GartrefolAdeiladu

Gyda'i ddwylo balwstradau cau. Sut i osod y balwstrau i'r grisiau i'r chwith y llawr

Baluster - rac, a ddefnyddir i gysylltu'r rheiliau a grisiau. Y brif swyddogaeth yw sicrhau gweithrediad diogel a digonol ysgol gwrthsafiad. Perchnogion tai yn aml yn defnyddio balwstrau. Sut at atgyweiria yn iawn? Bydd y canlynol yn helpu i ddeall y deunydd.

Mae'r deunyddiau a ddefnyddir ar gyfer cynhyrchu balwstrau

Gellir deunyddiau amrywiol yn cael eu defnyddio ar gyfer cynhyrchu balwstrau:

 • Mae pren yn nid yn unig y deunydd mwyaf cyfeillgar i'r amgylchedd, ond hefyd yn gytûn cyfuno gydag unrhyw tu;
 • metel - yn fendith go iawn ar gyfer y dylunydd, gan ei fod yn caniatáu i fynd yn hollol unrhyw fath;
 • gofannu - mawr nodweddion cadarnhaol yn cynnwys cheinder, gwreiddioldeb a dibynadwyedd;
 • cryfder concrid a nodweddwyd a gwydnwch;
 • Gall gwydr roi'r tŷ golwg gwych.

pren rac mowntio Nodweddion

baluster pren yn cynnwys y prif rannau canlynol: a cefnogaeth, sylfaen ac amrywiaeth canolog. Y prif llwyth yn cael ei gymryd ar waelod, felly mae'n rhaid iddo fod mor gryf ag y bo modd. Place cefnogi mowntio yn rheiliau, ac er mwyn sicrhau eu gweithrediad ddibynadwy, mae angen i gyflawni glyd yn addas at ei gilydd. Wrth weithgynhyrchu y ddwy elfen yn cael ei wneud hyd ymyl bach, sy'n rhoi mwy o y gallu i osod ategion. Mae'r amrywiaeth swyddogaeth addurniadol yn unig.

Fel arfer, dylunio piler wedi ei rannu yn 3 rhan: cymorth, canolfan a gwaelod.

Balwstrau sut i drwsio? Os oes gan y cartref plant bach, mae angen i fonitro'r pellter rhwng y pyst yn agos, fel arall efallai y bydd y plentyn yn syml yn disgyn allan.

Efallai y colofnau ategol fod yn gysylltiedig yn uniongyrchol â'r llawr. I arbed lle ar y iawn grisiau, balwstrau yn aml ynghlwm wrth y llinyn neu Stringers.

I osod y balwstradau gwneud o bren, gallwch ddefnyddio sgriwiau, bolltau a hoelbrennau. Symlrwydd a rhwyddineb y dull cyntaf yn cael ei amlygu yn llawn yn gael grisiau Cyfrwy. Mae'r achos hwn yn cynnwys atodiad o balwstrau i'r grisiau. Hunan-tapio sgriw ei sgriwio yn uniongyrchol i'r llwyfan fel bod flaen ei hanner perfformio. Yna, bydd angen i chi nodi pwynt ar ymyl isaf y rhesel, a fydd yn gwasanaethu fel lle o sgriwio.

Mae'r dilyniant o osod ar stydiau

Baluster fel mynydd drwy stydiau? Dylai'r rhan isaf yn cael ei troi i mewn i'r gwadn, a thrwy ddefnyddio y rhesel uchaf i drwsio. Cyn i chi gychwyn y gosodiad, mae angen i chi i stoc i fyny ar yr offer a'r deunyddiau canlynol:

 • pinnau galfanedig safonol;
 • dril;
 • Gwelodd diwedd;
 • rheseli pren;
 • glud.

Nawr gallwn fynd ymlaen i'r gosodiad:

 1. Rhaid i waelod pob feddu ar bren dyfnder twll baluster o leiaf 0.8 cm mewn diamedr a 2 gwaith yn llai na diamedr y fridfa.
 2. Yna dylai'r symud ymlaen i gynhyrchu ymyl uchaf ac isaf erbyn y llifiau diwedd. Dylid cadw mewn cof bod yr ongl o awydd yw i gyd-fynd y llinyn.
 3. Rhaid i'r pin a'r twll yn cael ei gysylltu gyda glud.
 4. Sut i gryfhau'r balwstrau pren? Rhaid dyfnder twll yn y llinyn fod o leiaf 8 cm, a rhaid wrth osod ag anghofio am y drefn optimaidd - 2 golofn allanol gyntaf, ac yna pawb arall.

sgriwiau

Sut i osod baluster i'r llawr? Yn yr achos hwn, y dull mwyaf amlbwrpas yw defnyddio sgriwiau neu sgriwiau. Gallant ddelio â gosod elfennau pren a metel.

Nodedig yw'r dulliau canlynol:

 • podbalyasennik;
 • Defnydd o'r backplate;
 • gais uniongyrchol o obsesiwn.

Mae'r holl dulliau hyn yn debyg iawn i'w gilydd. Gall cysylltiad dibynadwy gyda grisiau yn cael ei gyflawni drwy ddefnyddio plât y mae'r gosod yn cael ei ddefnyddio yn gyffredin pedwar sgriwiau.

Yn ogystal, sgriwiau gwneud yn hawdd er mwyn cysylltu â balwstradau rheiliau.

Os na fydd y llwyfan wedi'i gyfarparu â riser, y gorau a mwyaf cyfleus yn cael ei ystyried cael gwared atodiad i'r gwaelod. Ac os codwyr symudadwy, nid dim ond i guddio y gyffordd yn parhau i fod.

Nid yw presenoldeb llinyn tenau yn caniatáu i mount dull balwstradau a ddisgrifir uchod, ond i ddatrys y gall y broblem fod gydag un yn derbyn yn eithaf diddorol. Mae'n ei gwneud yn ofynnol i'r ychwanegol at y strwythur yr aelod rotari ychwanegol sy'n cysylltu'r rhan ochr a kosoura baluster. Mae'r symudiad hwn yn nid yn unig yn cynyddu'r gofod rhad ac am ddim ar y camau, ond mae hefyd yn caniatáu i chi wneud ffens tu hwnt.

Yn ystod gweithredu i roi'r gwaith mae'n rhaid ei symud gyda gofal mwyaf, fel nad ydynt yn niweidio'r achos yn cefnogi. Ar gyfer gweithgynhyrchu angen i ddod o hyd i'r math iawn o bren sy'n gwrthsefyll rhaniad a all gefnogi cynnal gosodiad o'r fath.

Sut i osod y balwstrau ar y gwiail a hoelbrennau?

Sut i osod y balwstrau i'r grisiau? strwythurau pren yn cynnwys defnyddio hoelbrennau cyffredin siâp crwn. Nid yw eu diamedr yn fwy na ¼ strut diamedr a hyd - dau diamedr baluster.

Cais Markup cynnwys pob elfen - rheiliau, grisiau, colofnau. Dylai dyfnder twll fod yn hafal i hanner y diamedr y hoelbren. Wrth osod caewyr, ei araenu â glud, mae angen i barchu y drefn ganlynol: cam cyntaf, yna bydd y rheiliau.

Ni all y rac metel yn cael ei alw yn gosod cymhleth

Gan ddefnyddio ysgol metel ystyried yn gonfensiynol. elfennau o'r fath yn cael eu gwahaniaethu gan y soffistigeiddrwydd, ceinder, ac ymddangosiad rheolaidd o linellau patrymau a cromliniau newydd yn atgoffa rhywun o'r amser newydd, tuedd newydd neu duedd ffasiwn newydd.

balwstrau metel sut i drwsio? Yn syml iawn, gan fod ynghyd â raciau o'r fath yn holl rannau angenrheidiol a chyfarwyddiadau manwl. dilyniant gosod safonol fel a ganlyn:

 • pellter a gynlluniwyd rhwng balwstradau, cyn-orchuddio gyda phaent;
 • gwadn Blaen sgriwio ar drwy gyfrwng bolltau neu sgriwiau;
 • pwyso ynghlwm wrth y top cownter, ac yna eu gludo eu hunain rheiliau.

Nid yw tai preifat ydynt yn cynnwys y defnydd o balwstrau gwag, llawer mwy poblogaidd maent mewn adeiladau swyddfa. Y brif fantais o strwythurau o'r fath yn haen amddiffynnol arbennig sy'n atal y digwyddiad o rhwd, felly, yn cynyddu bywyd gwasanaeth. Cau y balwstrau gyda'i ddwylo ei hun:

 1. Ar y camau angenrheidiol i sicrhau bod y marc ar y fan lle mae'r colofnau wedi eu trefnu yn y dyfodol.
 2. I osod pob colofn rydych am ei ddefnyddio bolltau neu sgriwiau.
 3. Gall haenau gwaelod, a fydd yn ddiweddarach yn cael ei atodi rheiliau yn cael eu troi at yr ongl a ddymunir.

Nodweddion mowntio

diogelwch y strwythur yn dibynnu ar y balwstrau cau dibynadwy i'r grisiau, sy'n waeth pa fath o ddeunydd a siâp yn cael eu defnyddio ar gyfer eu cynhyrchu, yn amodol ar y rheolau cyffredinol canlynol:

 1. pellter diogelwch Optimal rhwng dau biler cyfagos ei ystyried yn werth 15 cm, yn enwedig os yw plant ifanc yn byw yn y tŷ.
 2. Ystyr cyfforddus ar gyfer llawer o ddefnyddwyr o uchder o gefnogaeth yn amrywio rhwng 80-100 cm.
 3. Dylai Ymlyniad pob cymorth yn cael ei wneud mewn dau bwynt - y top a gwaelod.
 4. Nid yw'n dibynnu ar ddyluniad diogel, gan nad yw yr elfen hon yn cyflawni swyddogaeth y cludwr, ei dewis yn cael ei ddylanwadu yn bennaf gan yr arddull a gan y trwch neu baluster ardal trawstoriadol dylunio grisiau, yn ogystal ag y tu mewn i'r adeilad.
 5. Sut i osod y balwstrau i'r cefnogi elfennau strwythurol, rheiliau a'r rheiliau? Yr ateb i'r cwestiwn hwn i raddau helaeth yn dibynnu ar y deunydd a ddefnyddiwyd ar gyfer eu gweithgynhyrchu.

rheiliau gwydr

Sut i mount balwstradau gwneud o wydr? Er gwaethaf y ffaith bod yr elfennau hyn yn ymddangos i fod yn fregus iawn, mae ganddynt ddigon o gryfder a dibynadwyedd.

Er cau gwydr i unrhyw gymorth a ddefnyddiwyd colfachau metel neu atodiadau. Gosod shielding gwydr yn gofyn proffiliau penodol.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.