Hunan-amaethuSeicoleg

Creu'r - y sgiliau sylfaenol, sut i'w datblygu?

Mae pob rhiant am i'w blentyn i fod yn dalentog. Ac yn wir, mae gan bob un ohonom ei, nid yw unrhyw un talent cynhenid arall hunain. Efallai y bydd rhywun yn dweud bod llawer yn canu, beth yw'r gwahaniaeth yma? Ond llais pob unigolyn, am rywun i gymryd nodyn uchel yn haws nag erioed o'r blaen, ac ar gyfer y person arall - mae'n dasg amhosibl. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng pobl dalentog ac fel rhoi i ni hyn neu y gallu? Gadewch i ni geisio dod o hyd i ateb i'r cwestiwn hwn.

Ble mae'r galluoedd?

Gall llawer o alluoedd mewn bywyd yn cael eu datblygu drwy hyfforddiant hir a chyflogaeth, mae'n wir, er enghraifft, sgiliau darllen cyflymder neu siarad yn gyhoeddus. Ond nid yw hyn yn y llais a dawns. Cytuno, os nad yw rhywun yn gallu canu, nad oes neb yn Ni all yr athro gorau ddysgu ef i ganu fel bod pob shivers yn rhedeg i lawr eich croen. Sut i ddeall, ble mae'r galluoedd a thalentau?

Yr ateb i'w gael yn y anatomeg a ffisioleg y system nerfol. Ers yr effaith ar y gallu i gael y Creu'r. Creu'r - math o celloedd nerfol sy'n ffurfio bondiau cryf sy'n cael effaith ar allu person. Yn yr ardaloedd gwahanol cortecs cerebrol dan sylw, felly os yw'r niwronau (celloedd nerfol) ffurfio dolen yn hemisffer chwith yr ymennydd, y plentyn, mae'n bosibl i ddod yn fathemategydd neu gyfrifiadur mawr rhaglennydd, oherwydd bod yr ochr chwith yr ymennydd sy'n gyfrifol am rhesymeg. Felly Creu'r - ein gallu potensial, a ffurfiwyd yn y cyfnod embryonig o ddatblygiad.

Yr un tueddiadau i wahanol bobl

Efallai Creu'r dynol yn cael eu hamlygu mewn ffyrdd gwahanol. Os bydd dau berson gwahanol gosod yr un tueddiadau, y byddent yn ymddangos nad oedd yr un fath. Gall un person yn datblygu traw perffaith, a'r llall gyda'r un greddfau - bydd gwrandawiad yn cael ei ychwanegu yn fwy ac yn y gallu i gofio y nodiadau. Mae gennym 3 lefel o ddatblygiad sgiliau, ar y gallwch chyfrif i maes sut i ryngweithio â gallu a thueddiadau person.

Mae nifer o raddau o alluoedd

  • Gradd gyntaf - a dawnus ddyn. Mae hyn yn ddyn sydd ag ystod eang o ddiddordebau, gall rhyngweithio gyda phobl eraill drwy y gwahanol fathau o gyfathrebu (ar lafar ac yn dieiriau). Talent - y lefel gyntaf o allu, ac mae llawer o blant yn cael ei ar ddechrau ei ddatblygiad.
  • Ail radd - dim ond yr un dalent. Mae'r cyfuniad o sawl galluoedd sy'n amlygu eu hunain pan fo gweithgareddau dyddiol ac ymarfer corff. Felly, gall y talent yn cael ei ddatblygu, os yw pob dydd yn cymryd rhan weithredol, ond rhaid i ni fod yn ofalus i ddeall yn iawn naws y plentyn y mae'r rhiant yn aseinio i adran benodol. Mae'n aml iawn yn wir bod rhieni yn mynd â'u plant i ble maent wedi methu eu gwireddu mewn da bryd.
  • Y trydydd a'r uchaf lefel - yr athrylith. Mae'r gallu hwn, a ddatblygwyd yn dda, mae llawer o wyddonwyr, dyfeiswyr, felly nawr y gallwn wrando ar y radio ac yn defnyddio cyfathrebu symudol. Yn yr achos hwn, mae'r Creu'r gyfres - y tro hwn yn nodi dawnus, a gafodd ei hanelu yn y cyfeiriad cywir.

Sut i ddatblygu gallu'r plentyn?

Fel yr ydym eisoes wedi dod o hyd allan llawer o bobl dalentog. Rhywun yn chwarae ffidil, rhywun sy'n astudio ieithoedd, rhywun yn tynnu yn dda. Ond i dalent ddatblygu, mae angen gwneud ymdrechion. Gallwch ddewis amryw o reolau i'w dilyn er mwyn anfon eu plant i'r lle iawn.

Cymerwch, er enghraifft, merch o bum mlwydd oed, y mae ei fam yn sylwi bod ei merch yn aml yn tynnu gyda phensiliau lliw. Sut i adnabod talent iddo neu dim ond lluniadau, fel pob plentyn.

  1. Mae angen i chi ofyn i ei merch i dynnu rhywbeth penodol, er enghraifft, y mwyaf syml - tŷ mewn pentref ac yn gyfagos i'r Kitty.
  2. Os yw plentyn wedi at chyfrif lawer o liwiau a orfodir 'n glws a thaclus, gallwn gymryd yn ganiataol tuedd i dynnu.
  3. Yn yr achos hwn, rhaid i un ofyn i'r ferch os yw hi am ddysgu i dynnu hyd yn oed yn well, trwy ateb hwn yn dibynnu, i chi gofrestru yn y stiwdio arlunio yn awr neu y flwyddyn nesaf, pryd y bydd yn barod.
  4. Wrth benderfynu ar y gallu i siarad gyda'ch plentyn, yn ystyried ei farn ef, siarad ag ef fel athrylith yn y dyfodol.
  5. Ar gyfer athrawon a dewis ysgol y dylid eu cysylltu yn ofalus iawn, oherwydd gall athrawon nad ydynt yn broffesiynol difetha talent tarddu.
  6. Yn olaf, pan fydd plentyn yn cymryd rhan, yn datblygu eu talent - diddordeb yn y canlyniadau, ac yn canmol iddo am hyd yn oed llwyddiannau bach. Bydd hyn yn helpu yn ei ddatblygiad.

Felly, erbyn hyn mae'n glir pa reolau y dylid eu dilyn er mwyn cydnabod y dalent yn gywir. A chofiwch fod y Creu'r gyfres - yn sail i dalentau dynol a gallu i fod yn gallu i ddatgelu mewn pryd.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.