GartrefolGarddio

Tatws Irbitsky: Disgrifiad gradd, lluniau, adolygiadau, cyngor ar dyfu, cymeriadu, cynnyrch

Un o'r mathau mwyaf addawol o datws yn Irbitsky. Disgrifiad o'r amrywiaeth, adolygiadau a lluniau profi bod yr amrywiaeth hwn yn un o gyflawniadau gorau o fridwyr. Mae ei Nid yw dod mor bell yn ôl yn y gofrestrfa ar Gyflwr y rhanbarth West-Siberia a Volga-Vyatka. Am gyfnod byr y gallai brofi i fod yn rhagorol.

disgrifiad

Yn ôl ei nodweddion Mae tatws Irbitsky cynnyrch uchel ac aeddfedu cyflym. aeddfedu cyfnod yn union 70-90 diwrnod, sy'n bwysig ar gyfer rhanbarthau hinsawdd ansefydlog.

Llwyni planhigion o uchder canolig, yn hanner. Blodau o faint canolig, gyda lliw llachar ar y tu mewn. dail tatws yn, math canolradd mawr, gwyrdd tywyll mewn lliw. Mae'r radd hon yn cael ei nodweddu gan elw uchel, nodau masnach nodweddion rhagorol. Mewn cyfnod byr o amser gwreiddiau llystyfiant i dyfu i fyny yn dipyn o faint trawiadol. O un planhigyn yn derbyn ar gyfartaledd o wyth cloron mawr. Mae ganddynt siâp crwn, croen coch gyda llygaid bach. Y tu mewn i'r gwraidd melyn. Gall pwysau fesul gloronen cyrraedd ddau can gram.

Beirniadu gan yr adolygiadau, lluniau, disgrifiad o fathau, tatws Irbit profi i fod yn rhagorol pan tyfu mewn amodau anffafriol.

nodweddion amrywiaeth

Mae bridio newydd ar y nodweddion canlynol:

 1. perfformiad cynnyrch rhagorol.
 2. Cadw ansawdd. storio am gyfnod hir yn cael ei gadw hyd at 97% o wreiddiau.
 3. Gwrthwynebiad i pathogenau sy'n achosi afiechydon ffwngaidd a firaol.
 4. Gall Cynnyrch Irbitsky Tatws yn gywir amaethyddol yn cyrraedd 400 cilogram yr hectar.
 5. Yn gallu cynhyrchu cynnyrch uchel ym mhob tywydd.

Paratoi ar gyfer glanio

Cyn plannu, mae angen i baratoi'r tatws.

 1. deunydd plannu dethol. Dylai Cloron fod yn iach, heb eu difrodi.
 2. I raddnodi maint y gwreiddiau.
 3. cloron mawr yn cael eu torri i mewn i sawl darn. Ar bob yn ddau neu dri blagur.
 4. Cloron egino.
 5. tatws prosesu cynhyrchion amddiffyn, gwrteithiau.

Cyn plannu, cynnyrch uchel yn darparu rhagarweiniol socian y cloron mewn atebion gwrtaith. Ar gyfer eu paratoi yn cymryd pedwar can gram o saltpeter a uwchffosfad a'i ddiddymu mewn 10 litr o ddŵr. Yn yr ateb hwn yn ymgolli chloron awr. Yn ystod y cyfnod hwn, mae'r tatws amsugno'r elfennau defnyddiol ac activates twf a datblygiad gwreiddiau a rhannau y ddaear uchod. Gyda hyn gallwch gael cnwd o socian wythnos yn gynt na'r disgwyl.

Nodweddion o amaethu

I gael cynnyrch uchel, mae angen i gydymffurfio â dyddiadau plannu. Beirniadu gan y lluniau, adolygiadau a disgrifiad o'r mathau, Irbit tatws yn rhoi cynhaeaf da os plannu yn y ddaear ar tua canol mis Mai (ar gyfer y rhan ganolog o Rwsia). Mewn achos o amseru hyd yn oed hanner wythnos y bydd y cynhaeaf yn waeth.

Cyn plannu cnydau gwraidd dylid cynnal paratoi pridd a deunydd plannu. Tair wythnos cyn plannu y cloron yn cael eu dewis ar gyfer plannu. Yn yr achos hwn, ni allwch ddefnyddio, clefydau tatws difrodi pwdr. Ar gyfer plannu defnydd yn unig yn lân, yn llyfn, heb smotiau neu wreiddiau ddifrod arall.

Yna, mae'r deunydd a ddewiswyd yn cael ei osod yn yr ystafell golau ar gyfer egino a phlannu. I'w gwneud yn fwy cyfleus, argymhellir i rannu'r maint gloronen. Gellir sbesimenau mawr yn cael eu torri i mewn i ddau neu fwy o rannau, gan adael ym mhob un o'r ddau neu dri blagur.

plannu gofynnol yn cael ei drin gyda atebion maetholion arbennig ac asiantau amddiffynnol gwahanol. Gellir eu prynu mewn unrhyw siop maestrefol. Gallwch ddefnyddio ateb ychydig yn binc o permanganate potasiwm.

Beirniadu gan y lluniau, adolygiadau, mathau disgrifiadau, tatws Irbit tyfu orau mewn pridd ffrwythloni dda. Felly, cyn plannu angen iddynt wneud gwrteithiau organig a mwynau. Ar ôl hynny, yn gwneud rhychau tua 15 cm o ddyfnder, lle gwreiddiau plannu. Pan fydd cylched hwn yn cael ei gynnal cm 60H35.

Gyda thwf y planhigion chwynnu, dyfrio. Unwaith y bydd y rhan o'r awyr yn tyfu yn ôl i uchder o 15 cm, tatws Hilling yn cael ei wneud yn gyntaf. Rhaid gwneud hyn er mwyn ysgogi datblygiad cnydau gwraidd plannu uwchben y gloronen. Mae'r ail tatws daearu i fyny yn cael ei gyflawni mewn cyfnod pan fydd y planhigyn yn dechrau i fynd i'r afael topiau. Mae'r rhigolau ffurfiwyd dyfrio.

Gofal yn ystod y tymor tyfu

gofal planhigion sylfaenol yw chwynnu amserol a chynnal y pridd mewn cyflwr rhydd.

I gael cynnyrch uchel, argymhellir i gynnal gofal o blanhigion, fel a ganlyn:

 1. Mae'r hofio cyntaf yn cael ei wneud i ddyfnder o ddeg centimetr. Mae'r ail a'r rhai dilynol - pump centimetrau.
 2. Perfformiodd Hilling ar uchder planhigion o tua 15 centimedr.
 3. Dyfrhau yn argymell i gyfuno gyda dresin phlanhigion gyda gwrtaith cemegol. Cyfanswm yn ystod y tymor tyfu yn angenrheidiol i gyflawni tri gwrteithio ychwanegol. Cyfrannu nitrogen, gwrtaith cymhleth a ffosfforws-potasiwm. Wrth ddefnyddio gwrtaith nitrogen ar wahân yn bwysig i gadw golwg ar eu maint. Dyma'r rheol: mae'n well peidio supplementation, nag i overfeed. Fel arall, tyfu topiau anferth ar draul ffurfio gwreiddiau.

Mae llawer o bobl yn meddwl tybed sut i ddyfrhau tatws Irbitsky i gael y cynnyrch uchaf. Mae'r broses hon yn wahanol i fathau eraill o dyfrio, ond i'r lluosogrwydd - dim ond planhigion tymhorol dyfrio tua thair gwaith (mewn tywydd poeth, sych yn cynyddu nifer y irrigations).

Afiechydon, plâu

Mae'r amrywiaeth yn unigryw gan ei fod bron yn effeithio ar y clefyd adnabyddus. Fodd bynnag, tatws Irbit Gall plâu ymosod. I ddelio â nhw, gan ddefnyddio amrywiol pryfleiddiaid, y gellir eu prynu mewn unrhyw siop maestrefol. Mewn mathau eraill yn wahanol diymhongar ac yn hawdd i ofalu am.

adolygiadau

Er gwaethaf ei oed "ifanc", tatws eisoes wedi ennill y calonnau garddwyr a ffermwyr. Mae'r amrywiaeth yn perthyn i'r dosbarth o "super-elite". Mae un planhigyn wedi tyfu nifer ddigon mawr o cloron wahanol faint, y mae tua wyth tatws yn cael maint mawr. Gall cynnyrch o'r fath ar gael mewn tymor tyfu cymharol fyr.

Ym marn pobl sydd wedi ceisio datrys, mae'n amlwg ei fod yn rhoi cynnyrch yn gyson uwch ym mhob tywydd. Hyd yn oed er nad yw mathau eraill yn falch, bydd y tatws llawenydd garddwyr mawr, cnydau blasus y gellir eu storio tan y tymor nesaf.

storio tatws

Cadw ansawdd y cloron eu heffeithio gan nifer o ffactorau. Mae hyn yn cael ei ddylanwadu gan y canlynol:

 • Tywydd. Os, yn ystod y tymor tyfu yn rhy oer a glawog, yna bydd y storfa yn colledion eithaf mawr.
 • Pridd. cnydau gwraidd yn cael eu tyfu ar lôm tywodlyd a phriddoedd du yn cael eu cadw yn well na'r rhai a gafwyd gyda thir lomog.
 • Gwrteithiau. Gyda gormodedd o wrtaith nitrogen cloron yn hir. effeithio ar eu cyflymaf clefyd. Mae'r un peth yn berthnasol i gnydau gwraidd, sy'n colli potasiwm.
 • malltod hwyr. Gall hyn clefyd yn mynd ar y cloron, felly bydd y tatws yn cael llai o storio.
 • Amodau. I wreiddiau cadw eu ffurf tan y cynhaeaf nesaf, mae angen i ni wybod sut i storio tatws Irbit a mathau eraill.

Er mwyn sicrhau bod yr amodau cywir, mae angen ar ôl cloddio y cnwd i sychu y cloron. Cyn i chi eu rhoi i ffwrdd ar gyfer storio, sicrhewch fod y cnwd yn cael ei datrys. Mae pob toriad, clefyd ddifrodi, copïau bach yn cael eu dileu. Er mwyn storio y cloron defnyddio heb niwed gweladwy. amser storio yn dibynnu ar faint y tatws. Ar gyfer y cyfnod cyfartalog a gymerwyd taten fawr. Ar y tymor hir a ddefnyddiwyd cyfrwng storio copïau. Mae pob un o'r gweddill yn cael ei ddefnyddio yn syth ar ôl y dewis.

Paratoi ar gyfer storio

I arbed y cnwd cyn belled ag y bo modd, mae angen i chi berfformio rhai rheolau syml o waith paratoi.

 1. Ar ôl cloddio am y tatws yn cael ei argymell ar gyfer awr i adael y cloron yn y ddaear. Bydd hyn yn caniatáu i sychu cnydau. Hwy yn gadael y gwreiddiau anymarferol ac yn beryglus, gan y gall pelydrau'r haul yn achosi llosgiadau, a oedd yn cael effaith andwyol ar ansawdd cadw.
 2. Ar ôl Rhaid tatws sunbath yn cael ei osod o dan y adlen, lle gwella clwyfau ac yn cynyddu bydd yr eiddo amddiffynnol yn digwydd. Y broses wella mwyaf dwys yn digwydd ar dymheredd o tua 18 gradd. Ar dymheredd is y gwreiddiau gwella clwyfau yn hirach - tua thair wythnos. Pan fydd y cyfnod iachau tymheredd gorau yn para am tua deg diwrnod.

Ar ôl paratoi'r tatws yn cael eu gosod mewn storfa ar tua 2-4 gradd. Mewn modd o'r fath, yr holl brosesau o fewn y gloronen rhewi. Yn y wladwriaeth, gall y tatws yn cael ei storio tan y cynhaeaf nesaf.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.