TeithioGwestai

Gwesty "Tulip Inn Omega" (Sochi, Rwsia): adolygiadau, disgrifiadau ac adolygiadau

". Mae'r holl amodau sy'n angenrheidiol ar gyfer byw da ac yn ystod y gwyliau o ansawdd yn cynnig "Tulip Inn Omega". Sochi - mae'n un o'r cyrchfannau mwyaf poblogaidd yn y cartref a bydd y gwesty yn helpu i wneud ohono yr argraff orau. dyluniad gwreiddiol, adnewyddu ffres ac ansawdd gwasanaethau yn creu awyrgylch dymunol yn gyffredinol.

lleoliad

". Ddim yn bell oddi wrth y lleoliadau Olympaidd yn gymhleth gyrchfan "Tulip Inn Omega". Sochi, mae'r prosbectws Olympaidd, 3 - Cyfeiriad y tŷ gwyliau. Imereti iseldir - ardal unigryw diogelu rhag y gwynt. Yn pellter cerdded o'r gwesty yn y Parc Olympaidd, yn ogystal â'r ganolfan prif gyfryngau, sy'n cynnwys yr holl ddigwyddiadau chwaraeon. Hefyd gerllaw yn barc difyrion mawr a nifer o draethau. Mae'r gwesty yn cael ei dynnu yn 10 km o Faes Awyr Adler a 25 km o ganol Sochi. Hefyd yn werth nodi yw bod y "Tulip Inn Omega" yn agos at y môr (Sochi gwesty 3 *). Traeth "Tymhorau Velvet" wedi cael ei dynnu oddi ar y gwesty tua 500 metr.

Mae'r gronfa ystafell yn y gwesty

Yn y gwesty "Tulip Inn Omega" (Sochi) yn cael ei ddarparu ar gyfer y gwesteion 324 ystafelloedd gwesteion yn gyfforddus. Gall gwesteion yn cael eu lletya mewn fflatiau yn y categorïau canlynol:

 • ystafell safonol yn ystafell wely clyd bach gyda gwelyau mawr neu twin. Mae'r ystafell wedi'i haddurno mewn lliwiau pastel lleddfol, ond nid amddifad o acenion llachar. gwrthrychau addurniadol Gwyrdd braf i'r llygad a hyrwyddo llonyddwch. Mae cyfanswm arwynebedd yr ystafell yn 19 metr sgwâr. m.
 • "Junior" - ystafell moethus gyda gwely dwbl. Cyfanswm arwynebedd o fflatiau - 28 metr sgwâr. Pr. Oherwydd y ffenestri anferth caniatáu digon o olau haul, os ydych am i gysgu mewn, gallwch hongian nhw llenni blacowt. Mae ardal eistedd glyd, sy'n cael ei gynrychioli gan dodrefn clustogog a bwrdd coffi.
 • "Suite" yn cael ei nodweddu gan ardal o 32 o sgwâr. m. Yn yr ystafell wely, yn ychwanegol at y gwely mawr, mae hefyd gadair esmwyth i ymlacio i mewn ac allan ar y balconi eang. Yn yr ystafell fyw gyda soffas, cadeiriau breichiau a bwrdd ochr â theledu. WC en suite.

Dylid rhoi sylw arbennig i ddyluniad yr ystafelloedd gwestai Resort "Tulip Inn Omega" (Sochi). Adolygiadau nodi bod yr holl fflatiau yn yr un arddull. Mae'r gwahaniaeth yn y acenion lliw sy'n gwneud y tu mewn i'r ystafelloedd unigol.

amwynderau ystafell

Popeth rydych ei angen am arhosiad cyfforddus yn darparu gwesteion "Tulip Inn Omega". Bydd Sochi yn eich croesawu yn gynnes ag y bo modd, ac yn eu hystafelloedd gallwch fwynhau'r cyfleusterau canlynol:

 • signal rhyngrwyd di-wifr, mynediad i sy'n cael ei gynnwys yn y pris;
 • mini-bar, y gellir ei ddefnyddio yn lle yr oergell, neu llenwi gyda eich hoff ddiodydd am gost ychwanegol;
 • ffôn tŷ yn caniatáu i chi ar unrhyw adeg, cysylltwch â (gyfle ychwanegol i alw ar Rwsia);
 • Teledu sgrin lydan modern gyda phecyn fawr o sianeli lloeren;
 • aerdymheru a reolir yn unigol (y gellir ei defnyddio ar gyfer oeri a gwresogi am tymheredd yr aer);
 • gweithfan gyda lamp, a mannau ychwanegol;
 • ddiogel gyda chlo chyfuniad electronig;
 • gefnogwr nenfwd;
 • yn ardal y neuadd ac mae ganddo drych hyd llawn;
 • Toiled gyda cawod neu fath, yn ogystal â adeiledig yn sychwr gwallt trydan.

seilwaith Hotel

Bydd isadeiledd datblygedig os gwelwch yn dda eu gwesteion "Tulip Inn Omega" (Sochi). Gwesty 3 * yn rhoi i chi y cyfleusterau canlynol:

 • ddesg flaen yn gweithredu o amgylch y cloc i dderbyn a gwesteion yn gwirio-allan;
 • campfa, lle yr offer mwyaf modern (gallwch hefyd ddefnyddio gwasanaethau yr hyfforddwr);
 • aros am gofrestriad neu ar ôl y troi allan, gallwch adael eich bagiau yn yr ystafell storio;
 • rhyngrwyd di-wifr canmoliaethus ledled;
 • ATM yn y diriogaeth;
 • ysmygu;
 • parcio preifat, sydd ar gael am ffi ychwanegol;
 • seilwaith ar gyfer arhosiad cyfforddus o bobl ag anableddau;
 • caffi Rhyngrwyd gyda mynediad i'r rhwydwaith cebl.

pobl fusnes

Os nad ydych yn gallu anghofio am y gwaith, hyd yn oed ar wyliau, byddwch yn dewis llety delfrydol megis "Tulip Inn Omega" (Sochi). Mae'r gwesty yn darparu pobl fusnes y nodweddion canlynol:

 • 5 ystafelloedd cynadledda modern sydd â lle 50-120 o bobl (cost fesul awr o rent - 3000-4100 rubles);
 • paneli arddangos plasma arddangos deunydd arddangos;
 • offer acwstig yn darparu trosglwyddo o ansawdd uchel o sain;
 • signal rhyngrwyd di-wifr;
 • ystafell arbennig ac headset ar gyfer cyfieithu ar y pryd;
 • canolfan gyfryngau ar gyfer hyd at 450 o bobl;
 • drefnu ciniawau busnes ac amser coffi.

arlwyo

. diodydd bwyd ac ansawdd blasus yn darparu ei westeion "Tulip Inn Omega" (Sochi). Mae'r gwesty yn cynnig y sefydliadau canlynol:

 • Bwyty "Ground" yn boblogaidd gyda gwesteion gwesty a thrigolion lleol, yn ogystal â'r rhai a gyrhaeddodd yn Sochi ar y daith. Bydd ymwelwyr yn gwerthfawrogi nid yn unig y bwyd cain a gwinoedd o safon, ond hefyd tu cain. O'r sefydliadau a barn y cyfleusterau Olympaidd a'r trac "Fformiwla 1". Yn y bore gwesteion yn cael eu gwahodd i fformat bwffe brecwast.
 • Lobïo bar - lle ar gyfer cyfarfodydd busnes a chyfeillgar get-togethers. Bydd bariau proffesiynol coginio ar eich cyfer chi goffi blasus neu baratoi coctels gwreiddiol. Dylid rhoi sylw arbennig i teisennau a phwdinau ffres. Yn y nos, mae cerddoriaeth fyw.

Gwasanaethau Guest

Gyda gofal a sylw at eu gwesteion yn gyflogeion "Tulip Inn Omega" (Sochi). 3 * gwesty yn darparu gwesteion y gwasanaethau canlynol:

 • gwasanaeth ystafell;
 • brecwast ei weini arddull bwffe yn y prif bwyty;
 • drefn busnes a digwyddiadau Nadoligaidd;
 • Mae'n cael ei roi y cyfle i drosglwyddo i'r orsaf drenau neu faes awyr;
 • Gall gwesteion yn cymryd eu stwff i'r ystafell golchi dillad, lle maent yn brydlon i olchi a pat;
 • disgleirio esgidiau;
 • diogelwch Guest ei sicrhau gan swyddogion diogelwch;
 • rhentu cerbydau;
 • yn achos salwch byddwch cymorth meddygol yn cael ei ddarparu;
 • siec yn gynnar yn ac yn hwyr gordal gwirio-allan;
 • ar gyfer plant yn ystod eich absenoldeb yn gallu gwylio nyrs proffesiynol;
 • yn y derbyniad gallwch ddefnyddio ffacs neu wasanaethau llungopïo;
 • os bydd angen, bydd y morynion yn treulio'r noson glanhau ychwanegol a pharatoi eich ystafell am y noson;
 • wasanaeth "Gwasanaeth".

gwybodaeth ychwanegol

Mae'n werth i gael rhywfaint o wybodaeth ychwanegol, yn mynd ar wyliau yn y "Tulip Inn Omega" (Sochi). 3 * gwesty yn gweithredu yn unol â rheolau penodol. A ddylai dalu sylw arbennig at y pwyntiau canlynol:

 • anheddiad yn cynnig ystafelloedd yn unol â safonau rhyngwladol yn dechrau ar ôl 14:00, ac edrychwch allan - tan ganol dydd;
 • Gall gwesteion ddefnyddio'r cardiau i dalu am y gwasanaethau a dderbyniwyd;
 • Ni chaniateir anifeiliaid anwes;
 • pan fyddwch yn troi allan y ddogfen yn cadarnhau y taliad ar gyfer darparu gellir rhoi i'r awdurdodau treth;
 • yn ystod chwaraeon digwyddiadau yn y Gemau Olympaidd lleoliadau gwelyau ychwanegol yn 2130 rubles.

Mae'r cymhleth cyrchfan "Tulip Inn Omega" (Sochi)

3 * adolygiadau gwesty yn cael gwahanol. Os ydych am gael gwybodaeth gywir am yr amodau byw ac ansawdd y gwasanaeth mewn gwesty, yn rhoi sylw i sylwadau gwesteion blaenorol. Mae llawer o rinweddau a briodolir i deithwyr sefydliad o'r fath fel "Tulip Inn Omega" (Sochi) Gwesty 3 * adolygiadau a dderbyniwyd ar gyfer y rhan fwyaf cadarnhaol:

 • Ystafell awyrgylch clyd, ac yn ddigon pur;
 • signal rhyngrwyd di-wifr rhagorol yn y mannau cyhoeddus ac yn yr ystafelloedd;
 • dodrefn ac offer newydd;
 • Mae'n cynnig gwasanaeth gwennol i'r traeth;
 • cyfforddus gwely meddal ar ôl gwyliau lle nad oes poen yn y cefn;
 • cyfleus leoliad mewn perthynas â'r orsaf drenau a maes awyr;
 • Wedi'i leoli yn agos at lleoliadau Olympaidd;
 • balconïau mawr;
 • llieiniau gwyn ffres.

adolygiadau negyddol

"Tulip Inn Omega" (Sochi) - 3 * gwesty sydd bob amser yn falch i'w gwesteion. Gwesteion y gwesty yn nodi nifer o ddiffygion. Gall llawer o sylwadau negyddol i'w cael ar y "Tulip Inn Omega" (Sochi). Mae'r gwesty, sy'n adolygu gadarnhau hyn, wedi ei anfanteision:

 • Dylai ystafell ymolchi angen ei atgyweirio, ac mae rhai yn cael eu disodli plymio;
 • yn ystod digwyddiadau chwaraeon bron pob un o'r ffyrdd i'r gwesty yn cael eu gorgyffwrdd, ac felly mae'n eithaf anodd eu cyrraedd;
 • Ni all ystafelloedd safonol lle i mini-bar;
 • dewislen Bwyty gyfyngedig iawn a phrisiau bwyd yn rhy uchel;
 • yn y coridorau yn brin oeryddion gyda dŵr neu hyd yn oed beiriannau ar ei werthu yfed;
 • o dan y gwely, peidiwch â golchi y llawr;
 • yn yr ystafell peidiwch â dod ag dŵr potel;
 • Nid staff y dderbynfa yn gyfeillgar iawn gyda'r gwesteion;
 • nesaf i'r gwesty dim siopau, nac unrhyw sefydliadau arlwyo;
 • gwelyau haul ar y traeth yn cael eu talu;
 • ar ddwbl yn lle gwely matres mawr yw 2 bach sy'n gyson yn gadael;
 • Nid yw brecwast ei gynnwys yn y pris;
 • yn ystod y tymor oer ystafelloedd wedi'u gwresogi wael;
 • detholiad cyfyngedig iawn o ddiodydd yn y bar lobi;
 • un o'r ddau codwyr yn cael eu torri yn gyson, ac felly ffurfio ciwiau hir i fynd i fyny;
 • o bryd i'w gilydd, mae diffygion yn y ddysgl lloeren (maent yn cael eu dileu cyn gynted ag y bo modd);
 • wrth y bar yn cael ei osod gadair isel iawn.

argraff gyffredinol

Digonedd o gyfleoedd ar gyfer twristiaeth ddomestig yn ogystal ag ar gyfer teithwyr Rwsia yn agor o bedwar ban byd. "Tulip Inn Omega" (Sochi) - Gwesty 3 *, sydd yn ddiddorol am ei fod wedi ei leoli yn agos at y lleoliadau Olympaidd. Fodd bynnag, ar gyfer teithwyr nad oes ganddynt eu car eu hunain, fod yn anghysbell problem y gwesty o'r seilwaith y ddinas (caffis, tai bwyta, siopau a lleoliadau adloniant).

"Tulip Inn Omega" (Sochi) plesio gyda'i dyluniad gwreiddiol, yn ogystal â newydd-deb. Ni all Rainbow ffasâd, addurno mewnol cain, yn ogystal â golygfeydd hardd o'r ffenestri yn methu â denu twristiaid i'r sefydliad hwn. Fel ar gyfer y gwasanaeth, nid yw'n ochr cryfaf y gwesty. Dylai staff fod yn fwy cwrtais i'r gwesteion ac i ddod o hyd dull unigol i bob un ohonynt.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.