Datblygiad deallusolLlyfr o ddehongliadau freuddwyd

Pam freuddwyd o mochyn yn ddyn? Edrychwch ar ddehongli breuddwyd!

Ers yr hen amser, ddynolryw ei gipio syched anhygoel ar gyfer darogan eu tynged eu hunain. Mae pobl yn ceisio gweld yr arwyddion cyfrinachol a lled, yn enwedig yn eu breuddwydion eu hunain! Maent yn dadansoddi'n breuddwydion am ganrifoedd, prawf o sef y nifer o lyfrau freuddwyd yn sampl hen a newydd. Dyma ni gyda chi, annwyl ffrindiau, ni fyddwn yn gwyro oddi wrth y traddodiad hwn, ac yn dysgu beth breuddwyd cusanu dyn!

Yn gyntaf, rydym yn nodi nad oes rhaid i'r unfrydedd yn freuddwyd-lyfrau yn yr achos hwn i wylio. Ysywaeth, mae hyn yn ffenomen weddol gyffredin: mae rhai ohonynt yn rhagweld hapusrwydd, ac eraill - yn fethiant. I bwy a beth i'w gredu - achos arbennig unigol. Byddwn yn ceisio rhoi gwybodaeth i chi yn y ffurf fwyaf ehangu.

Pam freuddwyd o mochyn yn ddyn? Dream Miller

 1. Os ydych yn cusanu eich cariad yn y tywyllwch, i fod mewn perygl neu fywyd afradlon!
 2. Cusanu gyda dyn priod? Mewn gwirionedd eich bod yn gallu cyflawni unrhyw anfoesol ac yn anfoesol!
 3. Kiss gyda'ch hoff guy yn dweud yn ystod y dydd nad ydych gyda'r holl uchelwyr o agwedd tuag at y rhyw arall, ac yn bwriadu newid eu hagwedd tuag at hyn.

dehongliad Freud y freuddwyd

 1. Cusanu gyda dyn sy'n gysylltiedig yn eich cwsg â gwraig - er mwyn sicrhau eich bod yn effro - lesbiaidd cudd. Ydych am roi cynnig rhyw gyda merch, ond yn ceisio cael gwared o feddyliau hyn oddi wrth fy hun! Peidiwch â bod ofn eu dyheadau ac yn mwynhau bywyd i'r eithaf!
 2. Os ydych yn cusanu guy rhyfedd, mae'r weledigaeth yn sôn am eich wamal ymddygiad anfoesol dissolute,,. Mae hyn yn y cwsg mwyaf tryloyw.
 3. Cusanu gyda dyn garu mewn breuddwyd - i gael gyfarwydd â gŵr deniadol, hanfod cyfan ohonynt - mae'n celwydd, twyll. Efallai y byddwch yn dod i ddwylo Alfonso.
 4. Rydych yn gwylio fel rhywun cusanau? Mewn gwirionedd yr ydych yn cael eu tynnu i mewn i antur peryglus! Byddwch yn wyliadwrus!

Pam freuddwyd o mochyn yn ddyn, yn ôl y llyfr freuddwyd Hoss?

 1. Os y dyn hwn yw eich frawd ei hun, cael hwyl, gwyliau a chyfarfod dymunol ymhlith pobl cyfarwydd!
 2. Rydych yn cusanu eich gŵr? Wel, yn dda! Dream yn addo bywyd hir a hapus i chi. Yn eich cartref, bydd yn teyrnasu cytgord, heddwch a thawelwch.
 3. Cusanu gyda dyn gyda o olau dydd - i'r teimladau diffuant, perthynas gref. Cyn bo hir byddwch yn dod o hyd yn ŵr bonheddig teilwng a chael rhannu hapusrwydd gydag ef.
 4. Cusanu dyn yn y tywyllwch - fy cywilydd, pechod, brad.

Pam freuddwyd o mochyn yn ddyn? Dream Longuet Dehongli

 1. Os yw eich cusanu merch mewn breuddwyd angerddol, poeth a chyffrous, mewn gwirionedd mae'n debygol o cweryla gyda pherthnasau sydd wedi codi oherwydd dryswch banal. Bydd hyn yn gwaethygu eich perthynas â nhw nes eu rhoi'r gorau cyflawn.
 2. Os ydych yn breuddwydio ydych cusanu o ddyn o'i fywyd go iawn, byddwch yn siomedig ynddo ef.
 3. Gweld eich bod cusan Nid glir beth? Os yw hyn yn ddelwedd rhagorol o wraig eich deffro cariad gwau cynllwynio yn eich erbyn; dynion - efallai yn gymhlethdod o berthynas â phenaethiaid; plant - i athrod a thwyll. Os ydych yn cusanu yr anifail - risg ddiangen ar eich rhan.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.