IechydParatoadau

"Hydrocortisone-Richter": cyfarwyddiadau defnyddio, analogs ac adolygiadau

Sut ydych chi am fod yn gallu prynu cyffur a fyddai'n unwaith ac am byth i ddatrys yr holl broblemau sy'n bodoli eisoes gydag iechyd. Ond er ei bod yn amhosibl. Ac felly rhaid i bawb treulio llawer o amser, arian ac ymdrech ar rywbeth i gefnogi eich cyflwr corfforol ar y lefel ofynnol ar gyfer y weithrediad arferol y corff. Chwilio ansawdd y cyffuriau arbenigol iawn weithiau yn cymryd swm anhygoel o amser. Mae'r erthygl hon yn ei ysgrifennu i helpu chi i arbed ychydig ohono. Bydd y canlynol yn cael ei ystyried disgrifiad manwl o'r cyffur o dan yr enw "Hydrocortisone-Richter", sy'n cael ei ddefnyddio yn weithredol mewn meddygaeth fodern i frwydro yn erbyn amrywiaeth o afiechydon. Ac yn yr holl achosion hyn, mae hyn feddyginiaeth anhygoel yn effeithiol, gan y byddwch yn gallu gwneud yn ystod darllen. Pwy all "Hydrocortisone-Richter"? Sut y dylid ei gymhwyso? Beth yw'r gwrtharwyddion i'w ddefnydd? Cyn belled ag y bydd yn ddiogel? A oes angen i chi ymgynghori â meddyg neu wybodaeth ddigonol i gynhyrchu eu regimen triniaeth unigol eu hunain? A oes unrhyw opsiynau eraill ystyriwyd feddyginiaeth? Mae hyn i gyd a rhai arlliwiau eraill o'r cyffur "Hydrocortisone Richter" gallwch ddysgu drwy ddarllen yr erthygl hon.

strwythur

Y prif elfennau gweithredol sy'n cynnwys cyfansoddiad cyffur "Hydrocortisone-Richter," yn cael eu asetad hydrocortison mewn swm o 125 miligram, a monohydrate hydroclorid lidocaine mewn swm o chwech ar hugain a hanner miligram. Cefnogi cydrannau ar gyfer y medicament hystyried yw polysorbate 80; povidone; sodiwm fosat; tpropilparagidroksibenzoat; sodiwm dihydrogenphosphate; parahydroxybenzoate methyl; sodiwm clorid; dimethylacetamide; dŵr i'w chwistrellu.

eiddo ffarmacolegol

Paratoi "Hydrocortisone Richter" yn asiant glucocorticosteroid. Prif effaith y mae'r cyffur yn ystyried ar y corff y claf yn gwrthlidiol.

"Hydrocortisone-Richter," yn angenrheidiol i gyflwyno ofewn neu periarticular neu'r llwybr rhwng y cyhyrau.

Lidocaine yn anesthetig effeithiol (anesthetig lleol), sydd yn cael effaith ar y rhan dymunol y corff o fewn amser byr dros ben. Mae'r sylwedd yn cael effaith bilen sefydlogi.

Yn yr achos hwn asiant yn cael ei weinyddu sylweddau actio intraarticular neu periarticular mewn amser byr gyrraedd cylchrediad systemig. Mae'r cynhwysion actif yn dangos lefel uchel o gysylltiad â phroteinau (mae'n fwy na naw deg y cant). cyffuriau afu y claf i mewn i'r sylweddau canlynol: tetragidrokortizon a tetrahydrocortisol. Diweddar ar ffurf rhediadau yn cael eu hysgarthu drwy'r arennau.

Pwysig! Mae'r cyffur yn hawdd pasio y rhwystr brych, fel y gellir ei gael effaith ar y ffetws.

Lidocaine hefyd yn mynd i mewn i laeth y fron, sy'n beryglus ar gyfer y babi yn ystod bwydo ar y fron.

Mae hanner-oes y drefn o un i ddwy awr.

tystiolaeth

Y prif glefyd y cyffur "Hydrocortisone-Richter," yn cael eu ysgwydd periarthritis scapulohumeral, tendovaginitis, osteoarthritis ar yr amod bod synovitis (nid yw'n berthnasol i arthritis heintus), a bursitis, epicondylitis ac arthritis gwynegol.

Heddiw defnyddio fwyfwy yn ystyried cyffur i fynd i'r afael ag amrywiaeth o afiechydon y llwybrau anadlu, laryncs a'r gwddf (laryngitis, asthma, broncitis, sinwsitis, rhinitis, ac yn y blaen), a'r clustiau (otitis amrywio difrifoldeb).

cais

Er mwyn ymdopi â'r clefydau ENT, defnyddiwch y "Hydrocortisone-Richter" am effeithiau anadlu. ar y defnydd o'r cyfarwyddyd cronfeydd, mor syml iawn. Mae'n bwysig dechrau i droi at berson cymwys a fyddai'n gallu i benodi dos lleiaf posibl o gyffur a fyddai'n effeithiol yn yr achos penodol hwn. Mae hyn er mwyn sicrhau bod y defnydd o "Hydrocortisone-Richter" cyffur am effeithiau anadlu yn wirioneddol ddiogel. Byddai gwneud penderfyniadau o'r fath ar eu pennau eu hunain fod yn annoeth iawn. Mae hefyd yn bwysig bod y cyfrannau meddyg a benodwyd paratoi'r datrysiad gweithio ar gyfer y weithdrefn o dan sylw. Os ydych yn dilyn argymhellion yr arbenigwr yn ofalus, bydd y defnydd o'r cyffur "Hydrocortisone-Richter" am effeithiau anadlu fod yn wirioneddol yn y frwydr ar gyfer iechyd da achub bywyd.

Gwneud cais y medicament hystyried a'u llid. Mewn achosion o'r fath, argymhellir i diferu dau mililitr o hydoddiant "Hydrocortisone-Richter" yn y glust. Dylai gweithdrefn Ailadrodd yn dair neu bedair gwaith y dydd. Ar ôl dynodi'r meddyg sy'n mynychu yn gallu cyfuno offeryn hwn â chymysgedd o gwrthfiotig addas i glaf.

Hefyd "Hydrocortisone Richter" (llawlyfr cyfarwyddiadau gall cynnwys gwybodaeth) yn cael ei ddefnyddio yn uniongyrchol i drin afiechydon y cymalau. Yn yr achos hwn, mae'r cyffur yn cael ei weinyddu o fewn y gymalol neu periarticular. Yn ystod y dydd ni ddylai dull o "Hydrocortisone-Richter" (atal dros dro) yn cael eu cofnodi mewn mwy na thri cymalau. Gall y chwistrelliad nesaf yn cael ei wneud dim ond tair wythnos ar ôl yr un blaenorol.

Efallai na fydd yr un peth ar y cyd fod yn agored i gynnyrch "Hydrocortisone-Richter" (atal dros dro) yn fwy na thair gwaith y flwyddyn. Mae hyn yn ganlyniad i effeithiau andwyol y cyffur ar y cartilag hyalin.

Ym mha dos yn yr achos hwn, dylech ddefnyddio'r "Hydrocortisone-Richter"? Cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio yn annog oedolion i fynd i mewn 5-50 miligram y sylwedd yn dibynnu ar ba mor fawr a pha mor drwm y clefyd ar y cyd yn digwydd. dos pediatrig yw 5-30 miligram. Fodd bynnag, dylai'r swm gael ei rhannu yn nifer o weinyddiaethau dros y dydd.

Dylai trwynol baratoi arbennig defnynnau cymhleth. Mae'n angenrheidiol i gymysgu ffiol o "dioksidina", "phenylephrine" ac yn cael ei ystyried yn gyffur a Shake. Bury ymhellach yr ateb hwn gyda'r cyffur "Hydrocortisone Richter" trwyn (dau diferion dair gwaith y dydd).

Nid yw hunan-feddyginiaeth bob amser yn effeithiol a gall hyd yn oed fod yn beryglus. Ac nid yw'n dibynnu ar yr hyn yr ydych yn cael trafferth - gyda llid, arthritis, sinwsitis, neu sydd am ddefnyddio "Hydrocortisone-Richter" am effeithiau anadlu. Cyfarwyddiadau cynnwys dosages argymhellir ar gyfartaledd yn unig. Gall y swm union y sylwedd cyffuriau a'i cylched cais yn cael ei osod ym mhob achos unigol, dim ond y meddyg yn mynychu.

gwrtharwyddion

Mae yna rai amodau, presenoldeb na all mewn unrhyw achos yn cael ei ddefnyddio pigiad neu'n disgyn "Hydrocortisone-Richter". Felly, ni allwch ddefnyddio'r cyffur dan sylw, os oes gennych gyd heintio, problemau gyda'r tendon Achilles, y duedd i ffurfio clotiau gwaed, syndrom Cushing, haint systemig heb driniaeth benodol a wnaed, yn ogystal â anoddefgarwch unigol etholwr penodol o'r gydran cyffuriau.

Hefyd yn golygu gwahardd i gymryd y cyfnod y cyfnod beichiogrwydd y plentyn (yn enwedig yn y tymor cyntaf). Yn yr ail a'r trydydd tymhorau y cyffur y dylid eu cymryd yn unig yn yr achos os bydd y manteision i'r fam lawer gwaith yn fwy na'r risg i'r ffetws. Ac y defnydd o'r cyffur "Hydrocortisone Gedeon Richter" effaith negyddol iawn ar ddatblygiad y ffetws. Yn benodol, mae'n ennyn than ddatblygu. Yn ystod y cyfnod o bwydo ar y fron i ddefnyddio'r cyffur mae hefyd wedi ei wahardd.

Ni ellir Asiant yn cael ei weinyddu o fewn y articularly, os oes gwaedu annormal, arthritis heintus, toriad asgwrn intraarticular, osteoarthritis heb synovitis, dinistrio esgyrn, haint periarticular, osteoporosis juxta-gymalol, anffurfiad ar y cyd, ar y cyd ansefydlog, trosglwyddo arthroplasti.

Mae'n bwysig i bob amser fod o dan oruchwyliaeth meddyg, os yw'r claf yn oedrannus neu mae gan y clefydau canlynol: diabetes, wlser dwodenol neu stumog, osteoporosis, herpes, twbercwlosis, epilepsi, glawcoma, y frech goch, pwysedd gwaed uchel, methiant cronig y galon.

sgîl-effeithiau

Pa effeithiau ochr yn gallu achosi i'r cyffur "Hydrocortisone-Richter" (atal)? Llawlyfr yn cynnwys gwybodaeth am yr adweithiau niweidiol canlynol, a allai o bosibl ddigwydd yn ystod y driniaeth y cronfeydd. Yn eu plith:

 • arafwch twf;
 • diabetes steroid;
 • syndrom Cushing;
 • goddefgarwch glwcos nam;
 • atal adrenal;
 • cyfog;
 • hypokalemia;
 • hiccups;
 • thrombo;
 • flatulence;
 • wlser peptig;
 • methiant y galon;
 • gwaedu;
 • vasodilatation ymylol;
 • chwydu;
 • pwysedd gwaed uchel;
 • irritability;
 • pancreatitis;
 • anhunedd;
 • esophagitis;
 • mwy o archwaeth bwyd;
 • cur pen;
 • pryder;
 • ennill pwysau;
 • ewfforia;
 • anhwylderau meddwl;
 • briwiau gornbilen;
 • cyffro;
 • chwysu;
 • rhithweledigaethau;
 • cataractau;
 • niwed i'r nerf optig;
 • o heintiau llygaid;
 • serebelwm pseudotumor, glawcoma;
 • iselder;
 • pendro;
 • paranoia;
 • dryswch;
 • deliriwm;
 • confylsiynau epileptiform;
 • arthralgia;
 • myalgia;
 • osteoporosis;
 • arafwch twf;
 • gostyngiad mewn màs cyhyr;
 • sbasm y cyhyrau;
 • blinder;
 • myopathy steroid;
 • hypernatremia;
 • difrod i dendonau;
 • heintiau manteisgar ;
 • arrhythmia;
 • cadw hylif;
 • mwy o wendid;
 • brech ar y croen;
 • gwaethygu o haint (gan gynnwys twbercwlosis cudd);
 • cosi;
 • folliculitis;
 • sioc anaffylactig;
 • ecchymosis;
 • acne steroid;
 • telangiectasia;
 • atroffi croen;
 • paresthesia;
 • hirsutism;
 • meinwe chwyddo;
 • necrosis meinweoedd o amgylch;
 • annigonolrwydd adrenal;
 • leukocytosis;
 • anhwylder.

Os yw'r claf yn oedrannus, y risg o unrhyw un o'r sgîl-effeithiau a restrir yn cynyddu yn fawr.

Hefyd, gall nifer o adweithiau uchod yn digwydd o ganlyniad i dos gormodol neilltuo naill ai'n rhy hir y feddyginiaeth. O dan amgylchiadau o'r fath, y defnydd o arian "Hydrocortisone-Richter" llaw yn cynghori i gynnal triniaeth symptomatig gan nad unrhyw gwrthwenwyn penodol yn bodoli ar hyn o bryd.

nodweddion

Mae'n bwysig cyflwyno'r cyffur dan sylw, gan ystyried yr holl reolau antiseptig a fydd yn helpu i osgoi haint gan unrhyw bathogen.

Mae'n gwahardd i gynnal brechu y claf yn ystod cyffuriau therapi a roddir. Mae hyn oherwydd y ataliad posibl o synthesis gwrthgyrff.

Yn ystod y cais yn y cyffur "Hydrocortisone-Richter" (atal) Dylai cyfarwyddiadau defnyddio arsylwi diet penodol. Mae cynnwys sodiwm y bwyd a fwyteir i'w lleihau, tra bod y cynnwys potasiwm - cynyddu'n sylweddol. Mae hefyd yn angenrheidiol i yfed digon o brotein.

Mae'n bwysig monitro rheolaidd dangosyddion canlynol: ceulo gwaed, allbwn wrin, y crynodiad y glwcos yn y gwaed, pwysedd gwaed a chorff pwysau. Bydd hyn yn helpu i ganfod gwyriadau posibl amserol o'r norm ac addasu'r regimen driniaeth.

cyffuriau Edrychwyd arno sylweddol arafu'r broses o dwf a datblygiad plant a phobl ifanc. Felly, mae'n bwysig bod y cynllun o therapi yn arbenigwr profiadol. Ar y cyfan neilltuo i'r dos isaf posibl ar gyfer y cyfnod byrraf posibl.

Rhyngweithio â chyffuriau eraill

glycosides cardiaidd cymhwyso yr un pryd â'r cyffur ystyrir cael effaith lawer mwy gwenwynig ar y claf.

Mae'r cyffur yn sylweddol cyflymu'r ysgarthiad asid acetylsalicylic.

defnydd Cydamserol â brechlynnau byw ysgogi datblygu heintiau o ganlyniad i activation o firysau.

Mae'n cyflymu metaboledd o sylweddau fel mexiletine a isoniazid. O ganlyniad, mae eu gallu i ganolbwyntio yn plasma yn cael ei ostwng yn sylweddol.

Mae'n cynyddu'r perygl o effaith wenwynig o paracetamol ar yr afu y claf.

dognau uchel o'r cyffur dan sylw negyddu effaith somatropin hormon twf.

asiantau hypoglycemic mewn cleifion sy'n derbyn yr offeryn hefyd yn dod yn llai effeithiol.

Mwy o bwysau intraocular yn ddyledus i'r cais ar y pryd gyda gwrth-histaminau a gyffuriau gwrth-iselder trichylchol.

analogs

Os am unrhyw reswm (er enghraifft, presenoldeb rhai gwrtharwyddion) nad ydych yn gallu defnyddio'r cyffur "Hydrocortisone-Richter," byddai'n ddoeth i ddod o hyd i wybodaeth am ei le, i ddod o hyd i ateb addas i chi. Felly, yn ôl y prif analogs cynhwysyn gweithredol yn cael eu hystyried ataliadau cyffuriau "Kortef" a "solu-Kortef". Mae mecanwaith tebyg o weithredu ei hynysu oddi wrth y fformwleiddiadau canlynol: "prednisolone" (eli ar gyfer defnydd allanol); "Kenalog" (atal); "Deksapos" "Prenatsid" "Maksideks" "Ozurdeks" (eli llygaid); "Polkotrolon" "Medopred" "Megadeksan" "Flosteron" "Ivapred" (slyri). Mae'n bwysig cofio bod pob un o'r cynhyrchion hyn wedi ei nodweddion ei hun ac achosion unigryw pryd y dylid ei ddefnyddio. Felly, byddai'n fwyaf rhesymol i ganiatáu i'r arbenigol i ddod o hyd i analog addas o'r arian a fyddai'n effeithiol yn eich achos ac na fyddai'n niweidio eich corff.

adolygiadau

Beth mae pobl yn ei ddweud am effeithiolrwydd y cyffur dan sylw? Ar baratoi "Hydrocortisone-Richter" adolygiadau gadael cleifion a meddygon. Mae'r mwyafrif helaeth yn datgan ei effeithlonrwydd ddiamod, canlyniadau aruthrol mewn cyfnod byr o driniaeth, yn ogystal â'r effaith barhaol (nid oes angen i ailadrodd y cwrs sawl gwaith). Mae'r ymatebion hyn yn dangos bod y cyffur yn wirioneddol ddibynadwy a dylent dalu eu sylw arno.

Fodd bynnag, mae yna ochr arall i'r geiniog. Sef weithiau gleifion yn cwyno o sgîl-effeithiau andwyol ar ôl cymhwyso y medicament ystyried. Weithiau maent yn achosi llawer o anghyfleustra ac angen triniaeth benodol. Weithiau, mae symptomau llawer mwy difrifol, megis oedi yn natblygiad y plentyn. Fodd bynnag, gall yr holl effeithiau hyn yn cael ei osgoi os ydych yn edrych ar y cyfarwyddiadau ar gyfer defnydd y cyffur yn ofalus. Mae'n dangos yr holl sgîl-effeithiau posibl yn glir, ac yn pwysleisio'r angen goruchwyliaeth feddygol. Os ydych yn amau bod diffyg rheolaeth ar y meddyg yn mynychu y claf (yn enwedig os yw'n eich plentyn eich hun), yn barod i ddod ar draws rhai canlyniadau annymunol. Mae'n well peidio â gadael i'r sefyllfa yn datblygu mewn ffordd debyg ac yn rhoi digon o sylw i gydymffurfio â holl argymhellion. Ystyrir hunan-feddyginiaeth annerbyniol a pheryglus.

Nawr eich bod yn gwbl arfog. Ar ôl derbyn gwybodaeth fanwl am y cyffur "Hydrocortisone-Richter," y gallwch eu cymryd penderfyniad wirioneddol gwybodus ynghylch a ddylid ei ddefnyddio yn eich achos unigol. Ond hyd yn oed os mae'n troi allan bod hyn yn union beth rydych ei angen yn awr, peidiwch â rhuthro i gaffael a defnyddio y feddyginiaeth. Cymerwch yr amser i drafod y math hwn o driniaeth gyda'ch meddyg. Bydd yn gallu adeiladu cynllun triniaeth gan gymryd i ystyriaeth yr holl naws ac yn eich helpu i osgoi'r holl beryglon, ac y mae llawer yn defnyddio'r cyffur hystyried. Wedi'r cyfan, er gwaethaf y effeithiolrwydd ddiymwad, "Hydrocortisone-Richter" Mae gan lawer o sgîl-effeithiau, sy'n golygu canlyniadau eithaf difrifol. Osgoi eu datblygiad helpu dim ond person cymwys o dan ei oruchwyliaeth ac argymhellodd triniaeth gyda chyffuriau hwn. Dim ond yn yr achos hwn, bydd y math hwn o therapi yn dod â chi yn amhrisiadwy, cael gwared ar y symptomau annymunol y clefyd. Mae treulio ychydig o amser ar gyngor y meddyg yn mynychu, gallwch arbed llawer o arian ac yn eu cryfder emosiynol a chorfforol eu hunain, a fyddai fel arall yn gorfod cael ei wario ar y frwydr yn erbyn adweithiau a chymhlethdodau andwyol difrifol. Po fwyaf ymwybodol chi'n teimlo am y iechyd eich corff, y mwyaf yw'r diolchgarwch bydd yn cwrdd â chi am flynyddoedd i ddod.

Bob amser yn dewis dim ond y gofal o'r ansawdd gorau ar gyfer eu hunain a'u teuluoedd! Pob hwyl!

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.