IechydParatoadau

"Zhavel Sin": cyfarwyddyd ar ddefnyddio iaith syml

"Zhavel Sin" - antiseptig technegol ar sail cyfansoddion clorid. Mae ganddo arogl amlwg clorin, mae'n diddymu'n hawdd mewn dŵr. Mae ar gael ar ffurf tabledi sy'n pwyso hyd at 3.5 gram neu fel powdwr gydag ymgyrch BAITA (Gweriniaeth Pobl Tsieina) ac fe'i cyflenwir i Rwsia trwy Ecomed LLC. Yn ein gwlad, mewn llawer o siopau, gallwch ddod o hyd i'r cyffur "Zhavel Sin". Mae cyfarwyddyd ar gyfer defnyddio'r cyffur yn argymell yn gryf peidio â defnyddio'r ateb ar gyfer unrhyw adweithiau alergaidd. Y pris cyfartalog ar gyfer pecyn o dri chant o dabledi yw 400 rubles.

Ffurflen fater

Mae diheintydd ar gael yn y ffurfiau canlynol: bagiau plastig sy'n pwyso rhwng 50 a 500 gram, caniau - o 200 g i 2 kg. Gall drymiau mawr gynnwys o 10 i 100 cilogram, yn ogystal â chyfanwerthu i gwmnïau mewn cynwysyddion mawr gyda màs o 250-700 kg. Mae'r cwmni Ecomed yn derbyn ceisiadau gan endidau cyfreithiol a dinasyddion cyffredin rhag ofn pryniannau mawr, ond mae'n ofynnol cyflwyno dogfen at ddibenion defnyddio'r arian.

Cyfansoddiad

 • Cyfansoddion clorid o sodiwm â chyfanswm o ddim mwy na 85 y cant.
 • Carbonau sodiwm.
 • Asid adipig.
 • Y swm o "weithio" (a ryddheir i'r ateb o'r powdwr) o clorin i 47 y cant.

Bywyd silff "Zhavel Sin" - 72 mis rhag ofn na chaiff y pecyn ei agor. Mae datrysiadau diheintio yn cadw eu heiddo am dri diwrnod, ond maent yn gwanhau'n raddol.

Gweithredu

Mae'r sylwedd yn diddymu ac yn rhyddhau clorin pur. Mae'n ei dro yn rhyngweithio â dŵr, gan ffurfio asidau, sy'n lladd firysau a bacteria - dyma weithred y cyffur "Zhavel Sin".
Mae cyfarwyddiadau i'w defnyddio mewn twbercwlosis yn nodi bod gan y cyffur yr un effeithlonrwydd yn erbyn pob math o facteria, gan gynnwys asiantau achosol colele, firysau (o'r ffliw i'r feirws AIDS) a gwahanol ffyngau.

Yn cyfeirio at y trydydd dosbarth o wenwynedd gyda derbyniad mewnol, yr ail - gan ba mor anweddoledd yw'r hylif a gweithred anweddau'r sylwedd. Gydag un amlygiad i'r croen, mae'r asiant yn achosi effaith lid ysgafn oherwydd asidedd uchel yr atebion diheintydd. Nid oedd unrhyw achosion o ysgogi adwaith alergaidd acíwt. Mewn cysylltiad â'r llygaid, mae'r cynnyrch yn achosi effaith anniddig, sydyn, sy'n cael ei amlygu mewn llid a cochni'r pilenni mwcws, tywynnu, lachrymation. Yn achos ffracsiwn màs uchel o clorin yn yr ateb a'i anwedd, mae llid broncïaidd lobe uchaf yr ysgyfaint yn digwydd. Mae posib a thocio hefyd yn bosibl.

Cwmpas y cais

Cais gwirioneddol mewn gwahanol amodau'r cyffur "Zhavel Sin".

 • Mae'r cyfarwyddyd i'w ddefnyddio yn y DOW yn dweud bod y cynnyrch yn cael ei ddefnyddio ar gyfer diheintio lloriau a waliau, offer ac offer meddygol mewn sefydliadau meddygol ac ataliol.
 • Diheintio cludiant cyhoeddus, gan gynnwys lloriau, rheiliau llaw a ffenestri.
 • Glanhau'n derfynol mewn sefydliadau addysgol plant (gan gynnwys ysgolion meithrin, ysgolion preswyl ac ysgolion).
 • Atal achosion o heintiau mewn mannau cyhoeddus, canolfannau a swyddfeydd diwylliannol a hamdden.
 • Glanhau cyffredinol.
 • Gellir ei ddefnyddio gan y boblogaeth wrth gydymffurfio'n llwyr â chyfarwyddiadau'r label ar y cynnyrch.

Gellir defnyddio'r asiant "Zhavel Sin" (defnyddiwch rybudd i'w ddefnyddio yn rhybuddio yn erbyn gormod o ddefnydd) fel diheintydd mewn ardaloedd lle mae achosion o heintiau arbennig o beryglus (gan gynnwys anthrax), ond dylai swm y clorin yn yr ateb fod yn yr ystod o un i Pedwar y cant.

Safonau diogelwch

Er mwyn atal datblygiad pathogenau ar wynebau gwrthrychau, mae "Zhavel Sin" yn berthnasol. Mae cyfarwyddyd i'w ddefnyddio yn disgrifio'r dulliau canlynol: chwalu a dyfrhau arwynebau caled, casglu rhestr, dillad, llinellau gwely ac eitemau eraill. Mae'r cynnyrch yn hypoallergenig, fodd bynnag, mae angen rinsio teganau meddal a phethau eraill yn dda, gan fod yr adwaith o lid ar y croen yn bosibl.

Mae'r defnydd o ddatrysiadau diheintydd gyda chrynodiad clorin gweithredol uwchlaw 0.3 y cant yn dderbyniol yn achos amddiffyniad llaw. Er enghraifft, menig rwber. Yn groes i dechnegau diogelwch, amlygir adwaith safonol - llid, ond efallai y bydd teimlad o "dynn" ar y croen, sy'n arwydd o losgi asid gwan.
Cadwch y cynnyrch allan o gyrraedd plant. Peidiwch â gadael i oleuni haul fynd i mewn i'r cymysgedd oherwydd y ffaith y bydd y clorin yng nghyfansoddiad y cyffur yn dechrau cael ei ryddhau a'i anweddu a bod y gallu diheintio yn cael ei amharu'n fawr. Ystod tymheredd storio - 15-35 gradd, dylai'r lle gael ei awyru'n dda.

Rhagofalon

Mae angen rhoi sylw i fesurau rhagofalus o'r paratoad "Zhavel Sin":

 • Mae cyfarwyddiadau i'w defnyddio mewn kindergarten yn awgrymu y dylai presenoldeb hypersensitivity i gyffuriau sy'n cynnwys clorin ymatal rhag cysylltu â'r cynnyrch.
 • Os yw'r cynnwys cynhwysyn gweithredol yn uwch na 0.3 y cant, dylid defnyddio diogelu corff a resbiradol (menig, anadlu, gogls selio).
 • Gyda chynnwys clorin o 0.015% (1 tablet fesul 10 litr o ddŵr), gallwch ddiheintio'r ystafell a'r gwrthrychau ym mhresenoldeb cleifion.
 • Os yw'r gymhareb "màs y sylwedd â màs yr ateb" yn fwy na 0.1%, mae anadlydd ag anadlu RPG-67 arbennig, mae angen cetris "B" i warchod rhag anwedd clorin.
 • Caiff y gwrthrychau a drinwyd eu golchi am 5 munud nes bod yr arogl yn diflannu, mae'r eiddo yn cael ei awyru am 15 munud.

Wrth weithio yn y parth cwarantîn, mae angen siwt gwrth-pla a masg nwy cyfunol.

Peidiwch ag anghofio bod angen i chi ymgynghori â meddyg cyn defnyddio'r cyffur "Zhavel Sin". Mae'r cyfarwyddyd i'w ddefnyddio yn yr ysgol yn datgan y dylid defnyddio'r cynnyrch gyda rhybudd mewn mannau lle mae plant, gan y gallent fod yn sensitif i'r sylweddau a gynhwysir yn y paratoad.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.