IechydParatoadau

"Veroshpiron": arwyddion i'w defnyddio, llawlyfr cyfarwyddiadau, disgrifiad

Gall cadw hylif yn y corff yn cael effaith negyddol ar gyflwr cyffredinol a gweithrediad holl systemau. Gall hylif gormodol yn cael ei gynhyrchu am wahanol resymau. Meddygon a ddefnyddir i ddatrys y broblem o asiantau diuretic, un ohonynt yw'r cyffur "Veroshpiron". Mae arwyddion ar gyfer defnydd o'r cyffur yn cael ei bennu bob amser gan y meddyg, ond bydd gwybodaeth gyffredinol am fod yn ddefnyddiol i ddarllenwyr. Mae'r awdur ceisio esbonio y cyfarwyddiadau ar gyfer eu defnyddio mewn iaith ddealladwy, nid yn unig i weithwyr meddygol, ond hefyd ar gyfer cleifion.

Beth yw cyffur "Veroshpiron"?

Mae arwyddion ar gyfer y cais yn seiliedig ar yr eiddo ffarmacolegol o'r sylwedd gweithredol yn y cyfansoddiad. sylwedd o'r fath yn ar ei gyfer spironolactone. Diolch i'w heiddo i rwymo sodiwm a chlorin a'u tynnu oddi wrth y corff, spironolactone cael ei ystyried dulliau diuriticheskim ysgafn o gadw mwynau hanfodol y corff, megis potasiwm a magnesiwm. Oherwydd gwared o halen yn cael ei leihau ac mae cyfanswm y cyfaint hylif, a'r effaith a fynegir yn troethi aml a diflaniad oedema. Cael cyffuriau ac eiddo er mwyn lleihau'r crynodiad o hormonau gwrywaidd a gostwng pwysedd gwaed.

Ffurflen Rhyddhau y cyffur "Veroshpiron" - tabledi neu gapsiwlau. capsiwl Bi-lliw melyn-frown, deg darn mewn swigen. Mae'r tabledi yn cael eu cynhyrchu gan 100 o ddarnau mewn un pecyn.

Cyffuriau "Veroshpiron": arwyddion ar gyfer defnydd

Fe'i penodwyd yn:

 • clefyd cardiofasgwlaidd;
 • oedema o unrhyw darddiad;
 • paroksizmalnayamioplegii;
 • sirosis.

"Veroshpiron" meddyginiaeth ar bresgripsiwn i blant, menywod beichiog yn y camau hwyr.

Gwrtharwyddion at dderbyn

Yn ogystal â hyn, mae arwyddion mewn paratoi a gwrtharwyddion i'w defnyddio. Nid ydym yn argymell os:

 • beichiogrwydd yn y tri mis cyntaf;
 • methiant arennol ac anhwylderau eraill yn arennau;
 • hyperkalemia;
 • clefyd Addison ;
 • hyponatremia.

meddyginiaeth defnyddio dan oruchwyliaeth feddygol lem yn:

 • diabetes;
 • yn eu henaint;
 • methiannau yn y cylch mislif;
 • methiant yr afu;
 • asidosis metabolig;
 • neffropathi diabetig fath;
 • hypercalcemia

Rheoli angen meddygol mewn unrhyw fersiwn o'r cyffur "Veroshpiron. Nid yw arwyddion ar gyfer defnydd y cyfeirir ato yn yr erthygl hon yn rhestr gynhwysfawr. Efallai y bydd y meddyg yn rhagnodi cyffur ar y cyd â meddyginiaethau eraill.

sgîl-effeithiau

Mae gan asiant diuretic nifer o sgîl-effeithiau. Yn eu plith:

 • dermatoses o natur wahanol;
 • syrthni;
 • pendro;
 • hyponatremia;
 • hyperkalemia.

Mewn achosion prin, arsylwyd:

 • chwydu, rhwymedd, cyfog, dolur rhydd, colig, gwaedu berfeddol, poen yn y bol;
 • problemau yn yr afu;
 • sbasmau cyhyrol, syrthni;
 • newidiadau patholegol yn y gwaed;
 • newid y sain y llais;
 • potency is a dysfunction erectile;
 • amhariadau o'r cylch mislif, amenorrhea;
 • crampiau coesau;
 • adweithiau alergaidd.

sgîl-effeithiau fel arfer yn digwydd gyda gorddosau a chamddefnyddio cyffuriau.

Dos, storio, amodau y dderbynfa

Dos y cyffur yn cael ei wneud yn unol â'r math a graddau o glefyd y claf, ei paramedrau ffisiolegol ac amgylchiadau eraill a allai ystyried dim ond y meddyg. Gall hunan-benderfynu ar y dos yn arwain at ymddangosiad o sgîl-effeithiau a chanlyniadau achosi anghildroadwy difrifol. Mewn unrhyw achos y dos uchaf y dydd ar gyfer glaf sy'n oedolyn yn 400 mg. I blant y dos yn cael ei ostwng yn sylweddol. Nid Amodau Arbennig yn derbyn cyffuriau yn. Nid oes angen i'r tabledi i gnoi, maent yn golchi i lawr gyda ychydig bach o hylif.

Mae angen Storiwch y cyffur mewn lle sych ar dymheredd ystafell yn eu pecynnau gwreiddiol.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.