CyfrifiaduronMeddalwedd

SharePoint - beth yw rhaglen hon? Sut i ddefnyddio meddalwedd SharePoint?

Prif amcan rhyng-gofod yn o ansawdd uchel a chyfnewid gwybodaeth yn gyflym. I'r rhyngweithio rhwng y gweithwyr yn gynhyrchiol, corfforaethau cyfrifiadur yn gweithio i ddatblygu llwyfan llwyddiannus, a fyddai'n gyfrifol am y dasg hon. Yn ychwanegol at yr holl bobl eraill, y mater hwn sylw difrifol, Microsoft gyda'i chynnyrch SharePoint. Beth yw rhaglen hon?

Beth yw SharePoint?

Fel y gwyddoch, byddwn yn delio â Microsoft SharePoint. Beth yw rhaglen hon, beth yw'r angen am a'r budd-daliadau? Felly, mae'n rhaglen cyfforddus sy'n gyfrifol am drefnu cynhyrchiant ymysg gweithwyr y cwmni. Diolch i'r llwyfan, i greu porth o fewn y gorfforaeth, sy'n gwasanaethu fel canolfan cyfathrebu sengl cyfathrebu staff a gofod uwchben storio.

Pam angen SharePoint?

Yn gyfan gwbl, rydym wedi delio â MS SharePoint: beth ydyw a beth i'w wneud. Nawr, gadewch i ni weld, beth sydd angen i ni y rhaglen hon. Pan fydd y porth cyfathrebu mewnol yn cael ei greu, mae'r rhaglen yn caniatáu i ni drefnu'r system gyffredinol ar gyfer prosesu ar y cyd o ddogfennau a phrosiectau. Erbyn hyn mae posibilrwydd o greu llwyfan ar-lein ar gyfer cyfathrebu, atebion llif gwaith a thasgau tebyg.

Beth yw Designer SharePoint?

Un elfen o'r prosiect hwn yw Designer SharePoint. Beth yw rhaglen hon a pham y mae ei angen, byddwn yn delio ymhellach. Rydym yn deall y sylfaenol amcan y SharePoint. Beth yw rhaglen hon, fel y gwyddom. Ond, fel y dengys arfer, nid yw pob offer yn gweithio yn llawn, ac felly mae'r cyfyngiad wedi cael ei ehangu.

Gweithio gyda safleoedd gwe Mae gan olygydd y defnydd ar y we llawn. Designer SharePoint yn helpu i gyflawni cam wrth gam setup cyflym:

 • yn defnyddio patrymau;
 • llenwi'r cydrannau modiwlaidd;
 • cliriad angenrheidiol;
 • dylunio o safon, ac ati

Mae'r rhaglen yn cynnwys popeth y mae angen i chi helpu i ddechrau arni gyda'r safle We. Yn yr achos hwn, mae popeth yn syml, felly nid oes angen i wybod cod cymhleth. Nid oes ond angen i gael syniad cyffredinol o'r dylunydd gweledol.

Er gwaethaf y ffaith bod SharePoint Designer yn cyfeirio at y teulu cyffredinol y corfforaethau, nid yw'r meddalwedd yn dod o hyd yn y Swyddfa cit cyflenwi safonol. Felly, os oes angen ar gyfer y rhaglen hon, bydd rhaid i chi ei brynu ar wahân. Gyda llaw, gall ei rhad ac am ddim ac ar gael, ond dim ond am gyfnod arbrofol.

Nodau ac Amcanion

Fel yr ydym wedi deall, Dylunydd SharePoint yn cyfeirio at y golygyddion gwe syml safonol, ac felly ei swyddogaethau a thasgau hefyd yn eithaf cyfarwydd:

 • ffurfio HTML-tudalennau;
 • creu aspx-dudalennau;
 • Gan weithio gyda cheisiadau ar y we;
 • rheoli safle We.

Mae'r broses yn gywir, i weithio gyda safleoedd gwe angen i chi gysylltu â'r gweinydd, sydd eisoes yn rhedeg Gwasanaethau SharePoint. Os yw eich nod yw cynhyrchu dudalen HTML neu'r aspx, mewn egwyddor, cysylltiad â'r gweinydd ni all gael ei ddefnyddio. Bydd angen ar gwblhau'r gwaith i lawrlwytho'r holl ffeiliau - yr unig dro.

egwyddorion sylfaenol

Gan weithio gyda rhaglen hon, fel y crybwyllwyd eisoes, yn eithaf syml. Ar y dechrau, byddwch yn cwrdd â rhyngwyneb syml, 'n athrylithgar a byddwch yn deall camau pellach, wrth gwrs, os ydych wedi gweithio erioed gyda golygydd y we.

Y peth nesaf y byddwch ei angen - yw i fynd i mewn testun. I'r rhai ohonoch eisoes yn rhai patrymau cod sy'n addas ar gyfer prosesu HTML. Yn y bôn mae'r dylunydd yn wahanol i'r rhai sydd eisoes yn hysbys.

Mae'r rhaglen yn caniatáu i chi ychwanegu elfennau dylunio: tagiau ac elfennau gweinydd. Er gwaethaf y ffaith bod y gwahaniaeth yn y cydrannau hyn yn dal i fod, yn ffordd i fynd i mewn i bob un ohonynt yn y testun yn ddim gwahanol. Gyda llaw, gallwch mewnosod elfennau gyda ffurfweddau gwahanol, Gosodiadau, gallwch ddewis o'r ddewislen shortcut. Ar ôl cofrestru'r prosiect y gellir ei rhagolwg a cadw.

Beth yw SharePoint Workspace?

Mae'r elfen nesaf yw'r SharePoint Workspace. Beth yw rhaglen hon, a beth yw ei ddiben? Mae'r meddalwedd hwn ei rhyddhau yn 2010 gan Microsoft ac mae'n disodli'r Microsoft Office Groove 2007. Mae'r rhaglen yn gais sy'n darparu mynediad cyflym i lyfrgelloedd ddogfen ac SharePoint i ddydd wasanaethau eraill a nos.

Mae'r fersiwn newydd o hen meddalwedd troi fwy rhyngweithiol ac ymatebol. Gweithio gyda'r cais yn gallu bod yn annibynnol neu ar y cyd â Gweinydd SharePoint. Os bydd y cytundeb gyda SharePoint Workspace, ac mae'n pam, y brif her yn glir: Cynnwys cydamseru oddi wrth eich cyfrifiadur gyda dogfennau a rhestrau mewn amser real. Yn wahanol i gydran olaf yn gyfrifol am ddylunio, ar hyn o bryd yn gwasanaethu platfform fwy cyfathrebol i gael mannau a grëwyd yn flaenorol neu safleoedd.

cyfleoedd

Felly, testun ein rhisgl Li - Microsoft SharePoint Workspace. Hynny yw, rydym eisoes yn gwybod, ac felly gadawodd i ddelio â'r cyfleoedd a gynigir gan y meddalwedd i ni. Yn fwy na dim, dyluniad hwn o gweithfannau, rhannu'n sawl math:

 • SharePoint;
 • groove;
 • ardal a rennir ffolderi.

Y dewis cyntaf yn gyfrifol am y synchronization o ddau gyfeiriad yn uniongyrchol heb unrhyw driniaeth. Mae gwaith yn cael ei wneud gyda llyfrgelloedd a rhestrau cynnwys ar gyfrifiadur personol ar wahân. Y maes nesaf wedi'i gynllunio ar gyfer y broses llawn-ymddangos rhwng yr holl staff. Yn yr achos hwn, ystyrir yr amgylchedd hwn yn i fod y mwyaf diogel. Y trydydd opsiwn wedi'i gynllunio ar gyfer cynnal a chadw a gweithrediad y mynediad gweithwyr at y ffolderi system weithredu.

Mae'r nodweddion canlynol yn darparu gosod hawdd ac yn cychwyn heb help allanol. Ar yr un pryd, dechrau gweithio gyda'i gilydd, mae angen i gymryd i ystyriaeth y mae'r meddalwedd yn gweithredu mewn gysylltiedig ac yn y modd sy'n sefyll ar ei ben ei hun. Hefyd, diolch i synchronization awtomatig, i chi ar gael i ddychwelyd i'r fersiynau diweddaraf o'r ddogfen.

Mae'n ymddangos bod y gwasanaethau SharePoint (pa fath o raglen, eich bod yn gwybod yn barod) yn cefnogi'r prosesau canlynol:

 • Optimization;
 • integreiddio;
 • rhyngwyneb defnyddiwr syml;
 • negeseuon;
 • cynnwys Chwilio;
 • Modd Diogel, a mwy.

Wrth gwrs, nid yw hyn yn holl nodweddion hyn ar gael i ddefnyddwyr.

gwall ffurfweddu

Mae'n amser i siarad am Microsoft SharePoint wall cyfluniad. Beth mae hyn yn ei roi i ni? Efallai, nid yw'r adran hon yn eich helpu, ond yn dal, os ydych yn dod ar draws y broblem hon, bydd gennych ateb. Oherwydd y ffaith bod meddalwedd hwn yn gymhleth iawn ac yn aml-swyddogaeth, rhywsut yn rhaid i ddefnyddwyr i ddelio â gwallau.

 1. Peidiwch ag anwybyddu! Mae'n bwysig iawn bod y cais yn cael cyflenwad mawr o gof, gan y gall rhai nodweddion rhoi'r gorau i weithio.
 2. defnydd priodol o Microsoft SQL Server. Mae'n ddymunol bod y "gweithiwr" dod o hyd i le arbennig yn y system gorfforol, ac nid yn cael eu rhannu gydag adnoddau unrhyw un.
 3. Dysgwch sut i hunan-ddibyniaeth! Yn aml, mae llawer o'r gwallau gysylltiedig â'r defnydd o'r Dewin Ffurfweddu Farm. Mae hyn yn cyd lawer o ddiffygion, ac yn aml yn ennyn system i gamweithio.
 4. Gofal wrth greu cynnwys ar gyfer y cais We. Y broblem sy'n gysylltiedig â defnyddio URL anghywir. Er mwyn osgoi y math hwn o gamgymeriad, mae'n well i gofnodi pob cam ffurfweddu cais ar y we.
 5. Peidiwch â defnyddio'r un cyfrif. Mae hwn yn un o missteps, oherwydd y mae allai gael eu heffeithio diogelwch. Er mwyn osgoi hyn, mae'n well peidio â chanolbwyntio ar un cyfrif.
 6. Arbed! Cofiwch fod rhaid i'r cais gynnwys rhagosodedig gosodiadau cronfa ddata cadw. Felly rydych amddiffyn eich hun rhag colledion diangen.

Wrth gwrs, mae gwallau eraill yn ymwneud â lleoliadau cais.

defnydd effeithlon

Rydym yn delio â SharePoint (pa fath o raglen, rydym yn gwybod). Yn awr yn ystyried lle bydd y meddalwedd mwyaf effeithiol yn ymddwyn. Os byddwn yn siarad am ardaloedd addas ar gyfer y cais:

 • arweinyddiaeth;
 • marchnata a hysbysebu;
 • TG-dechnolegau;
 • defnyddwyr;
 • gweinyddwyr.

Felly, bydd y rheolwyr gyda SharePoint yn gallu gysoni safonau i ddilyn y calendr o gyfarfodydd a thasgau gosod. Mae hefyd yn bosibl i gofnodi syniadau, dadansoddi ffurf ac i gyfathrebu'n uniongyrchol gyda chydweithwyr.

Hysbysebwyr drwy'r cais greu cyflwyniad brand neu gwmni ar y we, yn cynnal hysbysebu mewnol ar gyfer staff, yn ogystal ag i gyfathrebu gyda phartneriaid a chwsmeriaid.

Gall arbenigwyr TG yn gweithio gyda defnyddwyr y porth gwasanaeth, dosbarthu, dadansoddi ac ystyried yr adborth gan ddefnyddwyr, porth rheoli canolog, a ddefnyddir gan y templedi.

Gall defnyddwyr yn rheolaidd yn cael mynediad at wybodaeth fewnol, i gyfathrebu gyda chydweithwyr, i wneud allan cais a chynnal llif gwaith.

gohebiaeth Gweinyddwr mynediad cyfrif a'r dogfennau, cardiau cofrestru, ffoniwch tacsi a thrafnidiaeth, mae'r llain o tocynnau, gwestai, ystafelloedd cynadledda, a mwy o greu.

Yn gyffredinol, mae profiad yn dangos bod cwmnïau mawr yn falch ar gyfer y rhai sydd yn cael amser ac yn wynebu eto gyda SharePoint a'i chydrannau.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.