TeithioCyfarwyddiadau

Manor Marfino - henebion hanesyddol, pensaernïol a diwylliannol. Sut i gyrraedd y stad Marfino?

Ydych chi'n meddwl eich bod yn debygol o ddod o hyd i le sy'n gallu synnu a rhyfeddu dychymyg hyd yn oed y teithwyr mwyaf profiadol ym Moscow? Yr wyf yn credu nid yn cael ei adael i'r meinciau cysgodol, cuddio rhag llygaid busneslyd, neu lonydd anghyfannedd? Os yw eich barn yn wirioneddol o'r fath, yna nad ydych wedi cael cyfle i ymweld â lle o'r enw Finca Marfino eto. Rydym yn prysuro i eich sicrhau bod yr ardal hon yn wirioneddol anhygoel.

Yma, mae yna rywbeth i gwbl unrhyw ymwelwyr. Er enghraifft, bydd cefnogwyr o faenor bensaernïaeth Marfino cyflwyno cyfarfod gyda henebion trawiadol. Edmygwyr Flora barod i blymio i mewn i'r atmosffer y ffawna lleol, sydd mewn gwirionedd yn debyg i gasgliad o gasgliadau o ddarnau gwerthfawr o gerddi botanegol yn y byd.

bydd y gwrthrych yn yr erthygl hon nid yn unig yn Manor Marfino, mae'r wefan swyddogol y mae mwy a mwy poblogaidd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Gall y darllenydd gael ar gyfer eu hunain lawer o wybodaeth ddefnyddiol, ymhlith pethau eraill, yn dweud mwy am sut i fynd i mewn i'r ardal y parc heb unrhyw broblemau, ble i aros, beth i'w weld yn gyntaf.

Adran 1. Disgrifiad cyffredinol o'r heneb pensaernïol

Manor Marfino ym Moscow (y cilomedr 39eg y briffordd Dmitrov) - darn unigryw o bensaernïaeth fferm, edmygu harddwch sy'n denu miloedd o dwristiaid nid yn unig gan y corneli mwyaf anghysbell o Ffederasiwn Rwsia, ond hefyd o dramor.

Nid yw pob yn sylweddoli bod ei enw Marfino ei enwi ar ôl y Dywysoges Martha, merch Tywysog Borisa Golitsyna.

ystadau Noble, cadw yn y parth nghanol Rwsia - yw'r henebion pensaernïol a thirwedd anhygoel. Ar eu tiriogaeth, ac erbyn hyn mae'n cadw awyrgylch arbennig.

Mae ein cyfoedion yn anelu at goroesi ystadau pendefigaidd i archwilio'r ardd a'r parc ensembles, y sefydliad o fywyd a gweithgareddau economaidd y bobl oedd yn byw yn y mannau hyn yn y 16-19 canrifoedd. Dyna pam y "Manor Marfino" - llun sy'n deilwng i fod yn drysor go iawn o albwm lluniau teuluol. Ond yn dod yma am hollol wahanol resymau. Mae rhywun yn ceisio nodi dathliad o ran eu natur, rhywun fel cerdded, fel maen nhw'n dweud, ymhell o gwareiddiad, ond mae yna hefyd y rhai sy'n dod yma allan o chwilfrydedd, i ddarganfod atyniadau ardal ei enedigaeth.

Adran 2. "Marfino" ... Manor ... Sut i gyrraedd yno?

Yn gyffredinol, dylid nodi y gall hyd at y pwynt hwn yn cael ei gyrraedd drwy ddefnyddio'r trên yn gadael o'r orsaf Savelovsky. amser teithio yw 50 munud. Gadewch dylai'r orsaf fod yn "Katuar". O'r orsaf i'r rhif bws gwennol maenor 37. Efallai mai'r ffordd hawsaf i gyrraedd pen eich taith.

Ond mewn gwirionedd, mae llawer o bobl yn poeni am y ffaith nad oes unrhyw arosfannau megis y "Manor Marfino". Sut i gyrraedd yno ar eu cerbydau eu hunain? Mae'r cwestiwn o ddiddordeb cyfran sylweddol o dwristiaid, yn enwedig y rhai sy'n dewis teithio gyda'r plentyn.

Yn gyffredinol, yn ôl profiadol, gallwch gynllunio taith mewn car. Yn yr achos hwn, Dmitrov priffyrdd yn angenrheidiol i gyrraedd y 39-cilometr a throi yn ôl y mynegai. Ar ôl troi i'r chwith i oresgyn gryn dipyn - dim ond tua 3 km. Rhaid aros i gael ei nodi bod y stad "Marfino" ar y map Moscow edrych yn berffaith, felly mynd ar goll, ni fydd yn unig yn llwyddo.

Adran 3. Cerrig milltir o oesau a fu

Hanes yr ystâd hon bonheddig creu yn perthyn i'r 16eg ganrif. Yn y lleoliad prydferth hwn tra y marchogion yn meddiant Vasiliya Golovina, a wasanaethodd fel warlord dan Ivan y ofnadwy. Mae perchnogion lle o'r enw Finca Marfino Rwy'n aml: diplomydd Vasily Shchelkalov (o ddiwedd yr 16eg ganrif), sydd newydd Golovins (cyn 1650), clerc y cyngor Semen Zaborovsky (hyd at 1698), yr athro Peter I, Tywysog Boris Golitsyn (a fu farw yn 1714 g), ac wedyn ei fab, Sergei, a werthodd y stad i gael arian i ad-dalu'r ddyled, cae Marshal Pyotr Saltykov (yn 1729) un yn rhestru enwau'r bobl hyn yn siarad am fywyd yn dirlawn yn y mannau hyn, faint o " cofio "yr henebion deunydd sydd wedi goroesi hyd heddiw.

Manor Marfino cysylltiol unwaith yn eiddo i Tsar Petru Borisovichu Golitsynu, ac mae ei thiriogaeth ei rannu fflyd Ffrengig, a adeiladwyd plastai godidog, a dechreuodd y gwaith o eglwys garreg adeiladu.

Pan fyddwch yn Saltykov hefyd cynnal prosiect ar greu tirwedd godidog yr ensemble. Er bod y cyfleusterau eu hadeiladu yn yr arddull glasurol. ffyniant mwyaf i Marfino yw diwedd y 18fed ganrif.

Ers dechrau'r 19eg bywyd segur dechreuodd suddo. Y Rhyfel 1812 achosi difrod mawr i'r stad - trysorau celf yn cael eu cymryd allan, mae llawer wedi cael ei roi i'r ffagl. Yn 1831, mae'r adeiladau ystâd wedi cael eu hailadeiladu, ac yn y 19eg ganrif, y prif bensaer Moscow MD Bykovsky ddrafftio, yn ôl y mae'r cymhleth faenor yn Marfino "troi" mewn castell canoloesol.

arddull pensaernïol yn gyfleu rhyfeddol ysbryd yr oes - colli hen harmoni, hwyliau rhamantus a chwilio monumentality. Ar ôl y chwyldro, y digwyddodd yn 1917, aeth y stad i mewn i eiddo cyhoeddus. Yn yr amser Sofietaidd yn Marfino cynnal yn rheolaidd ar y gwaith adfer.

Adran 4. Mae'r amseroedd Saltykov

Pan fyddwch yn Saltykov Marfino bod yn fodel o ystad bonheddig o gyfnod Catherine. Ar y diriogaeth yn 2 haf theatr, hyfforddwr a stablau, tŷ gwydr sefydlu amgylchedd lle datblygu'n dda planhigion deheuol a aeddfedu ffrwythau.

Er bod y cwestiwn: "? Manor Marfino ... Sut i gyrraedd y lle hwn gwych" Ychydig iawn o bobl yn poeni. Pam? Y peth yw bod y lle mor anhygoel ac yn boblogaidd, nid yw hyd yn oed degau a channoedd o westeion yn dod yma bron bob dydd.

Mae'r nodiadau gadwedig Vigel disgrifiad o bwysigrwydd cwrteisi a chywirdeb priodoldeb drigolion maenor achlysurol, a oedd yn rhagorol. Fodd bynnag, yn anffodus, ar ôl marwolaeth Cadlywydd Saltykov faenor dechreuodd dirywiad.

Adran 5. Panins Times

merch yn cyfrif Orlov yn Panina Sofya Vladimirovna yn cymryd rhan yn yr ailstrwythuro y tŷ. Mae llawer o adeiladau eu codi yn y parc. Ar y pryd, pan fydd y gwaith yn cael ei oruchwylio gan F. Tugarov faenor caffael y nodweddion Ymerodraeth.

Ac ar ddiwedd y 30-au. 19eg ganrif roedd y nodweddion o "Nicholas Gothic" (pensaer MD Bykovsky). plasty yn arddull ffug-Gothig - cofeb nodedig o ramantiaeth Rwsia. Mae lliw pinc y waliau y tu mewn i'r tŷ yn elfen sy'n creu naws y cyfnod sifalri trawiadol.

Adran 6. teithwyr Llety'r

Ystad "Marfino" ... Gwefan swyddogol y lle yn dweud y gall y twristiaid yma yn cymryd dim ond 8 gwestai. Cyfforddus a 'n glws pris - yn ardderchog, gan ganiatáu i dreulio amser yn y cymhleth gwych o plasty bonheddig.

 • gwesty "Dwyrain" wedi ei leoli ger y Brif Ardd Fotaneg. ystafelloedd dodrefnu gyda chyfarpar modern (teledu, oergell, cyfrifiadur gyda mynediad i'r rhyngrwyd) - amodau ardderchog ar gyfer hamdden.
 • gallwch gael gwesty ystafell rhad "Altai". Gwasanaeth a gwasanaethau ychwanegol a gynigir i dwristiaid yn y gwesty, yn caniatáu i werthfawrogi i'r sefydliad busnes twristiaeth safon uchel. Gwybodaeth i'r rhai sy'n hoff jazz, y bwyty "piano Gwyn" gallwch dreulio noson wych.
 • Ar gyfer twristiaid sydd eisiau ymlacio mewn awyrgylch tawel - "MARFIGOTEL". 8 ystafell, cartref-fel awyrgylch clyd, mae lefel uchel o wasanaeth - yn y "MARFIGOTEL" gallwch ymlacio neu gael i'r gwaith gan ddefnyddio'r cyfrifiadur - holl amodau er mwyn ceisio cofio'r enw a chyfeiriad! Ystad "Marfino" mewn gwirionedd yn gallu gwneud groesawu gwesteion.
 • "Maxima Irbis" - y gwesty dosbarth busnes - yn cynnig ystafelloedd cyfforddus. Diolch i'r cynllun gwreiddiol a chydymffurfio â safonau Ewropeaidd a dderbynnir "Irbis" yn boblogaidd ymysg pobl ifanc. Yma wrth eu bodd i atal y cwpl. "Bwffe" bwyty, canolfan fusnes a lobïo casgen - y gwesty amodau gyfforddus gwirioneddol, gan ganiatáu ar gyfer amser gwych.

Adran 7. Beth i'w weld yn gyntaf?

Faint o eiliadau gwych, yn barod i roi stad "Marfino" ei westeion. Y briodas, a gynhelir yno, pen-blwydd neu barti corfforaethol ei storio o reidrwydd am amser hir ac maent yn destun eiddigedd ar ran y rhai nad ydynt wedi cael y lwc i ymweld â'r lle.

Yn bennaf yn Marfino, wrth gwrs, ei fod yn y palas. Mae'r adeilad brics dwy stori ar fryn. Amdano - pwll mawr, disgyniad y gellir eu goresgyn gan y grisiau cerrig gwyn. Yn y marina pwll adeiledig, sy'n cael ei haddurno gyda cherfluniau cerrig o Griffins.

 • Yn yr ystâd mae 2 eglwysi: St. Pedr a Paul (gaeaf) ac y Geni y Forwyn.
 • gazebo Park, yn gwasanaethu yn flaenorol fel "Music Hall" - lled-rotwnda - a "MILOVIDOV" - bync Rotunda.
 • Brick bont, tyredau, bylchfuriau a chribau crenelog y palas yn gysylltiedig â strwythur y gaer. Yn wreiddiol, roedd y bont ei hadeiladu yn y Saltykov, ac wedyn ailadeiladwyd Bykovsky.

Gyda llaw, heb sôn am y ffaith bod y ffilmiau enwog saethu yn Marfino, gan gynnwys ffilmio yma, "Nest Noble", "Crusader", "Meistr a Margarita".

Adran 8. Eglwys y Geni y Forwyn

Yr eglwys hon ei godi ar y drafft V. Belozerova. Mae'r gwaith adeiladu yn nodedig gan harmoni a chyfrannau fonheddig. Cap yr eglwys yn wynebu flociau carreg wen. drwm Uchel ysgafn, gromen a chromen bach - yn y ganolfan o gyfansoddiad yr adeilad yr eglwys. Nesaf at yr eglwys yn cael ei gladdu pensaer gaer Belozyorov gyflawni ei adeiladu.

Boris Golitsyn, gyda llaw, nid oedd yn hoffi hynny y tu mewn i'r ardal deml ei leihau peilonau. Gorchmynnodd y fflangellu i gosbi Belozerova pam bu farw'r pensaer am na allai ei galon yn sefyll.

Adran 9. Mae'r rhain yn gazebo rhyfeddol ...

Mae diddordeb mawr o dwristiaid yn achosi gasibo ym Marfino. Mae un ohonynt - "Pavilion Music" - a ffurfiwyd ar ffurf hanner cylch gyda gladdgell polukupolnym a mainc garreg wen y tu mewn.

Mae gan Rotunda, dwy haen - gazebo arall - "MILOVIDOV". Mae'r haen isaf yn enfawr, a'r ail - finesse (pafiliwn 8-columned gyda cromen). Gyda "Milovidy" yn cynnig golygfeydd ysblennydd.

Adran 10. Mae pont ar draws y pwll

Mae gan yr adeilad hwn dimensiynau trawiadol. Mae'n cynnwys rhan ganolog (oriel 20 pileri wythonglog, tyrau sy'n dod i ben ar y ddwy ochr) a dwy ran bwaog ochrol.

Mae ei cribau, pinaclau a bylchfuriau achosi chymdeithasau disglair iawn. Mae adeiladu yn edrych fel elfen o'r gaer. Mae rhan uchaf y tyrau haddurno cornis, ac ar ei ben mae dannedd, sydd mewn cytgord â'r elfen derfynol holl adeiladau faenor. Manylion Gwyn cerrig a waliau coch y bont - palet lliw llachar.

Adran 11. Pedr a Paul Church (y gaeaf)

Mae'r eglwys yn adeilad godidog, a nodweddir cyfuniad cytûn o llu. Nid yw gormodedd addurniadol yn ei ddyluniad yn cael eu defnyddio. Mae'r rhan ganolog yn cael ei ffurfio fel dau-liw rotwnda cael rhagamcanion bach ar gyfer y cyntedd a'r allor.

Dome yr eglwys yn cael ei wneud yn y ffurf o octahedron. Yn ei ystafell y clychau eu storio.

Adran 12. Manor heddiw

Beth sydd mor arbennig am y peth nawr? Ceisiwch restru ychydig o uchafbwyntiau:

 • Bells of St Pedr a Sant Paul a heddiw yn cyhoeddi nghyffiniau eu tincial.
 • Manor o 1933 daeth Marfinskaya Canolog Milwrol Sanatorium Clinigol.
 • Yn "Kennels" ystafelloedd heddiw yn gweithredu "Tŷ'r bywyd" a'r Casino.
 • Mae ffynonellau o ddŵr mwynol sy'n cynnwys llawer iawn o eitemau defnyddiol.
 • lle diddorol iawn mewn ffilmiau saethu Manor. Mae plant lleol yn hapus i wedi cymryd rhan ynddynt fel "pethau ychwanegol." Ar y set o "The Master a'r Margarita", i gael gwared ar y wrach yn hedfan ar ysgub, hofrennydd yn cymryd rhan. Hysbys i bawb yn ein gwlad, y darlun cynnig "The Woman Who Sings", ffilm am hanes o wenwyn, saethu hysbysebion, "Snickers" a llawer o weithgareddau saethu - Marfino ddigwyddodd mewn gwirionedd llawer o bethau diddorol yn digwydd yn ein dyddiau.
 • Gwestai yn Marfino bob amser yn barod i gynnig eu gwasanaethau i dwristiaid.
 • golygfeydd hardd a rhyfeddol ensemble pensaernïol hardd - bydd sesiwn tynnu lluniau mewn Marfino gwneud llawer o luniau llachar ac yn cadw amser hir y cof am ystâd Rwsia bonheddig, chadw'n ofalus yn ein dyddiau.

13. Manor - hoff le ar gyfer cerdded

Yn Marfino amodau ardderchog ar gyfer cerdded. amodau naturiol yn ffafriol ar gyfer adferiad. Wedi'i leoli yn Marfino pwll gallwch fynd cychod. Mae stablau hefyd.

Ar y diriogaeth yn ffynhonnau dŵr mwynol, sy'n caniatáu derbyniad i effaith therapiwtig amlwg. Y tyddyn heddiw yn gweithredu sefydliad meddygol amrywiol, mae'r diagnostig y mae ei sylfaen yn un o'r gorau yn y rhanbarth Moscow. Fodd bynnag, dylid cadw mewn cof bod er mwyn ymweld holl atyniadau y stad bonheddig yn rhydd, dylai yn gofalu am y tocyn yn y sanatoriwm milwrol.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.