CysylltiadauCwrdd

Dewislen ar gyfer cinio rhamantus

Mae cinio rhamantus yn ddigwyddiad pwysig iawn. Rhaid i bob manylion yn cael eu hystyried yn drwyadl. Mae'n bwysig iawn bod i baratoi ar gyfer y digwyddiad hwn, fel ffeil ar y bwrdd lle bydd cinio fod, beth fydd y sefyllfa, a hyd yn oed sut yr ydych yn gwisgo. Wedi'r cyfan, efallai y bydd y cyfuniad perffaith o bob un o'r elfennau hyn yn allweddol i noson lwyddiannus a phleserus, a fyddai'n golygu cryfhau perthynas ramantus.

Y cam pwysicaf wrth baratoi swper rhamantus - y fwydlen ar gyfer y lluniad cynnwys swper rhamantus. Mae'n angenrheidiol i gymryd i ystyriaeth yr holl ddewisiadau sy'n bartneriaid, ac os nad ydych yn eu hadnabod, paratoi prydau amryddawn sy'n pwysleisio yn enwedig yn y nos ac predraspolozhat at y naws rhamantus.

Yn yr erthygl hon yr wyf am eich cyflwyno at y prif bwyntiau sydd angen i roi sylw i wrth lunio bwydlenni ar gyfer cinio rhamantus. Wedi'r cyfan, mae'n bwysig dewis a fydd yn fwyd ar gyfer cinio rhamantus yn cael ei goginio, yna coginio blasus, ac yn gwneud yr hawl llestri bwrdd, i wneud cais fanteisiol.

Sefydlu eich partner ar noson ramantus, mae angen i chi baratoi gwledd o aphrodisiacs. Maent yn ysgogi emosiynau ac awydd, dwysau awydd rhywiol ac yn rhoi nerth. Y prif sbeisys affrodisaidd, bwyd môr, afocado, mefus, caws, garlleg, siocled, cnau almon a mêl.

1. Sbeis yn cynnwys llawer o elfennau hybrin, sy'n cael eu fywiogi iawn ac yn gwella cylchrediad y gwaed o'r corff. Ychwanegwch ychydig o sbeis at eich bwyd, ac mae'n gwella hwyliau cyffredinol a thuedd i dendro chuvtvo.

2. Afocado yn cynnwys llawer o fitamin A, sy'n gwella nodweddion rhywiol gwrywaidd.

3. Bwyd Môr yn cynnwys llawer o asidau amino a protein sy'n gwella cynhyrchu testosterone. Dim ond bwyd môr yn hawdd iawn i'w dreulio organeb a fydd yn gwneud eich cinio yn fwy pleserus ac iach.

4. Mae caws yn fyrbryd da ar gyfer unrhyw achlysur, mae'n cynnwys brasterau iach ac yn addas iawn ar gyfer byrbrydau gwin. Ac yr oedd y gwin - y brif ddiod ar gyfer cinio rhamantus.

5. Mefus perffaith ar gyfer siampên, ac mae wedi bod yn hir yn symbol o ramant a rhywioldeb.

6. Garlleg yn affrodisaidd pwerus. Ac i leihau'r aroglau ohono, yn eithaf ychydig o funudau deilen mintys i gnoi neu bersli.

7. Siocled symbol San Ffolant. Mae'n helpu i ddatblygu "hormon hapusrwydd", creu naws rhamantus ac yn berffaith fel pwdin ar gyfer cinio rhamantus.

8. Cnau almon berffaith saturate y corff, ond nid ydynt yn faich iddo. Mae'n credu bod y cnau ymestyn noson ramantus ac yn rhoi pŵer dynion.

9. Mêl yn ddelfrydol ar y cyd gyda chnau, yn rhoi hapusrwydd a phleser, yn dda ar gyfer y corff ac yn addasu'r agosrwydd y cariadon.

Nawr rydym yn gwybod pa gynhyrchion i'w ddefnyddio ar gyfer coginio ar gyfer cinio rhamantus. Nesaf, yr wyf am gynnig rhai prydau syml o'r cynhyrchion hyn i chi.

Brithyll gyda siampên

cynhwysion:

 • Ffres brithyll y môr - 1.3 kg
 • Oer menyn - 210 gram
 • potel o siampên
 • blawd llwy fwrdd
 • Mae llwy de o lemwn
 • 4 zhelstka wy
 • Mae ychydig sbrigyn o deim
 • rhywfaint o bersli
 • Halen a phupur i roi blas

Rydym yn dechrau coginio. Glanhewch y pysgod a gosod mewn dysgl bobi arbennig yn y persli wedi'i dorri. Taenwch gyda halen a phupur. Rydym yn rhoi mewn popty wedi'i gynhesu i 170 gradd. Ar ôl 10 munud, arllwys y siampên, a phobi 10 munud arall. Felly, rydym yn arllwys ychydig o weithiau y pysgodyn, felly nid oedd yn sych. Er bod brithyll a baratowyd, gadewch saws ni.

Ar gyfer y saws, gynhesu'r menyn, ychwanegwch y blawd a choginiwch ychydig funudau, gan ei droi, dros wres canolig. Arllwyswch chwarter potel o siampên i mewn i'r saws. Coginiwch am 10 munud.

Yn y cyfamser, rydym wedi paratoi pysgod. Taflwch y sudd gyda'r pysgod yn ein saws, ychwanegwch y melynwy. Curwch chwisgiwch y saws i cysondeb hufen hylif. Ar y diwedd dim ond ychwanegu ychydig o halen, ac mae'r saws yn barod.

Dylai Gweinwch y pysgod fod yn gwbl gwared crwyn a dyfrio saws ar ei ben.

ffrwythau candied mewn gwydredd siocled cain

cynhwysion:

 • Mae nifer o orennau mawr
 • Siocled (Du)
 • siwgr

Paratoi pwdin hwn yn syml iawn. Berwch orennau wedi'u plicio a'u sleisio 2 waith mewn dŵr cyffredin. Ar ôl 2 waith coginio mewn dŵr gyda siwgr. Toddwch y siocled ac oren yn eu glaziruem. All. Pwdin barod. Solidify Bydd pwdin hwn yn 3-4 awr yn yr oergell.

Paratoi prydau bwyd, mae angen iddynt wasanaethu yn iawn. Rheolau gweini i'w gweld yma. Nid yw'r prif beth yw gorwneud hi, a dewis yr un peth eich bod yn agosaf.

Da lwc rhamantus noson, cariad, poseletsya rhamant a gadael i chi yn y tŷ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.