Bwyd a diodRyseitiau

Cacennau bach hufen Caws: ryseitiau gorau, yn enwedig coginio ac adolygiadau

Cacennau bach yn cael eu denu nid yn unig yn blas, ond hefyd ymddangosiad. Ar ôl dant melys, mae'n anodd i basio cacennau o'r fath. Os ydych yn bwriadu coginio pwdinau hyn yn y cartref, yna bydd gennych ddiddordeb i ddysgu sut i wneud cacennau bach hufen caws. Nawr rydym yn edrych ar ychydig o ryseitiau.

hufen Exquisite gyda mascarpone

Mae'n hynod o hufen blasus. A pharatoi ei fod yn syml iawn. Ar ôl gwneuthuriad ar unwaith yn angenrheidiol i roi ar y crwst. Er mwyn paratoi ar y cacennau bach hufen caws hufen, y rysáit ohonynt disgrifio rhaid i ni:

 • Mae dau gant o gram o siwgr powdwr;
 • Mae tri chant o gram o hufen (braster yn fwy na 32%);
 • 250 gram mascarpone.

Paratoi hufen yn y cartref fel a ganlyn:

 1. Yn gyntaf cymysgu'r mascarpone gyda'r siwgr eisin.
 2. Ar ôl chwisg, curo'r hufen.
 3. Yna ychwanegwch y ceuled caws hufen. Ychwanegwch lwyaid, gan droi'n gyson gyda cymysgydd ar gyflymder isel.
 4. Dyna i gaws hufen cacennau bach yn barod. Nawr mae angen dim ond i chi i addurno eu cynnyrch!

Hufen gyda chaws ceuled

Nawr dywedwch sut i baratoi iddo. Mae'r rysáit yn eithaf syml. caws hufen o'r fath ar gyfer cacennau bach yn cael ei sicrhau gan yr awyr, golau, gyda gwead meddal.

Ar gyfer paratoi o angen:

 • 2 llwy de o fanila;
 • 340 gram o gaws ceuled;
 • powdwr siwgr (bydd 100 gram yn ddigonol);
 • 115 gram o fenyn.

Paratoi tendr hufen blasus yn edrych fel hyn:

 1. Yn gyntaf paratoi cydrannau. Er mwyn gwneud hyn, gadewch toddi menyn, fel ei fod yn dod yn feddal. Ond caws bwthyn, ar y groes, mae'n rhaid i fod yn oer iawn. Felly, peidiwch â symud oddi ar yr oergell ymlaen llaw.
 2. Nawr yn cymryd powlen. Ychwanegu at menyn, yna gaws. Yna Ychwanegwch siwgr powdwr.
 3. Curwch y cynhwysion gyda cymysgydd hyd nes yn llyfn (bydd yn cymryd tua 6-7 munud).
 4. Os ydych am wneud cacennau bach llachar ac yn fwy lliwgar, ychwanegu unrhyw llifynnau. Er enghraifft, gallai hyn fod yn piwrî aeron (mafon, ceirios) neu goco.
 5. Ar ôl ychwanegu y lliw unwaith eto cymysgwch y màs. Hufen baratoi. Y ffefrir yn cael ei chymhwyso gan fag crwst.

hufen llus blasus

Ni fydd y broses goginio cymryd llawer o amser. Gall hyn gael ei wneud hufen ar frys.

Ar gyfer paratoi o angen:

 • 350 gram o gaws ceuled neu gaws meddal;
 • 2 llwy de o fanila;
 • siwgr fanila 1 llwy de;
 • 100 gram o siwgr powdwr;
 • gwydraid o llus;
 • 120 gram o fenyn.

Gam wrth gam ar gyfer rysáit cacennau bach hufen llus:

 1. Yn gyntaf, yn cymryd powlen dwfn. Mae'n gosod allan yr holl gynhwysion ac eithrio llus. Yna chwisg i ildio cymysgedd gyda chysondeb homogenaidd.
 2. Nawr falu drwy ridyll llus. Pasiwch y piwrî drwy cheesecloth, er mwyn cael gwared ar y gacen.
 3. Nesaf, tair llwy fwrdd o biwrî llus, yn ychwanegu at y caws bwthyn a màs hufennog. Cymysgwch. Mae'r hufen yn barod!

caws hufen a hufen gyda coco

Mae cymysgedd O'r fath yn nodiadau siocled dymunol. Gall hufen addurno cacennau bach a chacennau. Ar ôl coginio, gall fod hyd at dri diwrnod, storio yn yr oergell, ond mae'n well i roi mewn cynhwysydd caeedig.

Er mwyn paratoi ar y cacennau bach hufen caws hufen, bydd angen:

 • 320 gram o siwgr;
 • 360 ml o hufen (braster);
 • Erthygl tri. llwyau coco;
 • pinsied o halen;
 • 230 gram o gaws hufen (e.e. "Philadelphia");
 • dyfyniad fanila llwy de;
 • pinsied o halen.

Gam wrth gam rysáit ar gyfer gwneud hufen blasus:

 1. Yn gyntaf cymysgwch coco mewn powlen fawr gyda'r hufen (angen i chi ychwanegu ychydig o llwy fwrdd). O ganlyniad, dylech gael past hufennog.
 2. Yna anfonwch hi yn yr oergell am tua phum munud.
 3. Nesaf ychwanegwch y caws hufen yn cael ei oeri a'i coco. Curwch cymysgydd màs ar gyfer tri deg eiliad. Nawr sgeintiwch y siwgr, fanila a halen. Guro hyd nes y gymysgedd yn llyfn.
 4. Yna yn dechrau i arllwys weddill yr hufen dros y wal. Mae'r broses yn parhau i chwisgo pwysau. Peidiwch â diffodd y cymysgydd cyhyd nes bod y hufen yn llyfn. Yn syth ar ôl paratoi, gellir ei ddefnyddio. Yn yr oergell gall hefyd gael eu storio am sawl diwrnod.

caws colfran a chaws opsiwn

ceuled-caws hwn cacennau bach hufen blas fel Syndi hufen iâ. ei fod yn addfwyn, awyrog, cysondeb golau. Gallwn ddweud bod hyn yn unig hufen toddi yn eich ceg. Ar ben hynny, nid yw'n uchel mewn calorïau, megis, er enghraifft, olew.

Er mwyn paratoi ar y Croesawydd hufen, bydd angen:

 • bag o fanila;
 • tewychydd bag;
 • Mae tri chant o gram o ceuled caws hufen (e.e. "Almette");
 • 200 ml hufen chwipio (38% o fraster);
 • 100 gram o siwgr powdwr.

Mae'r broses o baratoi'r hufen yn y cartref:

 1. Cyn-oeri yr hufen, yna eu arllwys i mewn i bowlen. Yna ychwanegwch y tewychydd a dechrau curo gyda cymysgydd: yn gyntaf, yn ei wneud ar gyflymder isel, yn raddol gynyddu cyflymder.
 2. hufen chwip am 5-7 munud nes bod ewyn trwchus blewog.
 3. Ar ôl hynny, gynhwysydd arall Rhowch y caws hufen. Trowch at fanila a siwgr. Curwch ar gyflymder isel am tua 60 eiliad.
 4. Nawr, er mwyn ychwanegu'r caws hufen a chymysgwch yn daclus torfol. Mae'r holl hufen yn barod. Mae'n cael ei gyfuno berffaith gydag aeron a ffrwythau, fel y gallant addurno cacennau bach.

hufen siocled am ddant melys

Mae'n debygol o apelio at y rhai sydd wrth eu bodd siocled. Nodwch fod ar gyfer paratoi hufen hufen dylid prynu ymlaen llaw, gan fod rhaid iddynt sefyll yn yr oergell am o leiaf wyth awr.

Ar gyfer paratoi o angen:

 • 500 ml o hufen;
 • Mae dau gant o gram o siocled (gellir mintys yn cael ei ddefnyddio);
 • 100 gram o siwgr powdwr;
 • Mae tri chant o gram o gaws bwthyn.

Coginio hufen siocled fel a ganlyn:

 1. 450 ml hufen arllwys i mewn cynhwysydd ar wahân. Dechreuwch eu chwisgo gyda cymysgydd ar gyflymder canolig. Tra chwisgo, yn raddol gynyddu grym. Bydd y broses gyfan yn cymryd tua 6-8 munud.
 2. Yna ychwanegwch y siwgr a'i droi cymysgydd eto torfol.
 3. Yna ychwanegwch y ceuled caws, unwaith eto guro gyda strwythur cymysgydd.
 4. Yna falu mewn plât ar wahân o siocled.
 5. Yna cymerwch cwpan glân, arllwys i mewn iddo yr hanner can mililitr sy'n weddill o hufen. Berwa nhw mewn popty microdon.
 6. hufen poeth i arllwys siocled. Gadewch iddo sefyll i fyny munud neu ddau neu dri. Yna, cymysgwch yr hufen gyda'r siocled nes hylif trwchus llyfn.
 7. Nawr bod y cyfansoddiad yn deillio yn ychwanegu at yr hufen chwipio. Yna cymysgwch nes màs unffurf. Dyma barod i cacennau bach siocled hufen-caws. Os nad oes gennych siocled mint, defnyddiwch laeth rheolaidd heb unrhyw ychwanegion. Gallwch ychwanegu at y gymysgedd rhwbio mintys (ychydig ddail).

Cacennau bach gyda chaws

Nawr yn ystyried cacennau bach rysáit gyda chaws hufen. Nid yw'r cynnyrch yn felys, ond bydd yn apelio at y rhai sydd wrth eu bodd caws. Paratoi cacennau bach gyda hufen yn eithaf syml. Bydd y rhain yn sawrus mini-cacennau addurno unrhyw dabl - yn yr ŵyl a bob dydd.

Ar gyfer paratoi o angen:

 • cawsiau hufennog a solet (ar 150 gram yr un);
 • dau wyau;
 • Dwy lwy fwrdd o hufen (hanner sgim);
 • 50 ml o olew llysiau a llaeth;
 • dau ewin garlleg;
 • powdwr codi hanner llwy de ar gyfer y prawf;
 • 150 blawd g;
 • Mae deg gram o bersli;
 • ¼ awr. O'r halen.

Coginio cacennau bach, fel a ganlyn:

 1. Y cam cyntaf yw gymysg gyda llaeth, olew blodyn yr haul ac wyau. Beat chwisg gymysgedd.
 2. Ymhellach, mewn llestr arall, cymysgwch y cynhwysion sych - halen, blawd a'r powdr pobi.
 3. Nawr cysylltu y ddau cymysgeddau a chymysgwch yn drwyadl.
 4. Yna, ar gratiwr caws grât (mawr). Ychwanegu at y toes, heb anghofio unwaith eto i gyd yn drylwyr.
 5. Arllwyswch i mewn i mowldiau toes gyda llwy. Pobwch yn y popty wedi'i gynhesu ymlaen llaw am tua hanner awr. Parodrwydd i edrych ar y gêm cynnyrch.
 6. Yn ystod y cyfnod hwn, gallwch baratoi ar gyfer y caws hufen cacennau bach. Cymerwch powlen, yn gosod allan yn ei perlysiau ffres wedi'i dorri'n fân, hufen sur, caws hufen a garlleg wedi'i dorri.
 7. Nawr defnyddiwch y cymysgydd a'i droi yn ofalus y màs, curo nes hufennog. Yna addurno cynhyrchion sy'n cael eu pobi yn ystod y cyfnod hwn iddynt.

adolygiadau merched

cacennau bach hufen caws coginio syml iawn. Fel maen nhw'n dweud y Croesawydd, mae'n troi allan tendr anhygoel a blasus.

Cupcakes gyda hufen fel Kiddies ac oedolion. Fel maen nhw'n dweud menyw sydd â broses goginio oes problem. gall hyd yn oed i blentyn fod yn gysylltiedig â chynhyrchu hufen. Mae merched yn dweud bod y cynnyrch hwn yn llai na llawer o caloric nwyddau eraill. Felly, nid yw'n brifo hyd yn oed merched hynny sy'n gwylio eu ffigur yn ofalus.

Yn olaf, mae fach

Nawr eich bod yn gwybod sut i goginio cacennau bach hufen caws. Er mwyn eglurder, rydym wedi gweld nifer o ryseitiau da. Hefyd yn yr erthygl hon, buom yn siarad am sut y gallwch baratoi cacennau bach caws gyda hufen melys. Rydym yn gobeithio y bydd y wybodaeth yn ddefnyddiol i chi, ac yn helpu i greu y prydau.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.