn. Banks, un ar ôl y llall gwadu chi. Neu ydych eisoes gennych un benthyciad, ond nid ydynt yn rhoi ail.

Ac unwaith y person wynebu problem o'r fath, mae'n unwaith yn dechrau chwilio am ffordd allan. Y peth cyntaf y mae'n cyrchfannau - yw i chwilio eich Rhyngrwyd neu mewn papurau newydd. Ac yma o flaen y cleient, sydd mewn sefyllfa ariannol anodd, mae angen penderfyniad - i gytuno i gymryd benthyciad o'r fath, neu ddod o hyd i ffordd arall allan?

Beth yw'r cynllun

Mae'r cynllun o dwyll hwn yw na all y banciau yn rhoi benthyciadau i bobl naturiol Nid oes gan argymhellion cyd-arwyddwr. Efallai y byddant yn dod yn benthyciwr cyfarwydd a rhywun dieithr, hynny yw gwarantwr proffesiynol. Yn yr achos olaf, byddwch yn talu swm penodol, fel arfer 2-5% o'u harian. Ond mae'n bosibl, os yw ef yn cydgynllwynio â rheoli, banc sy'n darparu benthyciadau. Ond gall y swm yn cael ei Dychweliad dyblu, ar ôl trafodaethau gyda'r banc.

Office, helpu gyda credyd ar gyfer y Dychweliad, am tua chwe mis, yn diflannu. Yn achos y problemau banc â thalu benthyciadau, mae cyfrifiad cyflym o gwarantwyr a chleientiaid o'r fath.

Dylech wybod bod swyddfeydd neu bobl hynny sy'n cymryd y clod am helpu i rolio nôl, gyflawni trosedd, o leiaf darfu dwy erthygl y Cod Troseddol, "osgoi talu treth" a "dwyll". Ni allant fod yn ymddiried ynddo.

Beth sy'n bygwth i rolio yn ôl y benthyciad am?

Ers y meichiau arwyddo'r cytundeb yn ddim ar gyfer ei atgyfnerthu. Ac mae'r cwmni, sy'n gweithredu ar ran y gwarantwr - y arferol byrhoedlog y gallai mewn chwe mis yn diflannu heb hybrin. A chyn gynted ag y bydd y gylched yn datgelu sgam sy'n brifo y benthyciwr yn bennaf, ac y byddai'n rhaid iddo brofi bod gan y gweithredoedd hyn nad oedd yn cael unrhyw fudd-daliadau.

Cyfanswm y myfyrwyr, rydym yn hynod yn eich cynghori i beidio â droi at gynlluniau benthyca anghyfreithlon. Os oes gennych hanes credyd gwael, neu os oes arnoch angen y swm nad yw'r banciau yn rhoi, yn edrych yn well 25signals.ru lein gynlluniau gwyn dilys o fenthyciadau mewn sefyllfaoedd anodd.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.