GartrefolOffer a chyfarpar

Ffwrnais hylosgi Araf: Disgrifiad a dylunio nodweddion

Ymhlith yr amrywiaeth eang o ffwrneisi metel ennill poblogrwydd arbennig o stôf llosgi araf. Enw arall, sydd i'w gweld, - llosgi parhaus popty. Mae'n eithaf darbodus ac yn hawdd i'w defnyddio, sy'n addas ar gyfer garejys a bythynnod bach, a chartrefi preifat mawr gyda preswylfa barhaol. Yn y farchnad, gallwch ddod o hyd i amrywiaeth eang o ffyrnau o'r fath, ond mae'n well gan lawer i wneud eu hunain. Yn yr erthygl hon, byddwn yn dysgu beth y stôf llosgi'n araf, sydd ganddi o fathau a sut i wneud gyda'u dwylo eu hunain.

nodweddion dylunio

Mae gan y gwresogydd y nodweddion gwahaniaethol canlynol:

 1. mewnosod Swmp a drws mawr ar gyfer pren llwytho. Mae hyn yn caniatáu i chi gyfleus osod y coed mewn symiau mawr.
 2. Mae'r is-adran y ffwrnais yn ddwy ran. Mae un ohonynt bwriad yw fudlosgi y coed, y llall - ar gyfer ffaglu nwy. Mae'n diolch i'r hwn ddyfais arbennig a elwir yn "ffwrnais catalytig llosgi araf".
 3. Mae presenoldeb hyn a elwir yn "dant" - ardaro fflam ar y simnai. Mae'n plât weldio i ran uchaf y ffwrnais. Problem "dant" - atal y treiddio o fflam yn y tiwb.

Yn wahanol i stôf syml

swyddogaeth Gwresogi stofiau syml yw i wresogi'r corff stôf a'r effaith ddilynol o wres yn yr ystafell. Hylosgiad yn digwydd mewn yn eithaf weithredol. Os bydd y ffwrnais yn metel, ei fod yn anghyfforddus. Nid yw'r tanwydd yn llosgi yn llwyr, mae angen i ychwanegu barhaus ac mae'r tymheredd yr ystafell yn cael ei ostwng, ac yna yn codi. ffwrnais llosgi Araf trefnu yn fwy cyfleus.

stôf Syml cynnau oddi isod. Mae'r fflam ynddo yn gallu ymestyn i fyny ac i ffwrdd. Mae'n datblygu'n gyflym ac ennill gwerth gorau posibl, gan achosi i'r coed i losgi yn gyflym drwy'r ac mae llawer o lo. allbwn fflam mewn popty safonol oherwydd y ffaith bod y gwaelod yn llif yr aer yn gyson. Mae'r ffwrnais llosgi di-dor gyferbyn - y coed daniodd o'r brig i lawr ac mae'r lledaenu tân. Awyr llifo yn unig i'r lle tân. Mae hyn yn arwain at losgi araf o bren yn yr odyn, a fydd yn cael ei hyd yn oed mwy o'r enw cywir pydredd. Llai o wres yn cael ei gynhyrchu, ac mae'r tymheredd yr aer yn yr ystafell yn parhau i fod ar yr un lefel.

Ar ben hynny biledau mewn stôf llosgi parhaus llosgi nwy pyrolysis. Mae'n cael ei ffurfio pan fudlosgi pren ac yn symud i mewn i'r ail siambr hylosgi, lle mae'n cymysgu ag aer. O ganlyniad - y cynhyrchion llosgi derfynol yn cynnwys bron dim sylweddau niweidiol i bobl, effeithlonrwydd yn cynyddu, ac mae'r costau gwresogi yn cael eu lleihau.

Cryfderau a gwendidau

Cyn y bydd y stôf llosgi'n araf fynd i mewn i'r modd gweithredu arferol, mae angen i doddi i godi'r tymheredd yr ystafell i'r lefel a ddymunir. Yna gallwch leihau cravings a throsglwyddo'r ffwrn ar llosg araf. Yn yr achos hwn, bydd y tymheredd yr ystafell yn cael ei gadw ar yr un lefel.

Felly, yn ystyried y manteision o ffyrnau o'r fath:

 1. Uchel effeithlonrwydd - 80-85%.
 2. dimensiynau bach.
 3. Os nad yw'r ystafell yn trydan a nwy, ffwrn gwres o'r fath dim ond un.
 4. anwadalwch Absolute.
 5. Rhwyddineb defnydd. Ar ôl llwytho'r tanwydd, ond mae angen i addasu lefel y tyniant. Un lawrlwytho yn ddigon ar gyfer 5-6 awr o wres uchel-radd.
 6. Mae'r cynhyrchion llosgi yn ymarferol ddiniwed.
 7. Gwresogyddion o adeiladwaith o'r fath yn addas ar gyfer gwahanol o ran maint a'r dull o ardaloedd cais.

Heb diffygion hefyd, nid oedd:

 1. Dylai'r simnai fod mor dal ac yn syth.
 2. Nid yw'r pren amrwd yn addas ar gyfer llosgi yn y modd hwn.
 3. Oherwydd y ffaith bod y mwg yn mynd i fyny y simnai ar gyflymder isel, mae'n cronni braster.

Popty araf llosgi ei ddwylo ei hun

Nawr yn ystyried y broses o hunan-gynhyrchu y stôf. Y prif wahaniaeth ffwrnais llosgi di-dor - dwy siambr hylosgi sydd wedi'u cysylltu â grid neu grât. Yn y parth llwytho yn digwydd fudlosgi pren. Mae'r broses hon yn digwydd ar symiau bach o ocsigen. Ar ôl fudlosgi pren yn pydru mewn i golosg a nwy pyrolysis. Mae'r nwy yn cael ei anfon i mewn i'r ail siambr lle mae'n llosgi. Sgil-gynhyrchion yn mynd i mewn i'r simnai.

I wneud ffwrnais syml o'r math hwn, bydd angen:

 1. Taflenni metel 3-4 mm o drwch.
 2. corneli metel.
 3. atgyfnerthu dur.
 4. Y bibell ar gyfer yr simnai (dur neu haearn bwrw).
 5. Bwlgareg.
 6. peiriant weldio.
 7. Offerynnau mesur.

gwneud

Mae'r stôf yn cael ei rhannu yn dair ardal: yr ardal llwytho pren gyda grât gwaelod, casglwr llwch, rhanbarth hylosgi nwy, gwahanu oddi wrth y tiwb baffl fflam.

I ddechrau i dorri allan metel coesau cornel 4 a hyd o tua un metr, ac y trawst (eu hyd yn dibynnu ar y dimensiynau y ffwrnais, yr ydych am ei dderbyn). Ymhellach, o'r bariau ffrâm i goginio ffyrnau, sydd ynghlwm taflenni metel. Yna weldio i'r coesau ffrâm.

Cynyddu'r gwres y stôf ac ymestyn ei oes, peidiwch â chymryd metel rhy denau ar gyfer waliau. taflenni metel torri i faint a ffrâm yn cael eu weldio hynny. Ar y wal flaen yn angenrheidiol i wneud twll ar gyfer y ddau drysau (un ar gyfer llwytho ac un ar gyfer y lludw).

Hyd yn oed cyn i'r cynulliad terfynol ar flaen y llen a dylid eu weldio bariau ar gyfer drysau. Nesaf mae angen i chi wneud eich hun y drws a'u hatodi. Mae'r bwlch rhwng y drysau a'r wal yn fach iawn, mae'n ddefnyddiol i weldio y shank. Ar un o'r wynebau ochr yn angenrheidiol i wneud y dosbarthwr awyr. Er mwyn i hyn gael ei wneud yn yr agoriad wal, a weldio hynny cylch gyda pibell a falf. Mae'n angenrheidiol ar gyfer rheoli cyfradd y llif. I mudlosgi pren, nid llosgi, y twll ni ddylai fod yn fwy na 20 mm mewn diamedr.

Ar yr wyneb mewnol y waliau ochr yn angenrheidiol i wneud y caewyr ymlaen llaw am y rhaniad rhwng dwy adran stôf. Efallai y bydd y septwm weithredu fel dellten o atgyfnerthiad neu grât. Ar y clawr y stôf angen i dorri twll i'r simnai a phlât ardaro i sefydlu fflam.

gweithrediad diogelwch

Mae wyneb ar sy'n cael ei roi ffwrnais llosgi yn araf ar gyfer y cartref, fod yn hollol wastad ac yn llorweddol. Ar y llawr a'r waliau ger y ddyfais gwresogi yn angenrheidiol i osod deunydd gwresrwystrol. pibell simnai metel i gael ei drin gyda chyfansoddiad heb fod yn hylosg, a rhwng y bibell a'r wal i roi inswleiddio gwrthdan.

Cyn i'r stof i doddi am y tro cyntaf, rhaid i chi wirio ei tyndra. I wneud hyn, y ffwrnais yn cael ei roi deunydd sydd, pan hylosgi yn allyrru llawer o fwg. Os byddwch yn dod o hyd i wythïen y mae'r mwg tryddiferu, o reidrwydd angen eu dileu y broblem hon.

glanhau

I'r ffwrnais i redeg yn esmwyth, dylai'r simnai yn cael eu glanhau o dro i dro, a dewis o'r lludw lludw. Os bydd y system yn cael galed i lanhau'r lle yn y ddechrau'r tymor, argymhellir i losgi twll yn aethnenni. Mae hi wedi y gallu i lanhau y waliau y simnai. Mae hyn yn y fersiwn symlaf y ffwrnais - stôf llosgi araf. Ond mae yna olygfeydd mwy soffistigedig ac esthetig. Arnynt yn cael eu trafod isod.

gylched dŵr

Efallai y ffwrnais llosgi Araf gyda cylched dŵr, yn wahanol ffwrn syml gwresogi'r sawl ystafell. Yn ychwanegol at effeithlonrwydd uchel o ffwrnais gwresogi fel rheol, yn cael modern dylunio diddorol y gellir eu cyfateb i y tu mewn i'r tŷ. Mae hon yn nodwedd arall sy'n eu gwahaniaethu oddi wrth gynhyrchion sy'n peri mewn modurdai, isloriau, ystafelloedd boeler neu, mewn achosion eithafol, yn fach, yn anaml yn ymweld â'r bythynnod. Gyda Gall y dewis cywir o stôf goed hylosgi araf gyda cylched dŵr yn dod yn wir addurno mewnol a dewis arall yn y lle tân. Yn enwedig firebox model poblogaidd sydd â wal flaen dryloyw. effaith weledol yn chwarae rhan hanfodol. Wedi'r cyfan, y tân yn creu awyrgylch heddychlon clyd yn y tŷ. Y canlyniad yw nid yn unig ffwrn, a rhyw fath o losgi stôf sy'n llosgi'n araf.

Trwy ddefnyddio system o bibellau a rheiddiaduron stôf cynhesu'r tŷ cyfan yn berffaith. Ar yr un pryd, mae'n eich galluogi i arbed ar bren, heb sôn am yr arbedion nwy a thrydan. Os rhew difrifol yn rheolaidd nid cynhesu eu ffwrn, mae'n debygol iawn y bydd y dŵr yn y pibellau yn rhewi. Felly, arbenigwyr yn awgrymu defnyddio ffwrnais sy'n llosgi'n araf i roi ychwanegu ychwanegion arbennig i'r dŵr. Byddant yn cynyddu tymheredd crystallization o ddŵr.

llwytho Awtomatig o goed tân

Mae'r stôf mwyaf datblygedig yn dechnolegol yn ffwrnais llosgi yn araf gyda phren fwydo awtomatig. Hi, fel mae'r enw yn awgrymu, yn eich galluogi i wresogi'r tŷ heb ymyrraeth ddynol yn gyson. Ac i wneud hynny yma gall am ychydig ddyddiau.

Mae'r egwyddor o weithredu o stôf fath ar yr un pryd syml a chymhleth. Oherwydd bod y coed yn bwydo i mewn i'r ffwrnais yn awtomatig yn rhoi llosgi cyson. Yr anhawster yn gorwedd yn y ffaith bod y cyflenwad o goed tân yn cael eu trefnu yn unol â hynny. At y dibenion hyn, yn sefydlu raciau arbennig sy'n eu stacio coed yn y stôf. At gwymp tymheredd yn y ffwrnais ei gyflenwi darn newydd o bren, mae angen synhwyrydd gwres.

Un peth arall pwysig - dull newydd o lifio pren. Os ydych fel arfer yn pren wedi'i lifio ar cywarch, ac yna pigwyd gyda bwyell, mae angen i lifio coed crwn "crempog". Mae angen y ffurflen hon i tanwydd syrthiodd y mwyaf cyfleus i mewn i'r ffwrnais. olwynion pren a gynaeafwyd yn cael eu rhoi yn y ffwrn ar ymyl silff ar oleddf. Pan fydd y synhwyrydd yn sbarduno, maent yn rholio ar y lle iawn. ffabrigo ar wahân o ffwrnais o'r fath yn broblem oherwydd bod y broses yn gofyn cyfrifo manwl a phob gofynion cydymffurfio.

Manteision gwresogi pren

Dewis y boeler ar gyfer gwresogi ei gartref, mae pobl yn cymharu cryfderau a gwendidau gwahanol opsiynau. Ar ôl ystyried sawl math o stôf goed hylosgi araf gyfarwydd â'r manteision gwresogi pren yn ei gyfanrwydd. O gymharu â systemau gwresogi eraill, mae ganddi lawer o gryfderau:

 1. Gyfeillgar i'r amgylchedd. stôf llosgi coed nid yw'n niweidio'r amgylchedd, ac yn hyn o beth yn syml nid oes gyfartal. Mae llosgi pren datganiadau dim mwy o garbon deuocsid nag ar pydru yn yr amgylchedd naturiol. Ond o'i gymharu â'r niwed a achosir gan fathau amgylcheddol eraill o danwydd, mae yr un awel.
 2. Economi. Yn anffodus, mae llawer o bobl yn meddwl yn bennaf am elw ariannol, ac yna am yr amgylchedd. Ond yn hyn o beth, stôf goed llwyddo. Coed Tân yn costio llai na mathau eraill o danwydd.
 3. Gall yr uned hon yn cael ei ddefnyddio, nid yn unig ar gyfer y diben o dai y gwres ond hefyd ar gyfer coginio. Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer y rhai y mae eu cartref yn bell i ffwrdd oddi wrth y gweill.
 4. Ar gyfer yr holl effeithlonrwydd gwresogi pren nid yw'n anodd. Os caiff ei wneud yn gywir, bydd y stôf hyd yn oed heb reiddiaduron yn dŷ cynnes da.
 5. Ffwrnais yn creu byrdwn gwres rhwng y stryd a'r tŷ, a thrwy hynny cyflawni lefel optimaidd tymheredd a lleithder arferol
 6. boeler Wood yn rhoi arogl dymunol i greu awyrgylch clyd ac yn ein hatgoffa o'n gwreiddiau.

casgliad

Heddiw, rydym yn dysgu bod yn cynrychioli popty sy'n llosgi'n araf. Wrth gwrs, mae hyn yn gwresogi domestig amgen addawol, oherwydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf y mater o gadw ecoleg a'r economi tanwydd wedi dod yn arbennig o bwysig, gan fod y dyluniad ffwrnais catalytig ei alluogi i gael gwared ar y diffygion pobl eraill, mathau hŷn o stofiau llosgi coed.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.