Bwyd a diodRyseitiau

Pasta gyda eggplant a thomatos: yn enwedig coginio, ryseitiau

Eggplants yn cael eu defnyddio yn eang yn y bwyd cenedlaethol o wahanol wledydd. Yn y Dwyrain, maent yn cael eu cyfeirio hyd yn oed fel "llysiau hirhoedledd." Oherwydd y cynnwys uchel o botasiwm, sy'n gwella gweithrediad y galon a'r pibellau gwaed, eggplant bob amser yn barch uchel. Mae eu pobi, rhostio, stiwio gyda chig a llysiau eraill, stwffio gyda gwahanol lenwadau, bwydo fel dysgl ar wahân, a byrbryd, saws neu past.

Mae'r eggplant yn bresennol chwerwder siarp, sy'n gallu difetha blas y ddysgl gorffenedig. I gael gwared ohono, mae llysiau toriad cyntaf yn ôl y rysáit, ac yna socian mewn dŵr oer gyda halen. Am 20 munud chwerwder y dail eggplant. Ar wahân i lysiau ar ôl socian amsugno llai o olew yn ystod ffrio.

pasta Sicilian gyda eggplant a thomatos

Mae'r rysáit ar yr ynys Eidalaidd o Sisili wedi cael ei ystyried hir genedlaethol. Yma, gall coginio ym mhob teulu. A dim pryd bwyd yn gyflawn heb pasta gyda eggplant rhostio a thomatos.

Ar ddechrau'r y paratoi angenrheidiol i gael gwared ar y chwerwder o eggplant (2 pcs.). Er mwyn gwneud hyn, dylid eu torri'n giwbiau canol-maint, sesno gyda halen a gadael am hanner awr dan iau. Yn ystod y cyfnod hwn o eggplant gyda chwerwder sefyll allan sudd, y dylid eu gwagio a'u rinsio llysiau eu hunain. Nawr mae angen i chi osod allan y eggplant yn y ffurf a'i bobi yn y ffwrn ar 200 gradd 35 munud.

Pedair tomato gwynnu cyfrwng gostwng gyntaf mewn dŵr poeth am 10 munud ac yna yn rhew. Pre ar domatos yn gwneud toriad croesi y gellir eu symud yn hawdd oddi wrth eu crwyn. Mae pob toriad tomato yn ei hanner a'i bobi yn y ffwrn am hanner awr.

tomato wedi'u rhostio a eggplant plygu mewn sosban gyda gorchudd nonstick, i ychwanegu dau llwyaid o olew olewydd a stiw am 5 munud. Dau funud cyn diwedd y coginio yn ychwanegu at y saws wedi'i ddeisio caws mozzarella. Ar hyn o bryd, berwch y sbageti. Ar dysgl fawr lleyg past gyntaf, ac yna'r saws. I addurno, gallwch ddefnyddio caws mozzarella. Pasta gyda eggplants a thomatos gweini boeth. Bon Appetit!

Pasta gyda chyw iâr, eggplant a thomatos

Mae'r rysáit yn y badell torri'n gyntaf stribedi cyw iâr wedi'i ffrio, ac ar ei ôl - yr holl lysiau. I gael gwared ar y blas chwerw yn eggplant, dylid eu socian mewn dwr halen, cyn-torri'n stribedi, yn ogystal â chyw iâr. Bydd Llysiau yn y dŵr am 10-15 munud. Dim ond yn ddigon ac yn angenrheidiol o amser i ffriwch y cig.

Dylai eggplant socian fod yn sych ar liain bapur ac yna ei roi yn y badell, lle mae ffrio ffiledau. Ar ôl ychydig funudau ychwanegwch y piwrî tomato o dri tomatos a ewin garlleg wedi'i falu. Saws baratoi.

Yn ôl y cyfarwyddiadau ar y pecyn i ferwi pasta. Pasta gyda eggplant a chyw iâr cyn ei weini mymryn gyda chaws a pherlysiau. Bon Appetit!

Rysáit ar gyfer pasta gyda eggplant a madarch

croen eggplant agos a'u torri'n gyda madarch mor fân ag y bo modd. Ffriwch y llysiau mewn olew olewydd ychydig funudau, yna ychwanegu ewin o arlleg, caws wedi'i gratio, a'r piwrî tomato. Wrth baratoi gwisgo ar gyfer pasta i goginio pasta. Peidiwch ag anghofio i droi y saws fel nad yw'n cael ei losgi.

pasta wedi'i goginio i symud i'r sosban gyda llysiau. Cymysgwch yr holl gynhwysion a gallwch gael gwared ar y ddysgl o'r tân. Pasta gyda eggplant Mae blas cyfoethog a blas llachar. Wrth weini mymryn gyda pherlysiau basil.

Spaghetti gyda past tomato, eggplant a chaws

Wrth baratoi past ar gyfer y rysáit hwn yn cael ei ychwanegu fel un o'r cynhwysion a ddefnyddir fel past tomato a thomato. Yn yr achos olaf, bydd angen i'r tomatos i plicio a malu mewn cymysgydd i piwrî. Waeth beth fo'r opsiwn a ddewisir pasta coginio gyda eggplant am y rysáit hwn, bydd yn troi allan yr un mor llawn sudd.

Mewn ychydig o olew ffrio'r nionyn wedi'i dorri a'r ewin garlleg. Ar ôl hynny, ychwanegu dau eggplant, wedi'i dorri'n giwbiau a'u ffrio nes yn grimp. Yna rhowch tair llwy fwrdd o bast tomato, llwy de o siwgr a halen i flasu. Ychwanegwch dwy lwy de o finegr ac ychydig o basil ffres.

Coginiwch y sbageti. Ar y pasta eggplant lleyg gyda past tomato a digonedd o ceuled ricotta caws. Y ddysgl yn barod!

Pasta gyda courgettes a planhigion wy

Trwy ychwanegu cynhwysion newydd i'r prydau sydd eisoes yn gyfarwydd gellir arallgyfeirio eu bwydlenni yn ansoddol. Pasta gyda eggplant a zucchini - yw'r dewis o lysieuwyr a phawb sy'n cadw at ddeiet iach.

Llysiau ar gyfer pryd hwn gael ei bobi. Ar gyfer eggplant hwn (2 pcs.) Torrwch yn giwbiau a socian mewn dŵr hallt am 15 munud. Croen y llysiau fel y dymunir gellir eu dileu neu eu gadael. Er eggplant socian, mae angen mewn modd tebyg i dorri zucchini. Wedi llysiau hyn roi mewn padell wedi'i iro a'u pobi am 20 munud. llysiau poeth yn cyfuno mewn powlen, ychwanegwch ewin o arlleg, halen a sbeisys. Cymysgwch.

Ar hyn o bryd choginio'r sbageti. Er mwyn cyflenwi pasta bwyd gyda eggplant a zucchini droi, Ychwanega gaws Parmesan wedi'i gratio a pherlysiau. Bon Appetit!

Pasta Eggplant: Blasyn rysáit "Mutabal"

past wylys gyda'r enw ddiddorol "Mutabal" - byrbryd Arabeg traddodiadol wedi'u gwneud o eggplant rhostio, sudd lemwn, garlleg, olew olewydd a sbeisys dwyreiniol. Mae ganddi flas anarferol ac arogl.

Wrth baratoi'r pryd hwn ni ddylai gael unrhyw anawsterau. Yn ôl y rysáit, mae angen dau eggplants bach i olchi, sychu, torri gyda fforc, ac yn aml yn anfon yn y popty, wedi'i gynhesu ymlaen llaw i 200 gradd. Pan llysiau ymddangos golosgi crwst, gallwn gymryd yn ganiataol eu bod yn barod.

eggplant Hoeri plicio, wedi'u torri'n fras, ac yna malu i mewn i piwrî gan ddefnyddio cymysgydd llaw. Ychwanegwch gwasgu drwy garlleg wasg, sudd lemwn dwy, pum llwy fwrdd o olew olewydd (sesame ar gael) olew, halen a sbeisys i roi blas. Unwaith eto, cymysgwch yr holl gynhwysion ac anfon y past yn yr oergell. Ar ôl y gall un byrbryd awr yn eu gwasanaethu.

Blasyn o eggplant a pysgnau menyn

Mae'r rysáit hwn yn dwyn i gof y rholiau poblogaidd o eggplant yn Sioraidd. Ond gyda rhai newidiadau. Nid yw Eggplant ar rysáit newydd yn cael ei ffrio, ac yn bobi i'w cadw holl fudd-daliadau o fitaminau.

Mae'r broses goginio yn cynnwys tri cham olynol. Yn gyntaf, mae angen paratoi eggplant, hy hyd eu torri yn stribedi 1 cm o drwch ac yn pobi yn y ffwrn (20 munud ar 200 gradd). Ar hyn o bryd, mae'n rhaid i chi baratoi menyn pysgnau. Ar gyfer gwydr hon cnau Ffrengig a 10 ewin o arlleg piwrî i falu gan ddefnyddio cymysgydd drochi. Ychwanegwch dwy lwy fwrdd o olew olewydd, halen a phupur i roi blas.

Yn ystod y cam olaf o eggplant gyda past cnau Ffrengig angen porthdy hardd. At y diben hwn, pob un ar ben gyda phast dannedd streipiog rhost. Ar ben eggplant taenellodd gyda chaws a pherlysiau. Ar gais y stribed gellir rholio i mewn i roliau.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.