IechydMeddygaeth

Sut i drin craith celoid?

craith celoid yn ganlyniad o ailosod meinwe hun difrodi o ganlyniad i lawdriniaeth neu anaf, mae meinwe cysylltiol bras. Mae'r creithiau yn aml nam cosmetig, maent yn arwain at anghysur seico-emosiynol ac felly at ostyngiad yn ansawdd bywyd. craith celoid yn cael ei ffurfio mewn sawl cam:

- Cam 1 - Cam llid a epithelialization digwydd 7-10 diwrnod ar ôl anaf. Yn ystod y cyfnod hwn dylid ystyried, rhag yno mudlosgi ymylon craith neu wahaniaethau;

- Cam 2 - y cam ifanc o ffurfiad y graith yn digwydd 10-30 diwrnod ar ôl anaf. meinwe gronynnu yn raddol gan colagen a elastin ffibrau, tra'n cadw'r cyflenwad gwaed cynyddu (rwmen pinc llachar);

- Cam 3 - cam o "aeddfedu" y graith yn digwydd o fewn 1-3 mis ar ôl yr anaf. I'r cyfnod hwn yn dod yn llai amlwg pibellau gwaed a ffibrau colagen yn amlwg, ac mae'r graith cyfan yn dod yn trwchus a golau;

- Cam 4 - y cam olaf o drawsnewid y graith yn digwydd ar ôl 4-11 mis ar ôl anaf.

Hypertroffig a creithiau celoid. triniaeth

Y rheol sylfaenol mwyaf wrth drin creithiau celoid - mae hyn yn eu rhybuddio. Dylai cleifion sy'n dueddol o celoidau osgoi anafiadau a gweithrediadau diangen. Os nad oes modd ei osgoi llawdriniaeth, dylai wedyn dirwyn gau yn ystod llawdriniaeth yn digwydd gyda lleiafswm o densiwn. Mae hefyd yn ddymunol nad oedd y creithiau oedd yng nghanol y frest neu drwy wyneb y cymalau. Heddiw, trin creithiau celoid o bosibl gan ddulliau gwahanol.

Er enghraifft, meddyginiaeth (immunomudolyatory, corticosteroidau, cyffuriau colagen). pigiad steroid i mewn i'r ffurfiant yn dal i fod y prif gynheiliad driniaeth ar gyfer celoidau. Corticosteroidau lleihau synthesis colagen a thrwy hynny atal ffurfio meinwe celoid. Cyn belled ag y imwnofodylyddion, mae'r interfferon, sy'n cael ei chwistrellu i mewn i'r llinell ar y cyd, er mwyn osgoi ailadrodd. Mae paratoi ensym mwyaf poblogaidd, sy'n atal twf meinwe cysylltiol, yn cael ei ystyried yn "Longidaza", mae'n cael ei ddefnyddio i phonophoresis a ultrofonoforeza.

Gellir craith celoid gael eu trin gyda ffisiotherapi a chorfforol ddulliau (dresin achludol, therapi cywasgu, therapi laser, electrofforesis, cryosurgery, trychiad). Gall Heddiw craith celoid yn cael ei drin yn llwyddiannus gyda dresin achludol silicon a phlatiau silicon. nitrogen hylifol yn caniatáu dda dosbarthu'r sylwedd cyffuriau yn y meinwe celoid ac atal rhag treiddio i mewn meinwe iach. O dan ddylanwad y laser craith celoid yn dod yn hypertroffig feddalach ac yn llai.

Trin creithiau celoid ac o bosibl gyda therapi ymbelydredd. Fodd bynnag, mae'n parhau i fod yn ddadleuol, ond mae llawer o arbenigwyr yn credu bod yr arbelydru allanol y cyd â chyffuriau yn lleihau'r siawns o ddigwydd eto.

Trin creithiau o'r fath a thriniaethau harddwch, diffygion allanol cywirol. Yn y bôn mae'n pilio, dermobraziya, mezaterapiya nad ydynt yn cario unrhyw effaith therapiwtig, yn ogystal â dylanwad allanol ar craith celoid. Fodd bynnag, mae'r dulliau hyn yn cael eu defnyddio yn eithaf effeithiol at ddibenion esthetig.

Ac, wrth gwrs, yn cynnwys trin therapiwtig celoidau defnydd o gyffuriau.

  Mewn unrhyw achos, ni waeth pa ddull o driniaeth yn cael ei ddewis, mae'n broses hir iawn a braidd yn araf. Er gwaethaf y ffaith bod y presenoldeb celoidau weithiau yn seicolegol pwysau ar y person, nid ydynt yn bygwth bywyd ac iechyd, ond oherwydd gyda nhw ei bod yn bosibl i fyw a byw yn dda. Dim ond i bydd eich dewis yn dibynnu ar p'un a ydych am dreulio eu hamser a'u harian i ddatrys y broblem hon a bydd yn mwynhau bywyd fel pe bai dim wedi digwydd.

  Similar articles

   

   

   

   

  Trending Now

   

   

   

   

  Newest

  Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.