Bwyd a diodPwdinau

Beth sy'n gwahaniaethu'r cynnyrch o iogwrt iogwrt?

Bellach mae pob archfarchnad yn cynnig ystod eang o gynnyrch llaeth ar gyfer pob chwaeth: llaeth, caws, iogwrt, iogwrt, caws melys, llaeth eplesu pobi, caws bwthyn, a llawer o bethau blasus a defnyddiol eraill. Gydag amrywiaeth mor enfawr o gwsmeriaid, weithiau yn anodd i'w deall yn yr ystod, yn enwedig pan y silffoedd yn cael eu hailgyflenwi gyda mathau newydd o gynnyrch llaeth. Ac mae'n anodd iawn i ddeall beth mae'r cynnyrch iogwrt a sut mae'n wahanol i'r iogwrt. P'un a yw'n ddefnyddiol yn ogystal â chynhyrchion llaeth eraill? Mae hyn yn bwysig oherwydd pwdinau hyn yn boblogaidd iawn yn awr.

Mae'r defnydd o gynhyrchion llaeth

Mae pob un ohonom yn gwybod bod cynhyrchion llaeth yn dda i iechyd. Maent yn cael effaith fuddiol ar y corff. Ynglŷn eiddo therapiwtig a proffylactig o laeth a chynhyrchion eraill yn seiliedig ar ei fod wedi bod yn hysbys hir. O oedran cynnar oedolion yn dysgu plant i yfed llaeth, yn siarad am eu priodweddau buddiol ar gyfer datblygiad a thwf. Mae'r defnydd o gynhyrchion llaeth yn enfawr.

 • Maethegwyr yn dweud eu bod yn cael eu ymhlith y gorau i gynnal iechyd da. Maent yn sail i lawer o ddeiet a diet maeth priodol oherwydd treuliadwyedd hawdd, blas dymunol a calorïau isel. Mae'n well ar gyfer yr athletwyr a'r rhai sydd am gael gwared ar cilogram ychwanegol, cynnyrch braster isel addas gyda chanran isel o fraster.
 • Cynnyrch llaeth - mae'r cynorthwywyr gorau o les. Maent yn cael eu dreulio yn hawdd ac yn rhoi ymdeimlad o gysur.
 • Os oes gennych broblemau a'r stumog neu dreulio, llaeth a chynnyrch llaeth yn union beth sydd angen i chi, diolch i'r proteinau, asidau amino a micro-organebau buddiol eraill.
 • Maent yn bodloni newyn heb orlwytho'r stumog.
 • Yr ateb gorau ar gyfer cael gwared o llosg cylla - ychydig ddiferion o laeth, iogwrt neu iogwrt braster isel.

Sut i ddewis y cynnyrch llaeth

Bwyd i ddod â'r budd mwyaf posibl, mae'n rhaid iddo fod o ansawdd uchel. Nid yw pob cwsmeriaid yn gwybod sut i ddewis y cynnyrch llaeth priodol. Mae nifer o feini prawf y mae'n rhaid eu defnyddio ar yr un pryd.

 • Y cam cyntaf wrth brynu, edrychwch ar y dyddiad dod i ben. Peidiwch ag anghofio bod cynhyrchion llaeth yn ddarfodus.
 • Cyn i chi brynu sicrhewch eich bod yn darllen y cyfansoddiad. I laeth ac nid yw cynnyrch yn seiliedig ar oedd yn difetha cymaint â phosib, mae'n ychwanegu gwahanol gemegau: chadwolion, llifynnau ac yn y blaen.
 • Prynu yn unig y cynhyrchion sy'n cael eu storio yn yr oergell.
 • Os yw oes silff o laeth yn fwy na phedwar diwrnod, yna mae hyn yn dangos presenoldeb yn y cynnyrch o ychwanegion artiffisial arbennig.

Mae'r cynnyrch llaeth mwyaf poblogaidd

Dewis o gynhyrchion ar sail llaeth ar y farchnad yn wirioneddol enfawr. Mae rhai ohonynt yn cymryd mewn bwyd yn brin, fel pwdin, tra bod eraill yn bwyta bron bob dydd. Yn eu plith yn fwy poblogaidd: y llaeth, hufen sur, caws colfran, kefir, iogwrt, cynnyrch iogwrt. Mae'r llaeth a ddefnyddir ar gyfer pobi neu goginio prydau amrywiol. Mae llawer o bobl yn yfed y ddiod gwych yn y bore neu cyn mynd i'r gwely. Kefir - diod ar gyfer athletwyr a'r rhai sy'n arwain ffordd weithgar o fyw. Mae'n ysgafn ac yn rhoi boddhad. Hufen sur yn y sylfaen ar gyfer llawer o sawsiau. Yn ogystal, mae'r hufen yn cael ei ychwanegu at lawer o seigiau megis crempogau neu gawl. Iogwrt - blas dymunol gynnyrch defnyddiol. Mae hyn yn y pwdin llaeth gorau. amsugno yn gyflym ac yn rhoi teimlad braf o ysgafnder.

Iogwrt - un o'r cynnyrch llaeth mwyaf poblogaidd

Iogwrt ym mhob siop. Gyda swm mor anferth o'r cynnyrch hwn gall pawb ddewis drostynt eu hunain y dewis mwyaf priodol:

 • llaeth (clasurol);
 • ffrwythau;
 • gyda darnau o ffrwythau, grawnfwydydd, ffrwythau sych, siocled, caramel;
 • yn llawn fitaminau - ac amrywiadau eraill o hyn pwdin gwych.

Mae hwn yn ffefryn trin plant yn ogystal ag oedolion. Iogwrt - pwdin gwych ar gyfer byrbryd yn ystod oriau gwaith neu amser brecwast.

Mae'r cynnyrch hwn llaeth eplesu cael microflora penodol. Cymerwch bwyta dim ond pwdin ffres, fel diwedd oes silff yn ei gyfansoddiad yn parhau i fod yn 10 miliwn o gelloedd bacteria asid lactig yn llai o'i gymharu â'r swm sydd yn y cynnyrch ffres. iogwrt ansoddol lleddfu anghysur yn y coluddion a'r stumog, normaleiddio treuliad ac yn rhoi nerth. Yn ddiweddar, cynnyrch iogwrt yn ymddangos ar y silffoedd, a oedd yn blas bron na ellir eu gwahaniaethu oddi wrth y iogwrt, ond mae gwahaniaeth rhyngddynt. Felly, mae angen i'r rhai sy'n poeni am eu hiechyd, i wybod am y peth.

Yr hyn yn wahanol i gynnyrch iogwrt iogwrt

Llygad noeth anodd gwahaniaethu un o'r pwdin eraill. Mae'r pris yn debyg, mae'r cynnyrch llaeth uchod yn cael eu haddurno yn gyfartal, ac yn sylwi nad oedd y gwahaniaeth mewn blas yn bawb. Beth yw'r gwahaniaethau? Yn seiliedig ar y rheolau STB, iogwrt - yn gynnyrch sy'n cael ei gynhyrchu heb wneud cais y driniaeth gwres ar ôl y broses eplesu. Yn ogystal, iogwrt hwn yn cynnwys diwylliannau iogwrt byw. Mae nifer o gynhwysion megis proteinau, micro-organebau, deunydd sych, a bacteria asid lactig a geir mewn iogwrt mewn swm yn llym.

Gall cynnyrch iogwrt yn mynd trwy (gwres) prosesu thermol, felly hefyd y ganran o brotein a chynnyrch llaeth sylweddau llai na gwerth a bennwyd ar gyfer iogwrt. Felly, elwa ohono yn llawer llai. Mae'r cynnyrch yn cael ei basteureiddio iogwrt nad yw'n byw diwylliannau iogwrt. Ac yn cael effaith gadarnhaol ar dreulio, yn wahanol i iogwrt, nid wedi.

Iogwrt cynnyrch: y manteision a'r niwed

Bod pwdin o'r fath - ei fod yn gynnyrch poblogaidd, yr ydym eisoes wedi delio â. Nawr, gadewch i ni weld sut y mae'n effeithio ar ein cyrff. Mae ganddo nodweddion 'n glws:

 • cynnyrch iogwrt, fel y mae'r iogwrt, cyfoethog mewn amrywiaeth o elfennau defnyddiol: calsiwm, bifidobacteria, ffosfforws ac yn y blaen;
 • Mae'r pwdin yn cael effaith gadarnhaol ar y prosesau treulio;
 • yn gwella gwedd, ei wneud yn fwy ffres ac iach;
 • Mae'n cryfhau'r system imiwnedd;
 • Mae'n cleanses y corff rhag pathogenau niweidiol.

Ond bob peth mae ochr negyddol, a phob, hyd yn oed y cynnyrch mwyaf defnyddiol, mae effaith negyddol. Felly, mae angen i chi wybod a pha niwed wedi pwdinau hyn.

 • Amrywiol ychwanegion cemegol megis enhancers blas, yn niweidiol i'r organeb. cydrannau gweithgynhyrchwyr o'r fath yn ychwanegu cynnyrch i greu blas anghyffredin a deniadol sy'n blant yn addoli.
 • Aspartame, sydd hefyd yn aml yn rhan o'r cynnyrch iogwrt fel effaith negyddol ar iechyd, gan ffurfio charsinogenau.
 • Os bydd y cynnyrch yn cael ei eplesu, peidiwch â risg eich iechyd ac nad ydynt yn mynd ag ef ar gyfer bwyd, hyd yn oed os mae'n blasu'n dal yn dda. Gwell dim ond i daflu y iogwrt goll.
 • Cofiwch y rheol aur: unrhyw gynnyrch yn niweidiol yn fwy na.

Beth yw cynnyrch iogwrt

Erbyn hyn mae amrywiaeth enfawr o bwdinau. cynnyrch Iogwrt yw a llaeth cyffredin, ac amryw o ychwanegion. Os ydych yn hoffi pwdinau llaeth gyda chwaeth gwahanol, mae'n well dewis atchwanegiadau naturiol: ffrwythau ffres, ffrwythau sych, cnau, grawnfwydydd a mwy. Ar gyfer y rhai y mae'n well ganddynt fwyta cynnyrch llaeth blasus yn ystod oriau gwaith neu yn ystod yr egwyl rhwng y parau, mae'n well dewis cynnyrch hylif mewn jar. Mae'r fformat hwn yn gyfleus i fynd gyda chi - mae lle mewn unrhyw bag llaw ar ei gyfer. Cynhyrchion mewn jar - y dewis gorau ar gyfer y rhai sy'n dilyn y swm y cynnyrch a ddefnyddir ac mae'n well i rannu'r bwyd yn ddognau unigol.

Mathau o gynnyrch iogwrt

Ond, er gwaethaf y diffygion o bwdinau o'r fath yn boblogaidd iawn. Mae'r rhan fwyaf o bobl fel rhai brandiau iogwrt o gynhyrchion yn cael gwahanol fathau rhyddhau a chwaeth.

 • Un o'r brand mwyaf poblogaidd yw "Fruttis". Mae amrywiaeth eang o flasau a mathau o rhyddhau yn eich galluogi i ddewis yn trin ar gyfer pob chwaeth. Iogwrt cynnyrch "Fruttis" hoff iawn o blant, yn enwedig yn awr mae ar gael gyda lluniau o hoff cartŵn. Gellir dod o hyd Pwdin yfed mewn poteli, pecynnau bach a mawr. Blas hefyd yn fawr iawn: hufen, eirin gwlanog, llus, mafon, a llawer o rai eraill.
 • O "Campina" yn frand poblogaidd arall - cynnyrch o iogwrt "Gentle". Mae'r un amrywiaeth o flasau, Arogl dymunol, cysondeb jeli a lleiafswm o galorïau. Mae hyn, ac mae ei bris rhad wedi denu prynwyr.
 • Mae llawer hefyd yn mwynhau pwdinau o "Danone" cwmni. Maent yn cael eu gwerthu o dan yr enwau "gweithredol", "Danissimo", "Rastishka" ac eraill. Mae pob un o'r pwdinau yn boblogaidd iawn.

Sut i ddewis y "iawn" iogwrt

Fel y soniwyd yn gynharach, prynu cynhyrchion hyn yn unig mewn siopau hynny sy'n cael eu paratoi gyda rhewgelloedd arbennig. Mae'r tymheredd gorau ar gyfer storio cynnyrch iogwrt - 8 gradd canradd yn gadarnhaol. Awgrym arall: po leiaf y cyfnod, nododd y dyddiad dod i ben ar y pecyn, y mwyaf defnyddiol pwdin hwn. I gynnyrch llaeth cymaint â phosibl hirach cadw ffresni ei "profiadol" gyda chemegau. adolygu'r cyfansoddiad yn ofalus, y lleiaf mae amrywiaeth o ychwanegion, y gorau. Bod diffygion o'r fath mae unrhyw gynnyrch iogwrt. GOST dileu'r cynnyrch llaeth naturiol bosibilrwydd enw a gynhyrchwyd gan driniaeth thermol, gyda'r ychwanegiad o gemegau ac sydd ag oes silff o 30 diwrnod foncyff.

Beth yw'r cynnyrch a ddefnyddiwyd yn y bwyd, iogwrt, cynnyrch iogwrt, caws mewn siocled neu laeth plaen, byddwch yn dewis. Y prif beth y mae'r bwyd yn ansawdd uchel ac yn ffres.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.