FfurfiantAddysg uwchradd ac ysgolion

Sut i ddewis prifysgol i gael eu derbyn - paramedrau dethol

Os ydych wedi graddio o ysgol uwchradd ac wedi dewis broffesiwn, gallwn ddweud bod y cam mwyaf pwysig a mwyaf anodd wedi mynd heibio. Ond ar ôl hyn, mae tasg arall heb fod yn llai anodd - yw dewis y sefydliad yr ydych yn ac yn dysgu hanfodion eu cyflogaeth yn y dyfodol.

Gadewch i ni geisio ateb cwestiwn sy'n poeni llawer o rieni ac nid yw wedi cymryd i ymgeiswyr gynnal eto - sut i ddewis y brifysgol ar gyfer derbyn: mae angen i chi wybod pa lefel o addysg yw bod y math o ddysgu a eiliadau ac arlliwiau pwysig eraill. Gadewch i ni edrych ar bob un o'r opsiynau mor drylwyr â phosibl, fel y gall rhieni a myfyrwyr yn dewis drostynt eu hunain yr ysgol orau.

lefel o addysg

Cyn dewis ysgol, dynodi lefelau'r sefydliadau, sy'n cael eu defnyddio yn ein system addysg.

1. Cyffredinol. Mae'r rhain yn cynnwys addysg, sy'n derbyn pob plentyn ysgol yn y wlad:

 • cychwynnol (anghyflawn, 8 graddau);
 • prif (9 graddau);
 • uwchradd (11 dosbarth) llawn /.

2. Proffesiynol (technegol). Mae'r math hwn o addysg sy'n eich galluogi i gael yr holl sgiliau angenrheidiol i ddod yn weithiwr proffesiynol mewn maes penodol:

 • cychwynnol (colegau, ysgolion uwchradd);
 • uwchradd (colegau, technegol);
 • addysg uwch (sefydliadau, prifysgolion, academïau).

3. Raddedigion. Mae hyn yn ffurfio yn eich galluogi i gael gradd mewn raddedigion, doethuriaeth, preswyl ac ôl-raddedig.

Os nad ydych wedi graddio o'r ysgol yn uchel ac roeddech mewn unrhyw amheuaeth, fynd neu beidio mynd i'r radd 11eg a sut y bydd yn effeithio ar yr astudiaeth nesaf (sut y gall prifysgolion ddewis pwyntiau, arbenigedd), dylech weld y rhestr isod.

 phosibl ar ôl y radd nawfed:

 • i gael addysg lawn, i aros yn yr ysgol;
 • yn berthnasol i ysgol uwchradd neu goleg (addysg alwedigaethol cychwynnol);
 • astudio mewn coleg neu ysgol technegol ac i addysg alwedigaethol uwchradd;
 • yn derbyn y camau cychwynnol, ac yna y addysg broffesiynol gyfartaledd;
 • i barhau i ddysgu ar ôl hyfforddiant fesul cam ac yn gwneud cais am sefydliad addysg uwch.

Ar ôl diwedd y dosbarthiadau ar ddeg yn agor y posibiliadau canlynol:

 • fesul cam astudio a datblygu lefelau addysg broffesiynol angenrheidiol;
 • ddysgu unrhyw un o'r lefelau uchod ar unwaith.

Cyn dewis prifysgol, nid yw'n ormodol nodi bod y mwyafrif helaeth o bobl ifanc yn well gan gwblhau 11 o ddosbarthiadau ac yn cyflwyno'r dogfennau i'r prifysgolion. Dyma'r opsiwn gorau a mwyaf poblogaidd i gael addysg broffesiynol. Gadewch i ni siarad am yr opsiwn hwn yn fwy manwl.

Lefelau addysg alwedigaethol uwch

Cyn i chi yn dewis ysgol, dylech wybod bod y system addysg yn Rwsia cyn mis Medi 1, 2009 yn un-lefel unigol, hynny yw, y myfyriwr ddad-ddysgu pum mlynedd mewn prifysgol neu sefydliad ac yn derbyn safonol (sail) diploma rhoi ei arbenigedd penodol.

Ychydig yn ddiweddarach, mae'r system yn cael ei uwchraddio, ac fe'i disodlwyd gan strwythur hyfforddi tri cham, rhywbeth yn debyg i'r gorllewin. Cyn i chi yn dewis ysgol, yn edrych arno mewn mwy o fanylder.

israddedig

Ar ôl graddio (4 blynedd), graddedigion yn derbyn diploma wrth law i dyfarnu'r radd Baglor ef. Mae'r math hwn o fframwaith mewn addysg uwch. Mae'r diploma yn caniatáu i hyfforddi staff cymwys yn y sector economaidd-gymdeithasol neu ddiwydiannol, yn ogystal â darparu datblygiad arbennig i'r graddau sy'n angenrheidiol ar gyfer eu defnyddio yn y gweithgareddau cyffredinol hyn neu y cyfarwyddyd.

arbenigedd

Os bydd y myfyriwr yn cael eu hyfforddi ychwanegol am flwyddyn, yna ar ddiwedd bydd yn derbyn diploma. Hynny yw, mae person sy'n gallu paratoi gweithwyr â chymwysterau arbenigol iawn ac yn uwch. Ystyrir yr opsiwn hwn i fod gorau posibl ar gyfer y rhan fwyaf o fyfyrwyr: dewiswch y brifysgol ar arbenigedd ac i ddad-ddysgu phum mlynedd.

ynadaeth

hyfforddiant ychwanegol i ddwy flynedd ar ôl derbyn y teitl Baglor. Yn raddedig yn yr achos hwn yn dod yn Meistr. Mae'r ymgorfforiad rhagdybio ddyfnach ac yn canolbwyntio yn fwy cul i gyfeiriad penodol. Meistr yn paratoi pobl sy'n gallu datrys y tasgau mwyaf anodd mewn unrhyw fath o weithgaredd: broffesiynol, dadansoddol, ymchwil, ac ati Mae hefyd yn darparu un o lednentydd staff addysgu mewn sefydliadau addysg uwch.

Mae pob un o'r lefelau hyn yn cael ei ystyried i fod yn annibynnol, ac i barhau i ddysgu, rhaid i chi basio arholiadau. Gallwch ddewis y brifysgol neu ar bwyntiau ar y gyfradd yr arholiad wladwriaeth unedig. Yn y naill achos, ar ôl i chi gael diploma o raddau meistr arbenigol neu, byddwch yn cael y cyfle i barhau i dderbyn addysg (ôl-raddedig).

Ynghyd â strwythur vysheoboznachennyh yn parhau i fod a'r system arferol sy'n derbyn swyddogaeth, er enghraifft, mewn rhaglenni meddygol.

Dull astudio

Felly, rydych raddio o'r ysgol, ac rydych yn wynebu'r her i ddewis yr arholiad ar gyfer y brifysgol neu ar bwyntiau. I ddechrau, nid yw'n brifo i benderfynu drostynt eu hunain pa ffurf addas i chi.

prifysgolion heddiw yn cynnig y canlynol ffurfiau ar addysg :

 • llawn amser (yn ystod y dydd);
 • rhan-amser (nos);
 • gohebiaeth;
 • cyfrifiadur (o bell);
 • gyflym (eksternat).

Yma, y prif faen prawf yw eich gallu unigol ar gyfer dysgu annibynnol. Os byddwch yn dewis yr amser llawn, mae'r cwricwlwm yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyriwr fynychu dosbarthiadau a darlithoedd dyddiol yn amlinellu athrawon. Er externae cynnwys casgliad annibynnol a systematization y deunydd addysgol angenrheidiol gyda'r datganiadau cysylltiedig y wybodaeth a gafwyd ar ddiwedd y semester.

Mae'r rhan fwyaf yn aml yn fyfyrwyr rhan-amser a dysgu o bell yn dewis hynny ochr yn ochr â'u hastudiaethau yn mynd i weithio. gweithlu tra bo hyfforddiant yn neis, ond nid bob amser parti yn brysur yn helpu yn natblygiad y proffesiwn. Felly, rhaid inni fod yn ofalus yma, weithiau'n well i fwynhau yn arian ychwanegol, ond yn llwyddiannus orffen y semester. Weithiau, bydd y cyflogwr yn mynd i consesiynau drwy gynnig fyfyrwyr amser yn ystod y gwyliau ychwanegol, wythnos byrrach a budd-daliadau eraill (yn naturiol ar eu cost eu hunain).

grwpiau o brifysgolion

Y ffurf gyfreithiol y gall pob prifysgol yn cael eu rhannu'n ddau grŵp mawr - a bwrdeistrefol a anllywodraethol.

Pa fath o ysgol a ddewiswch yn dibynnu arnoch chi ac ar eich galluoedd ariannol. Mae sefydliadau dinesig addysg uwch yn cael y cyfle i wneud cais am hyfforddiant am ddim (cyllideb), tra mewn sefydliadau preifat yn eithriadol o brin.

Fel ar gyfer ansawdd yr addysg, y diploma o sefydliadau y wladwriaeth yn cael eu gwerthfawrogi'n llawer uwch. Yma, rôl allweddol yn cael ei chwarae gan nifer o ffactorau, ac mae un ohonynt - mae'n cyrsiau crai mewn prifysgolion preifat. Serch hynny, mae'r ffaith bod sefydliadau anllywodraethol yn ddyfnach astudio rhai o'r diwydiant (ieithoedd tramor, TG-dechnolegau, ac ati), gan eu gwneud yn ddeniadol iawn ar gyfer arbenigwyr.

crynhoi

Mae angen i chi ddeall yn glir am eu hunain bod y cyfle i gofrestru mewn sefydliad addysg uwch dibynnu'n uniongyrchol ar eich ffitrwydd, felly peidiwch â dibynnu ar "efallai", ac yn ofalus dadansoddi'r posibiliadau a phwyso a mesur y "manteision" a "anfanteision."

A chofiwch y prif beth y bydd eich penderfyniad yn dibynnu ar eich bywyd yn y dyfodol. Peidiwch â dewis prifysgol ar hap neu oherwydd ffrind a argymhellir. Ystyriwch a ydych yn barod i dreulio pedair blynedd neu fwy ar y datblygiad y proffesiwn, a oedd yn dod i ben os gwelwch yn dda i chi yn yr ail flwyddyn o astudio.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.