Datblygiad deallusolCristnogaeth

A oes Uniongred gweddïau gan y llygad drwg a dirywiad?

Er gwaethaf y ffaith ein bod yn awr yn byw yn y bymthegfed flwyddyn yr unfed ganrif ar hugain, gweddillion y gorffennol yn dal i fod yn eithaf berthnasol. dyn modern, sy'n cerdded i weithio gyda gliniadur ac yn llawen croesawu pob technoleg gyfrifiadurol, yn dal yn swil o gath ddu a dynes gyda bwcedi gwag, yn llawenhau wrth weld pry cop 'n bert gwyn ac, wrth gwrs, yn credu bod yn rym dirgel a sinistr, achosi niwed, a oedd yn galw mewn bywyd bob dydd yn cael ei llygredd.

Yn gynyddol, y Rhyngrwyd a phapurau newydd ar draws y ad, sy'n datgan "wrach etifeddol" yn hawdd i achub y dioddefwr rhag difrod a llygad drwg ... ond nid segur a'r eglwys, ac, yn ffodus, ar ôl blynyddoedd lawer o ddiffyg cynnydd, ei drysau yn agored i bawb ddyfodiaid. Mae'n dal i fod yn unig i gael gwybod a oes Uniongred gweddïau gan y llygad drwg a dirywiad?

Beth yw y llygad drwg a dirywiad?

Yn y byd Uniongred, enw'r tad Germana Chesnokova hysbys yn eang. Mae hyn yn hen ddyn llwyd-barfog gyda osgo syth a llygaid tyllu'r llym gan fod y Exorcist diwethaf, yn wrthwynebydd chwerw y gelyn yr hil ddynol. Oherwydd dad Almaenig achub nifer o eneidiau, ac mae'n credu fod y mwyafrif o'r rhai sy'n troi ato am gymorth, yn dioddef dim ond oherwydd eu bod wedi defnyddio gwasanaethau "cynorthwywyr". Yn anffodus, y rhai sy'n galw eu hunain yn ddewiniaid etifeddol a seicigion yn aml - charlatans cyffredin, ond yn eu plith mae rhai sy'n, cael o eiconau cartref, ac yn ddiffuant yn credu bod egni o "triniaeth" yn cael eu defnyddio'n unig ar gweddïau Uniongred o'r llygad drwg ac llygredd, gofyn am gymorth nid i Dduw ...

Gwyrthiau y Merthyr Sanctaidd Cyprian

Mae llawer o bobl yn credu bod St. Cyprian - yr unig un neilltuo i gweddïau Uniongred o'r llygad drwg a dirywiad. Beth oedd sant hwn?

"Rydym yn aml yn credu yr hyn sydd wedi'i ysgrifennu yn y papurau newydd, ond nid ydynt yn credu yr hyn y mae'r Beibl yn dweud," - unwaith y dyn doeth unwaith meddai. Gall un yn deall bod repels amheuwyr. Gwyrthiau y saint, Crist ei hun, yr apostolion a gyflwynwyd i ni ar ffurf straeon epig, chwedlau, ond mewn gwirionedd y peth mwyaf pwysig yw nad ydynt yn y ffaith o iachau neu atgyfodiad gwyrthiol, ond rhywbeth arall.

Roedd St. Cyprian, fel y byddai rhywun yn dweud yn awr, yn ddyn deallus. Codi mewn teulu bonheddig, derbyniodd addysg dda, heb unrhyw angen unrhyw beth, aeth i ddeall hanfodion Dewiniaeth ar Fynydd Olympus, ac mae llawer wedi llwyddo yn hyn. Traddodiad yn dweud ei fod yn y "chi" gyda'r diafol ei hun, ac yn dod â llawer o drafferth i bobl. Ond fel y maent yn ei ddweud, mae Duw yn gweithio mewn ffyrdd dirgel. Ar ôl cyfnod, trwy weddïau y forwyn Justina, Cyprian trosi at Gristnogaeth, a hyd yn oed ennill pen merthyr yn. Ac yn ystod y blynyddoedd hynny, y mae ef ar ôl i fyw ar y ddaear, perfformiodd llawer o wyrthiau, ac yn troi at y ffydd sanctaidd lawer Cenhedloedd, a hudolion. Yn awr, mae llawer o destunau Uniongred o weddïau gyfeirio ato.

Grym gweddi

"Mae eich ffydd wedi arbed chi" - y geiriau hyn dro ar ôl tro wedi dweud yr Arglwydd i bobl a ddaeth ato am help. Yn wir, os ydych yn gloddio ychydig yn ddyfnach, nid oes y fath beth â "gweddïau Uniongred o'r llygad drwg a dirywiad" Nid yw'n bodoli. Mae llawer o bobl, hyd yn oed churched, rywsut yn ymwneud â gweddi, fel y gwnaeth ein cyndeidiau cyfnodau paganaidd - felly gofyn am y duwiau. Er mwyn deall y grym gweddi, mae angen i chi ... dim ond yn credu bod Duw yn ein clywed bob amser ac ym mhob man, a hyd yn oed yn syml "Arglwydd, trugarha!" Uttered o'r galon, mae'n werth mil o fathau o swyn a talismans "nain". Yn fyr, ni ddylid eu cynnal mewn abwyd mor ddeniadol, fel Uniongred gweddïau rhag difrod. Oherwydd bod y bobl sy'n ymwneud â "gweddïau trin" ganmil bell oddi wrth y Uniongred ac o alluoedd seicig. O'r y llygad drwg a dirywiad yn gallu amddiffyn pawb, ac nid yw o reidrwydd yn chwilio am addas "mam-gu." Tad Herman yn ddiffuant yn credu bod rhywun ymrwymo'n llawn eich hun i Dduw, cael ei warchod rhag y maglau y diafol, hyd yn oed er gwaethaf y ffaith bod, fel y haerodd gan Serafim Sarovsky, "Gall y mudiad crafanc un cythraul lleiaf troi y byd."

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.