IechydMeddygaeth

Pryd y gallaf yfed alcohol ar ôl gwrthfiotigau? Dr. Tips

Pryd y gallaf yfed alcohol ar ôl gwrthfiotigau? Nid yw meddygon yn rhoi ateb manwl i'r cwestiwn hwn. Mae pob grŵp o wrthfiotigau mae mecanwaith gweithredu, ac felly yn ymateb yn wahanol i alcohol. Yn ogystal, mae'r rhan fwyaf o anhwylderau y mae angen therapi cyffuriau o'r fath, ei gwneud yn ofynnol cyfyngu ar y defnydd o cynhyrchion penodol. Felly heddiw byddwn yn siarad am wrthfiotigau ac alcohol (pan fydd yn bosibl i yfed alcohol, yn enwedig y rhyngweithio, mae'r canlyniadau negyddol).

Rheolau o wrthfiotigau

Gwrthfiotigau - effeithiol iawn, ond mae cyffuriau peryglus. Cyn eu derbyn fod yn sicr i ymgynghori yn arbenigwr. Y prif awgrym ar gyfer defnyddio cyffuriau o'r fath - presenoldeb haint bacteriol, na all y corff yn ymdopi ar eu pen eu hunain. Os yw eich meddyg wedi rhagnodi cwrs o wrthfiotigau, mae'r rheolau penodol i'w dilyn yn ystod eu derbyniad:

 • cadw llym o amser ac amlder y feddyginiaeth. Mae hyn er mwyn cynnal crynodiad gwaed cyson o sylweddau penodol.
 • Mae hyd y driniaeth wrthfiotig yn cael ei osod gan eich meddyg. Yn nodweddiadol, mae'r cwrs therapi yn 5 i 14 diwrnod. Mae rhai fformwleiddiadau rhyddhau parhaus yn cael eu gwneud 1-3 diwrnod.
 • Dylai I olchi i lawr meddyginiaethau fod yn bur ddŵr di-carbonedig.
 • Yn ystod y driniaeth, mae angen i chi ddilyn deiet. Mae'n anodd i roi'r gorau i fwydydd brasterog ac alcohol.

Pam na all yfed alcohol yn ystod triniaeth â gwrthfiotigau?

Un o'r prif ofynion yn ystod therapi gwrthfiotig - osgoi alcohol. Yn ogystal, nid alcohol argymhellir ac ar ôl triniaeth am amser a bennwyd ymlaen llaw.

Pam alcohol yn cael ei wrthgymeradwyo ar ôl cwrs o wrthfiotigau?

 • Pan llyncu, deunyddiau hyn yn syrthio i mewn i gydrannau llai, sy'n cael eu trosi i gyfansoddion syml. Rhan moleciwlau diod alcohol yn cyd-fynd â moleciwlau o wrthfiotigau. Rhyngweithio, gallant arwain at aflonyddwch difrifol yn y corff.
 • Mae'n profi bod alcohol yn sylweddol yn lleihau'r effeithiolrwydd cyffuriau gwrthfacterol.
 • Mae'r gymysgedd o sylweddau hyn yn rhoi mwy o faich ar yr afu, sy'n cael effaith negyddol ar ei waith ac ar gyflwr yr organeb gyfan.
 • organau a systemau ymateb i gyfuniad o alcohol ac asiantau gwrthfacterol cemegol anrhagweladwy.

Canlyniadau alcohol yn ystod therapi gwrthfiotig

Er mwyn ateb y cwestiwn o pryd i yfed alcohol ar ôl gwrthfiotigau, dylai siarad am ganlyniadau gymysgu yng nghorff y sylweddau hyn.

 • Groes i'r afu. Dyma'r cyntaf ac un o ganlyniadau mwyaf difrifol o ddefnydd ar y pryd o wrthfiotigau ac alcohol. Yn ystod gwrthficrobau dderbynfa yn cynyddu'r baich ar yr afu. Yfed alcohol yn ystod therapi gwrthfiotig yn atal gwaith y corff hwn. tarfu metaboledd o ganlyniad, ac nid yw sylweddau niweidiol yn cael eu hysgarthu ac yn cael eu cronni ynddo.
 • Gall y cyfuniad o alcohol a gwrthfiotigau achosi datblygiad adweithiau alergaidd difrifol.
 • Cur pen, cyfog, chwydu, pendro, ffitiau - y symptomau mwyaf cyffredin o feddwdod, sy'n digwydd o ganlyniad i gymysgu cyffuriau gwrthfacterol ac alcohol.
 • perygl mawr yn ystod triniaeth wrthfiotig i'r organeb yw'r syndrom pen mawr. Gall achosi cymylu rheswm ac yn arwain at anhwylderau meddyliol difrifol.

Nid yw gwrthfiotigau'n yn gydnaws ag alcohol

Felly, gadewch i ni siarad am wrthfiotigau ac alcohol penodol (pan fydd yn bosibl i gymryd diod gadarn ar ôl gwrthficrobau rhai grwpiau). Mae'n bwysig nodi bod yn ystod y driniaeth o heintiau cymhleth o yfed alcohol yn gallu arwain at droseddau difrifol, gan gynnwys marwolaeth. Meddygon gwahardd yfed diodydd alcoholig yn ystod y driniaeth ac am 5 diwrnod ar ôl diwedd y derbyniad y grwpiau canlynol o gynhyrchion:

 • asiantau antituberculous ;
 • tetracyclines (gwrthfiotigau y grŵp hwn o brosesau biocemegol bloc yn y celloedd y bacteria, ac alcohol yn tueddu i niwtraleiddio eu gweithredu);
 • aminoglycosides;
 • ketoconazole;
 • nitroimidazoles (Ni ellir alcohol yn cael ei ddefnyddio o fewn 7 diwrnod ar ôl diwedd data driniaeth wrthfiotig);
 • lincosamides (cryn effeithiau dinistriol ar yr afu);
 • cephalosporins (Gall cymysgedd o alcohol yn arwain at nifer o effeithiau annymunol, gan gynnwys tachycardia);
 • macrolides (cynyddu effeithiau gwenwynig o ddiodydd alcoholig);
 • Bleomycin.

Gwrthfiotigau nad ydynt yn rhyngweithio ag alcohol

Nid yw'r mathau canlynol o wrthfiotigau yn ystod treialon clinigol wedi dangos ryngweithio gweithredol gydag alcohol.

 • Penisilin - yn cael effaith bactericidal yn cael eu defnyddio ar gyfer therapi llawer o afiechydon.
 • cyffuriau gwrthffyngol.
 • Vancomycin - y gwrthfiotig y grŵp glycopeptide. Mae ei gweithredu bactericide cael ei achosi gan flocio synthesis cellfur.
 • Rifomitsin - yn cyfeirio at ansamycins grŵp. gwrthfiotig sbectrwm-eang.
 • Geliomitsin - yn cael ei ddefnyddio ar gyfer trin rhinitis, pharyngitis, dermatitis a chlefydau heintus eraill.

A yw'n bosibl i yfed ar ôl y gwrthfiotigau a restrir uchod? Meddygon yn honni bod peidio â bwyta ychydig bach o alcohol ar ôl y driniaeth data gyda chyffuriau gwrthfacterol yn achosi niwed hanfodol i iechyd. Fodd bynnag, dylai un gofio bod pob corff yn ymateb yn wahanol i gyfuniad o sylweddau o'r fath. Dyna pam nad yw alcohol yn cael ei argymell i'w ddefnyddio yn ystod y driniaeth y grwpiau hyn o wrthfiotigau, ac ar gyfer 3 diwrnod ar ôl y driniaeth.

Pryd y gallaf yfed alcohol ar ôl gwrthfiotigau?

Mae meddygon yn argymell i ymatal rhag yfed alcohol am o leiaf 3 diwrnod ar ôl diwedd y therapi. Yn ystod y cyfnod hwn y rhan fwyaf o'r cyffuriau gwrthfacterol cemegol ddileu yn gyfan gwbl oddi wrth y corff.

Pryd y gallaf yfed alcohol ar ôl gweithredu hir o wrthfiotigau? Nid yw meddygon yn rhoi ateb clir i'r cwestiwn hwn. Mae gan bob gwrthfiotig pwerus ei gyfnod o bydredd (o 10 i 24 diwrnod). Felly, cyn dylai'r defnydd o ddiodydd alcoholig bob amser yn ymgynghori â meddyg.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.