TeithioGwestai

Gwestai 3 *: Alidia Beach Resort, India. Lluniau ac adolygiadau

Gwesty 3 * Beach Resort Alidia - lle diarffordd tawel. Mae yr un berffaith ar gyfer teithwyr hynny sy'n gefnogwyr yn ystod y gwyliau ymlaciol i ffwrdd oddi wrth y sŵn ddinas.

Disgrifiad byr o'r gwestai cyrchfan

Gwesty 3 * Alidia Beach Resort - mae'n eithaf hen sefydliad sydd â hanes cyfoethog sy'n dyddio'n ôl i 1989. Ers hynny, mae'r gwesty wedi mynd drwy nifer o adnewyddiadau, ac yn ystod y yn gyson yn ychwanegu rhywbeth newydd ar gyfer cysur gwesteion. Gallwn ddweud bod y gwesty oedd y lle perffaith ar gyfer cefnogwyr y lliwgar ac ar yr un pryd, heddwch a thawelwch.

Un o nodweddion arbennig o'r gwestai cyrchfan gall 3 * categori Alidia Beach Resort yn cael ei ystyried fel ei diriogaeth, a gwmpesir bron yn llwyr gyda gwyrddni. plannu trwchus greu effaith jyngl trofannol go iawn, yn y cysgod sydd, hyd yn oed yn y gwres cryfaf yn teimlo ochr orau yn oer.

Bydd gwesteion yn brysur ar y safle Alidia Beach Resort 3 * (Goa). Adolygiadau o deithwyr sydd wedi ymweld â yma, yn siarad am y pwll hardd, yn lân ac yn dda cadw, bwyty hardd gyda bwyd Indiaidd blasus. Hefyd, dylid nodi pa mor agos y gwesty i'r traeth cyhoeddus glanaf a mwyaf prydferth, lle y gallwch dreulio diwrnod yn mwynhau'r haul cynnes a'r môr ysgafn.

Mae lleoliad y gwesty

Gwesty 3 * Alidia Beach Resort wedi ei leoli yng nghanol y pentref cyrchfan ymwelwyr enwog o Baga. Oherwydd hyn, gallwch fod yn sicr y bydd nesaf at eich gwesty fod yn amrywiaeth o siopau a sefydliadau arlwyo. Mae'n bwysig bod y gwesty yn agos at y traeth cyhoeddus tywodlyd. Bydd yn rhaid i yn ddinas o Panaji, sydd 15 km o'r gwesty a'r maes awyr i gynnwys pellter o 45 km - y dref fawr agosaf.

Mathau o fflat gwadd

Mae gan Resort Alidia Beach Resort 3 * (Goa) 40 o ystafelloedd. Gall twristiaid yn ddewis drostynt eu hunain un o'r opsiynau ailsefydlu a ganlyn:

 • Safon ystafell - ystafell fach heb unrhyw aerdymheru. Ers ei dimensiynau miniatur ddigonol, fel gwely ychwanegol yn unig y gellir ei ddarparu gyda fatres.
 • Suite - eang o fflatiau, a oedd yn cynnwys ystafell wely ac ystafell fyw fechan. Mae'r ystafelloedd yn cael eu gwahanu gan drws.
 • categori ystafell Deluxe yn ei ardal yn union i'r safon. Serch hynny, dyma gasgliad mawr o ddodrefn ac yn eithaf cain tu (ac mae ganddo chyflyru aer).
 • Superior - mae'n fflat cryno. Oherwydd eu bod yn gymharol atgyweiriadau, rhifau hyn yn cael eu hystyried y gorau yn y gwesty a gynhaliwyd yn ddiweddar.

Mwynderau mewn ystafelloedd gwestai

Alidia Beach Resort 3 *, India (Goa), mae'r gwesty yn cynnig i ymwelwyr yn defnyddio'r cyfleusterau a ddarperir yn y fflat:

 • teras bach gyda bwrdd a chadeiriau, yn ogystal â'r rhaff ar gyfer sychu dillad;
 • gan y gall gwely ychwanegol yn gwasanaethu fel fatres neu clamshell (yn dibynnu ar y categori a'r ardal llety);
 • mewn ystafelloedd a moethus uwch mae teledu gyda sianelau cebl;
 • yn nhermau fflatiau gyda tymheru aer unigol, a'r llall (categori is) yn meddu ar chefnogwyr nenfwd;
 • ystafell ymolchi mae toiled, ystafell ymolchi gyda chawod, ac mae ei ddarparu cyfres a thywelion cosmetig;
 • os oes angen, defnyddiwch y gall sychwr gwallt yn cael eu cymryd ar gyfer defnydd dros dro yn y derbyniad.

isadeiledd adeiladau Hotel

Mae'r gwesty cyrchfan Alidia Beach Resort 3 * (Gogledd Goa, Baga) gwasanaethau teithwyr yn cael ei ddarparu nifer o brosiectau seilwaith:

 • gardd drofannol enfawr, sy'n meddiannu bron y cyfan o diriogaeth y gwesty cymhleth;
 • pwll bach ond cynnal yn dda o ddŵr ffres, o gwmpas sy'n cael eu gosod gwelyau haul (mewn umbels nid oes angen, gan fod y cysgod trwchus yn creu coed);
 • Mae'r bar yn gwasanaethu amrywiaeth eang o ddiodydd lleol ac alcohol a fewnforiwyd;
 • bwyty gwesty yn cynnig twristiaid brecwast, yn ogystal â bwydlen eang, sydd, yn ogystal â seigiau cenedlaethol, a rhyngwladol yn cael eu cyflwyno;
 • fel yn y rhan fwyaf o'r ystafelloedd oes unrhyw setiau teledu, mae'r gwesty ystafell arbennig lle gallwch wylio rhaglenni adloniant a ffilmiau;
 • os oes angen i olchi pethau, gallwch ddefnyddio'r golchdy;
 • ar gais, gallwch ddefnyddio gwasanaethau gweithiwr iechyd proffesiynol;
 • ar gyfer y defnydd o'r maes parcio tâl ychwanegol;
 • wrth ddesg y dderbynfa, yn ddiogel.

adolygiadau cadarnhaol

Mae llawer o dwristiaid yn freuddwyd i ymweld â Goa. Ar yr un pryd yn aml eu dewis yn disgyn ar Alidia Beach Resort 3 *. Adolygiadau o gwesty hwn yn cynnwys lluosogrwydd o wybodaeth cadarnhaol y gellir eu mynegi yn y sylwadau canlynol:

 • gan fod y gwesty wedi ei leoli yng nghanol y pentref gyrchfan o Baga, yna mae llawer o siopau, stondinau, siopau a chaffis;
 • Gall golwg allanol y gwesty gellir gweld bod gofal manwl a wneir ohono;
 • oherwydd y ffaith bod ar y diriogaeth lawer o wyrddni (coed a blodau, a phlanhigion eraill), teimlad o jyngl trofannol go iawn ac undod gyda natur;
 • llystyfiant Garden yn denu nifer fawr o adar ac anifeiliaid (gallwch gwrdd â'r mongoose);
 • mae'r staff y gwesty yn gwrtais, yn gyfeillgar ac yn gymwynasgar;
 • er gwaethaf y ffaith bod ymyl y gwesty mae ffordd, mae'r sŵn ar y diriogaeth ac yn yr ystafell ei glywed prin;
 • fflatiau yn eang yn ddigon, ac mae ganddynt popeth rydych ei angen am arhosiad cyfforddus;
 • Mae'r ystafelloedd yn cael eu glanhau yn dda iawn bob dydd;
 • y traeth cyfagos yn lân ddigon, ac mae'r gwelyau haul arno, gallwch ddefnyddio os harchebu mewn caffis lleol (prisiau yn fforddiadwy iawn);
 • Hotel wedi ei leoli yn gyfleus iawn o ran y môr (mae yna fynediad preifat lle i'r traeth o dywod glân i basio dim mwy na 5 munud).

adolygiadau negyddol

asesiad cymysg iawn yn rhoi rhai twristiaid gyrchfan gwesty Alidia Beach Resort 3 * (Goa). Adolygiadau o sefydliad, yn ogystal â cadarnhaol, hefyd yn cynnwys sylwadau negyddol:

 • Dŵr yn y pwll yn oer iawn oherwydd y ffaith nad oedd y gwres yn cael ei ddarparu, a chysgod y coed yn caniatáu iddo i gynhesu i fyny o belydrau'r haul;
 • Rhyngrwyd am ffi a braidd yn araf;
 • oherwydd lleithder uchel mewn ystafelloedd ymolchi a rhai ystafelloedd wedi cyflwyno broga;
 • oherwydd nad oedd y gawod yn gwahanu oddi wrth yr ystafell ymolchi (dim hyd yn oed llen) tra ymdrochi popeth wedi'i orchuddio bob amser gyda dŵr;
 • Mae'r ystafell yn hen welyau anghyfforddus iawn, a nodwn dillad isaf pylu;
 • llawer o fosgitos yn y stryd ac yn yr ystafell;
 • insiwleiddio sŵn gwael iawn - gallai yn yr ystafell yn cael ei glywed holl siarad a symudiad y cymdogion;
 • brecwast a dalwyd yn rhesymol iawn - y sudd wanhau gyda dŵr, a thost gyda menyn a jam (yn ôl pob golwg, mae hyn yn cael ei wneud ar gyfer y twristiaid yn y bore archebu talu bwydlen la carte);
 • Nid yw perchennog y gwesty yn rhy gwrtais i westeion a gwesteion rheolaidd yn gwneud rhai sylwadau disynnwyr;
 • Diogel yn y dderbynfa dâl, ar wahân i'r gost y gwasanaeth hwn yw 2-3 gwaith yn uwch nag mewn gwestai cyfagos;
 • er gwaethaf y ffaith nad oedd y gwesty yn darparu prydau bwyd ac yn gorfod prynu eu bwyd eu hunain, nid yw'r ystafelloedd oes gan oergelloedd - i gyd yn gyflym iawn yn dirywio (yn ôl pob golwg, unwaith eto, mae hyn yn cael ei wneud gyda golwg ar y twristiaid yn gadael yr arian yn y caffi gwesty);
 • foltedd trydanol gwael mewn ystafelloedd (sychwr gwallt broblemus iawn ac offer trydanol eraill, a hefyd i godi tâl ar y ffôn);
 • y fflat ychydig iawn o ddodrefn, ond y waliau yn anwastad.

argraff gyffredinol

Resort Alidia Beach Resort 3 * (Gogledd Goa) yn cynhyrchu digon o argraff gadarnhaol, gan fod ei thiriogaeth yn debyg i jyngl go iawn. Yn ogystal, mae'r lleoliad gwych yn cynnig llawer o gyfleoedd ar gyfer hamdden. Fodd bynnag, heb unrhyw gost a heb yr agweddau negyddol. Gall bron popeth yn cael ei gweld arbedion na ellir bob amser yn cael eu galw rhesymol. Mae hyn yn ymwneud nid yn unig y sefyllfa yn yr ystafell, ond hefyd nifer o wasanaethau. Felly, y gost o rhai gwasanaethau yn sawl gwaith yn uwch na'r rhai mewn gwestai cyfagos. Yn enwedig ei bod yn ymwneud y tariff ar gyfer y defnydd o, maes parcio diogel, yn ogystal â'r prisiau yn y bwyty.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.