Newyddion a ChymdeithasDiwylliant

Dyfyniadau gorau am fywyd: rhestr o ymadroddion ac adolygiadau

"Still Life - yn beth gwych, yn enwedig pan fyddwch yn byw yn rheolaidd." Mae yna rywbeth yn y datganiad hwn, yn enwedig os bydd un yn edrych ar yr hyn sy'n awr yn un rhan o dair yn credu ystyr bywyd, ac nid yw pob eiliad yn deall pam y gwnaeth yn fyw. Efallai wedyn y dyfyniadau gorau am fywyd yn fawr ddim i chwalu'r niwl amheuaeth a chwestiynau diangen?

Bywyd - mae'n ...

Meddai Akutagava Ryunoske, awdur Siapan o straeon ditectif,: "bywyd Mae dyn yn debyg i focs o gemau:. i drin o ddifrif - doniol a difrifol - mae'n beryglus" Mewn rhai ffyrdd, mae'n wir iawn, oherwydd mewn bywyd mae yna sefyllfaoedd gwahanol, ac os bydd popeth a ddigwyddodd â chymryd gormod i'w galon, mae'n hawdd i fod yn ddigalon. A chyn belled ag y bydd pobl yn yn y cyflwr hwn, bywyd yn gyflym ysgubo heibio. Ond ar yr un pryd nid oes angen y daith i gyd, oherwydd wedyn bydd bywyd yn troi i mewn i fodolaeth ddiamcan. Ac yn cadarnhad o'r uchod, gallwch chi ddyfynnu geiriau Dzhona Nyumena: "Peidiwch â bod ofn o fywyd ar ôl ei gwblhau, mae i'w ofni'n bod hi byth."

Mae'r dyfyniadau gorau am fywyd yn aml yn mynnu bod bodolaeth ddynol - mae hyn yn gêm, syrcas neu theatr. A phwy y mae am, sut y mae'n yn gweld. Ond ni all unrhyw un ddadlau â'r datganiad bod "pobl -. Y meistr eich bywyd, a sut y mae'n meistr, felly ef a'r bywyd"

Beth yw ystyr bywyd?

Oes - yn gyfres o ddigwyddiadau sy'n digwydd i berson. Gellir eu cymryd yn ganiataol, gallwch chwilio am is-destun cudd, neu dim ond mwynhewch yr olygfa. unwaith Dywedodd rhywun bod pan fydd person yn dechrau deall ystyr bywyd, yna bywyd nid oes ystyr. Ond ar hyn o bryd mae popeth yn dechrau. Mae'n rhaid i fodolaeth ddynol yn llawn ystyr, ac mae'r dyfyniadau gorau am fywyd yn dweud ei fod yn bawb:

 • Albert Einstein: ". Dim ond y gellir eu galw gweddus bywyd, sydd wedi cael ei byw er mwyn y bobl eraill"
 • L. Smith: "Mae ystyr bywyd dynol yn cynnwys dau beth: yn cyflawni'r hyn yr ydych ei eisiau, ac yn cael pleser ohono. Fodd bynnag, mae'r ail dasg ond doeth. "
 • A. P. Chehov: "Ystyr bywyd yw i ymladd."
 • V. O. Klyuchevsky: "Nid yw bywyd yw sut i fyw, i deimlo'n fyw."
 • H. Hesse: "Y pwynt ein arhosiad yn y byd hwn - i feddwl, i edrych a gwrando ar y synau bell, oherwydd ar eu cyfer yn gorwedd y famwlad."
 • L. N. Tolstoy: "Os ydych yn ceisio i fynegi yn gryno ystyr bywyd, gellir ei ddiffinio fel a ganlyn: y byd o'n cwmpas yn symud a gwelliant cyson. Y brif dasg o ddyn - cyfrannu at symudiad hwn, i gyflwyno newidiadau a chydweithio gyda nhw ".

Mae hyn yn ystyr

Fodd bynnag, yn wahanol oedd y dyfyniadau gorau am fywyd a'i ystyr, maent i gyd yn dweud yr un peth: ystyr bywyd yw i fod yn hapus. Ond dim ond llenwi eu bodolaeth yn ystyrlon, gall gwybod gwir hapusrwydd. Yn y ffilm "Ymladd Clwb" unwaith swnio'n y geiriau: "Ewch allan o'r fy fflat. Cael ffrindiau newydd. Rhoi'r gorau i gaffael pethau nad oes angen i chi. Gadewch y swyddfa, ysgogi ymladd. Profwch eich bod yn byw. Os nad ydych yn hawlio hawliau i ddynoliaeth, yna gallwn droi at y ffigyrau o adroddiadau ystadegol. " Gall y datganiad hwn gael ei ysgrifennu yn ddiogel i'r dyfyniadau gorau am fywyd ystyrlon. Efallai ei fod yn swnio'n amwys, ond yn berffaith yn dangos bod ym mywyd y prif beth - i deimlo ei bod o fewn, i deimlo ei ystyr a dysgu sut i fwynhau.

Gwerth bywyd

Fodd bynnag, ni allwch brofi llawnder bywyd, heb wybod gwerth bodolaeth. dyfyniadau da am fywyd gydag ymdeimlad o bob amser yn siarad am ei werthoedd:

 • N. Chernyshevsky: "Mae bywyd yn annwyl iawn i ddyn, gan ei fod yn gysylltiedig yn unig gyda'i hapusrwydd, gobaith a llawenydd."
 • T. Dreiser: "Y prif beth mewn bywyd - mae'n bywyd ei hun."
 • Zhan De La Bruyère, "Nid yw pobl yn dymuno i arbed ac felly nid oes dim mor ddidrugaredd nid drysori fel eu bywydau eu hunain."
 • Francis Bacon: "Nid oes neb yn waeth na'r un sydd ddim yn gwerthfawrogi ei fywyd."

Gwerth Tragwyddol, a roddir unwaith yn unig - i fodoli yn y byd hwn. Mae hon yn anrheg gwych, nid yn felltith, dim ond yn dibynnu ar y person, sut mae'n byw ei dynged: dibrisio ei a bydd yn parhau i fodoli neu roi ystyr.

drwy'r barricades

Nid yw pawb yn cael ei eni yn gyfartal, ond mae gennym i gyd rhyddid i ddewis. Mae'n ffôl i chwilio am hapusrwydd, i ddod ei ffynhonnell, ac mae'r dyfyniadau gorau am fywyd hyd yn oed ychydig bach, ond mae'n rhaid iddo ddangos bod bywyd - symudiad. Wedi'r cyfan, yr unig un sy'n symud ymlaen yn codi ar ôl pob galw heibio, ystyfnig ymroddedig i freuddwyd, mewn gwirionedd yn byw:

 • Mishel Monten: "Dyn, yn credu hyn y gall ei fod, yn penderfynu beth fydd yn dod yn yn y dyfodol."
 • Sheron Stoun: "Waeth pa mor dyn yn disgyn, mae'n bwysig, wrth iddo godi."
 • Confucius: "Nid oedd y gogoniant yn cynnwys yn byth i fod yn anghywir, ac i gydnabod a chywiro eu camgymeriadau."
 • Omar Khayyam: "Yr un a gollodd yr ysbryd ymladd, yn marw cyn pryd."
 • Oliver Goldsmith: "Mae bywyd hapus a gogoniant yw'n fwriad i beidio â rhai sydd byth yn disgyn, a'r rhai sy'n cael yn gyson."

Gall dyn wneud unrhyw beth! Dim ond fod yn gallu i newid eu tynged. A dim ond yn dibynnu arno, bydd yn cael ei newid yn gadarnhaol neu'n negyddol.

Bob nos yn dod i ben yn y bore

Fel unwaith meddai Arthur Schopenhauer, "bywyd ifanc yn ymddangos yn y dyfodol ddiddiwedd, a'r henoed -. Gorffennol byr" Yn wir, yn y byd hwn o amser, presenoldeb dynol yn gyfyngedig, fel ennyd fer. Ac yna yr hyn sy'n weddill ar gyfer pob un ohonom? Yn ôl pob tebyg yn meddwl ohonoch chi eich hun yn rheswm i fyw. Wedi'r cyfan, fel maen nhw'n dweud Faina Ranevskaya, "y prif beth -. I fyw bywyd byw, ac nid mynd ar goll yn y labyrinths o cof" Ni all y dyfyniadau gorau am fywyd ateb pob cwestiwn bod person hwynebu. Ond maent yn rhoi atebion da i gwestiynau tragwyddol. Beth yw bywyd? Beth yw ei ystyr? Sut y dylem fyw?

dadansoddi'r ymatebion

Dyfyniad - nid yw hyn yn unig yw les hardd o'r geiriau, maent i gyd yn cael effaith benodol ar y cyhoedd. Os byddwn yn dadansoddi adborth defnyddwyr ar wefannau poblogaidd gyda dyfyniadau, yna i gyd gyflwyno datganiadau yn haeddu mwy o aphorisms sylw am fywyd a dyfalbarhad wrth gyflawni eu nodau eu hunain. Y lleiaf "llwyddiant" mewn dyfynodau ar werth bywyd. Y rheswm am cyseiniant hwn yn syml - mae pawb eisiau i fod yn hapus, felly isymwybodol yn chwilio am rywbeth a all ysbrydoli ef i weithredoedd mawr ac i ddangos beth ystyr cudd bywyd.

Ac, crynhoi, gallwn ond dweud un peth: pob dyfeisgar yn syml. Oes - mae'n rhodd, a'i ystyr - i fod yn hapus. Ac mae gan bawb eu hapusrwydd eu hunain, mae rhai pobl yn hoffi gwneud rhywbeth i bobl eraill, bydd rhywun eisiau cymryd rhan weithredol yn y gwelliant y byd, a rhywun yn syml yn ystyried harddwch yr amgylchedd. Mae'n rhaid i chi ddod o hyd i rywbeth sy'n dod â llawenydd, ac y llawenydd llenwi bob diwrnod fynd heibio. Dim ond wedyn y bydd yn gallu sylweddoli bod ei bodolaeth - nid nonsens ar hap, ond yn fendith go iawn.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.