GyfraithWladwriaeth a chyfraith

Mae gorchymyn llys i adennill y ddyled: sampl

Y gorchymyn llys ar gyfer adennill dyledion - offeryn clyfar iawn troi at sefydliadau credyd er mwyn cael arian gan y dyledwr.

Anaml y rhan fwyaf o ddinasyddion yn cael eu wynebir gan y llysoedd, nid ydynt yn deall nodweddion y math hwn o atebion. Byddwn yn ceisio esbonio'r gorau sydd ar gael, bod y fath orchymyn llys i adennill dyledion.

Benderfyniad neu orchymyn - beth yw'r gwahaniaeth?

Mae Penderfyniad yn y ffurflen archebu y nodweddion canlynol:

 1. Cyhoeddwyd ar sail y dogfennau sydd yn ddiamheuol o ran y gyfraith, megis cytundeb credyd, y drwydded y sefydliad ac yn y blaen. D.
 2. Achosion yn digwydd heb cyfranogwyr. Dim dadleuon, esgusodion nid oedd y barnwr dyledwr yn clywed.

Mae hyn yn golygu nad yw'r achos yn cael ei benderfynu o blaid y priori diffynnydd.

Os bydd y llys yn gweld tystiolaeth o awdl i'r parti heb wrthwynebiad, apêl a deunyddiau eraill, nid oes amheuaeth y bydd bellach - gorchymyn llys ar gyfer adennill dyledion. Gall Talu dinesydd neu beidio, contractio i gyd lofnodi gan berson arall - nid yw'n ddiddorol. Rydym yn gofyn y cwestiwn: a yw'r ystyriaeth o'r deg?

Y casgliad yw bod gorchymyn llys i adennill y ddyled - nid yw hyn yn farn ar sail yr egwyddor gwrthwynebus a chydraddoldeb i gyd cyn y gyfraith.

Telerau digwyddiad

Mae'r math hwn o benderfyniad a gyhoeddwyd pan hawliad y ceisydd yn bodloni un o'r amodau canlynol:

 1. Mae'r cytundeb yn cael ei fframio yn ysgrifenedig, er enghraifft, cytundeb benthyciad rhwng y benthyciwr a'r benthyciwr.
 2. Mae'r gofyniad yn seiliedig ar ddogfennau notarized, megis credydwyr ar gyfer dyledion yr ewyllysiwr.
 3. Gofynion alimoni.
 4. Ar adennill y swm sy'n ddyledus o gyflogau ac eraill.

Felly, efallai y gorchymyn llys i adennill y ddyled yn cael ei gosod gan y barnwr yn unig er heb gyfranogiad y partïon. Nawr am sut i apelio.

Methu apelio? byddwn yn canslo

Os edrychwch yn ofalus y gorchymyn llys i adennill y ddyled - y sampl yn cynnwys arysgrif rhyfedd: "Nid yw'r gorchymyn llys yn apelio yn erbyn." Yn gyfreithiol ddinasyddion heb eu hyfforddi yn gwneud dim ond un casgliad o'r geiriad hwn - ddiwerth i ddadlau.

Yn wir, nid oes modd apelio yn erbyn gorchymyn o'r fath, ond mae'r Cod Trefn Sifil, gellir ei ganslo. eitem hon penderfyniad barnwrol, am resymau amlwg, nid yw'n cynnwys.

canslo

Ganslo'r archeb a ddarperir ar eu cyfer gan orchymyn arbennig - dim ond ysgrifennu gwrthwynebiad i'r barnwr a wnaeth y penderfyniad, nad yw'r dinesydd yn cytuno gyda phenderfyniad. Dim esboniadau, sylwadau, nid oes angen esgusodion. Yn y Gyfraith ac yn ysgrifenedig, os nad yw'r diffynnydd yn cytuno â'r penderfyniad - mae'n rhaid i'r barnwr i'w ganslo.

terfynau amser

Dyddiadau pan ysgrifennwyd wrthwynebiad i'r gwrit, yn gyfyngedig. Bydd y dyledwr, o fewn deg diwrnod i dderbyn y gwrthwynebiad ysgrifennu cyfatebol. Os nad oes gan amser amser, yna adfer amseru yn broblemus. Felly, bydd yn rhaid i chi dalu hyn a elwir, yn llawn, gyda'r holl gosbau, llog diofyn, cosbau a allai ostwng y llysoedd. Efallai y byddant weithiau yn dod i fyny fel y bydd y prif swm yn ymddangos yn "ceiniog".

Doeddwn i ddim yn gwybod am y llys! Beth i'w wneud?

Y sefyllfa fwyaf cyffredin lle nad yw'r dinasyddion yn gwybod am y penderfyniad y barnwr yn eu hachos. Ond fel y maent yn ei ddweud, anwybodaeth yn esgus.

Dylai llysoedd rhybuddio llythyr cofrestredig gyda chydnabyddiaeth o drefn a phenderfyniad amser. Ond mae'n aml yn digwydd bod y dyledwr yn dysgu y cyfarfod dim ond os yw'r beilïaid blocio holl gyfrifon. Ac yn dda, maent yn gadael dim arian i brynu bara, tynnu weithiau o gyfrifon pob ceiniog yn groes i gyfreithiau ffederal.

Ond ni fydd yr achos gyda'r Gwasanaeth Ffederal beilïaid Llys yn cael eu hystyried. Mae'n bwysig at chyfrif i maes beth i'w wneud pan na yn ddinesydd yn gwybod unrhyw beth am y gorchymyn llys ac y deg diwrnod statudol ar ôl. Allbwn mewn gwirionedd.

Adfer terfynau amser gweithdrefnol

I fod yn gallu gwneud cais am orchymyn llys i adennill y ddyled, yn gyntaf bydd angen i chi ysgrifennu deiseb i Weithdrefn adfer ddeg diwrnod.

Gall hyn gael ei wneud fel dogfen sengl neu ar wahân. pob penderfyniad yn cael ei gymryd ar wahân, hynny yw, y barnwr yn penderfynu yn gyntaf: a ddylid adfer y tymor, ac yna yn ddiweddarach ganslo'r archeb. Heb ddeiseb priodol ni fydd y llys yn clywed yr achos. A fydd yn rhaid i ateb i wahanol dyfyniadau o ddeddfau a rheoliadau, sy'n mynd ar goll ychydig, ond y gwaith o lunio mwyaf pwysig: Nid yw gorchymyn llys yn cael ei ganslo ar y adennill y ddyled ar y benthyciad, fel colli tymor gweithdrefnol. Cyfieithwyd i iaith "cyhoeddus", mae'n dilyn bod: "Nid ydym wedi canslo y penderfyniad, gan nad ydych yn wedi ysgrifennu deiseb i adfer y term."

Rhesymau dros amseroedd adferiad

Rhesymau dros y mae'r llys yn caniatáu i ffeilio gwrthwynebiad, ychydig:

 1. daith fusnes.
 2. Clefyd.
 3. Anllythrennedd.
 4. Rheswm arall y mae'r llys yn ymddangos yn dda.

O ran y ddau bwynt cyntaf, mae mwy neu lai yn glir. O dan anllythrennedd yn golygu nad anllythrennedd cyfreithiol, gan fod llawer o bobl yn meddwl, gan ddywedyd, Nid wyf yn gyfreithiwr, felly nid wyf yn deall unrhyw beth. Mae hyn yn cyfeirio at anallu i ddarllen ac ysgrifennu.

Os nad yn ddinesydd yn gwybod unrhyw beth am y dyfarniad, gan nad oedd yn gwybod, yna mae'n dod o dan y pedwerydd paragraff - rheswm arall, a gydnabyddir fel un dilys gan y llys. Mae hyn oherwydd bod y Swyddfa ohebiaeth Llysoedd Ynadon a anfonwyd drwy'r post arferol i fynd ar goll ar y ffordd i'r derbynnydd (oni bai, wrth gwrs, yr ateb a anfonwyd yn gyffredinol). Achosion arfaeth cyn yr ynadon heddwch, nifer o broblemau, a dyna pam y cyfryw.

Mae cais sampl i adennill y ddyled trwy writ

Os na fydd y credydwr yn dychwelyd y ddyled, yna gwneud y dogfennau ysgrifenedig angenrheidiol cadarnhau'r cytundeb, caiff wneud cais ar y man preswyl y dyledwr. Yn y gornel dde uchaf o'r angen i ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

 • enwi y llys.
 • Data yr ymgeisydd.
 • Mae man cofrestru.

Ymhellach, gan y dylai canol fod yn: "Mae'r cais ar gyfer casglu dyledion o dan y IOU." Ac ar y gwaelod yw'r gofynion a ddisgrifir ar sail y dystiolaeth a gyflwynwyd. Er enghraifft, yn ddinesydd o Petrov A. A., sy'n byw ac yn cofrestru mewn ... (ati yma wedi hyn, rhaid i chi nodi'r data), mae wedi benthyg arian, fel y dangosir gan derbynneb. Hyd yn hyn, nid yw'r swm sydd ei angen yn cael ei ddychwelyd. cais ar y sail yr uchod: galw gan ddinasyddion Petrova A. A. cronfeydd ddychwelyd, yn ogystal â chostau cyfreithiol yn y swm o: ... (y cyfeirir ati yma wedi hyn bennu swm).

Cofiwch fod dreth stamp ar ddyled a delir i ddechrau gan y plaintiff, a dim ond yn y ddatrys yr achos yn ei blaid ei symud i'r diffynnydd. Ar ôl y gofynion angenrheidiol i nodi'r dogfennau cais, gan brofi yr ymgeisydd swydd: cytundebau benthyciad, addawebau, biliau a dogfennau eraill cadarnhau yr hawl i wneud cais.

canfyddiadau

Rydym yn gobeithio ein bod wedi esbonio mewn iaith hygyrch beth y gorchymyn llys ar gyfer adennill dyledion. Dwyn i gof nad yw hyn yn y penderfyniad terfynol, na ellir ei dadwneud.

Mae'r gorchymyn llys - ffurf symlach o'r gofynion dyledion, sy'n cydnabod y ddwy ochr. Ond os nad yn ddinesydd yn cytuno gyda'r ffurflen hon o'r penderfyniadau a wneir gan farnwr unigol heb gyfranogiad y partïon, gellir ei ganslo heb cais priodol esboniad.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.