IechydParatoadau

Canhwyllau "Clione-D": Disgrifiad, cyfarwyddiadau, gwrtharwyddion.

Un o'r cyffuriau cyffredin ar gyfer trin vaginitis o wahanol darddiad yn gannwyll "Clione-D". Ond cyn dechrau ar y defnydd o'r cyffur hwn ar eu pen eu hunain, dylid ymgynghori â gynaecolegydd profiadol, a fydd yn rhoi'r diagnosis cywir a phenderfynu ar natur y digwyddiad o vaginitis.

Symptomau'r clefyd ac, felly, y rheswm dros gymryd y cyffur yw:

 • poen a theimlad o "drymder" yn yr ardal y pelfis;
 • llosgi, cosi, neu deimlad o anesmwythder yn y wain ;
 • ymddangosiad gollyngiadau niferus gyda chrawn gymysg posibl.

Mae hyn i gyd - arwyddion y broses llidiol, gan fynd heibio ar y fagina, neu vaginitis, un o'r ffyrdd pa driniaethau yw'r canhwyllau "Clione-D." Gan eu bod yn cael gweithredu gwrthffyngol a antiinflammatory amlwg, mae eu defnydd yn cael ei ddangos fel rhan o therapi cymhleth neu fel monotherapi.

Disgrifiad o'r gwaith paratoi

Canhwyllau a gynhyrchwyd mewn pecynnau sy'n cynnwys 10 tabledi wain siâp almon penodol sy'n hwyluso eu cyflwyno i mewn i'r fagina. Mae'r tabledi gwyn y gellir ei ddefnyddio cael lliw unffurf sy'n cyfateb yn wyneb gannwyll, a'u torri asgwrn. Yn achos newidiadau lliw neu anghysondebau, dylai'r defnydd gael ei gadael.

Mae'r cyffur "Clione-D" (canhwyllau) cyfarwyddyd.

Cyfarwyddyd yn darparu ar gyfer dau fath o gyffur, yn dibynnu ar y vaginitis penodol.

 • Trichomonas vaginitis pan fyddant yn cael eu gweinyddu fel rhan o therapi cyfunol, ynghyd â chymryd metronidazole tu mewn, 1 suppository bob dydd am 10 diwrnod;
 • Pan Candida neu ganhwyllau vaginitis nonspecific "Clione-D" yn cael ei ddefnyddio 2 gwaith y dydd am 10 diwrnod. metronidazole Mynediad gallu gorffen y tu mewn i'r llif yn y broses llidiol aciwt, ac mae'r penderfyniad i benodi meddyg yn cael ei gymryd ar sail y data labordy hyn.

Mewn unrhyw achos, cyn i gais o dawddgyffuriau intravaginal yn cael eu tynnu oddi ar y deunydd pacio, yn cael ei gwlychu â dwr ar dymheredd ystafell a chwistrellu ddwfn yn y wain. Ar ôl hynny bydd angen i chi dreulio ychydig o amser mewn cyflwr o orffwys, felly mae'n syniad da i ddefnyddio'r cyffur "Clione" dros nos -svechi.

Dylai ystod triniaeth osgoi gweithgaredd rhywiol, hyd yn oed gyda'r defnydd o atal cenhedlu rhwystr. Felly ffactor rhwymo yn y driniaeth lwyddiannus yw'r driniaeth ar y pryd y ddau bartner rhywiol, p'un a oes ganddynt symptomau amlwg llid.

Gwrtharwyddion at y defnydd o dawddgyffuriau wain "Clione-D"

Mae dau brif grŵp o gyfyngiadau ar y defnydd o'r cyffur yn cael ei ryddhau yma. Mae'r cyntaf yn cynnwys y cyfyngiadau canlynol:

 • groes cydlynu ;
 • methiant hepatig;
 • cyfnod llaetha (cyfnod llaetha);
 • tri mis cyntaf beichiogrwydd;
 • niwed i'r system nerfol ganolog;
 • afiechydon y gwaed a'r system cylchrediad y gwaed;
 • gorsensitifrwydd i'r cyffuriau;
 • oed 18 mlynedd.

Yn yr holl achosion hyn, mae'r defnydd o arian "Clione-D" diystyru yn gyfan gwbl.

Yr ail grŵp o gwrtharwyddion yn awgrymu defnydd gofalus o'r cyffur o dan oruchwyliaeth lem o meddyg a dim ond mewn achosion o angen brys. Ar gyfer achosion o'r fath yn cynnwys:

 • beichiogrwydd yn ystod yr ail a'r trydydd tymor;
 • methiant arennol;
 • afiechydon niwrolegol.

sgîl-effeithiau

Canhwyllau "Clione-D" yn anaml yn arwain at wahanol amlygiadau o sgîl-effeithiau, ond mewn achosion prin, adweithiau alergaidd fel brech ar y croen, twymyn, tagfeydd trwynol. Efallai hefyd y bydd symptomau y system dreulio: crampiau, cyfog, chwydu, dolur rhydd, pancreatitis, achosion o flas metelig yn y geg.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.