CyllidBuddsoddiad

Sut i fuddsoddi mewn aur yn y banc? Sut i fuddsoddi mewn aur?

Aur am ganrifoedd ystyried yn metel gwerthfawr. Mae'n cael ei ddefnyddio, nid yn unig i greu gemwaith unigryw, ond hefyd ar gyfer y cynnydd cyfalaf. Mewn llawer o wledydd hynafol yn ddarnau arian aur yn cael eu defnyddio fel arian cyfred. Ac llywodraethwyr y gwledydd datblygedig yn economaidd mwyaf ac yn awr mae'n well i fuddsoddi mewn aur. Mae ei bortffolio cadarn ac yn gallu creu yn ddinesydd syml sydd â fawr ddim dealltwriaeth o'r economi.

ffeithiau hanesyddol

Dechreuodd hanes cysylltiadau rhwng dynoliaeth a'r aur flynyddoedd lawer yn ôl. Ni all yr union ddyddiad yr agoriad gael ei alw yn metel gwerthfawr. Mae haneswyr yn dal i drafod ar y pwnc. Mae Aur flynyddoedd maith gwerthfawrogi am eu priodweddau unigryw. Nid yw'n oxidize a gellir eu storio yn ddigon hir. Mae rhai addurniadau aur, sy'n cael eu cadw mewn amgueddfeydd heddiw, yn fwy na 2000 o flynyddoedd. Aur yn natur yn fach dros ben, ac er mwyn tynnu ei, ei gwneud yn ofynnol costau ariannol sylweddol.

Pobl buddsoddi mewn aur ers iddi agor. Ond dechreuodd y ffyniant buddsoddi go iawn ar ôl 2000. Pobl yn cofio bod y metel gwerthfawr - ei fod mewn gwirionedd yn ased dibynadwy. Aur byth yn syrthio mewn gwerth. Mae hyn yn golygu bod buddsoddi yn y metel gwerthfawr, yn gallu nid yn unig i gynnal eu cyllid, ond hefyd i gynyddu eu cyfer. Gall buddsoddwyr craff sydd wedi prynu aur yn 2000 a heddiw werthu llawer mwy costus. Am 10 mlynedd, mae'r owns troy cynyddu mewn pris o 560%.

farchnad aur Modern

Buddsoddiadau mewn metelau gwerthfawr bob amser wedi bod yn broffidiol. Ond mae nifer o ffactorau i'w hystyried cyn i chi fuddsoddi mewn aur. Efallai y bydd y gost o metel gwerthfawr yn dibynnu ar y sefyllfa farchnad gyffredinol ar rai o bryd. Felly, adeiladu eich portffolio buddsoddi ar un cyn gynted ag yr aur yn amhriodol. Mae perygl o golli eich arian.

Cyn i chi benderfynu a ydych am fuddsoddi mewn aur, mae angen edrych ar y sefyllfa ryngwladol. Ar cost owns gallu dylanwadu gwrthdaro rhyngwladol gwleidyddol, cynigion deddfwriaethol sy'n ymwneud â phrynu a gwerthu metelau gwerthfawr, cyflwr economaidd y wladwriaeth, mae lefel y cronfeydd wrth gefn aur y Banc Cenedlaethol, ac yn y blaen. D.

Gwelwyd cynnydd enfawr yn y pris o aur yn 2011. Mae'r rhan fwyaf o arbenigwyr yn credu bod ymchwydd hwn ei greu yn artiffisial. Panic a chyffro yn gwneud eu swydd. fuddsoddwyr bach wedi dechrau i brynu'r metel gwerthfawr mewn niferoedd mawr. Erbyn 2014, y cyflenwad byd-eang y metel gwerthfawr wedi torri pob record. Heddiw, y rhif yn fwy na 180,000 o dunelli. Mae bron i hanner yr holl stociau hyn - jewelry. Buddsoddi cronni swm i ddim ond 23%.

Mae llawer o fuddsoddwyr ac yn awr ar frys i fuddsoddi mewn aur. Adolygiadau yn dangos bod y ffordd hon gallwch chi wir yn ei ennill. Ond mae hyn yn offeryn ariannol yn y tymor hir. Peidiwch ag aros am elw yn yr ychydig fisoedd cyntaf o fuddsoddiad.

Pa ffordd i fuddsoddi mewn aur?

Buddsoddi yn y metel gwerthfawr mewn sawl ffordd. Mae cyfle i brynu banc fariau aur a darnau arian, prynu y gemwaith neu hen bethau gwreiddiol, cyfrif metel depersonalized agor mewn sefydliad ariannol i ddechrau masnachu ar y gyfnewidfa stoc, defnyddio gwasanaethau brocer.

Mae prynu, yn ôl llawer, yw'r ffordd fwyaf rhesymegol i fuddsoddi mewn aur. Adolygiadau o fuddsoddwyr yn dangos bod cysylltiad corfforol â'r metel gwerthfawr (pan fydd yn bosibl gweld, dal yn eich dwylo) yn rhoi mwy o hyder yn y dyfodol. Er na all y ffordd fwyaf proffidiol i fuddsoddi hyn yn cael eu galw.

fariau aur a darnau arian

Mae'r rhai nad ydynt yn gwybod sut i fuddsoddi mewn aur, Arbedion Banc yn cynnig i brynu bariau neu ddarnau arian aur. Mae gan y sefydliad ariannol drwydded priodol i gynnal trafodion sy'n gysylltiedig â metelau gwerthfawr. Ar bob ingot aur Mae gan stigma, sy'n golygu bod y gyfran. Mae'r ingotau aur disgownt banc o 1 gram i 1 cilogram. Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth am y ffatri, yn gweld y dystysgrif ansawdd.

Cyn i'r sut i fuddsoddi arian mewn aur, Arbedion Banc yn cynnig i gael gyfarwydd â thelerau'r contract. Mae'n pennu cost y ingot, ei bwysau a fineness. Mae'r metel gwerthfawr, a gynigir mewn sefydliadau ariannol, 99% yn cynnwys aur.

I fuddsoddi arian yn y aur yn gallu bod hefyd ddefnyddio darnau arian. Maent o ddau fath - buddsoddi a chasglu. Yr ail fath o werth hanesyddol a gellir ei ddefnyddio i gadw cyfalaf. darnau arian collectible yn eithaf drud. Gall asesiad yn cynnal dim ond gwir proffesiynol. Mae'n llawer haws ac yn gyflymach i brynu darnau arian aur buddsoddi.

Buddsoddi mewn jewelry

Mae hyd yn oed buddsoddwyr hynny sy'n hyddysg wael yn y gweithrediadau economaidd ac ariannol, yn gwybod sut i fuddsoddi mewn aur. Un yn unig wedi i brynu'r darn gwreiddiol o jewelry. Mae hyn yn y ffordd fwyaf syml a fforddiadwy i fuddsoddi. Dewiswch jewelry a thalu amdano wrth y til siop. Nid oes angen i ymrwymo i gontract i lenwi'r datganiad ac yn y blaen. D.

Buddsoddi mewn jewelry yna hefyd nifer o anfanteision. Unwaith y bydd y cynnyrch yn gadael y cownter siop, mae'n syrthio mewn pris o 25-35%. Gweithredu ei werth sylfaenol yn amhosibl. Yn ogystal, ar gyfer cynhyrchu jewelry bron byth yn cael ei ddefnyddio aur yn ei ffurf buraf. Ar y rhan fwyaf o gynnyrch, sy'n cael eu cyflwyno mewn siopau jewelry lleol, sy'n werth 585-carat. Mae hyn yn golygu bod y metel yn cynnwys dim ond 58.5% aur. Cyn i chi fuddsoddi mewn aur o ansawdd o'r fath dylai feddwl sawl gwaith. Efallai ei bod yn gwneud synnwyr i dal i fynd i'r banc?

cyfrifon metel heb ei ddyrannu yn y banc

Mae hyn yn y cyfrif arferol, y gellir ei hagor gyda sefydliad ariannol. Yr unig wahaniaeth yw ei fod yn storio gram neu cilogram o aur, yn hytrach nag arian. Nid yw llawer yn gwybod sut i fuddsoddi mewn aur yn y banc ac nid ydynt yn talu gormod ar yr un pryd. Mae'r ffaith nad yw prynu ffisegol y metel gwerthfawr ar adeg ddiwedd y contract yn digwydd. Mae hyn yn golygu nad yw'r trafodiad yn drethadwy. Arian yn cael ei wneud ar gyfrif penodol. Felly mae cyfradd arnewid arian ar gyfer gwerthu ar ddiwrnod penodol.

Mae'n bosibl i agor metel adnau tymor. Bydd y cynnyrch fod yn uwch fyth. Bydd y buddsoddwr yn gallu ennill o ganlyniad i brisiau aur uwch yn y farchnad ddomestig, a byddant hefyd yn derbyn llog ar ei adnau.

Mae Agor cyfrif metel depersonalized yn y banc rhai arlliwiau. Casgliad y contract yn gofyn am unrhyw gostau ariannol. Ond os yn fuddsoddwr yn awyddus i gael y swm o blaendal mewn aur, bydd rhai treuliau. Yn gyntaf oll, bydd rhaid i chi dalu 18% TAW ar y swm y blaendal. Yn ogystal, bydd angen i chi i wirio y dimensiwn y ingot. Ond mae hyn weithdrefn yn cael ei berfformio nid rhad ac am ddim.

Yr hyn yn ffordd i fuddsoddi mwy proffidiol?

Mae pob buddsoddwr newyddian yn hwyr neu'n hwyrach yn meddwl am sut i fuddsoddi mewn aur yw'r mwyaf proffidiol. Mae'r cyfan yn dibynnu ar yr hyn y canlyniadau disgwyliedig. Os ydych chi syml, mae angen i gadw eich cyfalaf, prynu ffisegol o aur yn iawn. Ond yma yn well i roi blaenoriaeth i bullions bancio a darnau arian. Yn y modd hwn, bydd yr arian yn gallu goroesi llawer hwy.

Ar gyfer y rhai sydd eisiau ennill aur hefyd, mae'n gwneud synnwyr i feddwl am y cyfrifon metel heb ei ddyrannu yn y banc. Y prif risgiau sy'n gysylltiedig â storio a chynnwys y metel gwerthfawr yn parhau i fod o sefydliad ariannol. Bydd y buddsoddwr yn derbyn elw gwarantedig. Llawer mwy y bydd, os byddwch yn contractio gyda banc am amser hir.

Pa gyfalaf yr ymddiriedolaeth banc?

I'r rhai nad ydynt yn gwybod sut i fuddsoddi mewn aur, VTB 24, cynigiodd Sberbank a Alfa-Banc yr amodau mwyaf ffafriol. Mae'r rhain yn sefydliadau ariannol yn meddiannu sefyllfa flaenllaw yn y farchnad ddomestig. Sberbank, er enghraifft, yn gweithio gyda chyfrifon metel depersonalized ers 2002. Yn ystod y cyfnod hwn, defnyddiwch roedd gan y gwasanaethau o sefydliad ariannol llawer o fuddsoddwyr. Mae rhai hyd yn oed yn eu rheoli i ddyblu ei gyfalaf. Mae'r Banc yn gweithredu fel y cyfrifon, ac aur corfforol.

Telerau Alfa-Banc a VTB 24 yn debyg iawn i'w gilydd. Mae'r rhain yn sefydliadau ariannol yn cael llawer llai o ganghennau yn y wlad, yn hytrach na Sberbank. Ond y broblem, fel rheol, nad yw'n codi. Hyd yn oed i fuddsoddwyr bach yn cael eu darparu gyda gwybodaeth am sut i fuddsoddi mewn aur. Alpha Banc yn cynnig i brynu metel gwerthfawr corfforol neu agor cyfrif o 1 gram.

Masnach drwy froceriaid

Hyddysg yn yr economi, buddsoddwyr yn mewn unrhyw brys i gario'r arian i'r banc. Gellir aur masnach eu masnachu. Mae hyn yw'r mwyaf cymhleth ac ar yr opsiwn buddsoddi proffidiol un pryd. Nid yw'n ddigon i gael dim ond y cyfalaf cychwynnol. Mae angen i chi wybod y naws y fasnach ar y gyfnewidfa stoc, er mwyn deall y termau ac offerynnau ariannol. Yn yr achos hwn, gall incwm gweddus ar gael, nid yn unig pan fydd y prisiau metel gwerthfawr. Bydd brocer cymwys yn gallu ennill ac yn y cwymp y gost owns.

bydd aur yn masnach yn unig fuddsoddwr profiadol mewn gwirionedd yn gallu farchnad. Mae risg enfawr o gwbl colli eu cyfalaf.

A ddylwn i fuddsoddi mewn aur?

Mae tua 50% o'r holl drafodion sy'n ymwneud â aur, yn digwydd pan ddechreuodd yr argyfwng economaidd yn y wladwriaeth. Mae hyn oherwydd y ffaith bod y metel gwerthfawr yn un o'r offerynnau buddsoddiad mwyaf sefydlog. Mae pris owns o byth yn sefyll yn llonydd. Gall Aur yn un o bryd yn tyfu yn y pris o 15% neu fwy yn rhatach.

I fuddsoddi yn y metel gwerthfawr sydd orau ar gyfer y tymor hir. Dylai fod yn am 5-7 mlynedd i anghofio am eich portffolio buddsoddi. Yn yr achos hwn, bydd ei cynnyrch yn uchel iawn.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.