FfurfiantGwyddoniaeth

Nazca. Mae'r llinellau Nazca dirgel. Llinellau Nazca

Ydych chi'n gwybod beth Nasca? Mae hyn yn gwareiddiad hynafol Indiaidd. Derbyniodd ei enw o'r afon, yn y dyffryn lle hyd heddiw gallwch edmygu'r henebion niferus o ddiwylliant. Mae llewyrchus y gwareiddiad hwn a arsylwyd yn y mileniwm CC cyntaf. Yn ddiweddarach yr enw gwisgo Nazca yn bentref bach Indiaidd yn ne Periw, a leolir y tu ôl i'r mynyddoedd. Er mwyn cyrraedd oddi wrth y brifddinas Lima, roedd gan y wladwriaeth i deithio milltiroedd lawer ar hyd llychlyd ffordd baw, a leolir yn y tir gwastraff creigiog a thywodlyd.

Heddiw, prifddinas Periw a dinas Nazca cysylltu'r freeway pedwar-res. A'r rhan sy'n mynd trwy'r bryniau diffaith ac anialwch, gwyllt balmantu â cherrig. pentref bach a thawel yn y gorffennol, heddiw yn dref fechan, ond yn daclus iawn. Mae'n cynnwys ei amgueddfa ei hun a pharc bach, amrywiaeth o siopau a hyd yn oed dau fanc. Mae yn y gwestai dref wahanol ddosbarthiadau, a oedd yn cymryd y twristiaid a aeth i'r ardal i gael gyfarwydd â'r byd enwog "Pampa de Nasca."

daearyddiaeth

Beth sy'n denu twristiaid o bob cwr o'r byd yn dref fechan yn ne Periw? Teithwyr yn dod yma i edrych ar y Nazca rhyfeddol a dirgel. Mae hyn yn blaen, a leolir ar fryn. Iddi hi, fel ar gyfer pob nodwedd llwyfandir, llyfn, a thir tonnog weithiau. Mewn rhai mannau mae wedi'i rannu ychydig. gwastadeddau eraill a gwahanu gan silffoedd llwyfandir gwahanol.

Pan fydd y Nazca? Plateau wedi ei leoli yn ne Periw. O'r brifddinas, Lima, yn cael ei gwahanu gan 450 km y mae angen eu goresgyn i gyfeiriad y de-ddwyrain. Nazca anialwch ar y map bron yn y parth arfordirol y Cefnfor Tawel. O'r llwyfandir i'w diddiwedd dŵr - dim mwy na phedwar ugain o gilomedrau.

Gyflym ddod o hyd y lle hwn ar y map i helpu i gydlynu Nazca. Maent yn cynnwys 14 ° 41 '18 "lledred de ac 75 ° 7 '22" hydred gorllewin.

Nazca Mae gan hirgul o'r gogledd i'r ffurflen de. Mae ei hyd yw 50 km. Ond lled yr ardal o'r gorllewin i'r ffiniau dwyreiniol yn amrywio o pum i saith cilomedr.

amodau naturiol

Nazca cydlynu fel bod yr ardal wedi ei leoli yn y Parth Sych. Yn hyn o beth, mae'n yn denau ei phoblogaeth. Gaeaf yma yn para o fis Mehefin i fis Medi. I ni, mae'n anhygoel, ond mae'r newid tymhorau nid yn Hemisffer y De yn cyd-fynd â'r un sy'n nodweddiadol o'r parth leoli i'r gogledd o'r cyhydedd.

Fel ar gyfer y tymheredd, mae bron yn sefydlog yn yr ardal hon. Yn ystod misoedd y gaeaf, ei werth yn llai na un ar bymtheg gradd. Yn yr haf mae'r thermomedr cadw bron yn gyson ar tua 25.

Nazca, fel y crybwyllwyd uchod, yw yn agos agos at ddyfroedd y Môr Tawel. Fodd bynnag, er gwaethaf hyn, mae'r glaw yma yn brin iawn. Nid yw'r un o'r gwynt ar y llwyfandir ac oherwydd y màs aer yn cael ei ddiogelu cribau. Allan o'r anialwch ac afonydd a nentydd. Gweler yma i chi y gall yn unig eu sych wely'r afon.

llinellau Nazca

Nid yw, fodd bynnag, mae llawer o dwristiaid yn cael eu denu i'r rhanbarth yw ei leoliad. Nazca i'ch denu ffigurau a llinellau dirgel sydd wedi'u lleoli yn uniongyrchol ar wyneb y ddaear. Mae gwyddonwyr ffoniwch y geoglyphs iddynt. Mae'r cysyniad hwn yn siâp geometrig a ffurfiwyd yn y pridd y ddaear, hyd nad yw'n llai na phedwar metr.

Nazca Mae'r llinellau ar rhigolau o gymysgedd o dywod a cherrig, cloddio yn y pridd. Nid ydynt yn ddwfn (15-30 cm), ond yn hirach (hyd at 10 km) yn cael gwahanol lled (150 i 200 m). Geoglyphs, neu, fel y maent yn cael eu galw, llinellau Nazca yn cael eu ffurfio mewn siâp ffansïol iawn. Yma gallwch weld y amlinellu o adar, pryfed cop ac anifeiliaid, a siapiau geometrig. Mae'r holl llinellau hyn ar y drefn o 13 000 llwyfandir.

Beth yw e? Cyfrinachau o hanes? Dirgelion y gorffennol? Nid yw'r ateb pendant i'r cwestiynau hyn yn bodoli. Mae rhai gwyddonwyr yn credu bod y darluniau Nazca eu plotio ar wyneb y Ddaear gan dwylo dynol medrus. Fodd bynnag, nid yw cadarnhau y dybiaeth hon yn dal yn bosibl. Mae yna, yn eithaf barn gref arall, yn ôl pa, nid oedd y band a'r llinell yn cael ei gymhwyso gan bobl, a chynrychiolwyr o gudd-wybodaeth allfydol. Mae hyn yn y dirgelwch mwyaf y anialwch Nazca, y mae ymladd dwsinau o wyddonwyr. Fodd bynnag, er gwaethaf hyn, mae'r dirgelwch y llwyfandir Periw ac yn parhau i fod heb eu datrys y byd heddiw yn.

Hanes o ddarganfod

Nazca anialwch (Periw) yn adnabyddus am baentiadau mawr, a leolir ar y llwyfandir. Mae'r darluniau gan grewyr anhysbys yn perthyn i'r llwyddiannau mwyaf o ddiwylliant byd a chelf yn ddi-os yr heneb y blaned gyfan.

Am y tro cyntaf patrwm tir mawr a welwyd cynlluniau peilot yn 1927. Ond mae'r llinellau Nazca daeth gymuned wyddonol hysbys yn unig ar ôl ugain mlynedd. Dyna pryd y hanesydd Americanaidd Paul Kosok cyhoeddi cyfres o luniau o'r ffigurau rhyfeddol a dirgel, a wnaed o'r awyr.

creu technoleg

lluniadau Nazca grëwyd gyda symud malurion, y creigiau brown a cherigos folcanig, orchuddio gyda patina denau o liw du, gyda is-bridd ysgafn, sy'n cynnwys cymysgedd o calsit, clai a thywod. Dyna pam amlinell y ffigurau mawr yn amlwg weladwy o hofrennydd neu awyren.

O'r awyr, yr holl linellau ar gefndir y pridd i edrych yn wynnach, ond o'r ddaear neu fynyddoedd isel ffigurau o'r fath yn uno â'r tir, ac ni ellir gwahaniaethu rhyngddynt.

Llinellau a siapiau geometrig

Pob delwedd y gellir eu gweld yn yr anialwch Nazca, mae siâp gwahanol. Mae rhai ohonynt yn llinellau neu linellau, led sydd yn yr ystod o bymtheg centimetr hyd at ddeng metr a mwy. dyfnhau fath o bridd yn eithaf hir. Gallant bara o un i dri, neu hyd yn oed fwy o gilomedrau. Gall Bandiau hefyd ehangu yn esmwyth ar ei hyd.

Mae rhai llinellau Nazca eu hymestyn neu cwtogi triongl. Dyma'r math mwyaf cyffredin o siapiau geometrig ar y llwyfandir. Mae'r dimensiynau y mwyaf amrywiol ac yn amrywio o un i dri cilomedr. Mae'r trionglau aml, cyfeirir ato fel trapesoid. Mae rhai lluniau o Nazca yn ardal fawr sydd â hirsgwar neu siâp afreolaidd.
Gweler llwyfandir ag y bo modd ac o'r fath geometreg cyfarwydd pedrochrau wrth trapesiwm (gyda dwy ochr cyfochrog). Mae'r creadigaethau â ffurfiau clir yn yr anialwch yn ymwneud â saith cant.

Mae llawer o linellau a llwyfannau yn cael rhywfaint o dreiddiad broffil bwa i dri deg neu fwy o centimetrau. A phob un o'r rhigolau hyn mae cyfyngiadau clir, sy'n debyg cwrb.

Mae'r nodwedd arbennig o'r llinellau Nazca

geoglyphs anialwch Periw yn adnabyddus oherwydd ei straightforwardness. teithwyr Dychymyg jyst daro y llinell, sy'n ymestyn am sawl cilomedr ar hyd y llwyfandir, yn hawdd goresgyn holl nodweddion tirwedd. Yn ogystal, mae'r ffigurau Nazca yn ganolfannau gwreiddiol, sydd fel arfer ar y bryniau. Yn y mannau hyn yn cydgyfarfod ac yn ymwahanu gwahanol fathau o linellau. Yn aml, pantiau yn y pridd yn ymuno â'i gilydd, a thrwy hynny yn ymuno gyda'i gilydd mewn gwahanol gyfuniadau. Mae'n digwydd bod y siapiau a llinellau gwasanaethu ei gilydd.

Mae'n ddiddorol a lleoliad yr trapezoids. Fel arfer, eu sylfaen yn cylchdroi yn yr ochr y dyffrynnoedd afonydd a rhan gul lleoli isod.

Er syndod a'r ffaith bod:

 • ymylon holl linellau yn cael y cywirdeb uchaf, sy'n cael ei ledaenu dros y cyfan pum centimetr i sawl cilometr o hyd;
 • storio cyfuchliniau gwelededd hyd yn oed wrth wneud cais y darnau ar ei gilydd;
 • mae cyfyngiad llym ar y siapiau pan darnau sylweddol lled stribedi;
 • gwelededd yn cael ei gynnal hyd yn oed pan y bandiau yn newid nodweddion y pridd;
 • tebygrwydd a welwyd o'r cyfluniad a lleoliad y patrwm rheiddiol siapiau gyda chylchedau optegol;
 • silwair geometreg siapiau hyd yn oed mewn anodd dirwedd;
 • mae llinellau sy'n dwyn y cymeriad seryddol, gan dynnu sylw at yr ochr olau neu cyhydnosau.

Mae amrywiaeth o batrymau

Mae math o addurn safleoedd ar raddfa fawr Nazca yn igam-ogam a ffigurau knutoobraznye. Ymhlith y 13 000 llinellau, 800 meysydd chwarae a channoedd o wahanol coiliau yn yr anialwch Periw rhyfeddol a dirgel, gallwch weld patrymau ystyrlon. Mae hyn yn dri dwsin anifeiliaid ac adar ffigurau, ymhlith y:

 • Madfall 200 metr o hyd tâp, bras o'r briffordd Americanaidd, a oedd yn nad yw'r adeiladwyr wedi sylwi ar batrwm;
 • adar gyda neidr-gwargaled, ymestyn i 300 m;
 • condor can metr;
 • pry cop vosmidesyatimetrovy.

Yn ogystal â'r delweddau hyn gallwch weld y pysgod ac adar, mwnci a blodyn, rhywbeth fel coeden, yn ogystal â ffigwr tri deg metr o ddyn, a wnaed nid ar y llwyfandir, ac yn y blaen yn cael eu stampio ar un o'r llethrau serth y mynydd.

Ar y ddaear, pob ffigurau hyn yn ddim byd mwy na'r strôc a streipiau unigol. Gall edmygu ddelwedd mawr yn unig yn cael ei godi yn yr awyr. Mae'r dirgelion mwyaf o hanes, dirgelwch y gorffennol yn dal wedi dod o hyd eu esboniadau gan ysgolheigion. Fel gwareiddiad hynafol sydd heb awyren yn gallu creu lluniadau mor gymhleth, a beth yw eu pwrpas?

Nodweddion y lluniadau Nazca

Mae'r delweddau cyfuchlin o adar ac anifeiliaid wedi meintiau gwahanol, yn amrywio o 45 o 300m i led o lun gyfuchlin - .. O 15 cm i 3 m holl ddelweddau ystyrlon y gellir eu gweld ar Nazca canolbwyntio ar ei ymyl lleoli uwchben dyffryn afon Ingenio.

Ymhlith y nodweddion y patrymau hyn yn cael eu nodi:

 • perfformio un parhaus, byth yn croesi ac yn dod i ben y llinell;
 • ddechrau a diwedd cilfachau wedi eu lleoli ar y llawr llawr;
 • "Outlet" a "fewnfa" cylchedau dwy linell gyfochrog;
 • mae rhyngwyneb perffaith rhwng patrymau cromlin a llinellau sydd wedi cael eu darganfod gan wyddonwyr, yn cael eu gwneud yn unol â deddfau llym o fathemateg, sy'n esbonio eu cytgord a harddwch;
 • gweithredu mecanyddol (ac eithrio llun mwnci), sy'n amddifadu ffigyrau o anifeiliaid o unrhyw lliwio emosiynol;
 • presenoldeb anghymesuredd, sydd i fod i amherffeithrwydd y gwaith i gynyddu y brasluniau;
 • presenoldeb llinellau croestorri, gyfochrog un o'r llinellau gyfuchlin, sy'n cael ei egluro gan y siapiau mewnol cymhleth o ofod ar waith.

Tybiaethau a fersiwn

Pwy yw awdur y creaduriaid rhyfeddol sydd yn anialwch Nazca? Er y gall gwyddonwyr yn unig yn adeiladu eu fersiynau eu hunain ac i gyflwyno gwahanol ddamcaniaethau. Felly, mae llawer o gefnogwyr yn y rhagdybiaeth o geoglyphs darddiad allfydol. Maent yn awgrymu bod y llinellau bras yn cael eu defnyddio ar gyfer rhedfeydd gwareiddiad allfydol. Fodd bynnag, ddamcaniaeth hon yn llawer o elynion sy'n gwthio eich dadl bwerus iawn - y darluniau cymeriad. Do, maent yn drawiadol ac nid maint y ddaear, ond mae eu stori yn dweud eu bod yn cael eu gwneud gan bobl, nid estroniaid.

Fodd bynnag, yn yr achos hwn, mae llawer o ddirgelion heb eu datrys. Sut anhysbys i ni meistr yn gallu creu delwedd o'r fath yn enfawr y gellir eu gweld yn unig o'r awyr? Pam maent yn gwneud hyn? Beth yw'r technegau a ddefnyddir i gadw cyfran o fodelau mawr?

Ddamcaniaeth am darddiad o luniau ar y Nazca amrywiol, ac mae rhai ohonynt yn syml wych. Fodd bynnag, mae ymhlith y fersiynau presennol a'r rhai sy'n haeddu sylw arbennig.

Felly, yn ôl rhai ysgolheigion, y system gyfan o'r llinellau Nazca yn calendr enfawr. Un o'r rhai cyntaf i gyflwyno awgrym hwn Paul Kosok. Mae'r gwyddonydd Americanaidd oedd y cyntaf i ddarganfod pentwr dirgel o amrywiaeth o siapiau a llinellau. Mae ei bywyd cyfan wedi hynny roedd yn neilltuo i ddatod dirgelwch yr anialwch Periw. Unwaith Kosok sylwi bod yr haul yn gosod wedi gosod iddo'i hun ar y groesffordd y gorwel gydag un o'r llinellau syth. Mae hefyd wedi cael ei ganfod a'i band yn dangos y gwrthwynebiad safonol. Hefyd, mae tybiaeth Kosok fod rhai ffigurau yn cyfateb i'r rhai neu gyrff cosmig eraill. Mae'r ddamcaniaeth wedi bodoli ers amser hir. Ac mae'n ei gefnogi gan lawer o wyddonwyr adnabyddus o bedwar ban byd. Fodd bynnag, yr oedd yn profi yn ddiweddarach bod y canran cyfateb lluniadau Nazca gyda rhai planedau yn fach dros ben i ddal y calendr system.

Mae fersiwn gredadwy iawn arall hefyd. Yn ôl ei llinellau Nazca mae'n dangos lleoliad system eang o sianeli dŵr o dan y ddaear. Cefnogi ddamcaniaeth hon yw'r ffaith bod lleoliad y ffynhonnau hynafol cyd-daro â'r cloddio yn y streipiau ddaear. Ond efallai mai dim ond cyd-ddigwyddiad yn unig.

Efallai diben y llinellau Nazca yn gymeriad eiconig? Mae gwaith cloddio o archeolegwyr wedi dod o hyd ar y safle o luniau a allorau claddu dynol hynafol. Fodd bynnag, yr holl wrthrychau defodol eu codi bob amser mewn ffordd a allai achosi rhai emosiynau ac yn effeithio ar y person. Ffigurau jyst edrych yn unig o uchder, dim teimladau y rhai sydd ar y ddaear, yn achosi.

Beth bynnag yr oedd, yr un a greodd y ffigurau rhyfeddol hyn, yn gallu rhywsut symud drwy'r awyr a hynod ganolog yn y gofod. Efallai y bobl hynafol yn gallu adeiladu balwnau a thipio nhw?

Mae pob damcaniaethau presennol hyd nes eu bod wedi dod ddynolryw i dirgelwch yr anialwch Nazca. Efallai y bydd gwyddonwyr yn fuan ateb y cwestiwn ynghylch tarddiad llinellau anhygoel? Neu efallai y bydd y dirgelwch yn parhau i fod heb eu datrys ...

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.