GyfraithCyfraith droseddol

Erthygl 115 o'r Cod Troseddol o Ffederasiwn Rwsia gyda sylwadau ac esboniadau

Erthygl 115, rhan 1 o'r Cod Troseddol yn sefydlu atebolrwydd am ddifrod bwriadol i iechyd ysgafn. Sancsiynau mewn achos bod y camau y pwnc achosi nam tymor byr yr organeb neu golled barhaus bach o allu cyffredinol i weithio. Ystyriwch hefyd fod y perygl i guro ddyn.

Erthygl 115 o'r Cod Troseddol

Fel rhan o'r norm i'r tramgwyddwr amrywiol cosbau y gall eu cymhwyso. Ar gyfer gweithredoedd sy'n cael eu darparu ar eu cyfer yn Erthygl 115 o'r Cod Troseddol, y gosb y gall fod fel a ganlyn:

  1. Fine. Mae ei gwerth amrywio 50-100 SMIC neu incwm cyfartal (cyflog) culprit am 1 mis.
  2. gwaith gorfodol. Gall eu hyd fod 180-240 h.
  3. Arestio am 2-4 mis.
  4. gwaith Cywiro. na all eu hyd fod yn fwy na blwyddyn.

Erthygl 115 o'r Cod Troseddol: sylw

beri bwriadol o anaf yn ysgafn a nodwyd pan fydd yn ymddangos o ganlyniad i nam tymor byr o'r systemau organeb neu'r dioddefwr yn dod yn sefydlog, ond ychydig colli gyfanswm anabledd. Hy y dioddefwr i gyfnod penodol, byr yn colli ei allu i gyflawni gweithgareddau proffesiynol. Gall yr effeithiau hyn ddigwydd ar yr un pryd.

Amcan y

Mae'n cael ei fynegi yn y niweidio gam ysgafn i iechyd rhywun arall. Felly, mae'r gwrthrych y drosedd, y mae Erthygl 115 o'r Cod Troseddol yn darparu ar gyfer atebolrwydd, a ffurfiwyd perthnasau cymdeithasol sail i ddiogelwch y bywyd dinasyddion. Ffurf y drosedd:

  1. ymddygiad gwrthgymdeithasol a pheryglus (hepgor / gweithredu).
  2. canlyniad troseddol, anaf amlwg i gorff y dioddefwr i raddau ysgafn.
  3. Mae'r cyswllt achosol rhwng y ddeddf ac anhwylder neu anabledd aeddfedu.

difrod golau

Yn ôl at hawliad. 48 yn bresennol yn y rheolau fforensig difrifoldeb yr anaf, fel anhwylder byr protrudes anhwylder iechyd sydd yn gysylltiedig yn uniongyrchol â niwed a bellach yn para na thair wythnos (21 diwrnod). O dan mân ond yn barhaus anabledd i ddeall colli gwaith, sy'n hafal i 5%. Mae'r esboniad yn bresennol mewn par. 49 o'r rheolau uchod. Achosi difrod yn ysgafn yn cynnwys, er enghraifft, colli bys ar y llaw (ac eithrio y bawd neu'r mynegai), y gwanhau swyddogaethau gweledol a chlywedol, crafiadau lluosog, cleisiau ac yn y blaen. D.

cymhwyster

Yn achos anaf personol, a ddigwyddodd o ganlyniad i ganlyniadau mân skoroprohodyaschie, nid mynegi mewn dadansoddiad byr o swyddogaethau corfforol, neu os oes anabledd sefydlog, ond bach, efallai na yn gallu gwneud cais Erthygl 115 o'r Cod Troseddol. Curo neu weithredu arteithio fel cymhwyster addas o weithredoedd o'r fath (Art. 116, 117). Felly mae angen i gymryd i ystyriaeth y modd a ddefnyddiwyd troseddol. Er enghraifft, os yw'n cael ei gymhwyso nwy mygu niweidio gan y defnydd o sylweddau narcotig ac yn y blaen., Eu camau gweithredu yn cael eu heb eu cynnwys yn y fformwleiddiadau celf. 116, 117. Yn yr achos hwn, mae angen cydnabod yr adolygiad teg o n. 20 o'r Rheolau 1978 y darpariaethau newydd yn 1996 mewn safonau fforensig gweithredu heno yn Ysg. 48 yn cynnwys y cysyniad o broblemau iechyd tymor byr, ychwanegodd y termau sydd wedi dim ond uchafswm (hyd at dair wythnos) cyfnod, heb nodi yn para o leiaf effeithiau (a allai fod yn gynt ac 1 diwrnod).

hyd clefyd

Wrth sefydlu hyd y anhwylder dylai gael ei arwain gan ddata gwrthrychol sy'n nodweddu difrifoldeb y difrod a achoswyd, nid dim ond darn o anabledd. Wrth benderfynu ar y cyfnod y maen prawf clefyd yn ofynnol amserlen ar gyfer adfer iechyd. Os driniaeth yn cael ei oedi afresymol neu'n dod i ben cyn pryd, nid oes angen ei seilio ar y gwir, a'r cyfnod amser a bennir gan arbenigwyr a ddymunir.

Mae'r rhan goddrychol

Mae'n cael ei fynegi yn y fai bwriadol. Erthygl 115 o'r Cod Troseddol yn darparu ar gyfer y ddau fwriad uniongyrchol ac anuniongyrchol. Fel rheol, mae'r drosedd fod yn amhenodol (amhenodol). Erthygl 115 UFPA yn gymwys yn achos os profir bod y troseddwyr yn awyddus i niweidio iechyd y dioddefwr mewn gradd ysgafn, yn ymwybodol wyf yn tybio tebygolrwydd o ganlyniadau o'r fath neu wedi cael agwedd ddifater tuag atynt. Os yw'r pwnc yn barod i achosi marwolaeth neu niwed difrifol, ond oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'w reolaeth, yn gallu gwireddu eu bwriadau, eu gweithredoedd yn gymwys o dan y rheolau perthnasol (ymgais i lofruddio neu anaf difrifol). Gall Erthygl 115 o'r Cod Troseddol yn cael eu cymhwyso i weithredoedd a gyflawnwyd gan unigolion o dan 16 mlwydd oed.

casgliad

cynnyrch excitation digwydd dim ond ar gais y dioddefwr. Yn achos ei gymodi gyda'r fargen cyflawnwr yn amodol ar derfynu. Mae rhai anawsterau yn codi mewn ymarfer wrth y weithred delimitation o dan Celf. 115, o'r bwlio. Dylai Gwahaniaethu mewn achosion o'r fath yn cael ei wneud yn dibynnu ar y cyfeiriad a chynnwys bwriad troseddol, nodau, cymhellion a amgylchiadau'r achos. Mae'n angenrheidiol i symud ymlaen o'r ffaith bod yr anaf corfforol i'r dioddefwr, os nad oedd yn arwain at groes trefn gyhoeddus, ni ellir ei ystyried fel hwliganiaeth. Yn yr achos hwn, mae'r cyfrifoldeb am y drosedd yn dod i iechyd.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.