Cartref a TheuluGwyliau

Pan fo plant yn cael eu trefnu partïon pen-blwydd ym Moscow?

Pen-blwydd - er digwyddiad blynyddol, ond mae bob amser yn rhy gyflym ac yn dawel ymgripiol i fyny, ynghyd â pentwr o faterion trefniadol, sydd, fel bob amser, mae'n anodd dod o hyd i'r ateb. Ble y gallwch dreulio parti pen-blwydd i blant, a oedd yn orchymyn y gacen: gyda Smurfs, Wings, Princess Sofia neu newidyddion, a pha mor nad yw'n drysu?

Trefniadaeth geni plentyn - nid yn dasg hawdd, ond mae pob rhiant yn gallu wneud y gwaith. Mae dirgelwch y fidgets bach hwyliau da yn dda gemau gwyliau stori, a fydd yn amlwg i bob plentyn, ac, wrth gwrs, yn y lleoliad y dathliad. Boed yn siop goffi, parc dŵr, canolfannau a pharciau adloniant i blant, yr holl fanylion angen i chi gyfrifo a chymryd i ystyriaeth o flaen llaw.

Ddim yn gwybod ble i wario plentyndod pen-blwyddi ym Moscow? Mae dewis y lle yn fawr iawn. Yn y cyfamser mae'n gymhleth, ond byddwn yn dangos i chi ble i fynd, felly roedd yn ddiddorol i bawb, ac yn enwedig i blant.

Clybiau Plant

"Ribambel" - clwb plant gwych i ddathlu unrhyw ddathliad teuluol. Ar gyfer pob achos i greu cysyniad unigol, o'r ddewislen i'r ystafell wisgo a'r ardal amgylchynol gyfan. amrywiadau lliwgar y gwyliau ar gyfer bechgyn a merched yn fawr iawn:

 • dull ffasiynol o "Star Wars."
 • "Pirates of the Caribbean."
 • Tylwyth Teg a thywysogesau.
 • "Alice in Wonderland" ac eraill.

rhaglen adloniant meddwl allan ac yn cael ei deilwra i oed a diddordebau'r plant. Mae'r clwb yn cynnig i drefnu dosbarthiadau meistr ar unrhyw bwnc, gall fod yn rhyw fath o antur creadigol neu gystadlaethau coginio.

Mae'r mwyaf yn y Moscow arena tag laser a chanolfan adloniant unigryw - LaserLand, lle maent treuliodd pen-blwydd plant. Mae popeth ar gyfer gwyliau gweithgar a chyffrous. Y gwesteion:

 • bowlio;
 • peiriannau slot;
 • ddrysfa laser;
 • caffi ar gyfer gofodwyr go iawn;
 • partïon plant thema yn.

golygfeydd lliwgar Dynamic ar 720 metr o'r labyrinth, 50 ddulliau gêm yn rhoi cyfle i fod yn asiant cudd. Ar gyfer y cofnod a gyflwynir wrth basio lefelau heriol y gêm yn cael ei roi gwobr.

Dim ond yn y clwb hwn, gallwch reoli diffoddwyr chwedlonol hyn. Ategu Bydd y dathliad yn helpu gweithdai creadigol a akvagrim.

Kids Club "Cosmic"

Hyd yn oed os ydych chi am gael gwyliau llawn hwyl, ac mae'r gyllideb yn fach, mae ganddi lawer o lefydd lle gallwch nodi pen-blwydd y plentyn, Moscow. Ble gallwch ei wario? Yn un o'r llyfrgelloedd teganau gorau! parciau adloniant y gwesteion plant, biliards, bowlio, bwytai a llawer mwy:

 • ddrysfa hudol;
 • cystadlaethau, cwisiau;
 • Capsiwlau teithio rhithwir;
 • disgo i blant;
 • peiriannau slot;
 • cyflwyno animeiddwyr.

Moscow Sw

Mae'r "byd hud o straeon tylwyth teg" ar gael ar gyfer plant 3-7 oed. Bydd plant yn cael gyfarwydd gyda arwyr gwych yn eu cynefin naturiol. Ar gyfer plant hŷn eu gwahodd i'r rhaglen "Byd Taith i anifeiliaid gwyllt", teithiau, animeiddio, drama.

Rhaglen theatr plant "Tik-Tak" addasu ar gyfer unrhyw oedran. Mae hyd cyfartalog y rhaglen - 3 awr.

Pa ddewis caffi i ddathlu?

Un o'r lleoliadau mwyaf poblogaidd y brifddinas lle mae pen-blwydd plant yn caffis a chrwst "Anderson". Gall y dathliad i'w mwynhau yn y cartref neu yn yr awyr agored. Gwleddoedd cael eu cynnal gyda'r rhaglen animeiddio. Mae'r dosbarthiadau meistr Academi Coginio, yn derbyn ceisiadau ar gyfer cacennau i archeb, yn arlwyo gwasanaethau.

sefydliadau arlwyo Rhwydwaith "Bwyty o draddodiad" gysyniad sengl gwahanol, sy'n cynnwys prydau o wahanol wledydd, ond addasu i'r blas Rwsia. Mae'n fwyd Tseiniaidd, Ewrop, America a Mecsico. gofod mewnol yn lliwgar a deniadol. I ddathlu pen-blwydd ystafell chwarae plant gyda'r animeiddwyr. A 'n glws bonws - gostyngiad o 25% ar gyfer pen-blwydd. Mae'r rhwydwaith yn cynnwys sefydliadau "Oki Doki".

Caffi "Tŷ Gwydr" yn wahanol ystafelloedd gwledd enfawr sy'n dweud am allu sefydliadau i fodloni'r ymwelwyr mwyaf craff. Unrhyw wyliau yn cael ei gynnal ar y lefel uchaf. Ar gyfer plant mae bwydlen arbennig, ystafell gêm.

Caffi "Enfys"

Mae sefydliad arbenigol lle mae plant yn treulio pen-blwydd a eraill dathliadau teuluol. Mae ystod eang o brydau yn y ddewislen o fwyd Rwsia, Ewrop ac Dwyreiniol. I gyflawni pen-blwydd plant i'r gwasanaethau a ddarperir:

 • ddrysfa gêm;
 • gweithdai creadigol;
 • adloniant animeiddiedig;
 • addysgwr-nyrs;
 • akvagrim;
 • sioe ddoniol o swigod sebon;
 • cacennau i archebu;
 • disgo i blant a karaoke;
 • perfformiadau disglair o dewiniaid;
 • anifeiliaid wedi'u hyfforddi;
 • peiriannau slot.

"Maes Ar gyfer-Ar gyfer"

Mae'n eich galluogi i drefnu diwrnod cofiadwy plant o enedigaeth Moscow. Ble i dreulio'r gwyliau, gallwch ddewis amser hir, gan fod y dewis yn wirioneddol enfawr. Dyma'r gweithgareddau dŵr parc dŵr gorau yn Rwsia. Gallwch gael hwyl gyda'r plant, y cymhleth yn cyfuno holl atyniadau modern:

 • pyllau a ffynhonnau;
 • sleidiau dwr;
 • reidiau gyfer y rhai bach;
 • gynnau dŵr, lle gallwch saethu;
 • rhaeadr go iawn.

Bydd angen i'r "twll du" yn y tywyllwch i hedfan ar gyflymder uchel i lawr y bryn. profiad bythgofiadwy a adrenalin yn cael eu gwarantu. Mae'n rhaid disgyn i lawr y rhiw, heb wybod lle y gall y disgyniad serth nesaf neu gylchdroi guddio. Ar bob cam yn llawn o bethau annisgwyl.

rhaglenni arbennig yn cael eu cynllunio ar gyfer y gwyliau, megis "The Secret y Seven Seas". Bydd bachgen pen-blwydd a'i dîm cyfan disgleirio yn y llyw, bydd gosod tabl yr ŵyl a bydd cacen cael ei weini.

"Deinosor", parc adloniant

Mae ystafelloedd addysgol ar gyfer plant o 6 mis. Mae hwn yn gyfle unigryw i ddathlu pen-blwydd plentyn ymhlith deinosoriaid. Mae plant hŷn yn cael eu hannog i chwarae sgitls "Dino Show", pobl yn eu harddegau - ac antur laser rhithwir. "Dino Show" - yn rhaglen addysgiadol a difyr gyda gemau, caneuon a storïau o hanes anifeiliaid cynhanesyddol.

Dewislen mewn caffi i blant "Tirex" yn y parc

Mae yna, wrth i blant ac oedolion fel ei gilydd ddewislen efo detholiad mawr o gyrsiau, saladau, ysgytlaeth, pwdinau cyntaf a'r ail a theisennau.

Os byddwch yn penderfynu sut a ble i dreulio eich pen-blwydd i blant gyda gogwydd diwylliannol anwybyddol, yna mae'n amser i weld rhestr o'r rhai mwyaf poblogaidd o amgueddfeydd diddorol a sefydliadau addysgol eraill:

 • Amgueddfa Darwin ;
 • "Esperimentanium" Amgueddfa;
 • Moscow planetariwm;
 • Amgueddfa Animeiddio;
 • Tales Amgueddfa "Unwaith Upon a Time";
 • Amgueddfa Space;
 • "Tsaritsyno" amgueddfa.

Sut a ble i ddathlu pen-blwydd rhad?

Mae'r sefydliad o unrhyw wyliau - mae'n drafferth, sgript llunio, detholiad o seigiau ar gyfer y ddewislen ac, wrth gwrs, mae'r costau ariannol. Mae teuluoedd wedi cynllunio cyllideb fach ar gyfer gwyliau plant, gallai fod yn ddoeth i gynnal dathliad wrth fowlio gyda meddalwedd animeiddio. clwb plant "Cosmic" a gynhaliwyd gemau gyda clowniau doniol, môr-ladron a chymeriadau eraill.

Ddim yn ddewis ddrwg, lle mae pen-blwydd gafael rhad plant - i fynd gyda'r plant ar y trac rasio, sglefrio, chwarae peli paent.

Park "stad gwlad Trubetskih yn Khamovniki"

lle tawel clyd lle gallwch gerdded ar y bont sy'n arwain at yr ynys yn y pwll, ac edrych ar y hwyaid. Mae meysydd chwarae, gwelyau blodau, sglefrio rholer, ty celf plant, marchogaeth clwb. Hefyd, mae'r ymwelwyr tŷ gwydr, Gorsaf Biolegol, adardy.

Rhad gallwch ddathlu eich parti pen-blwydd yn y tŷ clyd stylish "Gwyliwch rhag y Car" mewn awyrgylch hamddenol. Mae'r sefydliad yn cynnig cacen arbennig a chanhwyllau o'r cogydd fel anrheg, bwydlen arbennig i blant, pob saig ohonynt - mae holl waith celf.

Mae rhaglen yr ŵyl yn cynnwys gwahoddiad i'r animeiddio, jôcs, gemau, jôcs, symudol a chystadlaethau addysgiadol.

Metropolis, yn bendant yn eich helpu i ddewis ble i dreulio parti pen-blwydd i blant ar y lefel orau, mae hyn oherwydd y nifer di-rif o wahanol gynigion.

Archebu sefyllfa lle unrhyw asiantaeth neu drefnu digwyddiad eich hun, bydd angen i chi gymryd i ystyriaeth nodweddion oedran y plant, eu dymuniadau a'u diddordebau. Gan fod yn gyntaf oll, mae'n barti pen-blwydd i blant. Smolensk (ble i dreulio gwyliau, mae'n bwysig dewis o flaen llaw i gael amser i baratoi yn drylwyr) hefyd yn cynnig amrywiaeth o opsiynau, mae'n drysfeydd, parciau adloniant, meysydd chwarae gyda animeiddwyr a mwy. Un o'r mannau mwyaf poblogaidd yn y ddinas yn ganolfan trampolîn "Space".

Teithiau Cerdded ar y cwch

Yn ystod mordeithiau afon ar long y plant "Clockwork llong" cystadlaethau, rhaglenni theatr, gemau, quests. Hanfod y gêm yn ymdrech wrth ddatrys posau a phasio profion, lle mae cystadlaethau ac aseiniadau heriol.

Darllenwch fwy am y quests

Mae poblogrwydd y gemau hyn wedi cynyddu'n nid yn unig yn y rhithwir, ond hefyd yn y byd go iawn. Angen i gwblhau'r ystafell hymgais lle fwriedir ar nifer o posau a thasgau. Mae plant a phobl ifanc wrth eu bodd gemau hyn, maent yn rhoi llawer o argraffiadau ac emosiynau bythgofiadwy, gyhuddo o asbri. Gyda phlant hŷn, gallwch ymweld â'r ystafell gyda eithafol, hynny yw yn dda nerfau Tickle. Er enghraifft, yn "Siambr Secrets" yn cael ei roi tasg annychmygol yw dod o hyd i le nad ydynt yn bodoli ac allan o'r ddrysfa.

Sut hwyl i ddathlu y gaeaf?

Mae yna nifer o lefydd lle gallwch ddathlu pen-blwydd yr hwyl y gaeaf ac yn dda gyda phlant, nid yw hyn o reidrwydd yn mynd i fwyty neu aros gartref. Os oes dy wlad neu fwthyn, ni ddylech hyd yn oed yn chwilio am opsiynau adloniant eraill. Awyr iach, ymladd pelen eira, sledding neu sgïo - mae'n hwyl go iawn. Os yw hyn i gyd yn cael ei ategu gan modelu eira ffigurau, tân gwyllt, cacen a gemau, yr ŵyl bydd strafagansa.

Mae'r rhai sy'n colli'r haf oer y gaeaf, gallwch fynd i barc dŵr, ac yn rhoi darn o blant yr haul a hwyliau cynnes eich hun.

ewyllys Great, os byddwch yn mynd â'r plant i'r llawr sglefrio a chystadlu yno neu gymryd marchogaeth ceffylau. Ar gyfer plant hŷn yn gêm gyffrous o peli paent mewn coedwig eira.

Mewn tywydd da, gall merched fwynhau sesiwn tynnu lluniau proffesiynol, fel eu bod yn teimlo fel modelau go iawn. Nid oedd y bechgyn oedd yn rhoi'r gorau gemau a dan do, bowlio, wal ddringo, rollerdrome, parc dŵr neu ganolfan adloniant.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.