GartrefolOffer a chyfarpar

Pa olew y dylid ei ddefnyddio ar gyfer y trim?

Heddiw, mae ychydig o bobl sy'n defnyddio Braid confensiynol ar ei blot. Mae hyn yn "hen ffasiwn" dull Nid yw yn ymarferol yn digwydd. Ac mae llawer eisoes yn cael syniad sut i ymdrin â hwy, hogi a rivet. Roedd yn ymddangos dyfais a elwir trimmers Gyda datblygiad technoleg.

Beth yw'r trimmers?

Mae dau brif fath o ddyfeisiadau o'r fath. Mae'r petrol a thrydan. Fel y mae'r enw'n awgrymu, mai'r prif wahaniaeth yw'r ffynhonnell pŵer. Ym mhob un o'r mathau hyn, mae manteision ac anfanteision. Plus petrol oes unrhyw llinyn i bŵer nad yw'n cael ei gyfyngu gan y llu yn yr ardal yn ystod y symudiad weithredol. Roedd angen i'r rhwydwaith trydan 220 i rym. Ni all wneud heb yr estyniad, a fydd yn gyson yn ymyrryd ac yn mynd yn y ffordd.

trimmer Modern, sy'n gweithredu ar danwydd, oherwydd presenoldeb gwahanol benaethiaid symudadwy o brêd cyffredin wedi dod yn ffordd o fecaneiddio gyda lluosogrwydd o swyddogaethau. Gosod y beipen priodol, ni fydd y perchennog yn anodd i ffurfio goron ar y llwyni ar lain personol. Yn y gaeaf eira, mae'n bosibl defnyddio fel snowthrower. Ni fydd y lle iawn o benaethiaid sy'n gweithio trimmer cymryd llawer o amser a gellir ei wneud naill ai drwy ddefnyddio offeryn a hebddo.

Pa olew i ddewis trimmer?

Os ydych yn defnyddio dyfais o'r fath fel trimmer petrol, yn arbennig o anodd yw ei wasanaeth. Pan ddaw'r amser i newid yr olew, nid yw llawer yn gwybod pa fath o olew i arllwys i mewn i'r trimmer.

Ym mhob achos, mae'n dibynnu ar y math o trimmer peiriant. Yn ei fwyafrif yn beiriannau dau-strôc. Tebyg, mwy o bŵer yn cael ei ddefnyddio dim ond wrth gynhyrchu beiciau modur. Felly, mae angen i ddefnyddio olew ar gyfer trimmers sydd wedi marcio 2T.

Yn y rhan fwyaf olew megis llenwi â dyfeisiau gasoline. Felly, mae'n hanfodol i adnabod y perchennog, gan ddefnyddio'r trimmer, y gymhareb o gasoline ac olew. Yn y rhan fwyaf o achosion a gymerwyd 20 go olew am bob litr o danwydd. Po uchaf y ansawdd y tanwydd, y lleiaf llif.

Mae yna hefyd beiriannau 4-strôc i tocwyr model. Yn trimmers olew megis harllwys i gynhwysydd ar wahân nad yw'n achosi lawer o anhawster. Un o brif fanteision y dyfeisiadau hyn yw eu swn isel, sy'n eich galluogi i weithio heb clustffonau. olew trimmer gyda pheiriannau pedair strôc yn cael eu marcio 4T, yr hyn sy'n gwbl angenrheidiol i roi sylw.

Manteision ac anfanteision trimmers gasoline

Felly, crynhoi yr uchod, mae angen nodi'r manteision a'r anfanteision trimmers gasoline. Mae'r manteision yn cynnwys:

  • nid oes angen i gysylltu â'r prif gyflenwad;
  • y defnydd mewn unrhyw dywydd (hyd yn oed yn ystod glaw);
  • pŵer uwch o'i gymharu â analogau trydan;
  • gyda gwaith cynnal a chadw priodol ac ailosod amserol o olew ar gyfer modelau trimmers petrol para'n hirach.

Yr anfanteision yw:

  • mwy o bwysau;
  • gwerth a gynhyrchir pan fydd y sŵn yn fwy na'r trydan. Er gwaethaf hyn, mae nifer y trimmers petrol mewn ardaloedd maestrefol yn cynyddu.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.