HarddwchGofal croen

Trimmer am bikini: beth ydyw a beth sydd ei angen? tocwyr model Poblogaidd

Yn y gymdeithas heddiw yn arfer da i, pan fydd unrhyw un o'r rhyw deg, beth bynnag eu hoed y bônt, groomed o pen i'r traed. Mae hyd yn oed presenoldeb wallt corff mewn rhai ardaloedd yr ystyrir eu bod yn anghwrtais, ac ar unrhyw adeg o'r flwyddyn, ac yn yr haf - felly llawer llai!

Intimate tynnu gwallt - yn gam newydd yn y cod gwedduster. Cytuno, nid neis iawn, pan fyddant allan o ddillad isaf neu siwt ymdrochi taro nid blew awgrymog, gan greu delwedd o ddynes flêr yn dymuno, ac nid yn gallu eu gwylio. Ffyrdd o fynd i'r afael â hwy mewn ychydig o ddegawdau, ei ddyfeisio gan amrywiaeth fawr. Un o'r gwybod-sut diweddaraf yn y maes hwn yn trimmer ar gyfer yr ardal bikini.

Beth yw'r bikini-trimmer?

Bicini trimmer, neu fel y'i gelwir, groomer, yn mini-eillio. Dim ond yn golygu yn unig ar gyfer menywod. Ni ddylid ei gymysgu â'r epilator trimmer bikini: Last tynnu blew a groomer yn eu torri yn ofalus bron ar y gwraidd. "Mae bron" - oherwydd ar ôl clipio llystyfiant yn dal i fod, ond mae'n prin amlwg i'r llygad.

trimmer Pros bicini

Er gwaethaf y penodoldeb o ganlyniadau, trimmer bikini ennill dderbynnir yn eang ymysg menywod oherwydd y màs y manteision canlynol:

 1. Rhwyddineb o weithredu. Maint y Compact a dylunio ergonomig caniatáu groomer aros cyfforddus yn y llaw.
 2. Dim gwifren. Mae'n dileu'r angen am gysylltiad gorfodol â'r prif gyflenwad. Yn ogystal, yr opsiwn hwn yn caniatáu i chi ddefnyddio'r trimmer ar gyfer y parth bikini yn unrhyw le.
 3. Mae amlder y cais. Gellir Groomer yn cael ei ddefnyddio unwaith bob dau ddiwrnod, ac er na fydd yn niweidio'r croen ac yn pryfocio llid, prin glynu at y gwallt ail dyfu.
 4. tai diddos. Mae'n caniatáu i chi ddefnyddio'r trimmer yn y gawod neu'r bath a golchi o dan y dŵr.
 5. Diogelwch. Yn wahanol i beiriannau, nid trimmer gyfer bikini merched yw'n torri uniondeb wyneb y croen.
 6. Cais di-boen. Groomer yn gyfan gwbl yn dileu'r meistres teimladau annymunol sy'n codi yn ystod y weithdrefn. Oherwydd dyluniad arbennig y pen ydych yn debygol o deimlo y blew yn diflannu hyd yn oed yn yr ardaloedd hyn eiddil ac yn sensitif fel yr ardal bikini.
 7. Effeithlonrwydd. Yn wahanol i ddulliau eraill o gael gwared gwallt, groomer tynnu gwallt yn gallu perfformio hyd yn oed yn y mannau mwyaf anghysbell.
 8. dylunio Bikini. Mae rhai modelau yn cael eu paratoi gydag atodiadau arbennig sy'n caniatáu clip allan y lluniau gwreiddiol.
 9. Economi. Trimmer gyfer ardal bikini yn cyfiawnhau ei gost yn unig ar gyfer y mis cyntaf o ddefnydd. Nawr nid oes angen i brynu peiriannau neu gasét symudadwy, geliau a ewynnau i eillio, cwyr - bydd hyn i gyd yn cymryd lle dim ond un groomer.

Beth yw'r gwahaniaeth trimmers bicini?

Mae'n werth nodi, er gwaethaf y symlrwydd ymddangosiadol a phresenoldeb un gôl, sy'n gymwys tocwyr, maent yn dal yn wahanol o ran rhai nodweddion a set gyflawn.

trimmers Bicini yn llydan (gyda phennaeth 25 i 30 mm) - ar gyfer prosesu mwyaf cyflym o arwynebau mawr, a chul (gyda phen hyd at 25 mm) - i raddau mwy i greu lluniadau. Felly, yn gyntaf ystyried y diben y hoffech chi ei ddefnyddio. Fodd bynnag, mae'r ddau yn eich galluogi i eillio y gwallt yn effeithiol, er ar wahanol gyflymder.

Os ydych yn pryderu am wallt, sy'n ymdrechu i edrych allan o'r ffroenau, neu ewch allan o'r gyfuchlin ael, dylech dalu sylw at trims, cyflawn sydd yn atodiad arbennig ar gyfer cael gwared ar lystyfiant yn y rhannau hyn o'r wyneb.

Mae'r rhan fwyaf groomers gweithio ar y batri. Maent yn cael eu darparu hefyd gyda charger. Mwy o ddewisiadau cyllideb yn gofyn am brynu batris. Y dewis cyntaf, wrth gwrs, yn llawer mwy darbodus.

Mantais sylweddol - presenoldeb ddyfais dangosydd ddim. Ni fyddwch yn poeni am faint mae amser o hyd cyn y batri yn cael ei dalu yn llawn.

Graddau'r gwrthiant dwr hefyd yn bwysig. Er bod y farchnad yn dal i fod yn gyffredin ac mae'r model gyda'r corff, diogelu'n llawn rhag lleithder, ond mae'n werth ofalus darllen y disgrifiad hoffi trimmer gan y gall gwrth-ddŵr fod yn dim ond ei ben.

Fel ar gyfer y cyfluniad o ddyfeisiau, mae popeth yn ychydig yn fwy cymhleth. trimmers safonol yn cael brwsh, clawr a sefyll. cwblhau Estynedig rhagdybio bodolaeth nifer o awgrymiadau ychwanegol, bydd mathau ohonynt yn cael eu trafod isod.

mathau o abwydau

Mae rhai modelau yn meddu ar ategolion ychwanegol, gallu perfformio gwahanol weithrediadau. Yn eu plith:

 1. Crib. Gwallt yn tyfu anwastad, felly ar gyfer gwell haircut offeryn hwn yn gadael i chi yn eu ymyl blaen.
 2. Razor. Mae'n helpu i gael gwared blew bach na all y trimmer ymdopi ag ef. Ar gyfer y rhai sydd am "cwblhau" eich dyluniad bikini i berffeithrwydd.
 3. ael ffroenell. Daclus a bach affeithiwr yn caniatáu bron bwynt-gwared gwallt ar unrhyw ran o'r croen.

modelau poblogaidd trimmers bikini

Heddiw cwsmeriaid menywod yn gynyddol yn rhoi eu blaenoriaeth i brandiau megis Remington, Braun a Philips. Mae enwau i gyd yn dechnoleg eithaf adnabyddus a hir profedig yn y farchnad byd.

Trimmer ar gyfer y maes bikini, adolygiadau o'r rhain yn nodweddion mwyaf positif - WPG2000 model o Remington. Merched yn hoffi ei ddyluniad, mae nifer gorau posibl o nozzles ac o ganlyniad perffaith. Mae rhai hyd yn oed wedi addasu ei gyfer torri eu hanifeiliaid anwes - dyfais yn hollol llidio'r croen.

Trimmer Braun bikini, profodd SilkFinish FG 1100 model ei hun fel dîm da: mae'n helpu mewn sefyllfaoedd pan fydd angen i chi gael gwared ar wallt ar frys, yn cwblhau ychydig o labeli ar gyfer dylunio bikini oladaet maint cryno.

Trimmer Philips HP6379 Bicini heblaw am y cynghorion Perffaith ar gyfer torri gwallt epilator ac offer ychwanegol gyda stensiliau ar gyfer celf bikini. Prif anfanteision ei fod yn rhedeg ar fatris ac nid oes dangosydd ddim.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.