Cartref a TheuluPlant

Sut i ysgrifennu llyfrau ar gyfer plant 3-4 mlwydd oed?

Love y babi i athrawon darllen a seicolegwyr cynghori i frechu nad o oed cynnar, ac i aros yn y groth. Hyd yn oed wedyn, gallwch ddarllen storïau da yn uchel, oherwydd bod y plentyn yn dal llais fy mam, sydd yn unffurf a thôn tawelu ac undonog. Pan fydd plentyn yn cael ei eni, bydd yn gwybod llais rhywun sy'n agos ato, yn eu plith ffurfio rhyw fath o gysylltiad emosiynol.

Mae'r llyfr fel arf cyfathrebu â'r plentyn

Roedd o'r rhain yn gynnar, yna dylai feddwl am ddarllen gyda'ch plentyn, a dechrau gwneud rhestr o lyfrau i blant 3-4 oed a rhai sydd eisoes yn hŷn. byd llenyddol modern mor eang, mae'n rhaid eu dewis yn ofalus iawn babi llenyddiaeth. Nid yn unig o ran cynnwys, ond hefyd ar ei oedran. Wedi'r cyfan, os yw'r plentyn yn anodd ei deall beth oedd yn digwydd, hyd yn oed yn y stori tylwyth teg mwyaf byw a lliwgar neu stori, nid oedd yn ymddiddori mewn darllen.

llunio rhestr o lyfrau yn gywir ar gyfer plant (3-4 oed, 1-2 oed) yn helpu i sefydlu'r deialog cyntaf gyda'r dyn ifanc sy'n gwybod llawer, ond nid ydynt bob amser yn gwybod sut i fynegi eu teimladau, emosiynau a dyheadau.

Pam mae'n bwysig i ddarllen y llyfr gyda'ch plentyn?

Darllen gyda'ch gilydd Mae llawer o agweddau cadarnhaol. Nid yw cyflymder gwyllt o fyw, cyflogaeth barhaol a frys bob amser yn bosibl rhoi digon o sylw at y peth mwyaf pwysig ym mywyd person - y plentyn. Suddo i mewn i'r byd o gymeriadau tylwyth teg, gwlad hudolus o wyrthiau a ffantasi, babi yn teimlo bod ganddo rywbeth yn gyffredin â Mom a Dad, maent yn dweud eu profi holl antur hoff gymeriad, mwynhau ei fuddugoliaethau ac yn cydymdeimlo â'r galar. Dim ond yn ddifyrrwch o'r fath yn caniatáu i chi i bond gyda'ch babi.

Yn amlach na pheidio cymryd rhan yn darllen yn y nos, cyn mynd i'r gwely, mae hyn yn pen mawr y dydd. Leddfu, bydd cyflymder dawel ac yn araf o gyflogaeth helpu'r plentyn i wylio i orffwys, mae'n haws i gysgu ac ymlacio. Bydd Agwedd gadarnhaol arall fydd ehangu geirfa. Pobl yn rhoi'r gorau i siarad llawer. cyfathrebu i oedolion yn digwydd yn bennaf yn y gwaith, ar y ffordd neu rwydweithiau cymdeithasol. Mae plant yn syml unman i dynnu gwybodaeth a geiriau, felly mae'n bwysig i adnabod eu dewisiadau, gyda rhestr o lyfrau. Ar gyfer plant 3-4 oed bydd yn wers a gweithgaredd pwysig iawn, maent yn teimlo ei bwysigrwydd a difrifoldeb y rhieni.

Llyfrau ar gyfer y plant

Mae'n angenrheidiol i adnabod y dewisiadau oedran sylfaenol y plentyn, yr hawl i lunio rhestr o lyfrau. Ar gyfer plant 3-4 oed, gall hyn eisoes y stori, ond yn eithaf briwsion mai dim ond cymryd y camau cyntaf a chael eu gwybodaeth yn bennaf o'r lluniau, mae'n well i gyd-fynd cyhoeddiad bychan gyda darluniau llachar, tudalennau trwchus y gellir eu flipped bysedd anaeddfed yn hawdd. Mae'r rhan fwyaf o'r llyfrau hyn yn cael eu cynrychioli fel casgliadau o anifeiliaid, teganau, rhai camau gweithredu, y tymhorau. Gallant gynnwys enwau gwrthrychau, lliwiau a siapiau. Mae hyn yn y gweithgareddau addysgol cyntaf ar gyfer plant, byddant yn helpu i gofio y wybodaeth yr ydych ei angen yn hawdd, gan ei fod yn cael ei weld yn hawdd iawn rhwng 1-2 oed:

 • "Yr hyn anifeiliaid yn byw yn y ddinas?".
 • "Pwy sy'n dweud?".
 • "Y Dyn Gingerbread."
 • "Lliwiau Dysgu" ac eraill.

Beth ellir ei ddarllen ar y plentyn ddwy flynedd

Ond gyhoeddi gyda penillion byr, straeon bach, chwedlau ar un neu ddwy dudalen - yw'r llyfr gorau ar gyfer plant 2-3 oed. Mae'r rhestr o lenyddiaeth o'r fath yn blaen ac yn syml:

 • straeon gwerin megis "The Mansion", "maip" neu awdur "Cyw Iâr a Duckling" (V. Suteev), "Pam dawel pysgod" (B. Zakhoder).
 • cerddi bach gan wahanol awduron (B. Zakhoder, A. BARTO). Mae eu stori a thema syml yn hawdd i'w gofio, ac mae'r cymeriadau yn syml ac yn glir i'r darllenwyr ieuengaf. Y rhifyn diwethaf, mewn gwirionedd, gan annog lefel uchel o ansawdd yn darluniau anhygoel o dda, melys a chyffwrdd, a fydd yn gadael yn yr enaid yn unig teimladau cynnes.

Hefyd 'n glws yn cael eu gweld rhifynnau arbennig a anelir nid yn unig yn darllen, ond hefyd i ddatblygu sgiliau echddygol manwl, rhesymeg a meddwl. Yn y llyfrau hyn, mae tudalennau arbennig ar gyfer labeli, graffeg, efallai eu bod yn cynnwys mewnosodiadau a delweddau tri-dimensiwn. Mae'r llyfrau hyn yn ddefnyddiol ar gyfer plant 3-4 oed. Ni ddylai'r rhestr yn cael ei gyfyngu i ganllawiau cyffredinol. Wedi'r cyfan, mae pob bachgen neu ferch eu dewisiadau a'u diddordebau.

Sut i feithrin yn eich plentyn y cariad am y llyfr?

Wrth iddynt fynd yn hŷn, mae pob plentyn yn dechrau i gymryd ei gylch bersonol o ddiddordebau. Gall rhieni eu siapio, annog a gwthio ei phlentyn yn ysgafn i rai cartwnau, llenyddiaeth. Y dyddiau hyn, nid yw rhieni a phlant ddiddordeb bob amser yn yr priodol Wrth i'r gair printiedig, ond mae cyhoeddwyr yn ceisio ennyn diddordeb darllenwyr ifanc, gan greu rhestr o lyfrau i blant 3-4 oed, fel ei fod yn cyfateb i'r amser. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y llyfrau yn seiliedig ar y straeon hanimeiddio. Bydd cymeriadau cyfarwydd ar y sgrin wrth eu bodd ar dudalennau papur. Rhestr o lyfrau a ysgrifennwyd gan cartwnau modern:

 • "Masha ac yr Arth."
 • "Mae'r Mermaid Little."
 • "Smeshariki".
 • "Fixiki. 7 stori."
 • "AGV Polly a'i ffrindiau."

Mae'r canllaw a sut i ddewis y llyfrau gorau i blant 3 oed? Mae angen i ailgyflenwi Rhestr awduron hyn:

 • Korney Chukovsky - "Mae tipio boldly suo", "galar Fedorino."
 • Vladimir Suteev - "Little Raccoon", "Boat".
 • Samuil Marshak - "gylch Olya, yn" "Deuddeg Mis".
 • Sharl Perro - "Cinderella," "Tom Thumb".
 • Astrid Lindgren - "Carlson", "The Lewgalon Brothers".
 • Nikolai Nosov - "Dunno" ac eraill.

Mae'r holl awduron hyn wedi creu nifer o straeon gwych a fydd yn helpu unrhyw blentyn i fynd i mewn i oedolaeth, i ddysgu sut i ddeall yr hyn sy'n dda ac yn ddrwg, tosturi, trugaredd a haelioni. Fodd bynnag, rhaid i unrhyw stori yn cysylltu gyda meddwl i hepgor rhai pwyntiau, os nad yw'r baban yn eu deall neu eu bod yn codi ofn arno. darllen cynnar yw i feithrin cariad at wers hon ar gyfer bywyd, ac nid dychryn oddi ar y dudalen gyntaf.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.