TeithioCyfarwyddiadau

Mynachdy Danilov yn Côr Moscow Dynion, rhestr o wasanaethau a'r wefan swyddogol. Sut i gyrraedd Moscow dynion Danilov Mynachlog?

Mawrth 17, 2003 yn nodi 700 mlynedd ers marwolaeth St. Tywysog Daniel o Moscow. Roedd yn llywodraethu yn y cyfnod o 1276 ar 1303 o flynyddoedd. Ar y pryd, Moscow yn dod yn orsedd y tywysog a daeth yn wladwriaeth Rwsia annibynnol ar ôl cytuno i'r Pereslavl a Kolomna. Ond Daniel ei hun - y Grand Prince cyntaf o Moscow a sylfaenydd llinach newydd, trwy ddiffiniad haneswyr cyn-chwyldroadol.

mynachlog

Yn y cyfalaf ein gwlad er anrhydedd y Tywysog y cysegredig eglwys gadeiriol Cynghorau Eciwmenaidd saith o'r Danilov Fynachlog. Fe'i sefydlwyd gan Daniel gatiau Serpukhov gerllaw yn awr yn gwasanaethu. Mae'r fynachlog (St. Daniel) yw'r hynaf yn Moscow. Fe'i sefydlwyd yn 1282.

Prince Daniil Moskovsky

Prince Sanctaidd oedd mab ieuengaf Aleksandra Nevskogo. Cafodd ei eni yn 1261 yn Vladimir. Yn un ar ddeg oed - ar y rhan rhwng y brodyr - Daniel yn derbyn Moscow. Yn 1282, adeiladodd eglwys ar lan yr Afon Moskva anrhydeddu Sant Daniila Stolpnika, sydd yn ei nawddsant. Yma yn dechrau ar y tab gwrywaidd y St. Daniel Fynachlog. Y tywysog ifanc, gan gofio geiriau ei dad fod Duw mewn gwirionedd, ac nid mewn grym, gan geisio heddwch a heddwch. Ei brif amcan oedd i atgyfnerthu a chryfhau Moscow fel gwladwriaeth annibynnol. Eisoes ar ei fab hynaf, Ivan Kalita, Moscow yn derbyn y label ar y teyrnasiad mawr ac yn awr at y dref nondescript daeth yn brifddinas ddinasoedd Rwsia tan deyrnasiad Pedr Fawr.

Gan ddilyn esiampl ei dad, Aleksandra Nevskogo, cyn ei farwolaeth, yr sanctaidd Tywysog Daniel yn cymryd y sgema a'r rheng mynachaidd. Bu farw Mawrth 4, 1303, hen ffasiwn. Yn ôl ei ewyllys, y tywysog ei gladdu mewn mynwent brawdol syml o St. Daniel Fynachlog - ". Nid yw yn yr eglwys ac yn y fynwent"

bedd y tywysog

Mab hynaf Daniel, Ivan Kalita, cyfieithu mewn mynachlog 1330 ei dad yn leoliad y Kremlin, ei muriau impregnable, er mwyn amddiffyn rhag cyrchoedd, a phriodoleddau i'r Eglwys Gadeiriol y Gwaredwr ar Bor. Mae'r hen gartref zamoskvorechnuyu gyda fedd tywysogaidd o Daniel, mae'n ymddiried i awdurdodaeth y fynachlog Archimandrite Kremlin. Fodd bynnag, y fynachlog o bell yn raddol wagio a thyfodd sickly. Dros amser, cafodd yr enw Danilovsky pentrefan. Felly, beddrod y tywysog ar ôl y treigl sawl degawd yn gadael gan ei ddisgynyddion.

Dim ond pan oedd Ivan y Trydydd ddigwyddiad arwyddocaol iawn, a oedd yn gwasanaethu fel ysgogiad ar gyfer yr adfywiad graddol y cymhleth, ac wedi hynny mae'r St. Danilov Mynachdy ym Moscow unwaith eto dechreuodd i chwarae rhan bwysig ym mywyd a chof y Tywysog Daniel o Moscow, derbyniodd barch arbennig cyn dyfeisio'r creiriau a chargeability i saint.

Mae chwedl hynafol

Yn ôl y chwedl, Ivan aeth y drydedd un gyda'u gweision ar lannau Afon Moscow, yn union heibio man claddu Daniel Prince. Ar y pwynt hwn, o dan un o'r ceffylau marchogion stumbled, gan achosi i'r gwas syrthiodd i'r llawr. Roedd yn hysbys i'r tywysog, a dywedodd ei fod yn Daniel o Moscow - arglwydd y lle, lle mae ei fedd. Dywedodd wrthyf i roi geiriau hyn Ivan: "Rydych chi eich hun yn ddiolchgar, ond am i mi anghofio." Ar ôl clywed y stori am y gwas, y tywysog mawr gorchymyn i wneud y gwasanaeth angladd eglwys gadeiriol ar gyfer eu cyndeidiau, yn ogystal â rhoi cardod i gof. Ers hynny mae ei arwain traddodiad hwn, a holl dywysogion Moscow gwasanaethu fel requiem i'r hynafiad - Daniel o Moscow.

Adfer y fynachlog

Yn ystod teyrnasiad ei fab Basil Trydydd - Ivana Groznogo, nodwyd ddigwyddiad gwyrthiol arall - yn y bedd y Tywysog Daniel o Moscow yn y iachau y sawl sy'n marw. Wrth glywed hyn, y brenin orchymyn i gynnal gorymdaith flynyddol at y bedd ei gyndad a'i gyflwyno ar y gwasanaeth coffa. Ac yn bwysicaf oll, mae'n adfer fynachlog Danilov awr yn gwasanaethu. gorchmynion Ivan Grozny i adeiladu adeilad newydd yr eglwys gadeiriol er anrhydedd y Cynghorau Saith Eciwmenaidd. Mae hefyd yn adeiladu celloedd brawdol, ac mae'r ardal gyfan wedi'i hamgylchynu gan waliau uchel, y fynachlog hadfer phoblogi gan fynachod. Yn ogystal, mae'r mynachlog St Daniel o hyn ymlaen yn peidio annibynnol. Cyn hynny, roedd yn eilradd i'r Eglwys Gadeiriol Gweddnewidiad Kremlin.

Mae fersiwn nad yw'r adeilad newydd o cymhleth hwn ei adeiladu yn union yn y man lle'r oedd y cyntaf, gyda'r Eglwys Golegol, ac ychydig i'r ochr - bum can metr i'r gogledd. Mae haneswyr yn awgrymu bod y lle eglwys Daniilovskoy, a roddodd y tywysog duwiol, dylai'r eglwys bresennol yr Atgyfodiad yn Danilov Sloboda.

Mae'r gwaith o adeiladu y deml

Yn y cyfnod 1555-1560 mlynedd yn y Danilov Mynachdy a adeiladwyd eglwys gadeiriol er anrhydedd y Cynghorau Saith Eciwmenaidd. Rwy'n goleuo'n ei Mai 1561 ym mhresenoldeb Ivana Groznogo a Metropolitan Macarius o'r teulu brenhinol. Rhoddodd yr Ymerawdwr novoustroennoy fynachlog Our Lady of Vladimir, yn ogystal â llythyren y brenin eicon arlunydd, lle mae'r stampiau yn cael eu portreadau Ivana Groznogo, Tywysog John a Metropolitan o Moscow Macarius.

canoneiddio

Yn ôl y chwedl, yn 1652 y Tywysog Sanctaidd Daniel mewn breuddwyd i Tsar Alexei Mikhailovich. O ganlyniad i ei orchymyn Awst 30, Patriarch Nikon agor ac mae'r cyngor esgobion ym mhresenoldeb yr ymerawdwr bedd tywysogaidd. Felly yr oedd yn datgelu creiriau incorrupt o Daniil o Moscow, lle ar y pryd iacháu llawer o bobl. Mae'r creiriau sanctaidd eu trosglwyddo gyda difrifwch mawr yn yr eglwys gadeiriol y fynachlog a'i roi i orffwys yn y côr cywir mewn bedd pren. Yna y Moscow tywysog Bendigedig canonized, sefydlodd y dathliad y ddwy gwaith y flwyddyn - ei farwolaeth ym mis Mawrth, ac ar ddiwrnod ennill ei creiriau 12 Medi yn ôl y dull newydd.

gwasanaeth cyfathrebu. daniel

Y gwasanaeth cyntaf i Sant Daniel Lluniwyd gan Archimandrite Constantine (Abbot) yn 1761. Fodd bynnag, a ysgrifennwyd oes y tywysog a'r gwasanaeth newydd erbyn Metropolitan Platon (Levshin) yn ddeugain mlynedd yn ddiweddarach. Nawr bob dydd Sul o flaen y creiriau sanctaidd Daniel yn darllen akathist. Ac yr wyf yn cofio y dyddiau eglwysi cadeiriol Kremlin pennawd yr orymdaith yn zamoskvorechensky Fynachlog Danilov. Dros amser, yr eglwys y fynachlog gysegrwyd capel er anrhydedd St. Daniel o Moscow. Roedd ei feddrod ei symud i ochr chwith y côr a gwneud ei rhodd ffrâm arian Fedora Golitsyna. Yn 1812 cafodd ei ddwyn gan filwyr Napoleon. Felly, yn 1817, y creiriau Sant Daniel o Moscow a osodwyd yn allor arian newydd. Gerllaw, ar y wal, cafodd ei gosod eicon Prince, a ysgrifennwyd mewn twf llawn ar yr hen gaead pren o'i bedd.

Mae cyfnod newydd o ffyniant

Yn y ddeunawfed ganrif ar y porth, a'r porth yr eglwys gadeiriol ei adeiladu tri llawr Eglwys Sant Daniila Stolpnika - er cof am y fynachlog hynafol. Mae hyn yn oed, a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg a elwir yn gyfnod blodeuo hynafol cwfaint St. Danilov canlynol. Ar hyn o bryd mae adeiladwyd temlau newydd a clochdy, Eglwys y Drindod Sanctaidd (iddo gael ei adeiladu yn 1833 gydag arian Kumanin a Shustov). Kumanin yn ymwneud â'r awdur enwog Rwsia Fedorom Dostoevskim. Roedd Eglwys y Drindod gysegru gan St. Philaret. Ymhlith pethau eraill, mae wedi adeiladu pensaer gwych O. I. Bove ychydig cyn ei farwolaeth, daeth un o'i weithiau diwethaf. Roedd yn arfer bod bod codi ei pensaer o leiaf adnabyddus Evgraf Tyurin, a adeiladodd Eglwys Gadeiriol Yelokhovo a chapel St Tatiana ar Moss.

Mae'r fynwent fynachlog

Yn ystod teyrnasiad Catherine II, pan fydd achosion o'r pla, sef y uwchganolbwynt Moscow, daeth Danilov fynachlog y lle claddu y meirw gan y clefyd, gan ei fod i ffwrdd o'r ardaloedd canolog y cyfalaf. Pan cilio y pla, y fynwent wedi ei orchuddio â phridd. Ers yr hen amser, y traddodiad aros gladdu yn y cloestr fel y mynachod a lleygwyr fel ei gilydd. Dros amser, roedd mynwent yma, lle claddu pobl gyfoethog a bonheddig. Ar y fynwent y Danilov Fynachlog wedi dod o hyd eu cerddor gorffwys terfynol N. G. Rubinshteyn, pwy yw creawdwr y Gymdeithas Gerddorol Rwsia; Slavophiles A. S. Homyakov a Yu F. Samarin, artist V. G. Perov, ac mae'r rhan fwyaf enwog y lleygwyr -. N. V. Gogol. Coffin a dwyn ei gorff yma ar ddwylo Eglwys Sant Tatiana yn y Brifysgol ar Moss, lle mae'r gwasanaeth angladdol yr ymadawedig yn aelod anrhydeddus o Brifysgol Moscow. Fodd bynnag, ym 1953 olion yr awdur mawr yn cael eu symud i'r fynwent Novodevichy.

amseroedd caled

Yn y cyfnod cyn-chwyldroadol y fynachlog hynafol gwelais lawer o adfyd. Er enghraifft, yn 1812 ei fod yn setlo y swyddogion Ffrengig. Er gwaethaf y ffaith bod y rhan fwyaf o'r trysorau wedi eu cymryd allan o flaen llaw mewn dinasoedd eraill, mae llawer o werthoedd yn dal i aros o fewn ei muriau. Ar yr adeg hon, roedd achos rhyfedd: y llwyth cyntaf o milwrol Ffrengig rhybuddio y mynachod a fydd yn dod yma cyn bo hir, grŵp arall o swyddogion, ond eu bod yn bobl anonest. Ac rydym yn argymell i guddio pob gwerthfawr. Maent yn hyd yn oed yn helpu y mynachod i gladdu trysor. Yn wir, ysbeilio y grŵp sydd newydd gyrraedd yn y blaen, nid hyd yn oed yn disdained antimension.

trafferth arall ymosododd y fynachlog ar ôl y Chwyldro mis Hydref. Mae'n hysbys bod yn y St. Daniel fynachlog cysgodol llawer glerigwyr ddiarddel Bolsieficiaid o'r pulpud am wrthod i dderbyn ideoleg a theyrngarwch newydd i'r traddodiadau Uniongred Cristnogaeth. Mae eu elwir yn - "Danilovtsev". Mae llawer yn cael eu hanfon wedyn at y carchar ac alltudiaeth. Ef ei hun yn y Moscow fynachlog hynaf Caewyd yn 1930, yr un diweddaraf yn y brifddinas.

Mae agor y fynachlog

Ym Mai 1983 penderfyniad Danilovsky Mynachlog y llywodraeth Sofietaidd yn cael ei gosod eto ar ddefnydd y Patriarchate Moscow am drefnu ei fod yn breswylfa swyddogol.

Er nad oedd yn bosibl i ddarganfod y beddau a ddinistriodd yn ystod y gwaith o ddymchwel y fynwent. Felly yma Capel-esgyrndy a adeiladwyd yn 1988, yn garreg fedd symbolaidd i bawb claddu yn y fynachlog. Mae lleoedd yn agos Khomyakov a Gogol Beddau sefydlu yn eu cof, dau bas-relief. Gorffennaf 12, 1988 ceir Cynhaliwyd gwasanaeth difrifol er anrhydedd y Mileniwm y Bedydd Rus. Heddiw, mae'r St. Daniel Mynachdy yw'r prif breswylfa Ei Sancteiddrwydd y Patriarch, a Chyngor yr Esgobion yn cael eu cynnal yma yr Eglwys Uniongred Rwsia.

amserlen St. Daniel Mynachlog wasanaethau

Ar ddiwrnodau'r wythnos, gwasanaeth addoliad boreol yn cael ei gynnal bob dydd: am chwech o'r gloch y bore a gweddi Midnight brawdol; Yna, am saith o'r gloch - Litwrgi. Yn y gwasanaeth addoli noson yn dechrau bob dydd am bump o'r gloch: Vespers a Boreol Weddi. gwasanaeth Gwyliau a Dydd Sul - yn digwydd ar y noson cyn All-Nos Gwylnos (Holy Trinity Gadeirlan), cychwyn gwasanaeth am bump o'r gloch yr hwyr. Ar ddydd Sadwrn ac ar y dydd gŵyl dau o'r Litwrgi, a gynhelir yn y deml y Tadau Sanctaidd yn saith a naw o'r gloch y bore. Ar ddydd Sul, am bump o'r gloch yn yr hwyr a gynhelir akathist Uniongred Tywysog Daniel o Moscow yn yr Eglwys Gadeiriol y Drindod. Yn ogystal, gweddi a akathist yn digwydd bob dydd Mercher am bump o'r gloch yng nghapel St. Daniel.

Yn ystod y dydd, y gynulleidfa mynediad agored i'r creiriau St Prince yn yr eil y deml y Tadau Sanctaidd. Gall pawb gael gyfarwydd â dull o weithredu y deml, gyda'i hanes a gwybodaeth arall sy'n gysylltiedig ag ef drwy fynd i'r Rhyngrwyd, gan fod y St. Danilov Mynachdy (gwefan swyddogol -. Msdm ru) yn cadw i fyny â bywyd ac yn cael ei dudalen ar y We Fyd Eang. Yn ogystal, gallwch ddod yma yn bersonol ac yn siarad â'r offeiriad ar ddyletswydd, a fydd yn ateb eich holl gwestiynau. Mae'n cymryd 8 i 18 awr yn y cyntedd tai brawdol. Fynachlog wedi ei leoli ar y stryd Danilovsky Val, 22. I gyrraedd yr orsaf metro, gallwch Tula (cerdded tua phum munud), neu'r metro Paveletskaya (tram i fyny at y fynachlog o'r un enw stopio).

Er mwyn hybu Cristnogaeth wedi'i seilio côr o St. Danilov Fynachlog, yn gwrando ar y mae pobl yn dod o wahanol ddinasoedd ein gwlad. Yn ogystal, gall unrhyw un eu llwytho i lawr ar y Rhyngrwyd yn gweithio.

Côr Fynachlog Danilov

Beth sydd mor unigryw yn y tîm hwn a beth yw ei boblogrwydd? Mae corws Gala Danilov cwfaint y corws statws preswylio synodal Patriarch Moscow a phob Rwsia. Mae'n ymwneud â phob gwasanaeth Nadolig. Mae'r grŵp hwn yn gwasanaethu mwy na deng mlynedd mewn un cyfansoddiad. Ef yw olynydd y traddodiad gân, yn tarddu yn y fynachlog rai canrifoedd yn ôl. repertoire y côr yn cynnwys gweithiau o wahanol genres. Mae ganddo fwy na wyth cant weithiau. Mae'r gerddoriaeth litwrgaidd, caneuon, caneuon hanesyddol, milwrol gwladgarol, yfed, pobl, yn y cartref (Rachmaninov, Taneyev, Tchaikovsky) a chlasuron tramor (Bruckner, Beethoven, Mozart). Mae ei côr genhadaeth Sant Daniel Mynachdy yn gweld i ddod yn gyfarwydd i'r cyhoedd gyda samplau o ddiwylliant hynafol Rwsia - gwerin a XV-XXI ganrif eglwys. Drevnerusskie grŵp canu perfformio yn un anadl, y fath fodd (sain parhaus yn barhaus) yn cael ei ystyried y mwyaf cymhleth mewn canu celf.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.