IechydParatoadau

Mae'r cyffur "Elbona": adolygiadau o feddygon, cyfarwyddiadau defnyddio, arwyddion

Rhan fwyaf o bobl sy'n dioddef o broblemau gyda'r cymalau a'r asgwrn cefn, yn aml mae diffyg o glucosamine. Mae hyn yn sylwedd yn elfen gyson o'n cartilag. Mae ganddo effaith uniongyrchol ar ei strwythur a gweithrediad. Os bydd y corff yn glucosamine yn methu, gall hyn arwain at rhannol ac yn gyflawn, ac ar ôl hunan-ddinistrio cartilag. O ganlyniad, mae'r claf yn profi poen ofnadwy a bron methu symud. Gall canlyniadau methiannau o'r fath yn aml yn gwaethygu gyda symptomau ychwanegol o glefydau eraill sy'n gysylltiedig â'r broblem yn y system anadlu a cyhyrysgerbydol. Datrys yr holl broblemau hyn ac atal di-droi'n ganlyniadau wneuthuriadau y cyffur "Elbona". Beth yw feddyginiaeth hon? Sut i gymryd? Ym mha ffurf y mae?

priodweddau ffarmacolegol personol y cyffur

"Elbona" - cyffur sy'n ymwneud â chyffuriau-Chondroprotectors effeithio adfer swyddogaeth ar y cyd a chartilag. Mae'r feddyginiaeth wedi gwrthlidiol, adfywio ac effaith analgesig. Ac oherwydd o fod yn rhan o'r glucosamine Mae'r prosesau hyn yn gyflymach ac adennill broses yw yn gynt o lawer. O ganlyniad, yr amser a fabwysiadwyd "Elbona" (adolygiadau o feddygon yn cadarnhau y ffaith hon) yn gyfan gwbl yn atal y dinistrio cartilag ac yn normalizes y symudedd y cyd.

Ym mha fathau sydd ar gael?

Cyffuriau "Elbona" ar gyfer y cymalau, fel arfer ar gael yn y ffurfiau canlynol:

 • powdr;
 • tabledi;
 • pigiad.

"Elbona" - cyffuriau. Bwriedir preroralnogo (mynd i mewn i'r corff wrth lyncu gan geg) a parenterol (chwistrellu drwy chwistrelliad) gweinyddu. Mae'r cyffur ar ffurf powdwr a gymerwyd ar lafar. Fel rheol, mae'n cael ei roi yn y bagiau bach sgwâr bach o 2.2 g paced yn cael ei werthu yn unigol neu eu rhoi mewn pecynnau cardfwrdd mawr (sydd yn gyfleus iawn ar gyfer cwrs o driniaeth). Mewn un carton fath yn cael hyd at 20 darn o becynnau. Mae'r powdr yn ddeunydd gronynnol o liw gwyn. Mae ganddo flas ac arogl-niwtral sur-felys.

Yn ogystal â'r ffurflen powdwr, "Elbona" yn y ffurf o un neu ddau o atebion. Fel arfer, mae tryloyw neu led dryloyw hylif, gosod mewn golau neu ffiolau tywyll (2 ml yr un). Ac maent, fel powdr, pacio daclus mewn blwch amddiffynnol. Ym mhob un o'r rhain yw hyd at 6 vials. Mae hefyd yn cynnwys a 6 tanciau ychwanegol gyda toddydd arbennig ar gyfer pigiadau dilynol. llunio tabled llai cyffredin y cyffur "Elbona". Mae'r tabledi yn cynnwys unrhyw cragen amddiffynnol ac yn debyg pelenni bach.

Beth yw'r arwyddion i'w defnyddio?

I ddefnyddio'r cyffur hwn yn cael ei argymell gan bresgripsiwn meddyg. Fel arfer mae'n cael ei ryddhau ym mhresenoldeb symptomau osteoarthritis a spondyloarthrosis neu arthropathy agwedd. Hefyd, mae'n anhepgor mewn briwiau dirywiol yn ddinistriol y cymalau ymylol. Defnyddiwch "Elbona" (adolygiadau o feddygon dweud dyna am y peth), ac ar y cyd â therapi adsefydlu. Er enghraifft, mae'r cyffur yn fwyaf perthnasol yn y broses ôl-lawdriniaeth ac adsefydlu.

Beth yw'r gynhwysion?

Mae'r medicament "Elbona" (gan ddefnyddio eu storio ym mhob un o'i ddeunydd pacio cyfarwyddyd) yn cynnwys sylffad glucosamine, sodiwm clorid, a chydrannau eraill. Os byddwn yn siarad am ateb i'w chwistrellu, gall y cynhwysion canlynol i'w gweld yn ei gyfansoddiad:

 • sulfate glucosamine;
 • sodiwm clorid;
 • iloprost;
 • lidocaine hydrochloride.

Mewn capsiwl pellach gyda hydoddydd yn cyflwyno'r dŵr distyll a DIETHANOLAMINE. Mae cyfansoddiad powdr y ganolbwyntio yn dal i fod yr un fath sulfate glucosamine, asid sitrig a sorbitol. Mae'r cyffur ar gael yn unig mewn fferyllfeydd. Rhyddhawyd ef ar bresgripsiwn.

"Elbona": cyfarwyddiadau defnyddio

Cymerwch "Elbonu" Dylai fod yn llym yn dilyn y cyfarwyddiadau. Er enghraifft, mae'n nodi bod cyn eu defnyddio ateb i'w chwistrellu yn gymysg gyda toddydd. Ac mae hyn yn cael ei wneud fel arfer gan chwistrell. Yna, mae'r pigiad safle yw wedi'i gynllunio a'i ddienyddio gan twll yn y glun neu'r pen-ôl. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain pigiadau yn angenrheidiol gwneud 3 gwaith yr wythnos. Yn yr achos hwn, un dogn yw tua 400 mg y cyffur.

Cyn ei ddefnyddio, y ffurf powdwr "Elbony" mae'n rhaid yn gyntaf gael ei hydoddi mewn dŵr. At y diben hwn tua 200 ml o hylif addas. Derbynfa amlder yn yr achos hwn yn dibynnu ar y diagnosis a'r yw dim ond 1-2 bagiau bach bob dydd. Os ydych yn derbyn unrhyw powdr neu ddatrysiad "Elbona" a thabledi ar ôl eu defnydd yn angenrheidiol i yfed ychydig bach o ddŵr plaen. Mae'r nifer o driciau fersiwn tabled o'r cyffur yn dibynnu ar y dystiolaeth a chymhlethdod yr achos. Yn nodweddiadol, maent yn cael eu defnyddio 2-3 gwaith y dydd, waeth beth yw prydau bwyd.

Gymryd y feddyginiaeth yn amlach na chwrs sydd yn 5-6 wythnos. Yna, yn y driniaeth o egwyl am 1-2 mis, ac yn perfformio ail gwrs.

Beth mae pobl yn ei ddweud am y cyffur?

Mae'r rhai sy'n wynebu y cyffur am y tro cyntaf, 'n sylweddol angen i weld pa mor effeithiol y "Elbona". Bydd Adolygiadau o feddygon a chleifion yn y sefyllfa hon fod yr un mewn pryd. Er enghraifft, mae llawer o ddefnyddwyr yn ymateb yn iawn yn gadarnhaol am y cyffur. Maent yn honni bod y cyffur eu helpu i oresgyn y boen ac yn ei gwneud yn bosibl i symud. Mae eraill yn nodi'r pris isel. Yn ôl iddynt, y cwrs o driniaeth gyda "Elbonoy" nhw yn costio llawer rhatach na chyffuriau tebyg eraill. какого-либо результата от средства. Mae eraill, ar y groes, yn siarad am absenoldeb unrhyw ganlyniadau o'r offeryn.

cynrychiolwyr Sami meddygaeth hefyd flatteringly am y cyffur. Maent yn siarad am yr effaith gadarnhaol y mae'r cyffur yn ei chael ar y corff dynol. Ond yn y cyfamser, maent yn rhybuddio, er gwaethaf ei holl rinweddau cadarnhaol, mae'r cyffur oes gan wrtharwyddion. Felly, mae'n ni ddylid cymryd heb ymgynghori â meddyg. Yn enwedig nad oes angen i brynu meddyginiaeth yn seiliedig ar introspection, byrddau hysbysebu a chymdogion, a oedd unwaith yn achub rhag y problemau "Elbona". Adolygiadau o feddygon Yn yr achos hwn, byddwch yn arbed o benderfyniadau brech.

A oes unrhyw sgîl-effeithiau o'r feddyginiaeth?

Y prif gynhwysyn actif wrth lunio yn glucosamine. Fel arfer, mae'n achosi unrhyw adwaith anffafriol ac yn cael ei oddef yn dda. Beth ellir ei ddweud am y lidocaine, fel rhan o'r cyffur. Dim ond gan ei fod yn gyfan gwbl, mae'r canlynol yn niweidiol adweithiau:

 • cur pen (yn aml sydd â chymeriad pulsating);
 • dryswch;
 • mwy o cysgadrwydd, blinder, dirywiad mewn gweithgaredd;
 • brechau alergaidd a llid eraill y croen;
 • pendro yn aml;
 • anwirfoddol bys symudiadau (cryndod) ac yn y cyhyrau crampiau;
 • arrhythmia;
 • anhawster anadlu;
 • ceg sych;
 • colli craffter gweledol;
 • ymddangosiad rhithwelediadau clywedol.

Ar ben hynny, dylai ddal i ffwrdd ar gymryd y cyffur a'r bobl hynny sydd ag alergedd i fwyd môr. Nid oes angen i gychwyn y cwrs o driniaeth a defnyddwyr ag anoddefiad unigol o sylweddau penodol yng nghyfansoddiad meddyginiaethau.

Pwy na fyddai'n werth cymryd y cyffur?

Fel yr ydym eisoes wedi dweud, nid yw pawb yn cyd-fynd "Elbona" (ergydion). adolygiadau Defnyddwyr sy'n ddigon ffodus i wynebu effeithiau negyddol y cyffur, yn siarad drostynt eu hunain. Yn benodol, nid oes angen i chwistrellu pobl sydd â gorsensitifrwydd i lidocaine neu glucosamine.

Peidiwch â defnyddio'r cyffur yn ystod beichiogrwydd, y cyfnod llaetha a phlant o dan 12 oed. Hefyd, ni asiant sy'n addas ar gyfer cleifion â chlefydau o'r afu a'r arennau â methiant aciwt ar y galon. Pigiadau wrthgymeradwyir ar gyfer pobl diabetig a dioddef o asthma.

A yw'n bosibl i gael eu cymryd gyda chyffuriau eraill?

Weithiau golygu bod yn rhaid "Elbona" (pigiad) yn cael eu cymryd ar y cyd â chyffuriau eraill. Mae hyn yn arbennig o bwysig pan fydd y claf wedi arall broblemau iechyd. Peth arall yw bod cyn dylai'r penodiad y cyffur roi gwybod i'ch meddyg yn gyntaf am gymryd cyffuriau synthetig eraill. Mae'r ymagwedd hon yn diogelu chi rhag y anrhagweladwy adweithiau yn y dyfodol. Felly, yn ôl meddygon, yn y defnydd o "Elbony" a metaboledd yn arafu. Felly, ni ddylai cyffur hwn yn cael ei gyfuno â "propranol" a "cimetidine" (mae angen ymateb cyflym o'r afu).

Er gwaethaf gwrtharwyddion i gleifion â methiant y galon, y cyffur yn mynd yn dda gyda mwyafrif y meddyginiaethau y galon. Fodd bynnag, yn yr achos hwn, yw wedi ei ragnodi yn ofalus iawn oherwydd "Elbona" Gall wella gweithgarwch beta-atalyddion. Yn y dull anghywir, ei fod yn gallu arwain at bradycardia graddol. Mae hyn yn hysbys cyffuriau cyfuniad â chyffuriau megis "Amiolaron" "Verapamil" a "quinidine". Ochr yn ochr â hwy chondroprotector hyn yn lleihau'r risg o gnawdnychiant myocardaidd.

Ond ar yr un pryd yn cymryd yn "procainamide" y claf mis mai profiad difrifol cur pen, diffyg anadl, crychguriadau, a hyd yn oed yn dwysau yn ymddangos ar y golwg rhithweledigaethau. "Elbona" Mae gan olau diwretig a ar yr un pryd ag achosion deimlo'n gysglyd. Felly peidiwch ag yfed ar hyd gyda chyffuriau. Ond gyfuno â antidepressants lleddfol (atalyddion MAO), mae'n eithaf posibl. Ni allwch yfed neu gyffur a weinyddir intramuscularly ar y cyd â gwrthfiotigau, megis "undeb" yn arwain at gydlynu gwael o symudiadau ac yn achosi sbasmau cyhyrol anwirfoddol.

Sut i osgoi problemau posibl?

Yn fyr, y feddyginiaeth hon yn cael ei gymryd gorau heb cyfuniad pellach gyda chyffuriau eraill. Fel arall mae perygl i gael sgîl-effeithiau ychwanegol. Neu gallwch bob amser yn gwneud cylched unigolyn sy'n derbyn cyffuriau gwahanol o dan arweiniad y meddyg yn mynychu.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.