GartrefolGarddio

Mwstard: llun, trin y tir, defnyddio, disgrifiad, microsgopeg

Un o'r sbeisys poeth yn cael ei ystyried yn eang fel mwstard. Paratoi hadau fragu yn eithaf anodd, ac yn sychu yn ddigonol gwisgo mewn dŵr ac yn ychwanegu at y pwysau y finegr chwyddedig isel crynodiad (afal neu win) a gwahanol sbeisys, megis sinamon, pupur, deilen bae, taragon, seleri, winwns a'r garlleg.

Mwstard, sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer sbeisys coginio, o dri math:

 • Gwyn. Mae'r bwyd traddodiadol Lloegr fe'i gelwir yn Saesneg.
 • Black. Mae ei hadau yn cael eu defnyddio i baratoi'r fwstard Dijon enwog. Mae dros 20 o ffyrdd o goginio sesnin hwn.
 • Mwstard, yn Ewrop yn cael ei yn fwy adnabyddus fel y Rwsia (am ei a bydd yn cael ei drafod yn ein herthygl).

disgrifiad

Mwstard yn blanhigyn llysieuol blynyddol, gan gyrraedd uchder o 40-100 cm, â gwialen, gwraidd gymharol wan. Ar canghennog codi coesau trefnu dail coesyn, gostwng i fyny, er nad y cofnod ei rannu lawer, byrrach a petiole. Mae'r dail gwaelod yn ail, petiolate, fel arfer lirovidnoperisto-llabedog, gwyrdd, a dyna ar y brig iawn - cyfan, digoes, ond nid amplexicaul a lliw bluish.

Inflorescence mwstard sarepstkoy - brwsh schetkovidnaya sy'n gyflym yn dod yn hwy yn y cyfnod blodeuo. Mae'r pedwar-perianth ffurfiwyd sepalau gwasgaru'n, Corolla a petalau aur-felyn, yn gyflym culhau yn y ewinedd. Yn mwstard sarepstkoy - 6 briger, dau ohonynt yn allanol ac yn fyrrach, ychydig o chwarennau fêl yn y ganolfan; cyn dau hyd, mae yna un darn mawr o haearn. Mae pistil cynnwys ofari-ceudod a stigma capitate.

Ffrwythau o fwstard mewn llinol, tenau, hyd pod talpiog 7-12 mm. Mae diamedr y hadau - tua 1 mm, gall eu lliw fod naill ai'n ddu-las a brown neu felyn golau. Blodeuo mwstard yn ym mis Mai, ac mae'r aeddfedu ffrwythau - mis Mehefin.

Ble dod o hyd?

Mwstard absently tyfu yng Nghanolbarth Asia, gogledd Tsieina, Mongolia a De Siberia. Gall y planhigyn i'w cael yn y parth Paith, ac ar dir ffyrdd ger gwag. Gwahaniaethu rhwng mwstard brodorol a gwyllt yn hytrach anodd. Mae'r planhigyn yn Rwsia wedi cael cyfle dwyn i mewn had llin Volga Isaf a miled, ond mae'r bobl leol yn llwyddo i werthuso priodweddau planhigion oleaginous, ac maent yn dechrau i gymryd rhan yn ei drin y tir. Hyd yn hyn, mae'r ardaloedd hau ymhlith hadau olew trydydd safle yn union mwstard sareptskaya (defnydd, ansawdd a chyfansoddiad cemegol yn cael eu disgrifio'n fanwl yn yr erthygl hon). Heb fod ymhell o bentref felin olew mwstard Sarepta gyntaf agorwyd hyd yn oed yn 1810.

Mwstard: Microsgopeg

Yn yr hadau, sy'n cynnwys y croen a'r embryo yn bron dim meinwe amnewid maethol neu endosberm. Gall trawstoriad yn cael eu gweld cotyledons pedol a siâp crwn gwraidd ychydig.

Mwstard (microsgopeg cael ei gadarnhau) yn cynnwys pedair haen. celloedd di-liw mawr sy'n cynnwys mwcws i ffurfio haen allanol, neu epidermis. Mae hyn yn cael ei ddilyn gan gelloedd tenau-waliau mawr iawn, chwyddo gyda macerating a bron syrthio i lawr yn y hadau sych.

Celloedd drydydd, haen sclerenchyma yn strwythur nodweddiadol iawn. Ar trawstoriad yn eu gweld mewn tonnau, mae'n gysylltiedig ag uchder anghyfartal, mae'r cynyddu unffurf, ac yna gostwng. Mae hyn oherwydd y hadau a dŵr wyneb heb y cerrig.

celloedd hirgul ymylol sy'n cynnwys pigment brown, yn ffurfio bedwaredd haen - croen ddilyn endosberm. Ond mae'r meinwe embryo yn cael ei gynrychioli gan gelloedd tenau-waliau sy'n cynnwys grawn olew a aleurone brasterog.

cyfansoddiad cemegol

hadau mwstard yn cynnwys olewau hanfodol a allyl mwstard, bisulfate potasiwm a glycoside sinigrin treulio i glwcos o dan y ensym ddylanwad mirozina. O'r hadau eplesu gall fod yn barod mwstard olew hanfodol trwy ddistylliad ddefnyddio stêm. Mae cyfansoddiad y cynnyrch a geir yn bresennol dim mwy na 40% o olew allyl Mwstard a hyd at 50% krotonilgorchichnogo a tsianallil, olion o disulfide carbon a sulfide dimethyl. Yn ogystal, nodir ym mhresenoldeb olew mwstard slabovysyhayuschego brasterog olew arallfydol sy'n cynnwys erwsig, olëig, linoleig, legkotsenovoy, linolenig asid, myristig ac asid behenic, a phroteinau mwcws. Mae dail y planhigyn yn cynnwys caroten, asid asgorbig, halen calsiwm a haearn.

Mwstard: tyfu

Mae'r planhigyn yn tyfu'n dda mewn pridd rhydd, ffrwythlon ac wedi'i ddraenio'n dda, yn ogystal, mae'n rhaid i gael mynediad i olau'r haul. mwstard Lluosogi (disgrifiad, microsgopeg, cyfansoddiad cemegol a roddir uchod) hadau a heuwyd yn y tir agored, mae'n wanwyn ddymunol. Fel rheol, i dyfu planhigion ardaloedd dethol gyda hinsawdd gynnes.

Hau hadau mwstard dail yn cael ei wneud cyn gynted ag y bo modd. Blodeuo planhigion yn ym mis Mehefin a Gorffennaf, yn ogystal â chynrychiolwyr eraill o'r teulu bresych. Mewn rhoséd hau cynharach o ddail ymddangos o flaen hirddydd, mae'r dyddiau hir, yn ogystal, yr eginblanhigion yn cael eu diogelu rhag y chwilod chwain crucifer.

Ar gyfer mwstard yn tyfu optionally ddyrannu gwelyau ar wahân, mae'n tyfu'n dda a rhwng y rhesi. Hadau yn cael eu hau i ddyfnder o ddim mwy nag 1 cm. Cyn gynted ag y dail cyntaf, mae angen i eginblanhigion i tenau fel bod y pellter rhyngddynt yn 5 i 8 cm. Wedyn mae angen gwrteithio gwrtaith nitrogen a dyfrhau. Ar ôl tua 20 diwrnod uchder mwstard yn cyrraedd 10-15 cm, a bod yn barod i'w defnyddio.

perthnasau agos o blanhigion diwylliannol yn bresych, berwr y dŵr, radis, maip, rutabaga, rhuddygl, trais rhywiol, gaeaf a'r gwanwyn rêp had olew. Rhaid i hyn gael ei ystyried wrth gynllunio plannu hadau. Ddim yn addas ar gyfer tyfu ardaloedd mwstard lle tyfodd had olew llin, miled, blodyn yr haul neu betys o'r blaen.

Sut i gasglu a chaffael deunyddiau crai?

Mwstard, neu yn hytrach ei hadau yn barod ar gyfer y cynhaeaf pan yn aeddfed yn y rhannau isaf a chanol y codennau planhigion, felly dechreuodd marw o ddail is.

glaswellt cyntaf i sychu ac yn ysgafn ddyrnu a glanhau'r hadau. Yna, maent yn cael eu lledaenu mewn haen denau ar hambwrdd a'u sychu yn olaf mewn ardal wedi'i awyru'n dda. I well deunydd crai wedi anweddu, gall troi neu droi.

Mae'r hadau mwstard sych symud mewn bagiau ffabrig. Storiwch ddeunyddiau crai argymhellir mewn limbo mewn lle awyru a sych, er mwyn osgoi mustiness.

oes silff hadau mwstard - 2 flynedd, felly ceisiwch eu defnyddio yn ystod y cyfnod hwn. Os bydd y deunydd crai yn dal i adael, dylid ei daflu allan. Nid yw hadau hwyr yn cael eu hargymell ar gyfer eu defnyddio.

Mwstard fel gwrtaith

Fel màs planhigion ffres, yn cael eu hymgorffori yn y pridd i gyfoethogi gyda sylweddau organig Gellir defnyddio mwstard. Mae'r gwrtaith gwyrdd:

 • gallu i glirio'r tir o chwyn, yn arbennig mewn pridd drin.
 • Diolch i eiddo ffytoiechydol smart yn amddiffyn yn erbyn gwlithod, hoelion daear a phys gwyfynod, yn atal y ymddangosiad malltod hwyr ac clafr ar datws.
 • Gyflym yn cynyddu'r biomas, gan arwain at y pridd ailgyflenwi maetholion.
 • Mae'n gwella strwythur y pridd. Mae gwreiddiau o fwstard, gan gyrraedd hyd o 1.5-3 metr, pridd ddraenio'n dda ac yn loosen sy'n darparu gwrthiant lleithder rhagorol a vozduhoemkost.
 • Oedi nitrogen yn y pridd ac yn trosi maetholion eraill yn y organig heb adael iddynt fynd i mewn i haen ddyfnach.
 • O dan ddylanwad y planhigyn eira gwrtaith gwyrdd yn cael ei drawsnewid i mewn i tomwellt, sydd, yn ei dro, yn yr hydref a'r gaeaf i amddiffyn y ddaear rhag rhewi.

mathau mwstard

Yn y gofrestr o gyflawniadau bridio o Ffederasiwn Rwsia cofrestredig 9 o wahanol fathau o fwstard, cymeradwyo i'w defnyddio:

 • Frychni haul - aeddfedu'n gynnar, gyda lled-lledaenu rhoséd, gan gyrraedd uchder o 25-28 cm o blaguro i dorri y gwyrddni yn rhedeg o 25 o 30 diwrnod i ..
 • volnushki Mwstard. aeddfedrwydd technegol daw y mis. Yn gynnar aeddfedu amrywiaeth gyda ychydig yn lledaenu, mawr, codi rhoséd mewn diamedr yn cyrraedd 25-32 cm. Mwstard volnushki gyflym gynyddu'r màs gwyrdd.
 • Arigato.
 • Ladushka. Daw aeddfedrwydd technegol ar ôl 58-60 diwrnod.
 • Mustang - canol-radd, uchder planhigion yn cyrraedd 25-27 cm.
 • Sadko.
 • Pretty. Casglwch y gall y gwyrdd yn dechrau 18-20 diwrnod ar ôl ymddangosiad.
 • Prima.
 • Egnïol.

Defnydd o'r gegin

Canfu Mwstard defnyddio wrth goginio. O mae'n troi allan relish mawr, sy'n ymhelaethu blasusrwydd llawer o brydau. powdwr mwstard a ddefnyddiwyd wrth baratoi'r mayonnaise, sawsiau amrywiol a dresin. Mae'r hadau wedi'i falu yn rhoi blas arbennig o selsig a chynhyrchion eraill.

bwydydd tun, rhoi ychydig o bowdr mwstard, yn para'n hwy. Llwy fwrdd mwstard fel arfer yn gwasanaethu fel atodiad i bysgod a chig, yn ogystal â smygu.

Brasterog olew mwstard oherwydd blas da yn cael ei ddefnyddio, nid yn unig wrth goginio, ond hefyd wrth gynhyrchu nwyddau wedi'u pobi a chynnyrch mewn tun. Yn ôl cogyddion mewn llawer o wledydd, mae hwn yn cyfwyd ardderchog ar gyfer saladau, prydau ffa, cig a sawsiau.

powdr mwstard yn rhan o gynhyrchu yn y cartref o sawsiau, "Kuban", "Amatur" a "De". mwstard Young llysiau gwyrdd o'i ychwanegu at salad, nid yn unig yn eu cyfoethogi â fitamin C, ond yn gwella blasusrwydd.

Meysydd eraill o ddefnydd

Mwstard wedi canfod cais, nid yn unig mewn coginio cartref, ond hefyd mewn meddygaeth. Grindings o blanhigion had olew yn cael eu defnyddio ar gyfer annwyd, clefyd bronciol llidiol, nerf ymylol, pliwrisi, arthritis gwynegol, radiculitis a myositis.

cacen olew Mwstard yn cael ei ddefnyddio fel deunydd crai ar gyfer cael phytin, sy'n cael ei nodi ar gyfer trin neurasthenia, scrofula, isbwysedd a diathesis fasgwlaidd. canlyniadau da yn cael eu cael pan fydd y analluedd cyffuriau a cholli archwaeth.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.