IechydParatoadau

Mae'r cyffur "Konium" (homeopathi): arwyddion i'w defnyddio, go iawn

Cyffuriau "Konium" yn cyfeirio at feddyginiaethau homeopathig sengl. Mae wedi gwrthlidiol, analgesig, tawelydd ac effeithiau anticonvulsive. Mae'n cynnwys dyfyniad o un o'r planhigion mwyaf gwenwynig yn y ymbarél teulu - cegid gweld.

issuance

Gall hyn ateb homeopathig yn cael ei brynu ar ffurf eli (cais amserol) ar ffurf gronynnau ar gyfer gweinyddu llafar.

ointment sylwedd gweithredol "Konium" - trwyth "Konium D1" (1 g), y cynhwysion cynorthwyol yn cael eu hychwanegu ar ffurf Vaseline meddygol a anhydrus lanolin.

Ynglŷn planhigion

Mae hwn yn blanhigyn eilflwydd, gan gyrraedd uchder o ddau fetr. Alw ef dur ddyledus roddir ar gorff effeithiau gwenwynig. Ers y flwyddyn gyntaf o cegid yn cynnwys criw o ddail radical, sy'n atgoffa rhywun o bersli neu foron, gellir eu gwenwyno yn hawdd. Mae'r arwyddion cyntaf o wenwyn yn cur pen a phendro. Yn tyfu coesyn planhigyn yn yr ail flwyddyn. Mae'n dod yn canghennog, gwag, gydag arlliw glasaidd, ac mae ganddo smotiau coch tywyll oddi tano. blodau bach gwyn yn cael eu cynnwys mewn ymbarelau anodd. Mae'r ffrwyth yn achene. Mae'n tyfu ym mhob man heblaw y Gogledd Pell.

Oddi wrtho ac wedi gwneud "Konium" (homeopathi). Mae arwyddion ar gyfer eu defnyddio, yn ystyried yn nes ymlaen.

Mae hanes defnyddio mewn meddygaeth gyffredinol

Fel cyffur paratoi tebyg wedi bod yn hysbys ers V ganrif CC. Fe'i defnyddiwyd i drin llawer o afiechydon. Cegid yn cael ei ystyried sylwedd narcotig cryf. Y tu mewn iddo gael ei ddefnyddio ar 0.2-0.3 g fel asiant effeithiol ar gyfer trin scrofula, tiwmorau chwarren, canser, fel anesthetig. Ond fel modd o achosi gwenwyn, yn ei ddefnyddio mewn meddygaeth gyffredinol ei stopio.

Mae hanes y defnydd o homeopathi

Yn cyffuriau homeopathi a gyflwynwyd gan Hahnemann yn 1825. Mae'r offeryn hwn wedi cael ei brofi'n drylwyr ddwywaith. Canlyniadau'r arbrawf cyntaf yn cael eu trefnu mewn "pur Medica", a'r ail canlyniad - yn "Clefydau Cronig". Diddordeb mewn ateb hwn Hahnemann oherwydd yn y gwaith y meddyg Awstria achosion o wellhad llwyr o gleifion â chlefyd difrifol a marwolaethau a achoswyd gan cegid Disgrifiodd Stark. Defnyddir Hahnemann cegid mewn cyfrannau bach, ac roedd y canlyniadau'n polozhitelnyemi. Mae hyn yn seiliedig ar y defnydd o ddulliau modern o "Konium". Yn homeopathi, mae'r arwyddion ar gyfer defnydd o'r helaeth.

Datblygiad y cyffur yn seiliedig ar dreialon Hahnemann ac astudiaethau meddygol o sgîl-effeithiau. Mae'r cyffur yn effeithio ar y corff cyfan yn gyfan gwbl. Yn homeopathi "Konium" ystyried yn fater cyfansoddiadol, a ddefnyddir i drin cleifion â chlefydau cronig.

symptomau nodweddiadol ar ôl y driniaeth, a osodwyd yn y profion:

 • fertigo wrth droi y pen gorwedd ac wrth fonitro gwrthrychau sy'n symud;
 • teimlad o wendid yn y coesau;
 • poen yn rhan uchaf yr ysgyfaint chwith;
 • y teimlad o sffêr neu lwmp yn y gwddf, gan gynhyrchu atgyrchau llyncu.

Ystyrir bod y feddyginiaeth yn cael ei ddefnyddio'n aml offeryn yn y induration (sêl di-boen) cynnydd a chwarennau (ceg y groth, thorasig, ofari, y ceilliau, parotid, thyroid, y prostad). O ganlyniad i'r defnydd hirfaith "Koniuma" chwarennau tiwmor yn aml yn diflannu, y tebygolrwydd eu trosi i mewn i malaen lleihau.

Datrys effaith "Koniuma" ar feinwe chwarennol ac cyswllt yn cael ei ddefnyddio i drin cleifion sydd â sglerosis ymennydd siâp gwreiddiol. Gwella'r sefydlog ac mewn cleifion yng nghamau hwyr y clefyd. Meddygaeth yn darparu rhyddhad rhag sbasmau yr oesoffagws gydag anhawster llyncu a'r coluddyn gyda colitis sbastig, yn ogystal â cyhyrau y bledren â troethi anodd. rhesymau cyffredin eraill dros ddefnyddio'r cyffur - paresis cyhyrau llewygu, parlys.

tystiolaeth

Datganiad Swyddogol ar y cais yn dangos bod y eli ei ddefnyddio i drin amrywiaeth o afiechydon. Y mwyaf cyffredin yn cynnwys:

 • matodiniya (chwyddo, tynerwch, engorgement fron, mwy o sensitifrwydd i gyffwrdd);
 • fron natur anfalaen;
 • codennau a cywasgu poenus yn y fron, yn enwedig os ydynt yn cael eu ffurfio o ganlyniad i'r anaf.

Beth yw pelenni arwyddion "Konium" (homeopathi) i'w ddefnyddio?

Y ragnodir yn fwyaf cyffredin i bobl ag pelenni psyche anghytbwys sy'n aml yn poeni a phrofiad pryder. Merched gyda syndrom cyn mislif amlwg. Efallai y bydd y cyffur yn helpu'r rheiny sy'n dioddef o diathesis exudative, chwyddo mewn cangen, llid acíwt y llinyn y cefn, cur pen.

Hefyd, cafodd ei benodi yn mhresenoldeb y batholegau canlynol:

 • paresis a pharlys;
 • aelod o'r corff gwendid;
 • paresthesia;
 • prostatitis;
 • anhunedd;
 • sglerosis fasgwlaidd yr ymennydd;
 • adwaith dirdynnol.

Yn "Koniuma Makulatum" (homeopathi) arwyddion i'w defnyddio yn helaeth iawn. Mae'r rhain yn cynnwys peswch gyda sputum purulent, sy'n anodd i adael, broncitis, sych peswch poenus dros ben, yn enwedig yn y nos pan fydd person yn cael ei orfodi i wneud anadlu'n ddwfn.

Ar ben hynny, mae'r asiant yn effeithiol mewn poen niwralgia wyneb yn y nerf infraorbital, hefyd yn cynyddu nos.

Yn yr achosion hyn, yn aml ar bresgripsiwn a "Konium 6" (homeopathi). Mae arwyddion ar gyfer defnyddio'r cyffur hwn fel a ganlyn:

 • clefydau GI gyda asidedd uchel;
 • canser;
 • atal llidau;
 • clefydau ophthalmological;
 • clefyd y brostad (BPH);
 • problemau gyda troethi.

Mae cyffuriau eraill gyda dos. Mae'r cyfleuster "Konium 30" (homeopathi) arwyddion ar gyfer defnydd yn debyg i'r uchod. Dylai'r dos ddewis meddyg homeopathig, yn dibynnu ar ddifrifoldeb y clefyd. Mae'n amhosibl i ragnodi meddyginiaeth yn annibynnol fel cegid, sy'n rhan, yn blanhigyn gwenwynig. Mae'n gwenwyn bosibl. Yn enwedig os defnydd "Konium 200" (homeopathi). Mae arwyddion ar gyfer defnydd yr un fath, ond mae'r dos yn eithaf mawr, felly byddwch yn ofalus.

gwrtharwyddion

Os oes mwy o sensitifrwydd yn golygu nad yw'n berthnasol. Dylai plant a phobl ifanc o dan 18 oed ymatal rhag yfed. menywod beichiog a ragnodir yn ofalus.

Sut i gymryd?

Gronynnau "Koniuma" toddi yn y geg, gan eu gosod o dan y tafod. Ar gyfartaledd, yn dynodi y dydd am tua deugain gronynnau, hy bum gwaith ar wyth darn y dydd. cymryd y feddyginiaeth homeopathig ers dros ddau fis. Os bydd angen, efallai y bydd y cwrs yn cael ei ailadrodd, ond ar ôl yr egwyl.

Mae'r eli yn cael ei gymhwyso ar y croen cyn mynd i'r gwely, yr hon mae'n rhaid i'r haen fod yn denau. Byddai'n well rhoi rhwymyn ar ei ben. Digon yw unwaith bob dydd am wythnos. Yna bydd yn ddigon i iro'r croen ddwywaith yr wythnos. Mae'r cwrs yn para dau neu dri mis.

sgîl-effeithiau

Os byddwch yn cydymffurfio â'r dos, yr asiant yn cael ei oddef yn dda. O eli Gall datblygu dermatitis ar y defnydd o pelenni - adwaith alergaidd. Gall hefyd leihau pwysedd gwaed. Heb eu heithrio symptomau meddwdod yn fwy na'r dogn: cyfog, chwydu, dolur rhydd, pendro, dyspnea, chwimguriad, diffyg teimlad, yn anymwybodol.

Ar digwydd unrhyw adweithiau niweidiol i atal y defnydd o well. Waeth beth, beth yn golygu "Konium" arwyddion (homeopathi).

adolygiadau

Adolygiadau o hyn meddyginiaethau homeopathig yn gadarnhaol ar y cyfan. Mae'r rhan fwyaf yn aml yn goddef yn dda. Drwy gymhwyso effaith ointment yn eithaf cyflym. Dylai'r gronynnau yn cymryd amser hir, gwella, yna gellir nodi iechyd. Yn homeopathi, gryn bwys yw'r gred wrth baratoi. Os ydyw, mae'n sicr o ddod i'r adferiad.

Rydym wedi adolygu'r (homeopathi) arwyddion i'w defnyddio, ond hefyd cyfarwyddiadau manwl iddo baratoi "Konium".

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.