Newyddion a ChymdeithasEconomi

Beth i'w brynu yn y siop? Gynhyrchion anifeiliaid a chynhyrchion ar gyfer "wrth gefn strategol"

Mae person a nodweddir gan lawer o bethau a chamau gweithredu sy'n atgoffa rhywun o ymddygiad penodol o anifeiliaid gwyllt. Er enghraifft, mae'r stociau strategol o gynhyrchion greu. Mae hyn yn arfer isymwybod i gael wrth gefn arsenal penodol o fwyd a nwyddau eraill yn aml yn arbed pobl mewn munud anodd. Beth i'w brynu yn y siop? Ar y cwestiwn hwn rydym yn ceisio ateb.

Isafswm stoc, neu sut i arbed

Mae pawb yn wahanol, a beth maent yn ei brynu yn y siop - gwahanol. I rai, y casgliad o stociau strategol yn dod yn mania. Ac i rai 'i' jyst cyflenwad angenrheidiol o gynhyrchion. Fodd bynnag, mae yna restr benodol o eitemau a chynhyrchion sy'n ddymunol cael mewn stoc argymhellir.

bywyd modern - y diffyg tragwyddol o amser ac egni ar gwaith tŷ. Yr oedd i cael y tŷ y cyfle i goginio cinio blasus neu swper, i gwrdd gwesteion annisgwyl, mewn achos o salwch dylai un bob amser yn cael wrth law y bwyd angenrheidiol. Mae'n rhaid i chi gadw at y rheolau a thelerau eu storio. Wrth gwrs, yn gyntaf oll, pan fyddwch yn prynu stoc, mae angen feddwl ymlaen llaw am y lle, amodau a hyd y cyfnod storio.

Dim ond cynnyrch oes silff hir gael eu prynu yn y siop heb risg i fywyd ac iechyd, heb golli ansawdd. Fel arall, mae'r holl bwynt cael ei golli stoc. Wedi bobl ddarbodus ddarbodus, ond os nad yw'r economi yn, a'r cyflenwad cyfan troi i mewn i bentwr o lygredd, yn yr achos hwn, nid yw'n angenrheidiol gwneud rhestr hon.

mathau o stociau

Mae groser a chyflenwad cyffredinol. Ar gyfer cyflenwadau bwyd yn fwyd angenrheidiol. I bawb - yr hanfodion mewn bywyd bob dydd, megis meddyginiaethau, cynhyrchion gofal personol, glanedyddion a cholur.

Power - yr eitem mwyaf costus yn y gyllideb teulu. I leihau'r gwariant dyddiol ar gyflenwad bwyd y dylid ei sefydlu ar gyfer pob aelod o'r teulu o gynhyrchion, gan ychwanegu ato wrth i'r defnydd. Mae bron dim gwragedd tŷ nad ydynt yn gwneud unrhyw storio y cartref. cynhyrchion Caffaeledig a rhai cyn-paratoi - mae hyn yn y cyflenwad angenrheidiol lleiaf o gynhyrchion, a fydd yn helpu i arbed costau pellach.

Ffynonellau refeniw cynnyrch

Mae sawl ffynhonnell o gynhyrchion mewn stoc sydd ar gael. Gellir eu dosbarthu fel:

 • cyflenwad cyson;
 • wrth gefn "ar achlysur";
 • preform tymhorol.

biledau tymhorol

cynaeafu tymhorol - yn stoc o rai cynhyrchion ar gyfer y gaeaf a'r gwanwyn. Y cyfan sydd mistresses a meistri a gasglwyd ac a brynwyd o gynhwysion tymhorol, rholio i fyny ac yn dilyn hynny, i sychu neu wedi rhewi, bydd yn help mawr yn y gaeaf a'r gwanwyn. Po fwyaf yr ymyl, y mwyaf o amser y bydd yn para. Telerau ac amodau o gynhyrchion storio, cynaeafu yn eu tymor, yn eu galluogi i storio a defnyddio gyfnod hir. Felly, gall cadwraeth gynhyrchu yn y cartref yn cael ei storio a 2 a 3 blynedd. cynnyrch tymhorol rhataf bod yn prynu yn y siop, yn fuddsoddiad da o gyllideb y teulu.

Blanks "ar adegau"

Weithiau mae pobl yn ddamweiniol gwneud prynu yn y siop. Promotions, gostyngiadau, gwerthiannau "dyddodion" - hyn i gyd yn effeithio ar y gweithgaredd prynu. pris ffafriol cynnig i brynu nwyddau cyfanwerthu. Wrth gwrs, mae hyn yn gost heb ei gynllunio, ond maent yn cael eu had-dalu wedyn. Y prif beth - i brynu'r cynnyrch angenrheidiol, nid sbwriel rhad. Dylai bendant yn talu sylw at amseriad storio a gwerthu nwyddau a werthir ar y stoc. Yn aml, gwerthiant ar gyfer cynhyrchion bwyd yn cael ei wneud ar achlysur diwedd eu cyfnod silff. Felly, mae'n rhaid bod yn ofalus, nid yw cynnyrch wedi dod i ben yn y stoc yn cael ei roi.

bylchau arferol

wag stoc Cyson ar gyfer cynhyrchion defnyddio yn y dyfodol a wnaed dan reolaeth a drefnwyd. Mae popeth yn cael ei benderfynu ymlaen llaw. Yn nodweddiadol, rhestr, a stoc diweddaru'n rheolaidd. Yn y gronfa wrth gefn hon yn cynnwys cynhyrchion a ddefnyddir yn gyson. Mae pob person yn penderfynu drosto'i hun yr hyn y mae angen iddo fyw, a'r hyn nad yw'n gweithio.

Mae dal i fod a elwir yn "gronfa wrth gefn strategol" - mewn achos o ddirywiad y sefyllfa materol y teulu neu ddirywiad yr economi yn y wlad, y dyfodiad yr argyfwng. Bydd y rhain yn cronfeydd wrth gefn yn helpu i ddal allan rhag newyn mewn eiliad anodd. Gallwch ddefnyddio cronfa o'r fath rhag ofn y naid sydyn ym mhrisiau yn ystod yr argyfwng ariannol, yn ystod trychinebau, gweithredoedd o ryfel neu golli bywoliaeth. Pa gynhyrchion i'w prynu wrth gefn yn yr achos hwn? Mae'r rhestr yn cynnwys y cynnyrch a phethau o reidrwydd cysefin. Gyda cynhyrchion o'r fath i'r graddau sy'n angenrheidiol, mae'n bosibl i beidio â phoeni am y trafferthion achlysurol. Nid yn unig peidiwch ag anghofio i ddiweddaru'r rhestr eiddo.

rhestr

Dyma restr o'r hyn y cynnyrch i brynu yn y siop:

 • blawd gwenith malu'n fân;
 • grawnfwyd solet, amrywiol;
 • siwgr, siwgr mireinio;
 • mêl naturiol;
 • cig, cig, llysiau, mewn tun llaeth, pysgod, llysiau, cig tun, jamiau, saladau, llaeth tew, llaeth anwedd, pasteiod, pysgod ac yn y blaen;
 • powdr llaeth a hufen llysiau ;
 • pasta o flawd gwenith caled;
 • olew llysiau;
 • halen;
 • sesnadau a sbeisys;
 • te a choffi organig;
 • alcohol;
 • llysiau storio yn y tymor hir: tatws, winwns, garlleg, moron, bresych, beets;
 • pobi soda a finegr;
 • cnau.

blawd

Blawd ei angen mewn teuluoedd lle aml pobi. Mae'r cynnyrch hwn ganddo oes silff hirach, ond cadwch y blawd ni all fod yn fwy na 12 mis. Fel arall, mae'n colli ei flas ac ansawdd maethol. Y dyddiad delfrydol ar gyfer blawd stoc diweddaru - hanner y flwyddyn. Optimal cyflenwad - 50 kg.

Ystoriedig blawd - yn rhyg a gwenith - mewn amodau penodol mewn ystafell sych gyda sero tymheredd yr aer. Optimally storio blawd mewn sachau lliain o 5 litr. Cyn-socian bagiau dylai mewn heli. Bydd hyn yn atal unrhyw gynnyrch sy'n cael ei storio yn y bag, o ymddangosiad pryfed.

siwgr

Siwgr bob amser wedi bod yn gynnyrch strategol. Heb siwgr, nid yw llawer yn cynrychioli bywyd. Yn ystod y rhyfel, rhoddodd ddŵr melys cryfder dihysbyddu, ac wedi helpu i oroesi'r gwarchae.

Mae oes silff y cynnyrch - 8 mlynedd. Fodd bynnag, cofiwch fod siwgr a mireinio yn gyflym amsugno arogleuon. Felly, cadwch y siwgr yn well mewn bagiau plastig dynn, rhowch ef yn 5 cilogram. Stoc y cynnyrch strategol - 25-150 cilogram. Dylai storfa ar gyfer siwgr yn cael ei hawyru'n dda, gyda lleithder isel. Siwgr storio ar wres ystafell ar y silffoedd.

grawnfwydydd

Gall Grawnfwydydd yn y stoc fod yn amrywiol. Ar gyfer storio tymor hir gwenith yr hydd addas, reis, miled, haidd, pys. Bydd pob un o'r grawnfwydydd hyn yn cael eu cadw yn hwy os ydynt yn rholio i fyny mewn jariau gwydr, cyn-coginio'n drylwyr. Ffordd dda i ymestyn bydd oes silff o rawnfwydydd pod o bupur coch, rhoi mewn cynhwysydd gyda'r cynnyrch. Mae hyn yn diogelu pellach yn erbyn chwilod.

Gall swm Strategol o rawnfwydydd yn amrywio. Dylid nodi bod grawnfwydydd rholio yn cael eu storio yn fyr, ac yn cynaeafu iddynt am beidio defnyddio yn y dyfodol yn cael ei argymell.

pasta

Pasta a phasta wedi'u gwneud o gwenith caled gan oes silff hir. Mae'r sychach yr ystafell, gall y mwy o amser ei storio. Cadwch y pasta mewn pecynnau wedi'u selio. Yn nodweddiadol pasta bod yn prynu yn y siop, oes silff o 3 i 5 mlynedd.

Ni ddylai prynu storio tymor hir o basta gyda ychwanegion. Mae eu cyfnod gweithredu yn isel. Yn nodweddiadol, cronfa strategol o basta yw 20 kg.

olew llysiau

cronfeydd olew llysiau yn well cadw mewn cynhwysydd gwydr. Dylai hyn fod yn olew wedi'i buro o blodyn yr haul, corn, olewydd neu canola. Ni Gall olew yn cael ei storio mewn amodau oer, yn ogystal mor agos at y gwresogydd. olew llysiau - yn ffynhonnell o fitaminau. Roedd ei bresenoldeb yn y diet pobl yn angenrheidiol. Felly, y cynnyrch hwn yn perthyn i un strategol.

cadwraeth

bwydydd tun cael bywyd silff hir. Mae hyn yn arbennig o wir o gynhyrchion cig. Fel arfer ar ôl 5 mlynedd yn erbyn pecynnu cyrydu yn cael ei ddinistrio, ac mae'r cynnyrch yn parhau i fod mor flasus ac yn faethlon. Mae'r ffaith hon yn ei gwneud yn ofynnol sylw gofalus i storio bwyd tun. Os na fydd y cynhwysydd yn cael ei ddifrodi gan rhwd, dim chwyddo, gall cadwraeth yn cael ei storio am amser hir. Rhaid tun fod caniau dynn a heb ei niweidio. amodau storio Optimal: lleithder isel ac awyr 7-10 gradd.

mêl

Gall Mêl yn cael ei storio o dan amodau arferol mewn cynhwysydd wedi'i selio, gwell - gwydr. Nid yw maint yn gyfyngedig. Mêl - mae stordy o fitaminau, mwynau ac elfennau sydd eu hangen ar y corff dynol hybrin. Os oes gan stoc llawer o fêl, nid oes angen i stocio llawer iawn o siwgr.

Mae'r cynnyrch sy'n weddill yn cael eu storio mewn amodau arferol, eu safonau eu hunain. Mae hyn yn unig yw ateb byr i'r cwestiwn: "Beth cynhyrchion yn cael eu gwerthu yn y siop"

Pethau "wrth gefn"

Mae rhestr fechan o'r hyn gynhyrchion i'w prynu yn y siop. Mae hyn yn golygu angenrheidiau dyddiol a meddyginiaethau. Beth i'w brynu wrth gefn mewn ychydig bach? Y rhain yw:

 • pecynnau hylendid ar gyfer menywod;
 • glanedydd a sebon;
 • bagiau plastig;
 • papur toiled neu dywelion;
 • set o offer llaw a chaewyr;
 • flashlight ac all batris;
 • set Glanweithdra o rhwymynnau a phlaster;
 • pecyn cymorth cyntaf gyda'r meddyginiaethau angenrheidiol.

Mae'r "recriwtio strategol" Gall fod amrywiaeth o gynhyrchion a phethau. Yn yr erthygl hon rydym yn dangos dim ond y argymhellir, y rhai sydd yn y sylfaen.

Nid oes angen i stocio nifer fawr o gynhyrchion y mae eu hangen amodau storio arbennig, fel rhewgell. Pan nad oes ni fydd unrhyw gyflenwad trydan o hyn i gyd yn mynd.

Dŵr - cynnyrch o anghenraid cyntaf

Ond yn cadw mewn stoc ychydig o ddegau o litr o ddŵr yfed - mae'n gyfleus ac yn ddoeth. Hyd yn oed o dan amgylchiadau arferol, pan fydd yfed dŵr datgysylltu annisgwyl, wrth drwsio pibellau, cyflenwad o ddŵr yfed bob amser yn croesawu.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.