Celfyddydau ac AdloniantCelf

Paentiadau Disgrifiad Bellini Dzhovanni

Giovanni Bellini (1433 - 1516 gg.) - yn arlunydd ragorol o'r Dadeni, y mab ieuengaf yr artist Fenis Jacopo Bellini. Rhoddodd mentor Cyntaf Giovanni rhywfaint o ddylanwad ar waith arlunydd ddechreuwyr rendro a'i frawd hynaf Cenhedlig ei dad.

Carennydd gyda'r meistr

Mae rôl bwysicaf yn natblygiad yr artist ifanc a chwaraeir gan yr arlunydd enwog Andrea Mantegna, a aeth i'r Bellini teulu yn 1453, gan ddod yn chwaer ei gŵr Giovanni Nicolosi.

cysylltiadau personol rhwng y teulu sydd newydd bathu yn gyflym dyfodd i fod yn fudd i'r ddwy ochr broffesiynol sy'n gysylltiedig â phaentio. Andrea fel cynrychiolydd disgleiriaf ysgol Tysganaidd a Fflorens o beintio, Giovanni yn gallu cyfleu eu profiad. Unwaith y bydd yn 1460, daeth Andrea llys arlunydd i Ddug Gonzaga, cymerodd gwersi cyfnodol o ran natur, ond mae dylanwad y meistr yn dal yn sylweddol.

pynciau

Bellini Dzhovanni paentio y cyfnod cyntaf ei waith yn gogwyddo yn arbennig pynciau stori. Dewisodd y "Madonna gyda Child". Yn dilyn hynny, mae'r artist yn ysgrifennu llawer o Madonnas yn yr arddull Fenis, bydd pob un ohonynt yn cael ei gynrychioli pensive ac ar goll yn meddwl. Mae bron pob un o'r paentiadau Bellini Dzhovanni yn cael eu marcio gan gymeriadau introspection manwl. Gorau "Madonna," ysgrifennodd yn 1460, yn cael ei ystyried yn y "Groeg Madonna".

Mae maint cynfas 82h62 cm a grëwyd gyda elfennau o glasuron eiconograffig Madonna debyg y Forwyn Fair, ond gyda bywyd yn fwy mynegiannol. Babi yn ei breichiau yn cael ei ddangos yn y dimensiwn mwy o ddeunydd.

paentiadau Bellini Dzhovanni neilltuo i Madonna, er gwisgo gysgod o sancteiddrwydd, ac eto yn eithaf daearol. Nid oedd y artist yn ceisio rhoi ysbryd Beiblaidd eu cymeriadau, mae'n troi anwirfoddol fel delweddau o'r thema cydblethu ddigon agos gyda canoniaid diwinyddiaeth. Yn ogystal, yn ystod y Canol Oesoedd credoau crefyddol dominyddu ym mhob maes o fywyd cyhoeddus, ac yn hawlio dim ond artistiaid hynny sy'n ei ddilyn cyfraith eglwysig. Mae pob hereticiaid eraill.

sacredness

Yn 1462, dechreuodd Giovanni i sefydlu pedwar triptychs mawr ar gyfer yr Eglwys yn Fenis, a gafodd eu gosod ar yr allorau teulu Scuola. paentiadau Bellini Dzhovanni eisoes wedi colli anystwythder y ddelwedd sy'n gynhenid yn artistiaid newydd, daeth y cyfansoddiad meddalach, llyfn. Ac er bod ei brif fentor - Andrea Montenya - pregethwyd union yr anhyblygrwydd patrwm, Giovanni ymadawodd rhagdybio hwn. Datblygodd ei arddull ei hun o ysgrifennu.

dulliau Iseldiroedd

Yn y cyfnod 1470-1480 mlynedd. Roedd Bellini dylanwadu gan y meistr enwog o ddarlun portread gan Antonello da Messina, yn adnabyddus am ei dechneg o ddefnyddio technegau paentio olew pur. Oes modd hwn Messina gymryd drosodd gan artistiaid o'r Iseldiroedd. Gwadodd tempera, gan roi blaenoriaeth i paent olew, sydd, yn ei farn ef, yn gallu cyfleu dyfnder svetonasyschennosti yn llawn.

Daeth Bellini Dzhovanni, y mae eu paentiadau eisoes yn cynnwys cysgodion lliw, un o ddilynwyr ddysgeidiaeth Antonello. Fabrics "galar" (1480) a "Madonna gyda Saints" (1476) yn enghreifftiau o fawredd trasig hadlewyrchu yn arddull peintiad olew. Yn y grefft o Bellini, yna olrhain y trawsnewidiad o ddechrau'r Dadeni i gyfnod y Dadeni Uchel.

"Madonna gyda Saints"

Mae'r darlun ei baentio ar gyfer yr eglwys San Giobbe yn Fenis a oedd y allorlun Sacra Conversazione. Mae'r ddelwedd elfennau gweladwy o eiconograffeg y Madonna yn sefyll ar orsedd o flaen y gromfan yr eglwys, y saint cyfagos mewn cyflwr o myfyrdod myfyriol. Deep yn meddwl bod y lleoliad y cymeriadau, mae perthynas y saint. Madonna yn allan o le a roddir i un arall - mae hi wedi ei lefel ei hun.

Eglwys peintio image Bellini Dzhovanni "Madonna gyda Saint" yn wahanol gyfansoddiad cydbwysedd, cymeriadau ysbrydolrwydd goleuedig, ymgolli mewn meddwl. Mae'r artist yn ceisio cyfuno sancteiddrwydd y stori gyda dillad lliwgar, ac yn llwyddo yn llawn - cynnwys y ffabrig organig ac mae'n destun bwriad yr awdur.

"Llyn Madonna"

Ar droad y bymthegfed a'r unfed ganrif, Bellini Dzhovanni, y mae eu paentiadau eisoes yn cael eu hystyried yn enghraifft o gelf uchel, wedi creu un o'i weithiau mwyaf pwysig. Roedd yn "Llyn o Madonna," oedd yn rhoi argraff o cyffwrdd cynnil o fywyd a marwolaeth. Felly y paentiadau crefyddol anochel, gorffwys y dyfnder a phurdeb. "Sacred alegori" (enw arall ar y llun) a gasglwyd yn y teras Fenisaidd o brif gymeriadau yr adain sacrol, sy'n cael eu gydgysylltiedig yng nghyd-destun agwedd yr artist. Mae hyn Virgin, yn codi ar orsedd marmor; menywod; oed; Sebastian, tyllu gan saethau; babanod ar y llawr mosaig. Dros y rheiliau yn yr apostolion Pedr a Paul.

Bellini Dzhovanni "Madonna and Child"

Un o'r rhai mwyaf baentiadau enwog yr artist yw'r amgueddfa mwyaf yn y byd ar hyn o bryd - "Metropolitan" (Efrog Newydd). 89h71 maint centimetr Canvas cynrychioli Dadeni. Mae'r darlun yn debyg o ran poblogrwydd yn unig at y "Mona Lisa" gan Leonardo da Vinci, sydd yn y Louvre.

"Croeshoeliad"

Ar y cynfas, a grëwyd ym 1503, y flwyddyn mae'r artist wedi darlunio'r Iesu Grist ddienyddio. Mae'r darlun ei dominyddu gan safbwynt llym, gan droi i mewn i ofod ehangu. cyfaint rhyngweithio organig meddalu plot foltedd. Yn y llun Bellini Dzhovanni Gall "Croeshoeliad" technegau peintio ei olrhain "chikvechento", a fydd yn cysylltu â'r artist i hyrwyddo ei waith dro ar ôl tro.

Mae croeshoelio Crist ei adlewyrchu yn y priodoleddau cefndir Islam, minarets i'w gweld yn y pellter ac adeiladau mewn steil dwyreiniol. Croeswch un ai hangori ymhlith yr henebion fynwent wedi'u gadael, ar y ddaear ar waelod y penglogau dynol. Mae'r sefyllfa gyffredinol yn ddigalon, o gwmpas - nid enaid. Iesu groeshoelio ar y groes, sylw at y ffaith ei ben ei hun.

Celfyddydau fel dreftadaeth ddiwylliannol

paentiadau Bellini Dzhovanni disgrifio'r plot, gan nodi y cyfnod o greu a data eraill mewn amgueddfeydd mawr ar draws y byd. Maent i gyd yn rhan o'r dreftadaeth ddiwylliannol byd ac yn perthyn i holl ddynolryw. Mae hyd yn oed y rhai paentiadau sy'n eiddo gasglwyr preifat, a gynhwysir yn anuniongyrchol yn y rhestr UNESCO fel rhan annatod o ddiwylliant y byd.

cyhoeddwyr arbennig yn cynhyrchu catalogau amgueddfa, yn cynrychioli gwaith Giovanni Bellini - paentio (gydag enwau, dyddiad amodau tarddiad, cronoleg a storio). Mae'r llyfr hefyd yn cynnwys gwybodaeth fywgraffyddol am yr arlunydd, ei hanes o fywyd a marwolaeth.

campweithiau

Yn ystod ei oes hir, ysgrifennodd yr arlunydd tri deg naw weithiau, mae llawer ohonynt yn cael eu cynnwys yn y casgliadau o amgueddfeydd o bob cwr o'r byd.

Dyna beth greodd y paentiadau Bellini Dzhovanni. Mae'r rhestr yn drawiadol:

 • "Mae'r Dead Crist Cefnogir gan Angels", 1460, Fenis, Correr Amgueddfa.
 • "Madonna a Child", 1455, wedi ei leoli yn ninas amgueddfa Pavia.
 • "Saint Jerome pregethu llew", 1450, Birmingham, Sefydliad Barber.
 • "Madonna Groeg", 1460, Oriel Brera, Milan.
 • "Ing yn yr Ardd", 1455, Llundain, Oriel Genedlaethol.
 • "Pieta", 1455, Bergamo, Accademia Carrara.
 • "Mae dod yn y Deml", 1460, Fenis, Oriel Querini Stampalia.
 • "Trawsnewid", 1455, Fenis, Amgueddfa Correr.
 • "Pieta", 1458, Milan, Brera Oriel.
 • "Triptych St. Sebastian", 1464, Fenis, Academi Gallery.
 • "Polyptych St. Vincenzo Ferrer", 1466, Fenis, Eglwys Santi Dzhovanni Paolo.
 • "Pesaro allorlun" yn 1480, wedi ei leoli yn nhref Amgueddfa Pesaro.
 • "Coroni Mary", 1479, Pesaro.
 • "Terence Sanctaidd", ym 1480, Pesaro.
 • "Saint George", 1481, Pesaro.
 • "Madonna gyda Saint. Allor o San Giobbe", ym 1478, Fenis, Academi Gallery.
 • "Madonna", 1475, Fenis, Amgueddfa Correr.
 • "Madonna", 1479, Efrog Newydd "Metropolitan" amgueddfa.
 • "Madonna", 1483, Bergamo, Accademia Carrara.
 • "Madonna", 1487, Fenis, Academi Gallery.
 • "Frari Triptych", 1488, Fenis.
 • "St Mark", 1465, Murano.
 • "Sgwrs Sacred", 1490, Fenis.
 • "Portread o ddyn ifanc mewn coch", 1490, Washington.
 • "Portread o Ddyn Ifanc", 1500, Washington.
 • "Portread o condottiere", 1487, Washington.
 • "Portread o Doge Loredan", 1501, Llundain, Oriel Genedlaethol.
 • "Sacred alegori (Black-headed Madonna)," 1498, Florence, Uffizi Gallery.
 • "Madonna yn y Meadow", 1505, Llundain.
 • "Pieta", 1514, Fenis.
 • "Madonna ar yr orsedd", 1506, Fenis, Eglwys San Zaccaria.
 • "Y Seintiau", 1513, Fenis, Eglwys San Giovanni Crisostomo.
 • "Noeth yn y drych", 1516, Fienna.
 • "Galar Crist", 1510, Fenis.
 • "Gwledd y Duwiau", 1514, Washington.
 • "Portread Teodoro De o Urbino", 1515, Llundain.

Mae'r rhan fwyaf o'r campweithiau Dzhovanni Bellini yn yr Eidal. Maent yn eiddo i amgueddfeydd yn Fenis, Bergamo, Florence a dinasoedd eraill. Dim lluniau o'r arlunydd enwog yn Rhufain. Mae hyn yn ôl pob tebyg oherwydd y ffaith bod yn ystod y babaeth Uchel Dadeni defnyddio gwasanaethau i artistiaid hybarch, ac roedd Giovanni newydd ddechrau ei yrfa. Yn ogystal, mae ei luniau a hyd yn oed gwneud yr elfennau celf eiconograffig, ac eto yn hollol daearol, ac yn mynnu y Fatican murluniau i eglwysi ac eglwysi cadeiriol yn yr arddull Beiblaidd.

Mae rhai gweithiau Dzhovanni Bellini yn gweithio mewn amgueddfeydd mawr ar draws y byd, megis "Met" yn Efrog Newydd neu Washington. Mae llawer o gampweithiau yn Llundain.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.